Toegankelijkheidscertificaat
Bewijs van toegankelijkheidsonderzoek

Audit digitale toegankelijkheid website Rapport aardgaswinning ‘Groningers boven gas’

De website rapportaardgaswinning.tweedekamer.nl voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 13 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden.
Onderzoeker
Kaylee, Swink; Yulia, Swink; Michiel, Swink
Datum
29 augustus 2023
Opdrachtgever
Tweede Kamer der Staten-Generaal
Scope van de website Binnen de scope van dit onderzoek vallen:
  • Alle pagina's op rapportaardgaswinning.tweedekamer.nl
  • Alle pdf's op rapportaardgaswinning.tweedekamer.nl
Buiten de scope van dit onderzoek vallen:
  • Subwebsite(s) waarbij de HTML en/of het systeem afwijkt van de onderzochte website.
  • Alle externe systemen en websites waar via het onderzochte domein met een link naar wordt verwezen.
Steekproef getoetste webpagina's
Geprint: 2024-05-22 05:30:46 v2.4-011