Toegankelijkheidscertificaat
Bewijs van toegankelijkheidsonderzoek

Audit digitale toegankelijkheid chatfunctionaliteit Pleio

De website Chatfunctionaliteit Pleio voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 12 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden.
Onderzoeker
Swink, Yulia
Datum
27 mei 2021
Opdrachtgever
Stichting Pleio
Scope van de website De chatfunctionaliteit op fso.pleio.nl/cms/view/6d4157d2-7472-4091-a21c-4906228e2ec0/chat
Steekproef getoetste webpagina's
Geprint: 2024-05-22 05:12:14 v2.4-011