Toegankelijkheidscertificaat
Bewijs van conformiteit
Waarmerk Digitale toegankelijkheid - WCAG

Content-audit digitale toegankelijkheid Prognosemodel Zorg en welzijn

De website van Prognosemodel Zorg en welzijn voldoet op het moment van inspectie aan WCAG 2.1 niveau AA, de Web Content Accessibility Guidelines.
Dit betekent dat de website gebruikt kan worden door iedereen, inclusief mensen met een functiebeperking.

Onderzoeker
Yannick en Renate, Swink
Datum
29 oktober 2021
Opdrachtgever
ABF Research
Scope van de website Binnen de scope van het onderzoek valt:
 • De content en pdf's op prognosemodelzw.databank.nl/.
 • De content achter de inlog op prognosemodelzw.databank.nl/.
De volgende pagina's zijn op verzoek van de klant onderzocht:
 • prognosemodelzw.databank.nl/dashboard/dashboard-branches/totaal-zorg-en-welzijn--breed-/
 • prognosemodelzw.databank.nl/dashboard/dashboard-branches/totaal-zorg-en-welzijn--smal-/
 • prognosemodelzw.databank.nl/dashboard/dashboard-branches/universitair-medische-centra/
 • prognosemodelzw.databank.nl/dashboard/dashboard-branches/ziekenhuizen-en-overige-med--spec--zorg/
 • prognosemodelzw.databank.nl/dashboard/dashboard-branches/geestelijke-gezondheidszorg/
 • prognosemodelzw.databank.nl/dashboard/dashboard-branches/huisartsen-en-gezondheidscentra/
 • prognosemodelzw.databank.nl/dashboard/dashboard-branches/overige-zorg-en-welzijn/
 • prognosemodelzw.databank.nl/dashboard/dashboard-branches/verpleging-en-verzorging/
 • prognosemodelzw.databank.nl/dashboard/dashboard-branches/thuiszorg/
 • prognosemodelzw.databank.nl/dashboard/dashboard-branches/gehandicaptenzorg/
 • prognosemodelzw.databank.nl/dashboard/dashboard-branches/jeugdzorg/
 • prognosemodelzw.databank.nl/dashboard/dashboard-branches/sociaal-werk/
 • prognosemodelzw.databank.nl/dashboard/dashboard-branches/kinderopvang--incl--peuterspeelzaalwerk-/
Buiten de scope van het onderzoek valt:
 • Beheerpagina prognosemodelzw.databank.nl/PrognosemodelZW/ScenarioEditor/.
 • Subwebsite(s) waarbij de HTML en/of het systeem afwijkt van de onderzochte website.
 • Alle externe sites waar op prognosemodelzw.databank.nl/ met een link naar wordt verwezen.
Steekproef getoetste webpagina's
Geprint: 2024-05-22 04:29:33 v2.4-011