Toegankelijkheidscertificaat
Bewijs van conformiteit
Waarmerk Digitale toegankelijkheid - WCAG

Systeemaudit digitale toegankelijkheid Pleio

De website van Pleio voldoet op het moment van inspectie aan WCAG 2.1 niveau AA, de Web Content Accessibility Guidelines.
Dit betekent dat de website gebruikt kan worden door iedereen, inclusief mensen met een functiebeperking.

Onderzoeker
Swink, Yulia
Datum
26 juli 2021
Opdrachtgever
Pleio
Scope van de website Alle pagina's op de testomgeving van support.pleio.nl
Alle pagina's op account.pleio.nl/
Steekproef getoetste webpagina's
Geprint: 2024-07-22 09:00:51 v2.4-011