Toegankelijkheidscertificaat
Bewijs van toegankelijkheidsonderzoek

Audit digitale toegankelijkheid website preprod.jeleefomgeving.nl/inzien

De website preprod.jeleefomgeving.nl/inzien/ voldoet bijna aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 2 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden, dat betekent dat je er bijna bent.
Onderzoeker
Sophie, Swink; Teun, Swink
Datum
22 mei 2024
Opdrachtgever
Visma Roxit
Scope van de website Binnen de scope van de audit:
  • Alleen de webinterface van de pagina preprod.jeleefomgeving.nl/inzien/361249160/9d03e8ff-fb40-11ee-a377-005056012008 en de onderliggende pagina's.
Buiten de scope van de audit:
  • Documenten die op de door de klant aangegeven pagina op te vragen en/of te downloaden zijn.
Steekproef getoetste webpagina's
Geprint: 2024-06-19 08:56:17 v2.4-011