Toegankelijkheidsonderzoek

Issues:
Content-audit digitale toegankelijkheid website Prikken zonder afspraak

(Alleen de bevindingen)

Scope van de evaluatie

Naam website Prikken zonder afspraak
Datum 17 mei 2022
Scope van de website Binnen de scope van het onderzoek valt:
  • De content van alle pagina's op prikkenzonderafspraak.rijksoverheid.nl.
Buiten de scope van het onderzoek valt:
  • De techniek op het domein prikkenzonderafspraak.rijksoverheid.nl. Dit vereist een apart onderzoek.
  • Alle externe systemen en websites waar via prikkenzonderafspraak.rijksoverheid.nl met een link naar wordt verwezen.
Conformiteitsdoel WCAG 2.1 niveau AA

Uitgebreide toetsresultaten

Aantal bevindingen: 7

1. Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 1: Naast het adres van een locatie, bijvoorbeeld op pagina prikkenzonderafspraak.rijksoverheid.nl/nl/locaties, staat een locatie icoon. Dit icoon is een img-element zonder alternatieve tekst. Voeg een alternatieve tekst toe, bijvoorbeeld 'locatie' of laat het alt-attribuut leeg zodat het icoon genegeerd kan worden door hulpsoftware. Dit probleem komt op dezelfde pagina meerdere keren voor bij andere iconen, en ook op de anderstalige versies.

Bevinding 2: Op de homepagina prikkenzonderafspraak.rijksoverheid.nl/ staat naast "Vaccineren bij jou in de buurt" een afbeelding met de alternatieve tekst "Illustration: Vaccineren bij jou in de buurt". Deze tekst is een herhaling van de al toegankelijke tekst er naast. (Daarnaast is het woord illustration niet nodig en in het Engels) De afbeelding is decoratief en een leeg alt-attribuut is voldoende.

Bevinding 3: Deze bevinding is mogelijk technisch van aard:
Op onder andere pagina prikkenzonderafspraak.rijksoverheid.nl/nl staan iconen die aangeven dat een link naar een externe website verwijst. Deze iconen hebben geen alternatieve tekst beschikbaar voor hulpsoftware. Voeg een alternatieve tekst toe, bijvoorbeeld 'externe website', om dit probleem op te lossen. Dit komt op meerdere pagina's voor, waaronder op pagina prikkenzonderafspraak.rijksoverheid.nl/nl/twijfel.

1.4 Onderscheidbaar

1.4.1 Gebruik van kleur (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.4.1 Gebruik van kleur

Uitkomst: Voldoende

Bevinding 4: Advies: op pagina prikkenzonderafspraak.rijksoverheid.nl/nl/locaties is met een groene kleur aangegeven wanneer een locatie is geopend ('Vandaag geopend'). Door de groene kleur valt dit meteen op voor bezoekers die kleur goed kunnen waarnemen. Voor bezoekers met een vorm van kleurenblindheid, kan het prettig zijn als deze tekst ook op een andere manier opvalt, bijvoorbeeld door de tekst vetgedrukt te maken.

1.4.3 Contrast (minimum) (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 5: De groene tekst "Geopend" (Hex: #00884D) op een lichtblauwe achtergrond (Hex: #EEF7FB) op de home pagina prikkenzonderafspraak.rijksoverheid.nl/nl in het blok rechts met informatie over "Chat", alleen zichtbaar als de chat beschikbaar is heeft een te laag contrast. De contrastverhouding is hier 4,2:1, waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn.

3. Begrijpelijk

3.1 Leesbaar

3.1.2 Taal van onderdelen (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 3.1.2 Taal van onderdelen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 6: De taal van de pagina prikkenzonderafspraak.rijksoverheid.nl/ua/cookies is gecodeerd als Oekraïens, maar de hoofdtekst is in het Engels. Hiervoor moet in de code een taalwisseling aangegeven worden. Dit kan door de omliggende html-code een lang="en" toe te voegen.

4. Robuust

4.1 Compatibel

4.1.2 Naam, rol, waarde (Niveau A)

Informatie over succescriterium 4.1.2 Naam, rol, waarde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 7: Enkele afbeeldingen hebben geen goede naam, zie hiervoor succescriterium 1.1.1.

Onderbouwing van de evaluatie

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de evaluatiemethode van het W3C, WCAG-EM. Dit gebeurt grotendeels handmatig door een steekproef te nemen. Voor een quickscan geldt dat we slechts delen uit deze methodiek gebruiken. Ondanks alle zorgvuldigheid en ervaring van de onderzoeker kan het voorkomen dat een probleem niet gesignaleerd is. Houd er rekening mee dat in een volgend onderzoek bepaalde onderdelen anders worden beoordeeld omdat technologieën en hulpsoftware worden doorontwikkeld. Bij het handmatig onderzoek wordt gebruik gemaakt van tools.

Steekproef getoetste webpagina's

Ondersteunende technieken

Bronnen

Deze rapportage is grotendeels gemaakt met de online evaluatietool van W3C.

Geprint: 2022-09-26 14:53:36 v2.4-011