Toegankelijkheidsonderzoek

Issues:
Audit digitale toegankelijkheid website Proef Wageningen

(Alleen de bevindingen)

Scope van de evaluatie

Naam website Proef Wageningen
Scope van de website Binnen de scope van de website valt:
  • Alle pagina's op proefwageningen.nl.
  • Alle PDF's op proefwageningen.nl.
  • Alle PDF's van Proef Wageningen op assets.citynavigator.nl.
Buiten de scope van de website valt:
  • De webshop op proefwageningencadeaubon.myonline.store.
  • Subwebsite(s) waarbij de HTML en/of het systeem afwijkt van de onderzochte website.
  • Alle externe systemen en websites waar via proefwageningen.nl met een link naar wordt verwezen.
Voor online kaarten en karteringsdiensten geldt een uitzondering, tenzij de kaart gebruikt wordt voor navigatiedoeleinden. De applicatie op www.proefwageningen.nl/plan-je-bezoek/stadskaart is een toevoeging en alternatief voor de informatie op andere pagina's, waar dezelfde informatie toegankelijk wordt aangeboden. De kaartapplicatie hoeft daarom niet digitaal toegankelijk te zijn.
Conformiteitsdoel WCAG 2.1 niveau AA

Uitgebreide toetsresultaten

Aantal bevindingen: 72

1. Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 1: De afbeelding 'Volg Wageningen' met daarnaast drie social media iconen op de homepage mist een alt-attribuut. Voorleessoftware leest nu mogelijk de bestandsnaam van de afbeelding voor. Voeg een beschrijvende alternatieve tekst toe. Zie ook succescriterium 2.4.4.

Bevinding 2: Op onder andere pagina www.proefwageningen.nl/zoeken staan iconen die informatie overbrengen, bijvoorbeeld het kalender icoon voor datuminformatie. Deze iconen hebben geen alternatieve tekst. Voeg bijvoorbeeld screenreader-only tekst toe om dit probleem op te lossen. Dit probleem komt op meerdere pagina's voor, waaronder op pagina www.proefwageningen.nl/agenda.

1.2 Op tijd gebaseerde media

1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 3: Op de homepage en op pagina www.proefwageningen.nl/shoppen-uitgaan/shoppen staat louter-videobeeld. De video's geven een sfeerbeeld van de omgeving en de speciaalzaak en hebben als doel mensen te inspireren de locaties te bezoeken. Er moet daarom een alternatief worden geboden, bijvoorbeeld in de vorm van een transcript of audiospoor.

1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.3.1 Info en relaties

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 4: De linkteksten onder 'Welkom winter!' op de homepage zijn opgemaakt als koppen. Bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware kunnen aan de hand van elementenlijsten en sneltoetsen door alle koppen op een pagina navigeren. Zij verwachten content, zoals tekst, onder een kop. Verwijder het h-element van de linksteksten om dit probleem op te lossen.

Bevinding 5: Op pagina www.proefwageningen.nl/privacyverklaring staat een lijst onder 'Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken' die niet opgemaakt is met het ul-element en li-elementen. Hierdoor is de lijst alleen visueel een lijst, maar niet voor bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware. Maak lijsten op met ol- (voor geordende lijsten met cijfers) of ul-elementen (voor ongeordende lijsten met streepjes of bulletpoints) en li-elementen om dit probleem op te lossen.

Bevinding 6: Onder de koppen op pagina www.proefwageningen.nl/zoeken staan teksten die bij de koppen horen, maar nu los binnen een span-element zijn geplaatst. Bijvoorbeeld '4 resultaten' onder de kop 'Pagina's'. Plaats het span element met de tekst binnen het kop-element om dit probleem op te lossen.

Bevinding 7: Op pagina www.proefwageningen.nl/shoppen-uitgaan/lokale-cadeaubon zijn meerdere stukken tekst opgemaakt binnen een address-element. Het address-element is bedoeld voor contactinformatie. Plaats de teksten binnen een p-element en verwijder het address-element om dit probleem op te lossen.

Bevinding 8: De tekst 'Waar is de Proef Wageningen cadeaubon in te wisselen?' op pagina www.proefwageningen.nl/shoppen-uitgaan/lokale-cadeaubon is opgemaakt met het strong-element. Het strong-element heeft een semantische waarde en geeft aan dat een woord of korte zin extra belangrijk is. Het mag daarom niet worden gebruikt voor koppen. Verwijder het strong-element en gebruik een h-element om dit probleem op te lossen.

Bevinding 9: De tabel op pagina www.proefwageningen.nl/shoppen-uitgaan/lokale-cadeaubon is niet goed opgemaakt. De tabel mist tabelkoppen (th-elementen), waardoor er geen relatie is tussen de cellen 'Winkels' en 'Horeca' en de onderliggende tabelcellen. Daarnaast bevat de tabel meerdere tussenkoppen, zoals 'Uitgaan'. Ook deze cellen hebben geen tabelkoppen. Bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware kunnen de tabel daarom niet goed interpreteren. Tabellen met tussenkoppen zijn complex. Overweeg daarom meerdere tabellen te maken, om de informatie zo toegankelijk mogelijk aan te bieden.

Bevinding 10: De link 'Bezoek de website' op pagina www.proefwageningen.nl/agenda/942809072/wandelexcursie-… is opgemaakt als lijst met verborgen items. Dit is verwarrend voor bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware, zij weten niet of er content mist. Gebruik alleen lijsten voor opsommingen met meerdere items.

Bevinding 11: De PDF op pagina assets.citynavigator.nl/kuma-wageningen/uploads/media/… is niet gecodeerd en daardoor is er voor hulpsoftware (zoals voorleessoftware) geen informatie beschikbaar om de PDF te interpreteren. Omdat codes ontbreken kan de PDF niet volledig onderzocht worden (alle succescriteria met betrekking tot de PDF-codelaag zoals semantische koppen en alt-teksten bij afbeeldingen). Let daarom op dat bij het oplossen van dit probleem nieuwe toegankelijkheidsproblemen kunnen ontstaan.

Bevinding 12: De PDF op pagina www.proefwageningen.nl/uploads/media/614833dd1d908/stad-der-…? is niet gecodeerd en daardoor is er voor hulpsoftware (zoals voorleessoftware) geen informatie beschikbaar om de PDF te interpreteren. Omdat codes ontbreken kan de PDF niet volledig onderzocht worden (alle succescriteria met betrekking tot de PDF-codelaag zoals semantische koppen en alt-teksten bij afbeeldingen). Let daarom op dat bij het oplossen van dit probleem nieuwe toegankelijkheidsproblemen kunnen ontstaan.

Bevinding 13: Advies: De homepage heeft geen logische koppenstructuur. Koppen binnen het contentdeel op de pagina zijn opgemaakt met het h3-element, terwijl koppen in de footer op zijn gemaakt met het h2-element. Een logische oplopende koppenstructuur helpt bezoekers die gebruik maken van hulpsoftware, maar ook zoekmachines als Google, de informatie op de website juist te interpreteren.

Bevinding 14: Advies: De links in de footer onder 'Snel naar' en naast '© 2022 Proef Wageningen' zijn toegankelijker als ze worden aangeboden in een ongeordende lijst. Dit geldt ook voor de zoekresultaten op pagina www.proefwageningen.nl/zoeken.

Bevinding 15: Advies: Pagina www.proefwageningen.nl/privacyverklaring mist koppen. Een logische oplopende koppenstructuur helpt bezoekers die gebruik maken van hulpsoftware, maar ook zoekmachines als Google, de informatie op de website juist te interpreteren.

1.3.5 Identificeer het doel van de input (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.3.5 Identificeer het doel van de input

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 16: Het formulier op pagina www.proefwageningen.nl/aanmelden-evenement bevat geen autocomplete-attributen. Invoervelden die informatie over de gebruiker vragen, zoals naam/achternaam, adres en geboortedatum, moeten een juist autocomplete attritbuut hebben. Het veld 'E-mail en eventueel andere contactgegevens.*' heeft wel een autocomplete-attribuut, maar de waarde is 'off'. Lees meer over autocomplete-waarden op pagina www.w3.org/TR/WCAG21/.

1.4 Onderscheidbaar

1.4.1 Gebruik van kleur (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.4.1 Gebruik van kleur

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 17: Wanneer de knop 'Verzenden' in het formulier op pagina www.proefwageningen.nl/aanmelden-evenement toetsenbordfocus heeft, is dat alleen zichtbaar door een subtiele wijziging van kleur. Zorg ervoor dat informatie niet afhankelijk is van kleur of een verandering van kleur.

1.4.3 Contrast (minimum) (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 18: Wanneer bezoekers met het toetsenbord door het navigatiemenu bovenaan iedere pagina navigeren, is de contrastratio tussen de achtergrondkleur (HEX #AF0B2B) en de kleur van de tekst (HEX #7C0A21) te laag. De contrastratio is hier 1,5:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.

Bevinding 19: In de PDF op pagina komen meerdere contrastproblemen voor:

Bevinding 20: De tekst op het voorblad van de PDF op pagina assets.citynavigator.nl/kuma-wageningen/uploads/media/… is niet overal goed leesbaar door de gebruikte achtergrond afbeelding. De contrastratio rond de 'G' is bijvoorbeeld op sommige plekken slechts 2,2:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn.

1.4.5 Afbeeldingen van tekst (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.4.5 Afbeeldingen van tekst

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 21: De tekst 'Volg wageningen' onderaan de pagina www.proefwageningen.nl is een afbeelding van tekst. Slechtzienden kunnen deze tekst niet aanpassen om de leesbaarheid te verhogen. De tekst op de afbeelding komt verder niet voor op de pagina. Plaats deze tekst daarom als HTML-tekst op de pagina.

Bevinding 22: In de bovenste carrousel op pagina www.proefwageningen.nl/ staat een afbeelding over Valentijnsdag. De teksten op deze afbeelding zijn een afbeelding van tekst. Deze tekst kan niet worden aangepast om de leesbaarheid te verhogen.Plaats deze tekst daarom als HTML-tekst op de pagina.

Bevinding 23: De PDF op pagina assets.citynavigator.nl/kuma-wageningen/uploads/media/… bevat meerdere afbeeldingen met informatie die niet beschikbaar is als gewone tekst in de PDF. Voor bezoekers die slechtziend zijn is het belangrijk dat zij zelf de tekst kunnen vergroten en dat tekst meeschaalt bij het inzoomen en herschalen van een pagina. Met tekst op een afbeelding is dat niet mogelijk. Biedt deze informatie dan ook als gewone tekst aan.

1.4.10 Reflow (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.4.10 Reflow

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 24: Wanneer bezoekers met schermgrootte 1280 bij 1024 inzoomen naar 400% op de homepage, is de tekst 'Hotel de wereld' en de linktekst 'Meer over de Stad der Bevrijding' op de homepage niet meer zichtbaar. Zorg ervoor dat er geen informatie verdwijnt wanneer bezoekers inzoomen op de pagina.

Bevinding 25: Wanneer bezoekers met schermgrootte 1280 bij 1024 inzoomen naar 400% op de homepage is de carrousel onder 'Een heerlijk kop koffie of warme chocomelk' niet meer helemaal zichtbaar en bedienbaar. Zorg ervoor dat er geen informatie verdwijnt wanneer bezoekers inzoomen op de pagina.

Bevinding 26: Wanneer bezoekers met schermgrootte 1280 bij 1024 inzoomen naar 175% zijn de kop 'Snel naar' en de onderliggende links in de footer niet meer beschikbaar. Zorg ervoor dat er geen informatie verdwijnt wanneer bezoekers inzoomen op de pagina.

Bevinding 27: Wanneer bezoekers met schermgrootte 1280 bij 1024 inzoomen naar 400% op pagina www.proefwageningen.nl/privacyverklaring valt er tekst van de pagina af, waardoor niet meer alle tekst goed leesbaar is. Zorg ervoor dat er geen informatie verdwijnt wanneer bezoekers inzoomen op de pagina.

Bevinding 28: Wanneer bezoekers met schermgrootte 1280 bij 1024 inzoomen naar 250% en verder op pagina www.proefwageningen.nl/zoeken, zijn de titels van evenementen en locaties niet meer (goed) zichtbaar. Zorg ervoor dat er geen informatie verdwijnt wanneer bezoekers inzoomen op de pagina. Dit probleem komt op meerdere pagina's voor, waaronder op pagina www.proefwageningen.nl/agenda.

Bevinding 29: Wanneer bezoekers met schermgrootte 1280 bij 1024 inzoomen naar 300% op pagina www.proefwageningen.nl/ondernemersfonds/informatie/…, verdwijnen de knoppen om door de navigatie onder de h1-kop te navigeren. Bezoekers hebben nu geen mogelijkheid meer om de andere linkteksten te lezen en te bedienen. Dit probleem komt op meerdere pagina's voor, waaronder bij de blokken content op pagina www.proefwageningen.nl/ervaar-het-verleden/stad-der-… en op pagina www.proefwageningen.nl/ondernemersfonds/jaarverslag.

Bevinding 30: Wanneer bezoekers met schermgrootte 1280 bij 1024 inzoomen naar 250% op pagina www.proefwageningen.nl/shoppen-uitgaan/lokale-cadeaubon, is de tweede kolom van de tabel niet meer geheel leesbaar. Vanaf 400% verdwijnt de tweede kolom in het geheel. Zorg ervoor dat er geen informatie verloren gaat wanneer bezoekers inzoomen op een pagina. Voor tabellen mag er gebruik worden gemaakt van een horizontale scrollbar.

Bevinding 31: Wanneer bezoekers hun antwoorden wijzigen na verzenden in het formulier op pagina www.proefwageningen.nl/aanmelden-evenement verschijnt een melding onderin het formulier met de tekst 'Je bewerkt je antwoord. Als je deze URL deelt, kunnen anderen je antwoord ook bewerken.' Wanneer bezoekers inzoomen op de pagina, verhult de melding de links onder de verzendknop in het formulier.

Bevinding 32: Wanneer bezoekers met schermgrootte 1280 bij 1024 inzoomen naar 300% op pagina www.proefwageningen.nl/agenda/942809072/wandelexcursie-… verdwijnt de kaartapplicatie waarop bezoekers kunnen zien waar de activiteit plaatsvindt. Zorg ervoor dat er geen informatie verdwijnt wanneer bezoekers inzoomen op de pagina.

1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 33: Wanneer de knoppen om door de carrousel op de homepage te navigeren toetsenbordfocus hebben, is dat niet goed zichtbaar. De contrastratio tussen de focusrand (HEX #19551F) en de achtergrond is op sommige plekken slechts 1,1:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn. Dit geldt ook voor de andere carrousels op dezelfde pagina.

Bevinding 34: Wanneer bezoekers inzoomen op de pagina verandert het navigatiemenu in een hamburgermenu. Wanneer bezoekers daar met het toetsenbord doorheen navigeren, is het contrast van de focusrand op de achtergrond te laag. De contrastratio tussen de focusrand (HEX #19551F) en de achtergrond (HEX #AF0B2B) is 1,2:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn.

Bevinding 35: Wanneer de rode linkblokjes onder 'Welkom winter!', zoals 'Onze tip 5' op de homepage toetsenbordfocus hebben is dat niet goed zichtbaar. De contrastratio tussen de focusrand (HEX #19551F) en de achtergrond (HEX #77091E) is 1,3:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn. Dit probleem komt op meerdere pagina's voor, waaronder bij de datumfilters op pagina www.proefwageningen.nl/agenda.

Bevinding 36: Wanneer de linktekst 'Virtuele tour over de campus' op de homepage toetsenbordfocus heeft, is dat niet goed zichtbaar. De contrastratio tussen de focusrand (HEX #19551F) en de achtergrond (HEX #206927) is 1,3:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn.

Bevinding 37: Wanneer de selectievakjes in het formulier op pagina www.proefwageningen.nl/aanmelden-evenement focus hebben, is dat niet goed zichtbaar. De contrastratio tussen de focusrand (HEX #EEEEE3) en de witte achtergrond is 1,2:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn.

1.4.12 Tekstafstand (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.4.12 Tekstafstand

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 38: Wanneer bezoekers met schermgrootte 1280 bij 1024 inzoomen naar 400% en de regelhoogte en alinea- en tekstafstand wijzigen naar de waarden zoals beschreven voor dit succescriterium, is de tekst onder 'Niet te missen!' in de carrousel op de homepage niet meer helemaal leesbaar. Zorg ervoor dat informatie beschikbaar en leesbaar blijft, ook wanneer bezoekers een eigen tekstopmaak toepassen.

Bevinding 39: Bezoekers kunnen de regelhoogte, alinea- en tekstafstand van de tekst in het iframe op pagina www.proefwageningen.nl/aanmelden-evenement niet wijzigen.

Bevinding 40: Wanneer bezoekers op pagina www.proefwageningen.nl/agenda de regelhoogte en alinea- en tekstafstand wijzigen naar de waarden zoals beschreven voor dit succescriterium zijn de titels van de activiteiten niet meer geheel leesbaar. Zorg ervoor dat informatie beschikbaar en leesbaar blijft, ook wanneer bezoekers een eigen tekstopmaak toepassen.

2. Bedienbaar

2.1 Toetsenbordtoegankelijk

2.1.1 Toetsenbord (Niveau A)

Informatie over succescriterium 2.1.1 Toetsenbord

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 41: Op de homepage staat een video van dronebeelden. Bezoekers die met de muis navigeren kunnen de video pauzeren en afspelen door in de video te klikken, dan verschijnt een afspeelknop. Deze functie is niet beschikbaar voor bezoekers die met het toetsenbord navigeren. Zie ook het advies onder succescriterium 2.2.2.

Bevinding 42: In de datumkiezer op pagina www.proefwageningen.nl/agenda kunnen bezoekers met de muis een andere maand selecteren door op de < en > knoppen te klikken en een ander jaar selecteren door op het pijltje naar boven of beneden te klikken. Deze opties zijn niet beschikbaar voor bezoekers die gebruik maken van het toetsenbord om over de pagina te navigeren. Daarnaast kunnen bezoekers die met de muis navigeren alle data binnen een maand aanklikken, maar kunnen bezoekers die met het toetsenbord navigeren enkel een datum selecteren waarop een activiteit plaatsvindt.

Bevinding 43: Advies: De selectievakjes onder 'Heb je beeldmateriaal' op pagina www.proefwageningen.nl/aanmelden-evenement zijn geen HTML-selectievakjes maar div-elementen met de rol 'checkbox'. Deze selectievakjes zijn nu niet bedienbaar als HTML-selectievakjes. HTML-selectievakjes zijn bedienbaar met de pijltoetsen op het toetsenbord, deze selectievakjes zijn alleen bedienbaar met de tab-toets.

2.2 Genoeg tijd

2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen (Niveau A)

Informatie over succescriterium 2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 44: Op de homepage komen twee carrousels voor. Bewegende, knipperende, scrollende of automatisch updatende content kan bezoekers afleiden bij het gebruik van de rest van de pagina. Daarom moet er altijd een mogelijkheid zijn om de beweging te verbergen, te stoppen of te pauzeren.

Bevinding 45: Op pagina www.proefwageningen.nl/shoppen-uitgaan/shoppen staat een automatisch afspelende video. Wanneer bezoekers op de video klikken om de video te pauzeren, openen zij een link naar een andere pagina. Bewegende, knipperende, scrollende of automatisch updatende content kan bezoekers afleiden bij het gebruik van de rest van de pagina. Daarom moet er altijd een mogelijkheid zijn om de beweging te verbergen, te stoppen of te pauzeren.

Bevinding 46: Op de homepage staat een automatisch afspelende video onder 'Niet te missen. Wageningen in de winter'. Bezoekers kunnen de video verbergen door naar een volgende slide in de carrousel te gaan en door de video met de muis te pauzeren, maar de knoppen voor pauzeren en afspelen zijn niet beschikbaar voor bezoekers die gebruik maken van het toetsenbord. Idealiter kunnen alle bezoekers de video zelf ook pauzeren of stopzetten.

Bevinding 47: NB: Wanneer een video wordt gepauzeerd, beweegt de carrousel waardoor de video weer automatisch speelt zodra de slide met de video wordt getoond. Let daarop bij het oplossen van bovenstaande problemen.

2.4.2 Paginatitel (Niveau A)

Informatie over succescriterium 2.4.2 Paginatitel

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 48: De PDF op pagina assets.citynavigator.nl/kuma-wageningen/uploads/media/… heeft wel een titel, maar deze is niet voldoende beschrijvend. De titel is 'Microsoft Word - jaarverslag2020final.docx'. Pas de titel aan naar bijvoorbeeld 'SOW Jaarverslag 2020' om dit probleem op te lossen.

2.4.3 Focus volgorde (Niveau A)

Informatie over succescriterium 2.4.3 Focus volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 49: Op de homepage staat een carrousel onder 'Een heerlijk kop koffie of warme chocomelk.' Wanneer bezoekers met het toetsenbord over de pagina navigeren, moet een bezoeker meerdere keren op te tab-toets drukken om daadwerkelijk focus te krijgen op items binnen de carrousel. Dit komt omdat er aria-hidden is gebruikt op elementen die focus ontvangen. Zorg ervoor dat onnodig tabben wordt voorkomen.

Bevinding 50: Wanneer bezoekers inzoomen op de pagina verandert het navigatiemenu in een hamburgermenu. Wanneer bezoekers met het toetsenbord door het hamburgermenu navigeren, gaat de toetsenbordfocus daarna verder op de achterliggende pagina terwijl het menu open blijft staan. Hierdoor is de content op de pagina niet meer goed zichtbaar. Zorg ervoor dat bezoekers het hamburgermenu zelf moeten sluiten, of dat het automatisch sluit wanneer een bezoeker voorbij het laatste item navigeert.

Bevinding 51: Op pagina www.proefwageningen.nl/agenda staat een datumkiezer. Bezoekers kunnen de datumkiezer in met de pijltjestoetsen en vervolgens verder navigeren met de tabtoets. Na het doorlopen van de beschikbare data in de datumkiezer, gaat de focusvolgorde weer naar de skiplink bovenaan de pagina. De datumkiezer blijft open staan en verhult een deel van de content op de pagina.

Bevinding 52: Wanneer bezoekers inzoomen op pagina www.proefwageningen.nl/agenda verandert de zoekfunctie in een dialoogvenster onder de knop 'Filter'. Wanneer bezoekers het filter openen en verder navigeren met het toetsenbord, gaat de focus verder op de achterliggende pagina in plaats van in het dialoogvenster te sluiten. Zorg ervoor dat bezoekers het dialoogvenster zelf moeten sluiten, of dat het automatisch sluit wanneer een bezoeker voorbij het laatste item navigeert.

Informatie over succescriterium 2.4.4 Linkdoel (in context)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 53: De tekst 'Volg wageningen' met daarnaast drie social media iconen op de homepage is een afbeelding en heeft geen alternatieve tekst. Hierdoor is ook het linkdoel niet duidelijk. Bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware weten niet naar welke pagina's zij worden verwezen.

2.4.7 Focus zichtbaar (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 2.4.7 Focus zichtbaar

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 54: Wanneer de tekst 'Formulier wissen' in het formulier op pagina www.proefwageningen.nl/aanmelden-evenement toetsenbordfocus heeft, is dat niet zichtbaar. Zorg ervoor dat bezoekers die met het toetsenbord over een pagina navigeren kunnen zien op welk element zij op dat moment focus hebben. Dit geldt ook voor de tekst 'Leeg formulier openen' in hetzelfde formulier, wanneer bezoekers hun antwoorden wijzigen.

Bevinding 55: Advies: Wanneer het instagram logo in de footer van iedere pagina toetsenbordfocus heeft is dat bijna niet zichtbaar omdat de focusrand overlapt met de afbeelding. In de WCAG 2.2 worden de eisen omtrent focuszichtbaarheid strenger, lees er meer over op: www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/focus-appearance-….

3. Begrijpelijk

3.1 Leesbaar

3.1.1 Taal van de pagina (Niveau A)

Informatie over succescriterium 3.1.1 Taal van de pagina

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 56: Er is geen taal ingesteld voor de PDF op pagina www.proefwageningen.nl/uploads/media/614833dd1d908/stad-der-…?. De belangrijkste taal in een PDF moet aangegeven zijn in de bestandseigenschappen, zodat een screenreader de PDF goed kan voorlezen.

Bevinding 57: Er is geen taal ingesteld voor de PDF op pagina assets.citynavigator.nl/kuma-wageningen/uploads/media/… belangrijkste taal in een PDF moet aangegeven zijn in de bestandseigenschappen, zodat een screenreader de PDF goed kan voorlezen.

3.1.2 Taal van onderdelen (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 3.1.2 Taal van onderdelen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 58: Op de homepage staat een carrousel. Met de knoppen < en > kunnen bezoekers door de carrousel navigeren. De toegankelijke namen van deze knoppen zijn Engelstalig ('next slide' en 'previous slide'). Zorg ervoor dat bedienbare elementen worden aangeboden in de hooftaal van de pagina, of geen een taalwissel aan. Het gebruik van het title-element is hier niet voldoende. Dit geldt ook voor de ronde knopjes onderin de carrousel, die hebben als toegankelijke naam 'Go to slide'. Dit geldt ook voor de carrousel onder 'Een heerlijk kop koffie of warme chocomelk'.

Bevinding 59: Wanneer bezoekers inzoomen op pagina www.proefwageningen.nl/ondernemersfonds/informatie/… verschijnen er twee knoppen met pijlen om door het navigatiemenu onder de h1-kop te navigeren. Deze knoppen hebben Engelstalige toegankelijke namen. Zorg ervoor dat bedienbare elementen worden aangeboden in de hooftaal van de pagina, of geen een taalwissel aan. Het gebruik van het title-element is hier niet voldoende.

Bevinding 60: Het iframe op pagina www.proefwageningen.nl/ondernemersfonds/informatie/… bevat Engelstalige teksten waar geen taalwissel voor is aangeboden. Zorg ervoor dat bedienbare elementen worden aangeboden in de hooftaal van de pagina, of geef een taalwissel aan.

Bevinding 61: De bevestigingspagina van het formulier op pagina www.proefwageningen.nl/aanmelden-evenement is grotendeels Engelstalig. Vertaal de tekst of geef een taalwissel aan.

Bevinding 62: Wanneer bezoekers inzoomen op pagina www.proefwageningen.nl/agenda verandert de zoekfunctie in een dialoogvenster onder de knop 'Filter'. De knop om het dialoogvenster te sluiten heeft als toegankelijke naam 'Close'. Zorg ervoor dat bedienbare elementen worden aangeboden in de hooftaal van de pagina, of geef een taalwissel aan.

3.2 Voorspelbaar

3.2.1 Bij focus (Niveau A)

Informatie over succescriterium 3.2.1 Bij focus

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 63: Op pagina www.proefwageningen.nl/agenda staan filters binnen een radiogroep, namelijk 'Vandaag' 'Morgen' en 'Dit weekend'. Wanneer een bezoeker met het toetsenbord focus heeft op één van de radioknoppen, wordt het filter direct geactiveerd en ververst de pagina. Er mogen geen contextwijzigingen plaatsvinden als een onderdeel van de interface, zoals een link of een knop, toetsenbord focus heeft (maar er nog niet op wordt geklikt).

3.3 Assistentie bij invoer

3.3.1 Foutidentificatie (Niveau A)

Informatie over succescriterium 3.3.1 Foutidentificatie

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 64: Wanneer een bezoeker de invoervelden op pagina www.proefwageningen.nl/aanmelden-evenement niet of niet juist invult, verschijnt enkel de foutsuggestie 'Dit is een vereiste vraag' of 'Geef een geldig e-mailadres op'. De gebruiker moet een foutmelding krijgen wanneer een invoerveld niet goed is ingevuld of het formulier niet goed verzonden kan worden. De foutmelding moet beschrijven welke fout is gemaakt en wáár die is gemaakt.

4. Robuust

4.1 Compatibel

4.1.1 Parsen (Niveau A)

Informatie over succescriterium 4.1.1 Parsen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 65: De lijst binnen het iframe-element op pagina www.proefwageningen.nl/ondernemersfonds/informatie/… bevat een div-element. Lijst-elementen mogen alleen li, script- en template-elementen bevatten.

Bevinding 66: Op pagina www.proefwageningen.nl/aanmelden-evenement komt een eindtag van het p-element voor zonder openingstag.

4.1.2 Naam, rol, waarde (Niveau A)

Informatie over succescriterium 4.1.2 Naam, rol, waarde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 67: Wanneer bezoekers inzoomen op de pagina verandert het navigatiemenu in een hamburgermenu. Het is voor ziende bezoekers duidelijk wanneer uitklapbare menu-items uitgeklapt zijn, maar deze informatie is niet beschikbaar voor bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware. Gebruik aria-expanded of een vergelijkbare techniek om dit probleem op te lossen.

Bevinding 68: De knop om door de carrousel onder 'Niet te missen' op de homepage te navigeren, heeft geen toegankelijke naam. Hierdoor is de functie van de knop niet duidelijk voor bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware.

Bevinding 69: De toegankelijke naam van het iframe op de homepage (dronebeelden van Wageningen in de winter) is niet beschrijvend genoeg. De titel is 'Youtube videospeler'. Verderop is wel de titel 'Wageningen in winter, cinematic drone video Youtube' toegevoegd, maar op het verkeerde element waardoor de titel niet beschikbaar is voor bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware.

Bevinding 70: Het iframe op pagina www.proefwageningen.nl/ondernemersfonds/informatie/… bevat geen beschrijving binnen het title-element. Dit probleem komt op meerdere pagina's voor, waaronder op pagina www.proefwageningen.nl/aanmelden-evenement.

Bevinding 71: Het is voor ziende bezoekers zichtbaar welk hoofdonderwerp uit het navigatiemenu bovenaan de pagina bij een pagina hoort, bijvoorbeeld 'Shoppen en uitgaan' op pagina www.proefwageningen.nl/shoppen-uitgaan/lokale-cadeaubon. Voor bezoekers die gebruik maken van hulpsoftware is deze informatie niet beschikbaar. Maak gebruik van aria-current of een vergelijkbare techniek om dit probleem op te lossen.

Bevinding 72: De tijdkiezer in het formulier op pagina www.proefwageningen.nl/aanmelden-evenement heeft als rol 'combobox'. Het is hier verplicht het aria-expanded attribuut te gebruiken. Daarnaast fungeert dit invoerveld niet als combobox, omdat bezoekers niets kunnen selecteren maar alleen zelf kunnen intypen. De rol 'combobox' is hier dan ook niet van toepassing.

Onderbouwing van de evaluatie

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de evaluatiemethode van het W3C, WCAG-EM. Dit gebeurt grotendeels handmatig door een steekproef te nemen. Voor een quickscan geldt dat we slechts delen uit deze methodiek gebruiken. Ondanks alle zorgvuldigheid en ervaring van de onderzoeker kan het voorkomen dat een probleem niet gesignaleerd is. Houd er rekening mee dat in een volgend onderzoek bepaalde onderdelen anders worden beoordeeld omdat technologieën en hulpsoftware worden doorontwikkeld. Bij het handmatig onderzoek wordt gebruik gemaakt van tools.

Steekproef getoetste webpagina's

Ondersteunende technieken

Bronnen

Deze rapportage is grotendeels gemaakt met de online evaluatietool van W3C.

Geprint: 2022-09-26 15:48:53 v2.3-011