Toegankelijkheidsonderzoek

Issues:
Content-audit digitale toegankelijkheid website Quarantaine Check COVID-19

(Alleen de bevindingen)

Scope van de evaluatie

Naam website Quarantaine Check COVID-19
Datum 16 mei 2022
Scope van de website Binnen de scope van het onderzoek valt:
  • De content van alle pagina's op quarantainecheck.rijksoverheid.nl
Buiten de scope van het onderzoek valt:
  • De techniek op het domein quarantainecheck.rijksoverheid.nl. Dit vereist een apart onderzoek.
  • Alle externe systemen en websites waar via quarantainecheck.rijksoverheid.nl met een link naar wordt verwezen.
Conformiteitsdoel WCAG 2.1 niveau AA

Uitgebreide toetsresultaten

Aantal bevindingen: 7

1. Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 1: Deze bevinding is mogelijk technisch van aard:
Op de homepagina quarantainecheck.rijksoverheid.nl staat een link met een icoon dat aan ziende bezoekers aangeeft dat de link een nieuw venster opent. Deze informatie wordt niet doorgegeven aan screenreadergebruikers. Zorg ervoor dat deze bezoekers over dezelfde informatie beschikken als ziende bezoekers.

1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.3.1 Info en relaties

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 2: Op de homepagina onder "ik-heb-een-negatieve-testuitslag" quarantainecheck.rijksoverheid.nl/ is de regel "Krijg je nu of later nieuwe klachten?" opgemaakt met het strong element. Het probleem is dat strong en em bedoeld zijn om nadruk te geven aan een of enkele woorden, niet voor een hele zinnen. Ook mogen deze elementen niet worden gebruikt als visuele kop, omdat ze niet dezelfde betekenis hebben als een kop (h2, h3 etc.). Gebruik in plaats daarvan bijvoorbeeld het bold-element voor opmaak.
Strong is op meer plaatsen in de website gebruikt voor hele regels, zoals op de pagina quarantainecheck.rijksoverheid.nl/nl/ik-heb-corona-met-klachten/1-dag-geleden de regel "Heb je 24 uur geen coronaklachten meer?".

1.4 Onderscheidbaar

1.4.3 Contrast (minimum) (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 3: Boven aan de homepagina quarantainecheck.rijksoverheid.nl/nl is een witte tekst op een lila gradiënt achtergrond (Hex #858DFF tot Hex: #6C66ED). Deze tekst heeft een te laag contrast. Bij de tekst met groot font "Bescherm jezelf en anderen tegen corona" is de laagste contrastverhouding 2,9:1 waar dit minimaal 3:1 moet zijn. Bij de tekst met klein font daaronder is de laagste waarde 3,8:1 waar dit 4,5:1 moet zijn.

Bevinding 4: De witte tekst "volgende vraag" op roze achtergrond (Hex: #EB99BD) op de pagina quarantainecheck.rijksoverheid.nl/nl/vraag/vaccinaties-en-booster/welke-situatie-is-voor-jou-van-… heeft een te laag contrast. Dat is 2,1 waar dat 4,5:1 moet zijn. Na invullen van een keuze in het bijbehorende formulier is het contrast van de tekst voldoende. Dit is geen interactieve tekst die genegeerd mag worden omdat de tekst aangeeft dat er een vervolgstap is.

2. Bedienbaar

Informatie over succescriterium 2.4.4 Linkdoel (in context)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 5: Op de home pagina quarantainecheck.rijksoverheid.nl/nl staan links met de linktekst "Meer informatie". Vermijd linkteksten als ‘Lees meer’ en ‘Klik hier’, zulke teksten beschrijven het linkdoel niet. Zorg dat linkteksten duidelijk beschrijven waar de link naartoe gaat, bijvoorbeeld door de tekst aan te vullen met de titel van het bericht of pagina waarnaar gelinkt wordt. Als visueel duidelijk is waar de link bij hoort hoeft dit aanvullende tekst niet visueel zichtbaar te zijn.

3. Begrijpelijk

3.1 Leesbaar

3.1.1 Taal van de pagina (Niveau A)

Informatie over succescriterium 3.1.1 Taal van de pagina

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 6: De taal van de pagina quarantainecheck.rijksoverheid.nl/bestaatniet is Engels maar hij is gecodeerd als "undefined".

4. Robuust

4.1 Compatibel

4.1.2 Naam, rol, waarde (Niveau A)

Informatie over succescriterium 4.1.2 Naam, rol, waarde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 7: De namen van enkele links zijn niet voldoende duidelijk, zie succescriterium 2.4.4.

Onderbouwing van de evaluatie

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de evaluatiemethode van het W3C, WCAG-EM. Dit gebeurt grotendeels handmatig door een steekproef te nemen. Voor een quickscan geldt dat we slechts delen uit deze methodiek gebruiken. Ondanks alle zorgvuldigheid en ervaring van de onderzoeker kan het voorkomen dat een probleem niet gesignaleerd is. Houd er rekening mee dat in een volgend onderzoek bepaalde onderdelen anders worden beoordeeld omdat technologieën en hulpsoftware worden doorontwikkeld. Bij het handmatig onderzoek wordt gebruik gemaakt van tools.

Steekproef getoetste webpagina's

Ondersteunende technieken

Bronnen

Deze rapportage is grotendeels gemaakt met de online evaluatietool van W3C.

Geprint: 2022-09-26 15:32:38 v2.4-011