Toegankelijkheidsonderzoek

Issues:
Content-audit digitale toegankelijkheid website digitaaltoegankelijk.pleio.nl

(Alleen de bevindingen)

Scope van de evaluatie

Naam website digitaaltoegankelijk.pleio.nl
Scope van de website Alle content op digitaaltoegankelijk.pleio.nl/
Niet de techniek (ander onderzoek)
Conformiteitsdoel WCAG 2.1 niveau AA

Uitgebreide toetsresultaten

Aantal bevindingen: 30

1. Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 1: Op elke pagina staat linksbovenin een icoon van een boek. Dit heeft nu alleen 'Home' als tekstalternatief. Dat lijkt voldoende, als dit slechts een decoratief icoon is. Mocht het gaan om een logo, dan moet dit ook duidelijk worden in het tekstalternatief.

Bevinding 2: De afbeelding boven het artikel dat digitaaltoegankelijk.pleio.nl/blog/view/cdefe5c2-0f01-44dd-… in de zoekresultaten verschijnt op pagina digitaaltoegankelijk.pleio.nl/search/results, heeft geen alternatieve tekst. Dit geldt ook voor de afbeelding op digitaaltoegankelijk.pleio.nl/events/view/ff95daf9-d7d1-4dde-…, die in de zoekresultaten verschijnt.
Deze afbeeldingen lijken niet puur decoratief, en hebben dan wel een tekstalternatief nodig.

Bevinding 3: De afbeeldingen op pagina digitaaltoegankelijk.pleio.nl/groups/view/86895394-4aed-4a31-… hebben een alternatieve tekst, maar worden onder de afbeelding met precies dezelfde tekst beschreven. Dit maakt de alternatieve tekst overbodig en hinderlijk voor screenreadergebruikers, die de tekst twee keer te opgelezen krijgen.

Bevinding 4: Op pagina digitaaltoegankelijk.pleio.nl/groups/view/86895394-4aed-4a31-… staat een afbeelding van een tabel (met smileys) die omschrijft wanneer je welk bestandsformaat gebruikt. Deze informatie staat niet uitgeschreven op de pagina. De alternatieve tekst 'Afbeelding van een tabel die documentformats afzet tegen overwegingen over de content' is daarmee niet voldoende beschrijvend. Zie ook 1.4.5.

1.2 Op tijd gebaseerde media

1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 5: De video van webinar 'PDF en digitale toegankelijkheid' op pagina digitaaltoegankelijk.pleio.nl/news/view/308270ed-c744-4279-… heeft geen ondertiteling voor doven en slechthorenden.

1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 6: Op pagina digitaaltoegankelijk.pleio.nl/news/view/308270ed-c744-4279-… staat een webinar. Voor alle belangrijke visuele informatie die niet terugkomt in het audiospoor moet een audiodescriptie of media-alternatief worden geboden.
Op pagina digitaaltoegankelijk.pleio.nl/groups/view/86895394-4aed-4a31-… staat de informatie uit de slides online, dus dit zou kunnen dienen als media-alternatief. Echter, omdat de eigenaar van de video alle bedieningsknoppen heeft uitgeschakeld, is niet goed te onderzoeken of er nog meer belangrijke visuele informatie in de presentatie voorkomt.
(Overigens kan door het uitschakelen van de bedieningsknoppen ook niet gepauzeerd of teruggespoeld worden, wat niet erg gebruiksvriendelijk is.)

1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen) (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 7: Op pagina digitaaltoegankelijk.pleio.nl/news/view/308270ed-c744-4279-… staat een webinar. Voor alle belangrijke visuele informatie die niet terugkomt in het audiospoor, zoals de slides, moet een audiodescriptie worden geboden.
Omdat de eigenaar van de video alle bedieningsknoppen heeft uitgeschakeld, is niet goed te onderzoeken of er nog meer belangrijke visuele informatie in de presentatie voorkomt.

1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.3.1 Info en relaties

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 8: De kolom 'naam' in de tabel op digitaaltoegankelijk.pleio.nl/groups/view/d582632b-ef12-41e2-… heeft als toegankelijke naam 'Sorteer op naam'. Screenreadergebruikers krijgen dus bij elk item in die kolom eerst 'Sorteer op naam (oplopend/aflopend)' te horen. Dit is verwarrend aangezien gebruikers in de rijen van de bestanden niet meer kunnen sorteren op naam.
Dit kan wellicht met ARIA worden opgelost.

Bevinding 9: Op pagina digitaaltoegankelijk.pleio.nl/news/view/308270ed-c744-4279-… staat een visuele kop 'Meer weten?', maar deze tekst is niet opgemaakt als kop. Gebruik een headingselement, zoals een h2 of h3, om dit probleem op te lossen.

Bevinding 10: De namen van de groepen op pagina digitaaltoegankelijk.pleio.nl/groups zien er als koppen uit, maar zijn niet opgemaakt als kop. Het zijn links, maar tegelijkertijd fungeert de tekst ook als kop boven de introductie tekst. Gebruik een headingselement, bijvoorbeeld h2, om dit probleem op te lossen.

Bevinding 11: Op pagina digitaaltoegankelijk.pleio.nl/groups/view/86895394-4aed-4a31-… staan een aantal vetgedrukte teksten die nadruk geven, zoals 'als PDF bestand' en 'bewijst'. Deze moeten in de code een element meekrijgen dat die nadruk aangeeft, zoals het <strong> element.
Dit komt ook voor in de post van 6 november (de datum en tijd), te zien op pagina digitaaltoegankelijk.pleio.nl/groups/view/d582632b-ef12-41e2-… .

Bevinding 12: Op pagina digitaaltoegankelijk.pleio.nl/groups/view/86895394-4aed-4a31-… is de tekst 'Digitaal toegankelijke documenten (PDF)', linksboven van de pagina (link) opgemaakt als kop, terwijl het geen kop is.

Bevinding 13: De PDF (digitaaltoegankelijk.pleio.nl/files/view/d093f170-0e2c-4734-…) heeft geen tags en daardoor is er voor hulpsoftware (zoals voorleessoftware) geen informatie beschikbaar om de PDF te interpreteren. Omdat tags ontbreken kan de PDF niet volledig onderzocht worden (alle succescriterium met betrekking tot de PDF codelaag zoals semantische koppen en alt teksten bij afbeeldingen). Let daarom op dat bij het oplossen van dit probleem nieuwe toegankelijkheidsproblemen kunnen ontstaan.

Bevinding 14: Best practice: Een duidelijke headingstructuur is belangrijk voor gebruikers die een website gebruiken met een screenreader. Op verschillende pagina's, zoals digitaaltoegankelijk.pleio.nl/groups/view/d582632b-ef12-41e2-…, is deze headingstructuur niet optimaal, omdat de hoofditems op de pagina een h3 heading hebben in plaats van een h2 heading. Dit maakt deze items op de pagina voor hulpsoftware minder belangrijk.

Bevinding 15: De volgende bevinding is technisch van aard:
Op pagina digitaaltoegankelijk.pleio.nl/search/results kunnen bezoekers gebruik maken van een kalenderfunctie om zoekresultaten te filteren op datum. In de kalender wordt met een punt (en een andere kleur) aangegeven dat die datum de huidige dag is, maar die informatie wordt niet doorgegeven aan screenreadergebruikers, zij krijgen alleen de datum zelf te horen. Hierdoor krijgt niet iedere gebruiker dezelfde informatie.
Er is een toegankelijk alternatief voor deze functionaliteit, doordat in het invoerveld handmatig een datum ingevoerd kan worden, maar het is beter voor de toegankelijkheid om bovenstaande bevinding op te lossen.

1.4 Onderscheidbaar

1.4.3 Contrast (minimum) (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 16: Het contrast van de oranje links in de lopende teksten (alle pagina's, bijvoorbeeld digitaaltoegankelijk.pleio.nl/groups/view/86895394-4aed-4a31-…) is te laag. De contrastratio is hier 3,2:1, waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn.
Dit probleem komt op alle pagina's voor, waaronder de homepage digitaaltoegankelijk.pleio.nl/ en digitaaltoegankelijk.pleio.nl/events/view/31479e44-7a02-47dc-….
Dit geldt ook voor het actieve tabblad (Alles, Groepen, Bestanden, etc.) op pagina digitaaltoegankelijk.pleio.nl/search/results.

1.4.5 Afbeeldingen van tekst (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.4.5 Afbeeldingen van tekst

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 17: Op pagina digitaaltoegankelijk.pleio.nl/groups/view/86895394-4aed-4a31-… staat een afbeelding van een tabel (met smileys) die omschrijft wanneer je welk bestandsformaat gebruikt. Dit is een afbeelding van tekst. De tekst kan nu niet aan de behoeften van slechtzienden worden aangepast. Het is beter de informatie gewoon als tabel op de pagina te plaatsen. Zie ook 1.1.1.

1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 18: Onderstaande bevinding is hoofdzakelijk technisch van aard:
De blauwe focusrand om de links 'Log in' en 'Registreer' heeft een te lage contrastwaarde met de oranje achtergrond (1,4:1).

2. Bedienbaar

2.4.2 Paginatitel (Niveau A)

Informatie over succescriterium 2.4.2 Paginatitel

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 19: De titel van de pagina digitaaltoegankelijk.pleio.nl/ luidt 'Digitaal toegankelijk publiceren · Digitaal toegankelijk publiceren'. Deze titel kan duidelijker, door aan te geven dat dit de Homepage is.

Bevinding 20: De titel van de pdf digitaaltoegankelijk.pleio.nl/files/view/d093f170-0e2c-4734-… is niet ingesteld. Voeg een duidelijke titel toe om dit probleem op te lossen. Pas daarna aan dat niet de bestandsnaam maar de documenttitel getoond wordt, wanneer gebruikers het bestand openen.

Informatie over succescriterium 2.4.4 Linkdoel (in context)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 21: Het rode icoon van een boek op pagina digitaaltoegankelijk.pleio.nl/search/results bij het zoekresultaat 'Digitaal toegankelijke documenten (PDF)' heeft een aria-label 'Ga naar groep 'Digitaal toegankelijke documenten (PDF)'', dat omschrijft het linkdoel goed! Het heeft echter ook een title-attribuut 'Groepsicoon'. Dit is overbodig. Het title-attribuut wordt niet door alle hulpsoftware goed ondersteund, maar deze tekst voegt niets toe aan het linkdoel.

Bevinding 22: De header 'Digitaal toegankelijk publiceren' op de homepage (op de zwarte afbeelding) is een link naar de homepage, maar heeft als linktekst alleen 'Digitaal toegankelijk publiceren'. Voeg een duidelijk linkdoel toe, of beter: verwijder de link (de bezoeker bevindt zich immers al op de homepage).

Bevinding 23: Op pagina digitaaltoegankelijk.pleio.nl/news/view/308270ed-c744-4279-… komt de linktekst 'Klik hier op de link' voor. Screenreadergebruikers kunnen een linklijst opvragen, waarin zij alle links van een pagina te zien krijgen. Deze tekst is te weinig beschrijvend en heeft daardoor geen duidelijk linkdoel. Zorg ervoor dat linkteksten beschrijven waar de link heengaat. Dit is een best practice.

Bevinding 24: Op pagina digitaaltoegankelijk.pleio.nl/events/view/31479e44-7a02-47dc-… staat een link naar www.ncdt.nl. De linktekst is 'Externe link'. Dit is onvoldoende beschrijvend.

Bevinding 25: Onderstaande bevinding is hoofdzakelijk technisch van aard:
Afbeeldingen in de nieuwsfeed, zoals boven het bericht 'Hoe eet je een olifant' en 'WCAG vs. Usability', fungeren als link, maar hebben geen linktekst door een leeg aria-label. Het beste is om de link van dit gebied af te halen en met Javascript het klikbare gebied te vergroten.
Dit komt voor op meerdere pagina's, waaronder digitaaltoegankelijk.pleio.nl/search/results.

3. Begrijpelijk

3.1 Leesbaar

3.1.1 Taal van de pagina (Niveau A)

Informatie over succescriterium 3.1.1 Taal van de pagina

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 26: De taal van de pdf digitaaltoegankelijk.pleio.nl/files/view/d093f170-0e2c-4734-… is niet ingesteld in de bestandseigenschappen.

3.1.2 Taal van onderdelen (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 3.1.2 Taal van onderdelen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 27: Op pagina digitaaltoegankelijk.pleio.nl/search/results komt een nieuwsitem naar voren genaamd Toegankelijk op Gov.uk, waar de term 'Design of the Year' en een hele zin in het Engels staat. Hiervoor een taalwisseling in de code nodig.

Bevinding 28: Onderstaande bevinding is technisch van aard:
Op pagina digitaaltoegankelijk.pleio.nl/news/view/308270ed-c744-4279-… staat een videospeler, met daarin een button om de speler te openen op de hele pagina. De toegankelijke naam van die button is 'Enter full screen' (en vervolgens 'Exit full screen'). De knoppen Play, Share, Add to watch later en Like zijn ook in een andere taal dan de taal van de pagina.

Bevinding 29: Onderstaande bevinding is technisch van aard:
Op pagina digitaaltoegankelijk.pleio.nl/search/results kunnen gebruikers resultaten filteren met een kalenderfunctionaliteit. De knoppen voor volgende en vorige maand zijn hebben een aria-label met Engelstalige tekst. Voor woorden in een taal die afwijken van de hoofdtaal van de pagina moet een taalwisseling worden aangegeven. Echter, het is beter hier Nederlandstalige tekst te gebruiken.
Er is een toegankelijk alternatief voor deze functionaliteit, doordat in het invoerveld handmatig een datum ingevoerd kan worden, maar het is beter voor de toegankelijkheid om bovenstaande bevinding op te lossen.

4. Robuust

4.1 Compatibel

4.1.2 Naam, rol, waarde (Niveau A)

Informatie over succescriterium 4.1.2 Naam, rol, waarde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 30: Onderstaande bevinding is technisch van aard:
Op pagina digitaaltoegankelijk.pleio.nl/groups/view/d582632b-ef12-41e2-… staat rechts in de sidebar een button '224 leden'. De toegankelijke naam van de button is '+219 224 leden', wat verwarrend is voor screenreader gebruikers.
Dit komt ook voor op pagina digitaaltoegankelijk.pleio.nl/groups/view/8a1c9f4b-50c2-46a2-… .

Onderbouwing van de evaluatie

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de evaluatiemethode van het W3C, WCAG-EM. Dit gebeurt grotendeels handmatig door een steekproef te nemen. Voor een quickscan geldt dat we slechts delen uit deze methodiek gebruiken. Ondanks alle zorgvuldigheid en ervaring van de onderzoeker kan het voorkomen dat een probleem niet gesignaleerd is. Houd er rekening mee dat in een volgend onderzoek bepaalde onderdelen anders worden beoordeeld omdat technologieën en hulpsoftware worden doorontwikkeld. Bij het handmatig onderzoek wordt gebruik gemaakt van tools.

Steekproef getoetste webpagina's

Ondersteunende technieken

Bronnen

Deze rapportage is grotendeels gemaakt met de online evaluatietool van W3C.

Geprint: 2022-05-23 20:45:11 v2.3-011