Toegankelijkheidsonderzoek

Rapport:
Audit digitale toegankelijkheid website Probiblio


Onderzoeker
Ralph, Swink; Renate, Swink; Michiel, Swink
Datum
13 mei 2024
Opdrachtgever
Probiblio

Samenvatting onderzoeksresultaat

De website Probiblio voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 13 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden. In dit document is vastgelegd in hoeverre de website voldoet aan de toegankelijkheidseisen die vastgelegd zijn in WCAG, de Web Content Accessibility Guidelines.

De website probiblio.nl is onderzocht tussen 23 november en 21 december 2023. Het heronderzoek heeft plaatsgevonden tussen 30 april en 10 mei 2024. Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van de evaluatiemethode WCAG-EM. Doel van dit rapport is om de vervolgstappen te bepalen om tot een toegankelijke website te komen. De volgende bevindingen vielen het meeste op:

Dit zijn de belangrijkste bevindingen uit het onderzoek:

Het onderzoek richt zich specifiek op de toegankelijkheid van de website voor mensen met een functiebeperking, zoals mensen die blind, doof, laaggeletterd zijn of andere functieproblemen hebben. Voor hen is het van belang dat de website technisch en inhoudelijk zo is ingericht dat de site voor hen goed bruikbaar is. Een website optimaliseren voor toegankelijkheid heeft meer voordelen; het maakt de website beter bruikbaar voor iedereen (bijvoorbeeld ook voor mensen die op hun mobieltje kijken in een zonnige omgeving) en het maakt de site beter vindbaar in zoekmachines.

Scope van de evaluatie

Naam website Probiblio
Scope van de website Binnen de scope van het onderzoek valt:
  • Alle pagina's op probiblio.nl
  • Alle PDF's op probiblio.nl
Buiten de scope van het onderzoek valt:
  • Subwebsite(s) waarbij de HTML en/of het systeem afwijkt van de onderzochte website.
  • Alle externe systemen en websites waar via het onderzochte domein met een link naar wordt verwezen.
Conformiteitsdoel WCAG 2.1 niveau AA
Basisniveau van toegankelijkheid ondersteund Gangbare browsers en hulpsoftware.

Overzicht toetsresultaat

Principe Voldoende Onvoldoende Onbekend
1 Waarneembaar 15 5 0
2 Bedienbaar 15 2 0
3 Begrijpelijk 6 4 0
4 Robuust 1 2 0
Totaal 37 13 0

Leeswijzer

Dit onderzoek is een momentopname. De website kan inmiddels veranderd zijn. De gevonden problemen zijn slechts voorbeelden. Ga daarom bij elk probleem de gehele website na of dit ook op andere plaatsen voorkomt. Dit onderzoek is slechts een steekproef van een aantal pagina's. Er zijn zo veel mogelijk verschillende type pagina's opgenomen in de sample om zo een goede indruk te krijgen van de toegankelijkheid. Let op! Bij het aanbrengen van verbeteringen of wijzigingen op de website/app kunnen nieuwe problemen ontstaan. Succescriteria gemarkeerd met "Niet aanwezig" worden automatisch goedgekeurd. Succescriteria gemarkeerd met "Onbekend" worden niet goedgekeurd.

Uitgebreide toetsresultaten


1. Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content (Niveau A)

Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de hierna vermelde situaties.

Informatie over succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Nieuwe bevinding als gevolg van het oplossen van een bevinding uit een eerdere audit: Op pagina www.probiblio.nl/barbie-stelt-nooit-teleur/ staan afbeeldingen met een alternatieve tekst die de afbeeldingen niet omschrijven. De afbeelding van Annemiek Hillebrink bevat bijvoorbeeld de naam van de afbeelding: "Annemiek Hillebrink title=". Wijzig dit, of laat de alt-tekst leeg, gezien de naam van de persoon ook onder de afbeelding geplaatst is en dezelfde tekst anders tweemaal voorgelezen wordt. (De specifieke bevinding in de vorige audit was opgelost, echter doet het probleem zich meermalig op de pagina en dergelijke programmeringspagina's voor)

Op pagina www.probiblio.nl/mosaic-in-de-praktijk-inspirerende-voorbeelden/ staan een aantal afbeeldingen, bijvoorbeeld een excelsheet en een kaart. De alternatieve teksten beschrijven de inhoud van de afbeeldingen niet. Pas de alternatieve teksten aan, of laat het alt-attribuut leeg aangezien de afbeeldingen al in de tekst worden beschreven.

Op pagina www.probiblio.nl/fout komt een afbeelding voor met de alternatieve tekst '404 pagina afbeelding oeps'. Dit omschrijft de afbeelding niet. Geef de afbeelding een beschrijvende alternatieve tekst of verberg het voor hulpsoftware.

In de PDF www.probiblio.nl/wp-content/uploads/2023/09/Handleiding-bij-schoolWise-problemen.pdf staan op de tweede pagina screenshots met de bovenstaande tekst "Melding verbinding met Wise client". De alternatieve teksten van de afbeeldingen beschrijven de afbeeldingen niet (bijvoorbeeld ‘cid:image002.png@01D2498F.FC8DAD20’). Pas de alternatieve teksten daarom aan.

In de PDF op pagina www.probiblio.nl/wp-content/uploads/2023/09/Handleiding-bij-schoolWise-problemen.pdf komt het logo van Probiblio voor. Wanneer een logo op iedere pagina voorkomt, moet er tenminste één keer een alternatieve tekst aanwezig zijn, bij voorkeur op de eerste pagina waar het logo voorkomt. Dit geldt ook voor de PDF op pagina www.probiblio.nl/wp-content/uploads/2023/09/Innemen-en-uitlenen-Noodprocedure.pdf.

In de PDF www.probiblio.nl/wp-content/uploads/2023/09/Innemen-en-uitlenen-Noodprocedure.pdf staat een stappenplan begeleid door screenshots van schermen. Men moet een bepaalde procedure volgen om een handeling te verrichten, echter bevatten de afbeeldingen van tekst geen omschrijving in hun tag. Over de eerste afbeelding staat er bijvoorbeeld "Als er na 2 of 3 pogingen nog geen verbinding gemaakt kan worden, verschijnt onderstaande melding", echter is het slechts visueel zichtbaar dat er "Kan Wise Server niet bereiken: dialoog 006 faalt" staat. Zorg ervoor dat dit ook voor gebruikers van schermleessoftware duidelijk is.

Advies: Op pagina www.probiblio.nl/meld-je-aan-voor-probiblio-nieuws/ staat een formulier. Enkele velden zijn verplicht, en van een asterisk voorzien. Dit is niet afkeurbaar, echter wordt een dergelijk symbool niet door alle schermleessoftware duidelijk voorgelezen. Overweeg daarom om aanvullend ook aria-required toe te voegen aan de velden. Zie voor het ontbreken van instructies tevens SC 3.3.2.


1.2 Op tijd gebaseerde media

1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Voor media met vooraf opgenomen louter-geluid en vooraf opgenomen louter-videobeeld is het volgende waar, behalve als de audio of video een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld:

Informatie over succescriterium 1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Voldoende


1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Voldoende


1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live) (Niveau AA)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle live audiocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen) (Niveau AA)

Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Voldoende


1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties (Niveau A)

Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

Informatie over succescriterium 1.3.1 Info en relaties

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De invoervelden van het formulier op pagina zijn niet verbonden met de visueel zichtbare label, waardoor gebruikers van schermleessoftware niet weten waar het invoerveld voor dient. Dit is wel het geval bij bijvoorbeeld de onderstaande checkboxen.

Op pagina www.probiblio.nl/programma-bibliotheekplaza-2023/ zijn koppen gebruikt om diverse stukken tekst op te maken. Een koptekst dient als beschrijving van de content die er op volgt, en gebruikers van schermleessoftware gebruiken de koppenstructuur om snel door de inhoud van een pagina te navigeren. Op deze pagina zijn bijvoorbeeld alle tijdsindelingen (11:50 uur Lunch) als kop opgemaakt, en soms volgens ze elkaar direct op. Koppen zonder content zijn niet toegestaan. Gebruik CSS ten behoeve van de stijl.

De PDF "www.probiblio.nl/wp-content/uploads/2023/09/Leerlinggegevens-beheren-Leerkrachten-wachtwoord-…" is niet gecodeerd (van tags voorzien). Dit betekent dat er de documentstructuur niet is te bepalen. Er kan daardoor bijvoorbeeld niet worden bepaald wat koppen zijn, de alternatieve tekst bij afbeeldingen en wat de leesvolgorde is. Omdat tags ontbreken kan de PDF niet volledig onderzocht worden (alle succescriteria met betrekking tot de PDF code laag zoals semantische koppen en alt-teksten bij afbeeldingen). Let daarom op dat bij het oplossen van dit probleem nieuwe toegankelijkheidsproblemen kunnen ontstaan.


1.3.2 Betekenisvolle volgorde (Niveau A)

Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 1.3.2 Betekenisvolle volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.probiblio.nl/agenda/ staan meerdere agendaitems. De datumnotities die visueel linksboven op de afbeelding staan, zijn in de codevolgorde boven de kop van de agendaitems geplaatst. Ook de afbeelding met alternatieve tekst staat bóven de kop. De relatie tussen de datum, de afbeelding en de kop is dan niet meer duidelijk. Plaats informatie altijd ónder de kop in de code. Visueel mag het er wel boven staan.


1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen (Niveau A)

Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

Informatie over succescriterium 1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen

Uitkomst: Voldoende


1.3.4 Weergavestand (Niveau AA)

De content beperkt de weergave en bediening niet tot een enkele presentatie-oriëntatie, zoals staand of liggend, tenzij een specifieke presentatie-oriëntatie essentieel is.

Informatie over succescriterium 1.3.4 Weergavestand

Uitkomst: Voldoende


1.3.5 Identificeer het doel van de input (Niveau AA)

Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

Informatie over succescriterium 1.3.5 Identificeer het doel van de input

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.probiblio.nl/meld-je-aan-voor-probiblio-nieuws/ is een formulier waar de bezoeker onder andere het eigen e-mailadres kan invullen. Het doel van deze en een aantal andere velden moet programmatisch kunnen worden bepaald, zodat velden automatisch kunnen worden ingevuld of extra hulp kan worden geboden bij het invullen. Dit kan door het autocomplete-attribuut aan de input-elementen toe te voegen. Bijvoorbeeld voor e-mailadres autocomplete="email".
Een overzicht van de velden waarvoor het autocomplete-attribuut van toepassing is en de waarde die nodig is in dit attribuut, staat op de pagina: www.w3.org/tr/wcag21/.


1.4 Onderscheidbaar

1.4.1 Gebruik van kleur (Niveau A)

Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

Informatie over succescriterium 1.4.1 Gebruik van kleur

Uitkomst: Voldoende


1.4.2 Geluidsbediening (Niveau A)

Als een geluidsweergave op een webpagina automatisch meer dan 3 seconden speelt, is er of een mechanisme beschikbaar om de geluidsweergave te pauzeren of te stoppen, of er is een mechanisme beschikbaar om het geluidsvolume onafhankelijk van het overall systeemvolume te regelen.

Informatie over succescriterium 1.4.2 Geluidsbediening

Uitkomst: Voldoende


1.4.3 Contrast (minimum) (Niveau AA)

De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum)

Uitkomst: Voldoende


1.4.4 Herschalen van tekst (Niveau AA)

Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

Informatie over succescriterium 1.4.4 Herschalen van tekst

Uitkomst: Voldoende


1.4.5 Afbeeldingen van tekst (Niveau AA)

Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.5 Afbeeldingen van tekst

Uitkomst: Voldoende


1.4.10 Reflow (Niveau AA)

Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.

Informatie over succescriterium 1.4.10 Reflow

Uitkomst: Voldoende


1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content (Niveau AA)

De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

Informatie over succescriterium 1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content

Uitkomst: Voldoende


1.4.12 Tekstafstand (Niveau AA)

Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze stijleigenschappen voor tekst in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.

Informatie over succescriterium 1.4.12 Tekstafstand

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.probiblio.nl/meld-je-aan-voor-probiblio-nieuws/ is het in het formulier niet mogelijk om de regelhoogte en (letter)afstanden te wijzigen naar de waarden zoals omschreven voor dit criterium. Zorg ervoor dat mensen die gebaat zijn aan een voor hun beter leesbare vormgeving, hiertoe de mogelijkheid hebben.


1.4.13 Content bij hover of focus (Niveau AA)

Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.

Informatie over succescriterium 1.4.13 Content bij hover of focus

Uitkomst: Voldoende


2. Bedienbaar

2.1 Toetsenbordtoegankelijk

2.1.1 Toetsenbord (Niveau A)

Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

Informatie over succescriterium 2.1.1 Toetsenbord

Uitkomst: Voldoende


2.1.2 Geen toetsenbordval (Niveau A)

Als de toetsenbordfocus met de toetsenbordinterface verplaatst kan worden naar een component van de pagina, dan kan de focus ook met alleen de toetsenbordinterface weer van dat component weg worden bewogen. En, als er meer nodig is dan de standaard pijl- of tabtoetsen of andere standaard methoden om de focus te verplaatsen, dan wordt de gebruiker geïnformeerd over de manier waarop de focus kan worden verplaatst.

Informatie over succescriterium 2.1.2 Geen toetsenbordval

Uitkomst: Voldoende


2.1.4 Enkel teken sneltoets (Niveau A)

Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.1.4 Enkel teken sneltoets

Uitkomst: Voldoende


2.2 Genoeg tijd

2.2.1 Timing aanpasbaar (Niveau A)

Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.1 Timing aanpasbaar

Uitkomst: Voldoende


2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen (Niveau A)

Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen

Uitkomst: Voldoende


2.3 Toevallen en fysieke reacties

2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde (Niveau A)

Webpagina's bevatten niets wat meer dan drie keer flitst in enige periode van één seconde of de flits is beneden de algemene flits- en rodeflitsdrempelwaarden.

Informatie over succescriterium 2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde

Uitkomst: Voldoende


2.4.1 Blokken omzeilen (Niveau A)

Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

Informatie over succescriterium 2.4.1 Blokken omzeilen

Uitkomst: Voldoende


2.4.2 Paginatitel (Niveau A)

Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

Informatie over succescriterium 2.4.2 Paginatitel

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De PDF www.probiblio.nl/wp-content/uploads/2023/09/Innemen-en-uitlenen-Noodprocedure.pdf heeft geen documenttitel in de eigenschappen, slechts een bestandsnaam. Zorg voor een titel die de inhoud van het document beschrijft en dat niet de bestandsnaam maar de titel van het document wordt getoond. Dit probleem doet zich meermalig in PDF's voor.

Advies: De PDF www.probiblio.nl/wp-content/uploads/2023/09/Leerlinggegevens-beheren-Leerkrachten-wachtwoord-… heeft een bestandsnaam als documenttitel. het leest nu "Microsoft Word - Leerlinggegevens beheren - Leerkrachten wachtwoord resetten.docx" terwijl het een PDF betreft. Advies is om een bestandnaam te beperken tot de feitelijke omschrijving.


2.4.3 Focus volgorde (Niveau A)

Als een webpagina sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

Informatie over succescriterium 2.4.3 Focus volgorde

Uitkomst: Voldoende


Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis zou kunnen hebben voor gebruikers in het algemeen.

Informatie over succescriterium 2.4.4 Linkdoel (in context)

Uitkomst: Voldoende


2.4.5 Meerdere manieren (Niveau AA)

Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

Informatie over succescriterium 2.4.5 Meerdere manieren

Uitkomst: Voldoende


2.4.6 Koppen en labels (Niveau AA)

Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

Informatie over succescriterium 2.4.6 Koppen en labels

Uitkomst: Voldoende


2.4.7 Focus zichtbaar (Niveau AA)

Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

Informatie over succescriterium 2.4.7 Focus zichtbaar

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina www.probiblio.nl/meld-je-aan-voor-probiblio-nieuws/ staat een formulier. De selectievakjes en de “Send” knop zijn niet van een focusrand voorzien als deze de focus hebben. Zorg ervoor dat het zichtbaar is welk element de focus heeft.


2.5 Input modaliteiten

2.5.1 Aanwijzergebaren (Niveau A)

Alle functionaliteit waarmee bij de bediening gebruik wordt gemaakt van meerpunts- of padgebaseerde gebaren, kan worden bediend met een enkele aanwijzer zonder een padgebaseerd gebaar, tenzij een meerpunts- of padgebaseerd gebaar essentieel is.

Informatie over succescriterium 2.5.1 Aanwijzergebaren

Uitkomst: Voldoende


2.5.2 Aanwijzerannulering (Niveau A)

Voor functionaliteit die kan worden bediend met een enkele aanwijzer, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.5.2 Aanwijzerannulering

Uitkomst: Voldoende


2.5.3 Label in naam (Niveau A)

Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

Informatie over succescriterium 2.5.3 Label in naam

Uitkomst: Voldoende


2.5.4 Bewegingsactivering (Niveau A)

Functionaliteit die kan worden bediend door de beweging van een apparaat of beweging van een gebruiker, kan ook worden bediend met componenten van de gebruikersinterface. De reactie op de beweging kan worden uitgeschakeld om onbedoelde activering te voorkomen, behalve wanneer:

Informatie over succescriterium 2.5.4 Bewegingsactivering

Uitkomst: Voldoende


3. Begrijpelijk

3.1 Leesbaar

3.1.1 Taal van de pagina (Niveau A)

De standaard menselijke taal van elke webpagina kan door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 3.1.1 Taal van de pagina

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: In de eigenschappen van PDF www.probiblio.nl/wp-content/uploads/2023/09/Leerlinggegevens-beheren-Leerkrachten-wachtwoord-… is de taal niet ingevuld. Voorleessoftware zal de tekst als Engelstalig voorlezen. Zorg ervoor dat de taalinstelling overeenkomt met de taal die gebruikt wordt in de PDF (Nederlands).


3.1.2 Taal van onderdelen (Niveau AA)

De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

Informatie over succescriterium 3.1.2 Taal van onderdelen

Uitkomst: Voldoende

Bevindingen: Advies: Op pagina www.probiblio.nl/meld-je-aan-voor-probiblio-nieuws/ staat een formulier. Het betreft een plugin in de Engelse taal, met een taalwissel naar het Engels (lang="en"). De verzendknop heet "Send" en de foutmelding "Please check the required fields". Het is echter is het niet logisch om Engelse instructies bij een Nederlands formulier te hebben, pas de voorgenoemde teksten daarom ook naar het Nederlands aan en laat de taalwissel achterwege.


3.2 Voorspelbaar

3.2.1 Bij focus (Niveau A)

Als een component van de gebruikersinterface de focus krijgt, dan veroorzaakt dat geen contextwijziging.

Informatie over succescriterium 3.2.1 Bij focus

Uitkomst: Voldoende


3.2.2 Bij input (Niveau A)

Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

Informatie over succescriterium 3.2.2 Bij input

Uitkomst: Voldoende


3.2.3 Consistente navigatie (Niveau AA)

Navigatiemechanismen, die op meerdere webpagina's binnen een verzameling webpagina's herhaald worden, komen elke keer dat ze worden herhaald in dezelfde relatieve volgorde voor, tenzij een verandering wordt geïnitieerd door de gebruiker.

Informatie over succescriterium 3.2.3 Consistente navigatie

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.probiblio.nl/ begint de navigatiefocus indien met de tabtoets door de pagina navigeert bij de zoekbalk, in tegenstelling tot de andere pagina's. Toetsenbordgebruikers verwachten dat de pagina's consistent genavigeerd kunnen worden, en dit kan verwarring opleveren. Zorg voor een consistente navigatie en gebruik bijvoorbeeld een skiplink om snel naar dit zoekveld te navigeren.


3.2.4 Consistente identificatie (Niveau AA)

Componenten die dezelfde functionaliteit hebben binnen een verzameling webpagina's worden consistent geïdentificeerd.

Informatie over succescriterium 3.2.4 Consistente identificatie

Uitkomst: Voldoende


3.3 Assistentie bij invoer

3.3.1 Foutidentificatie (Niveau A)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

Informatie over succescriterium 3.3.1 Foutidentificatie

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Indien men op pagina www.probiblio.nl/meld-je-aan-voor-probiblio-nieuws/ het formulier niet correct invult, verschijnt er na gebruik van de verzendknop bovenin een foutmelding: "Please check the required fields". Deze melding is te algemeen. Er wordt niet duidelijk gemaakt bij welke van de verplichte velden de fout zit, bijvoorbeeld door het emailadres foutief in te voeren of door een naam achterwege te laten. Vooral gebruikers van schermleessoftware hebben er baat bij een specifieke foutmelding te ontvangen, zodat ze weten welk veld gecorrigeerd moet worden.

Advies: Wanneer bezoekers in het formulier op pagina www.probiblio.nl/meld-je-aan-voor-probiblio-nieuws/ een formulierveld niet goed invullen, verschijnt er de foutmelding "Please check the required fields". Deze melding staat buiten het formulier (<form>) en kan daarom gemist worden door screenreadergebruikers. Zorg dat de meldingen die betrekking hebben op het formulier binnen het formulier staan.


3.3.2 Labels of instructies (Niveau A)

Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

Informatie over succescriterium 3.3.2 Labels of instructies

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.probiblio.nl/meld-je-aan-voor-probiblio-nieuws/ staat een formulier. Enkele velden zijn verplicht en dat wordt aangeduid met een asterisk (sterretje), echter wordt er op de pagina niet uitgelegd wat het sterretje betekent. Zorg ervoor dat deze uitleg ergens bij het formulier vermeldt wordt, het liefst bovenaan het formulier.

Advies: Op pagina www.probiblio.nl/meld-je-aan-voor-probiblio-nieuws/ staan beschrijvingen bij de selectievakjes, die nu niet worden voorgelezen. Gebruik bijvoorbeeld aria-describedby om de teksten onderdeel te maken van de labels.


3.3.3 Foutsuggestie (Niveau AA)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

Informatie over succescriterium 3.3.3 Foutsuggestie

Uitkomst: Voldoende


Voor webpagina's die wettelijke verplichtingen of financiële transacties voor de gebruiker uitvoeren, die, door de gebruiker te beheren gegevens in gegevensopslagplaatsen verwijderen of wijzigen, of die antwoorden van de gebruiker verzenden, geldt minstens één van de volgende zaken:

  1. Omkeerbaar: Verzendingen kunnen ongedaan gemaakt worden.
  2. Gecontroleerd: Door de gebruiker ingevoerde gegevens worden gecontroleerd op invoerfouten en de gebruiker wordt de mogelijkheid gegeven om ze te verbeteren.
  3. Bevestigd: Er is een mechanisme beschikbaar voor het beoordelen, bevestigen en verbeteren van informatie voordat de verzending wordt voltooid.

Informatie over succescriterium 3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)

Uitkomst: Voldoende


4. Robuust

4.1 Compatibel

4.1.1 Parsen (Niveau A)

In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

Informatie over succescriterium 4.1.1 Parsen

Uitkomst: Voldoende


4.1.2 Naam, rol, waarde (Niveau A)

Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

Informatie over succescriterium 4.1.2 Naam, rol, waarde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De send knop op pagina www.probiblio.nl/meld-je-aan-voor-probiblio-nieuws/ verzend gegevens naar een server, maar heeft niet als type 'submit'. Zorg ervoor dat dit wel het geval is.


4.1.3 Statusberichten (Niveau AA)

In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

Informatie over succescriterium 4.1.3 Statusberichten

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Het is voor ziende gebruikers duidelijk dat na verzending het formulier op pagina www.probiblio.nl/meld-je-aan-voor-probiblio-nieuws/ succesvol ingediend is, maar het frame ververst automatisch en "You have been added to our database" verschijnt boven het formulierveld. Dit wordt aan gebruikers van schermleessoftware niet aangekondigd, dus is deze informatie moeilijker beschikbaar voor bezoekers die afhankelijk zijn van dergelijke software. Dit geldt ook voor de foutmelding wanneer het formulier niet verzonden kan worden.

Onderbouwing van de evaluatie

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de evaluatiemethode van het W3C, WCAG-EM. Dit gebeurt grotendeels handmatig door een steekproef te nemen. Voor een quickscan geldt dat we slechts delen uit deze methodiek gebruiken. Ondanks alle zorgvuldigheid en ervaring van de onderzoeker kan het voorkomen dat een probleem niet gesignaleerd is. Houd er rekening mee dat in een volgend onderzoek bepaalde onderdelen anders worden beoordeeld omdat technologieën en hulpsoftware worden doorontwikkeld. Bij het handmatig onderzoek wordt gebruik gemaakt van tools.

Steekproef getoetste webpagina's

Ondersteunende technieken

Webbrowsers (useragents) en andere software

Bij dit onderzoek is de volgende software gebruikt:

Firefox, versie 117
Google Chrome Versie 116
Microsoft Edge, versie 116
Acrobat PRO DC
NVDA 2023.1

Bronnen

Deze rapportage is grotendeels gemaakt met de online evaluatietool van W3C.

Bron: toegankelijkheidsrapport.swink.nl/probiblio-hercontrole/audit/
Geprint: 2024-07-22 10:20:54 v2.4-011