Toegankelijkheidsonderzoek

Rapport:
Content-audit digitale toegankelijkheid website digitaaltoegankelijk.pleio.nl


Onderzoeker
Yulia, Swink
Datum
4 maart 2021
Opdrachtgever
Pleio

Samenvatting onderzoeksresultaat

De website digitaaltoegankelijk.pleio.nl voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 13 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden. In dit document is vastgelegd in hoeverre de website voldoet aan de toegankelijkheidseisen die vastgelegd zijn in WCAG, de Web Content Accessibility Guidelines.

De website digitaaltoegankelijk.pleio.nl is onderzocht tussen 16 februari en 4 maart 2021. Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van de evaluatiemethode WCAG-EM. De content voldoet nog niet aan alle onderzochte succescriteria. Dit rapport vormt de basis om verder te werken aan toegankelijkheid. Voor dit deelonderzoek is alleen de content gecontroleerd. Dit rapport en het rapport systeemaudit Pleio bepalen gezamenlijk in welke mate de website voldoet. Tevens kunnen de 2 rapporten gezamenlijk gebruikt worden in de toegankelijkheidsverklaring.

Het onderzoek richt zich specifiek op de toegankelijkheid van de website voor mensen met een functiebeperking, zoals mensen die blind, doof, laaggeletterd zijn of andere functieproblemen hebben. Voor hen is het van belang dat de website technisch en inhoudelijk zo is ingericht dat de site voor hen goed bruikbaar is. Een website optimaliseren voor toegankelijkheid heeft meer voordelen; het maakt de website beter bruikbaar voor iedereen (bijvoorbeeld ook voor mensen die op hun mobieltje kijken in een zonnige omgeving) en het maakt de site beter vindbaar in zoekmachines.

Scope van de evaluatie

Naam website digitaaltoegankelijk.pleio.nl
Scope van de website Alle content op digitaaltoegankelijk.pleio.nl/
Niet de techniek (ander onderzoek)
Conformiteitsdoel WCAG 2.1 niveau AA
Basisniveau van toegankelijkheid ondersteund Gangbare browsers en hulpsoftware

Overzicht toetsresultaat

Principe Voldoende Onvoldoende Onbekend
1 Waarneembaar 4 8 8
2 Bedienbaar 4 2 11
3 Begrijpelijk 6 2 2
4 Robuust 0 1 2
Totaal 14 13 23

Leeswijzer

De gevonden problemen zijn slechts voorbeelden. Ga daarom bij elk probleem de gehele website na of dit ook op andere plaatsen voorkomt. Dit onderzoek is slechts een steekproef van een aantal pagina's. Er zijn zo veel mogelijk verschillende type pagina's opgenomen in de sample om zo een goede indruk te krijgen van de toegankelijkheid. Let op! Bij het aanbrengen van verbeteringen of wijzigingen op de website/app kunnen nieuwe problemen ontstaan. Succescriteria gemarkeerd met "Niet aanwezig" worden automatisch goedgekeurd. Succescriteria gemarkeerd met "Onbekend" worden niet goedgekeurd.

Uitgebreide toetsresultaten


1. Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content (Niveau A)

Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de hierna vermelde situaties.

Informatie over succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op elke pagina staat linksbovenin een icoon van een boek. Dit heeft nu alleen 'Home' als tekstalternatief. Dat lijkt voldoende, als dit slechts een decoratief icoon is. Mocht het gaan om een logo, dan moet dit ook duidelijk worden in het tekstalternatief.

De afbeelding boven het artikel dat digitaaltoegankelijk.pleio.nl/blog/view/cdefe5c2-0f01-44dd-a133-46eaa6e5c868/toegankelijkheid-op-… in de zoekresultaten verschijnt op pagina digitaaltoegankelijk.pleio.nl/search/results, heeft geen alternatieve tekst. Dit geldt ook voor de afbeelding op digitaaltoegankelijk.pleio.nl/events/view/ff95daf9-d7d1-4dde-a930-aa23ec5b2c8a/pleio-dag, die in de zoekresultaten verschijnt.
Deze afbeeldingen lijken niet puur decoratief, en hebben dan wel een tekstalternatief nodig.

De afbeeldingen op pagina digitaaltoegankelijk.pleio.nl/groups/view/86895394-4aed-4a31-8cd8-48cd6207994c/digitaal-… hebben een alternatieve tekst, maar worden onder de afbeelding met precies dezelfde tekst beschreven. Dit maakt de alternatieve tekst overbodig en hinderlijk voor screenreadergebruikers, die de tekst twee keer te opgelezen krijgen.

Op pagina digitaaltoegankelijk.pleio.nl/groups/view/86895394-4aed-4a31-8cd8-48cd6207994c/digitaal-… staat een afbeelding van een tabel (met smileys) die omschrijft wanneer je welk bestandsformaat gebruikt. Deze informatie staat niet uitgeschreven op de pagina. De alternatieve tekst 'Afbeelding van een tabel die documentformats afzet tegen overwegingen over de content' is daarmee niet voldoende beschrijvend. Zie ook 1.4.5.


1.2 Op tijd gebaseerde media

1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Voor media met vooraf opgenomen louter-geluid en vooraf opgenomen louter-videobeeld is het volgende waar, behalve als de audio of video een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld:

Informatie over succescriterium 1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De video van webinar 'PDF en digitale toegankelijkheid' op pagina digitaaltoegankelijk.pleio.nl/news/view/308270ed-c744-4279-ad6d-a7f3f111d4f2/webinar-pdf-en-digitale-… heeft geen ondertiteling voor doven en slechthorenden.


1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina digitaaltoegankelijk.pleio.nl/news/view/308270ed-c744-4279-ad6d-a7f3f111d4f2/webinar-pdf-en-digitale-… staat een webinar. Voor alle belangrijke visuele informatie die niet terugkomt in het audiospoor moet een audiodescriptie of media-alternatief worden geboden.
Op pagina digitaaltoegankelijk.pleio.nl/groups/view/86895394-4aed-4a31-8cd8-48cd6207994c/digitaal-… staat de informatie uit de slides online, dus dit zou kunnen dienen als media-alternatief. Echter, omdat de eigenaar van de video alle bedieningsknoppen heeft uitgeschakeld, is niet goed te onderzoeken of er nog meer belangrijke visuele informatie in de presentatie voorkomt.
(Overigens kan door het uitschakelen van de bedieningsknoppen ook niet gepauzeerd of teruggespoeld worden, wat niet erg gebruiksvriendelijk is.)


1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live) (Niveau AA)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle live audiocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen) (Niveau AA)

Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina digitaaltoegankelijk.pleio.nl/news/view/308270ed-c744-4279-ad6d-a7f3f111d4f2/webinar-pdf-en-digitale-… staat een webinar. Voor alle belangrijke visuele informatie die niet terugkomt in het audiospoor, zoals de slides, moet een audiodescriptie worden geboden.
Omdat de eigenaar van de video alle bedieningsknoppen heeft uitgeschakeld, is niet goed te onderzoeken of er nog meer belangrijke visuele informatie in de presentatie voorkomt.


1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties (Niveau A)

Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

Informatie over succescriterium 1.3.1 Info en relaties

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De kolom 'naam' in de tabel op digitaaltoegankelijk.pleio.nl/groups/view/d582632b-ef12-41e2-9fa7-c50ec98010e9/digitaal-… heeft als toegankelijke naam 'Sorteer op naam'. Screenreadergebruikers krijgen dus bij elk item in die kolom eerst 'Sorteer op naam (oplopend/aflopend)' te horen. Dit is verwarrend aangezien gebruikers in de rijen van de bestanden niet meer kunnen sorteren op naam.
Dit kan wellicht met ARIA worden opgelost.

Op pagina digitaaltoegankelijk.pleio.nl/news/view/308270ed-c744-4279-ad6d-a7f3f111d4f2/webinar-pdf-en-digitale-… staat een visuele kop 'Meer weten?', maar deze tekst is niet opgemaakt als kop. Gebruik een headingselement, zoals een h2 of h3, om dit probleem op te lossen.

De namen van de groepen op pagina digitaaltoegankelijk.pleio.nl/groups zien er als koppen uit, maar zijn niet opgemaakt als kop. Het zijn links, maar tegelijkertijd fungeert de tekst ook als kop boven de introductie tekst. Gebruik een headingselement, bijvoorbeeld h2, om dit probleem op te lossen.

Op pagina digitaaltoegankelijk.pleio.nl/groups/view/86895394-4aed-4a31-8cd8-48cd6207994c/digitaal-… staan een aantal vetgedrukte teksten die nadruk geven, zoals 'als PDF bestand' en 'bewijst'. Deze moeten in de code een element meekrijgen dat die nadruk aangeeft, zoals het <strong> element.
Dit komt ook voor in de post van 6 november (de datum en tijd), te zien op pagina digitaaltoegankelijk.pleio.nl/groups/view/d582632b-ef12-41e2-9fa7-c50ec98010e9/digitaal-… .

Op pagina digitaaltoegankelijk.pleio.nl/groups/view/86895394-4aed-4a31-8cd8-48cd6207994c/digitaal-… is de tekst 'Digitaal toegankelijke documenten (PDF)', linksboven van de pagina (link) opgemaakt als kop, terwijl het geen kop is.

De PDF (digitaaltoegankelijk.pleio.nl/files/view/d093f170-0e2c-4734-b242-7ebccf3e74eb/…) heeft geen tags en daardoor is er voor hulpsoftware (zoals voorleessoftware) geen informatie beschikbaar om de PDF te interpreteren. Omdat tags ontbreken kan de PDF niet volledig onderzocht worden (alle succescriterium met betrekking tot de PDF codelaag zoals semantische koppen en alt teksten bij afbeeldingen). Let daarom op dat bij het oplossen van dit probleem nieuwe toegankelijkheidsproblemen kunnen ontstaan.

Best practice: Een duidelijke headingstructuur is belangrijk voor gebruikers die een website gebruiken met een screenreader. Op verschillende pagina's, zoals digitaaltoegankelijk.pleio.nl/groups/view/d582632b-ef12-41e2-9fa7-c50ec98010e9/digitaal-…, is deze headingstructuur niet optimaal, omdat de hoofditems op de pagina een h3 heading hebben in plaats van een h2 heading. Dit maakt deze items op de pagina voor hulpsoftware minder belangrijk.

De volgende bevinding is technisch van aard:
Op pagina digitaaltoegankelijk.pleio.nl/search/results kunnen bezoekers gebruik maken van een kalenderfunctie om zoekresultaten te filteren op datum. In de kalender wordt met een punt (en een andere kleur) aangegeven dat die datum de huidige dag is, maar die informatie wordt niet doorgegeven aan screenreadergebruikers, zij krijgen alleen de datum zelf te horen. Hierdoor krijgt niet iedere gebruiker dezelfde informatie.
Er is een toegankelijk alternatief voor deze functionaliteit, doordat in het invoerveld handmatig een datum ingevoerd kan worden, maar het is beter voor de toegankelijkheid om bovenstaande bevinding op te lossen.


1.3.2 Betekenisvolle volgorde (Niveau A)

Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 1.3.2 Betekenisvolle volgorde

Uitkomst: Voldoende


1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen (Niveau A)

Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

Informatie over succescriterium 1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen

Uitkomst: Niet getest


1.3.4 Weergavestand (Niveau AA)

De content beperkt de weergave en bediening niet tot een enkele presentatie-oriëntatie, zoals staand of liggend, tenzij een specifieke presentatie-oriëntatie essentieel is.

Informatie over succescriterium 1.3.4 Weergavestand

Uitkomst: Onbekend

Bevindingen: Dit criterium is technisch van aard en daarom niet onderzocht in deze content-audit.


1.3.5 Identificeer het doel van de input (Niveau AA)

Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

Informatie over succescriterium 1.3.5 Identificeer het doel van de input

Uitkomst: Onbekend

Bevindingen: Dit criterium is technisch van aard en daarom niet onderzocht in deze content-audit.


1.4 Onderscheidbaar

1.4.1 Gebruik van kleur (Niveau A)

Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

Informatie over succescriterium 1.4.1 Gebruik van kleur

Uitkomst: Voldoende


1.4.2 Geluidsbediening (Niveau A)

Als een geluidsweergave op een webpagina automatisch meer dan 3 seconden speelt, is er of een mechanisme beschikbaar om de geluidsweergave te pauzeren of te stoppen, of er is een mechanisme beschikbaar om het geluidsvolume onafhankelijk van het overall systeemvolume te regelen.

Informatie over succescriterium 1.4.2 Geluidsbediening

Uitkomst: Onbekend

Bevindingen: Dit criterium is technisch van aard en daarom niet onderzocht in deze content-audit.


1.4.3 Contrast (minimum) (Niveau AA)

De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Het contrast van de oranje links in de lopende teksten (alle pagina's, bijvoorbeeld digitaaltoegankelijk.pleio.nl/groups/view/86895394-4aed-4a31-8cd8-48cd6207994c/digitaal-…) is te laag. De contrastratio is hier 3,2:1, waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn.
Dit probleem komt op alle pagina's voor, waaronder de homepage digitaaltoegankelijk.pleio.nl/ en digitaaltoegankelijk.pleio.nl/events/view/31479e44-7a02-47dc-855e-fd6a7378cd4e/nationaal-congres-….
Dit geldt ook voor het actieve tabblad (Alles, Groepen, Bestanden, etc.) op pagina digitaaltoegankelijk.pleio.nl/search/results.


1.4.4 Herschalen van tekst (Niveau AA)

Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

Informatie over succescriterium 1.4.4 Herschalen van tekst

Uitkomst: Onbekend

Bevindingen: Dit criterium is technisch van aard en daarom niet onderzocht in deze content-audit.


1.4.5 Afbeeldingen van tekst (Niveau AA)

Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.5 Afbeeldingen van tekst

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina digitaaltoegankelijk.pleio.nl/groups/view/86895394-4aed-4a31-8cd8-48cd6207994c/digitaal-… staat een afbeelding van een tabel (met smileys) die omschrijft wanneer je welk bestandsformaat gebruikt. Dit is een afbeelding van tekst. De tekst kan nu niet aan de behoeften van slechtzienden worden aangepast. Het is beter de informatie gewoon als tabel op de pagina te plaatsen. Zie ook 1.1.1.


1.4.10 Reflow (Niveau AA)

Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.

Informatie over succescriterium 1.4.10 Reflow

Uitkomst: Onbekend

Bevindingen: Dit criterium is technisch van aard en daarom niet onderzocht in deze content-audit.


1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content (Niveau AA)

De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

Informatie over succescriterium 1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Onderstaande bevinding is hoofdzakelijk technisch van aard:
De blauwe focusrand om de links 'Log in' en 'Registreer' heeft een te lage contrastwaarde met de oranje achtergrond (1,4:1).


1.4.12 Tekstafstand (Niveau AA)

Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze stijleigenschappen voor tekst in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.

Informatie over succescriterium 1.4.12 Tekstafstand

Uitkomst: Onbekend

Bevindingen: Dit criterium is technisch van aard en daarom niet onderzocht in deze content-audit.


1.4.13 Content bij hover of focus (Niveau AA)

Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.

Informatie over succescriterium 1.4.13 Content bij hover of focus

Uitkomst: Onbekend

Bevindingen: Dit criterium is technisch van aard en daarom niet onderzocht in deze content-audit.


2. Bedienbaar

2.1 Toetsenbordtoegankelijk

2.1.1 Toetsenbord (Niveau A)

Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

Informatie over succescriterium 2.1.1 Toetsenbord

Uitkomst: Onbekend

Bevindingen: Dit criterium is technisch van aard en daarom niet onderzocht in deze content-audit.


2.1.2 Geen toetsenbordval (Niveau A)

Als de toetsenbordfocus met de toetsenbordinterface verplaatst kan worden naar een component van de pagina, dan kan de focus ook met alleen de toetsenbordinterface weer van dat component weg worden bewogen. En, als er meer nodig is dan de standaard pijl- of tabtoetsen of andere standaard methoden om de focus te verplaatsen, dan wordt de gebruiker geïnformeerd over de manier waarop de focus kan worden verplaatst.

Informatie over succescriterium 2.1.2 Geen toetsenbordval

Uitkomst: Onbekend

Bevindingen: Dit criterium is technisch van aard en daarom niet onderzocht in deze content-audit.


2.1.4 Enkel teken sneltoets (Niveau A)

Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.1.4 Enkel teken sneltoets

Uitkomst: Onbekend

Bevindingen: Dit criterium is technisch van aard en daarom niet onderzocht in deze content-audit.


2.2 Genoeg tijd

2.2.1 Timing aanpasbaar (Niveau A)

Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.1 Timing aanpasbaar

Uitkomst: Onbekend

Bevindingen: Dit criterium is technisch van aard en daarom niet onderzocht in deze content-audit.


2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen (Niveau A)

Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen

Uitkomst: Niet aanwezig


2.3 Toevallen en fysieke reacties

2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde (Niveau A)

Webpagina's bevatten niets wat meer dan drie keer flitst in enige periode van één seconde of de flits is beneden de algemene flits- en rodeflitsdrempelwaarden.

Informatie over succescriterium 2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde

Uitkomst: Niet aanwezig


2.4.1 Blokken omzeilen (Niveau A)

Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

Informatie over succescriterium 2.4.1 Blokken omzeilen

Uitkomst: Onbekend

Bevindingen: Dit criterium is technisch van aard en daarom niet onderzocht in deze content-audit.


2.4.2 Paginatitel (Niveau A)

Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

Informatie over succescriterium 2.4.2 Paginatitel

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De titel van de pagina digitaaltoegankelijk.pleio.nl/ luidt 'Digitaal toegankelijk publiceren · Digitaal toegankelijk publiceren'. Deze titel kan duidelijker, door aan te geven dat dit de Homepage is.

De titel van de pdf digitaaltoegankelijk.pleio.nl/files/view/d093f170-0e2c-4734-b242-7ebccf3e74eb/… is niet ingesteld. Voeg een duidelijke titel toe om dit probleem op te lossen. Pas daarna aan dat niet de bestandsnaam maar de documenttitel getoond wordt, wanneer gebruikers het bestand openen.


2.4.3 Focus volgorde (Niveau A)

Als een webpagina sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

Informatie over succescriterium 2.4.3 Focus volgorde

Uitkomst: Onbekend

Bevindingen: Dit criterium is technisch van aard en daarom niet onderzocht in deze content-audit.


Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis zou kunnen hebben voor gebruikers in het algemeen.

Informatie over succescriterium 2.4.4 Linkdoel (in context)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Het rode icoon van een boek op pagina digitaaltoegankelijk.pleio.nl/search/results bij het zoekresultaat 'Digitaal toegankelijke documenten (PDF)' heeft een aria-label 'Ga naar groep 'Digitaal toegankelijke documenten (PDF)'', dat omschrijft het linkdoel goed! Het heeft echter ook een title-attribuut 'Groepsicoon'. Dit is overbodig. Het title-attribuut wordt niet door alle hulpsoftware goed ondersteund, maar deze tekst voegt niets toe aan het linkdoel.

De header 'Digitaal toegankelijk publiceren' op de homepage (op de zwarte afbeelding) is een link naar de homepage, maar heeft als linktekst alleen 'Digitaal toegankelijk publiceren'. Voeg een duidelijk linkdoel toe, of beter: verwijder de link (de bezoeker bevindt zich immers al op de homepage).

Op pagina digitaaltoegankelijk.pleio.nl/news/view/308270ed-c744-4279-ad6d-a7f3f111d4f2/webinar-pdf-en-digitale-… komt de linktekst 'Klik hier op de link' voor. Screenreadergebruikers kunnen een linklijst opvragen, waarin zij alle links van een pagina te zien krijgen. Deze tekst is te weinig beschrijvend en heeft daardoor geen duidelijk linkdoel. Zorg ervoor dat linkteksten beschrijven waar de link heengaat. Dit is een best practice.

Op pagina digitaaltoegankelijk.pleio.nl/events/view/31479e44-7a02-47dc-855e-fd6a7378cd4e/nationaal-congres-… staat een link naar www.ncdt.nl. De linktekst is 'Externe link'. Dit is onvoldoende beschrijvend.

Onderstaande bevinding is hoofdzakelijk technisch van aard:
Afbeeldingen in de nieuwsfeed, zoals boven het bericht 'Hoe eet je een olifant' en 'WCAG vs. Usability', fungeren als link, maar hebben geen linktekst door een leeg aria-label. Het beste is om de link van dit gebied af te halen en met Javascript het klikbare gebied te vergroten.
Dit komt voor op meerdere pagina's, waaronder digitaaltoegankelijk.pleio.nl/search/results.


2.4.5 Meerdere manieren (Niveau AA)

Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

Informatie over succescriterium 2.4.5 Meerdere manieren

Uitkomst: Onbekend

Bevindingen: Dit criterium is technisch van aard en daarom niet onderzocht in deze content-audit.


2.4.6 Koppen en labels (Niveau AA)

Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

Informatie over succescriterium 2.4.6 Koppen en labels

Uitkomst: Voldoende


2.4.7 Focus zichtbaar (Niveau AA)

Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

Informatie over succescriterium 2.4.7 Focus zichtbaar

Uitkomst: Onbekend

Bevindingen: Dit criterium is technisch van aard en daarom niet onderzocht in deze content-audit.


2.5 Input modaliteiten

2.5.1 Aanwijzergebaren (Niveau A)

Alle functionaliteit waarmee bij de bediening gebruik wordt gemaakt van meerpunts- of padgebaseerde gebaren, kan worden bediend met een enkele aanwijzer zonder een padgebaseerd gebaar, tenzij een meerpunts- of padgebaseerd gebaar essentieel is.

Informatie over succescriterium 2.5.1 Aanwijzergebaren

Uitkomst: Onbekend

Bevindingen: Dit criterium is technisch van aard en daarom niet onderzocht in deze content-audit.


2.5.2 Aanwijzerannulering (Niveau A)

Voor functionaliteit die kan worden bediend met een enkele aanwijzer, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.5.2 Aanwijzerannulering

Uitkomst: Onbekend

Bevindingen: Dit criterium is technisch van aard en daarom niet onderzocht in deze content-audit.


2.5.3 Label in naam (Niveau A)

Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

Informatie over succescriterium 2.5.3 Label in naam

Uitkomst: Voldoende


2.5.4 Bewegingsactivering (Niveau A)

Functionaliteit die kan worden bediend door de beweging van een apparaat of beweging van een gebruiker, kan ook worden bediend met componenten van de gebruikersinterface. De reactie op de beweging kan worden uitgeschakeld om onbedoelde activering te voorkomen, behalve wanneer:

Informatie over succescriterium 2.5.4 Bewegingsactivering

Uitkomst: Onbekend

Bevindingen: Dit criterium is technisch van aard en daarom niet onderzocht in deze content-audit.


3. Begrijpelijk

3.1 Leesbaar

3.1.1 Taal van de pagina (Niveau A)

De standaard menselijke taal van elke webpagina kan door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 3.1.1 Taal van de pagina

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De taal van de pdf digitaaltoegankelijk.pleio.nl/files/view/d093f170-0e2c-4734-b242-7ebccf3e74eb/… is niet ingesteld in de bestandseigenschappen.


3.1.2 Taal van onderdelen (Niveau AA)

De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

Informatie over succescriterium 3.1.2 Taal van onderdelen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina digitaaltoegankelijk.pleio.nl/search/results komt een nieuwsitem naar voren genaamd Toegankelijk op Gov.uk, waar de term 'Design of the Year' en een hele zin in het Engels staat. Hiervoor een taalwisseling in de code nodig.

Onderstaande bevinding is technisch van aard:
Op pagina digitaaltoegankelijk.pleio.nl/news/view/308270ed-c744-4279-ad6d-a7f3f111d4f2/webinar-pdf-en-digitale-… staat een videospeler, met daarin een button om de speler te openen op de hele pagina. De toegankelijke naam van die button is 'Enter full screen' (en vervolgens 'Exit full screen'). De knoppen Play, Share, Add to watch later en Like zijn ook in een andere taal dan de taal van de pagina.

Onderstaande bevinding is technisch van aard:
Op pagina digitaaltoegankelijk.pleio.nl/search/results kunnen gebruikers resultaten filteren met een kalenderfunctionaliteit. De knoppen voor volgende en vorige maand zijn hebben een aria-label met Engelstalige tekst. Voor woorden in een taal die afwijken van de hoofdtaal van de pagina moet een taalwisseling worden aangegeven. Echter, het is beter hier Nederlandstalige tekst te gebruiken.
Er is een toegankelijk alternatief voor deze functionaliteit, doordat in het invoerveld handmatig een datum ingevoerd kan worden, maar het is beter voor de toegankelijkheid om bovenstaande bevinding op te lossen.


3.2 Voorspelbaar

3.2.1 Bij focus (Niveau A)

Als een component van de gebruikersinterface de focus krijgt, dan veroorzaakt dat geen contextwijziging.

Informatie over succescriterium 3.2.1 Bij focus

Uitkomst: Onbekend

Bevindingen: Dit criterium is technisch van aard en daarom niet onderzocht in deze content-audit.


3.2.2 Bij input (Niveau A)

Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

Informatie over succescriterium 3.2.2 Bij input

Uitkomst: Onbekend

Bevindingen: Dit criterium is technisch van aard en daarom niet onderzocht in deze content-audit.


3.2.3 Consistente navigatie (Niveau AA)

Navigatiemechanismen, die op meerdere webpagina's binnen een verzameling webpagina's herhaald worden, komen elke keer dat ze worden herhaald in dezelfde relatieve volgorde voor, tenzij een verandering wordt geïnitieerd door de gebruiker.

Informatie over succescriterium 3.2.3 Consistente navigatie

Uitkomst: Voldoende


3.2.4 Consistente identificatie (Niveau AA)

Componenten die dezelfde functionaliteit hebben binnen een verzameling webpagina's worden consistent geïdentificeerd.

Informatie over succescriterium 3.2.4 Consistente identificatie

Uitkomst: Voldoende


3.3 Assistentie bij invoer

3.3.1 Foutidentificatie (Niveau A)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

Informatie over succescriterium 3.3.1 Foutidentificatie

Uitkomst: Niet aanwezig


3.3.2 Labels of instructies (Niveau A)

Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

Informatie over succescriterium 3.3.2 Labels of instructies

Uitkomst: Niet aanwezig


3.3.3 Foutsuggestie (Niveau AA)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

Informatie over succescriterium 3.3.3 Foutsuggestie

Uitkomst: Niet aanwezig


Voor webpagina's die wettelijke verplichtingen of financiële transacties voor de gebruiker uitvoeren, die, door de gebruiker te beheren gegevens in gegevensopslagplaatsen verwijderen of wijzigen, of die antwoorden van de gebruiker verzenden, geldt minstens één van de volgende zaken:

  1. Omkeerbaar: Verzendingen kunnen ongedaan gemaakt worden.
  2. Gecontroleerd: Door de gebruiker ingevoerde gegevens worden gecontroleerd op invoerfouten en de gebruiker wordt de mogelijkheid gegeven om ze te verbeteren.
  3. Bevestigd: Er is een mechanisme beschikbaar voor het beoordelen, bevestigen en verbeteren van informatie voordat de verzending wordt voltooid.

Informatie over succescriterium 3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)

Uitkomst: Niet aanwezig


4. Robuust

4.1 Compatibel

4.1.1 Parsen (Niveau A)

In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

Informatie over succescriterium 4.1.1 Parsen

Uitkomst: Onbekend

Bevindingen: Dit criterium is technisch van aard en daarom niet onderzocht in deze content-audit.


4.1.2 Naam, rol, waarde (Niveau A)

Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

Informatie over succescriterium 4.1.2 Naam, rol, waarde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Onderstaande bevinding is technisch van aard:
Op pagina digitaaltoegankelijk.pleio.nl/groups/view/d582632b-ef12-41e2-9fa7-c50ec98010e9/digitaal-… staat rechts in de sidebar een button '224 leden'. De toegankelijke naam van de button is '+219 224 leden', wat verwarrend is voor screenreader gebruikers.
Dit komt ook voor op pagina digitaaltoegankelijk.pleio.nl/groups/view/8a1c9f4b-50c2-46a2-9c98-2a6c22a83030/marktpartijen .


4.1.3 Statusberichten (Niveau AA)

In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

Informatie over succescriterium 4.1.3 Statusberichten

Uitkomst: Onbekend

Bevindingen: Dit criterium is technisch van aard en daarom niet onderzocht in deze content-audit.

Onderbouwing van de evaluatie

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de evaluatiemethode van het W3C, WCAG-EM. Dit gebeurt grotendeels handmatig door een steekproef te nemen. Voor een quickscan geldt dat we slechts delen uit deze methodiek gebruiken. Ondanks alle zorgvuldigheid en ervaring van de onderzoeker kan het voorkomen dat een probleem niet gesignaleerd is. Houd er rekening mee dat in een volgend onderzoek bepaalde onderdelen anders worden beoordeeld omdat technologieën en hulpsoftware worden doorontwikkeld. Bij het handmatig onderzoek wordt gebruik gemaakt van tools.

Steekproef getoetste webpagina's

Ondersteunende technieken

Webbrowsers (useragents) en andere software

Bij dit onderzoek is de volgende software gebruikt:

Mozilla Firefox 86
Google Chrome 88
Adobe Acrobat Pro DC

Bronnen

Deze rapportage is grotendeels gemaakt met de online evaluatietool van W3C.

Bron: toegankelijkheidsrapport.swink.nl/pleio-content/audit/
Geprint: 2021-12-06 06:53:17 v2.4-010