Toegankelijkheidscertificaat
Bewijs van toegankelijkheidsonderzoek

Content-audit digitale toegankelijkheid website PleinBZK

De website PleinBZK voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 13 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden.
Onderzoeker
Kaylee, Swink; Yulia, Swink
Datum
1 september 2022
Opdrachtgever
Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties
Scope van de website Binnen de scope van deze website vallen:
  • Alle content op de pagina's van het domein pleinbzk.nl
Buiten de scope van deze website vallen:
  • Alle techniek op de pagina's van het domein pleinbzk.nl
  • Content die door derden op het domein pleinbzk.nl is geplaatst
  • Subwebsite(s) waarbij de HTML en/of het systeem afwijkt van de onderzochte website
  • Alle externe systemen en websites waar via domeinnaam.nl met een link naar wordt verwezen
Steekproef getoetste webpagina's
Geprint: 2024-03-04 22:08:25 v2.4-011