Toegankelijkheidsonderzoek

Issues:
Content-audit digitale toegankelijkheid website Quarantaine Reischeck COVID-19

(Alleen de bevindingen)

Scope van de evaluatie

Naam website Quarantaine Reischeck COVID-19
Datum 17 mei 2022
Scope van de website Binnen de scope van het onderzoek valt:
  • De content van alle pagina's op reizentijdenscorona.rijksoverheid.nl
Buiten de scope van het onderzoek valt:
  • De techniek op het domein reizentijdenscorona.rijksoverheid.nl. Dit vereist een apart onderzoek.
  • Alle externe systemen en websites waar via reizentijdenscorona.rijksoverheid.nl met een link naar wordt verwezen.
Conformiteitsdoel WCAG 2.1 niveau AA

Uitgebreide toetsresultaten

Aantal bevindingen: 5

1. Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 1: Deze bevinding is mogelijk technisch van aard:
Op elke pagina staat onderin een link "Kijk op rijksoverheid.nl" met een icoon dat aan ziende bezoekers aangeeft dat de link een nieuw venster opent. Deze informatie wordt niet doorgegeven aan screenreadergebruikers. Zorg ervoor dat deze bezoekers over dezelfde informatie beschikken als ziende bezoekers. Dit komt op meerdere plaatsen in de website voor, bijvoorbeeld bij de link "www.rijksoverheid.nl/privacy" op de pagina reizentijdenscorona.rijksoverheid.nl/nl/privacy.

1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.3.1 Info en relaties

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 2: Op de pagina reizentijdenscorona.rijksoverheid.nl/en/advies zijn meerdere zinnen/koppen opgemaakt met het strong-element, bijvoorbeeld "Entry ban for non-European residents". Het probleem is dat het strong-element nadruk geeft aan een of enkele woorden en daarom niet puur voor opmaak gebruikt mag worden. Daarnaast missen deze kopteksten een kopelement (h2, h3, etc.). Bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware kunnen aan de hand van een sneltoets of elementenlijst door de koppen op een pagina navigeren. Teksten die er alleen visueel uitzien als kop maar dat in de code niet zijn, zijn niet op die manier bereikbaar. Dit probleem komt op meerdere pagina's voor, waaronder op pagina reizentijdenscorona.rijksoverheid.nl/nl/advies.

Bevinding 3: Op onder andere pagina reizentijdenscorona.rijksoverheid.nl/en/advies staan rode kopteksten die er visueel uitzien als kop, maar dat in de code niet zijn. De koppen zijn opgemaakt als gewone paragraafteksten. Bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware kunnen aan de hand van een sneltoets of elementenlijst door de koppen op een pagina navigeren. Teksten die er alleen visueel uitzien als kop maar dat in de code niet zijn, zijn niet op die manier bereikbaar. Dit probleem komt op meerdere pagina's voor, waaronder op pagina reizentijdenscorona.rijksoverheid.nl/nl/advies.

Bevinding 4: Op onder andere pagina reizentijdenscorona.rijksoverheid.nl/en/advies staan visuele lijsten (aangegeven met pijl-iconen). Wanneer informatie visueel als lijst is opgemaakt, moet die informatie ook op die manier beschikbaar zijn voor hulpsoftware. Bezoekers die gebruik maken van hulpsoftware weten daardoor ook uit hoeveel items een lijst bestaat. Maak gebruik van het ul-element en li-elementen om dit probleem op te lossen.

1.4 Onderscheidbaar

1.4.3 Contrast (minimum) (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum)

Uitkomst: Voldoende

Bevinding 5: Advies:
Op onder andere pagina reizentijdenscorona.rijksoverheid.nl/en/advies staat de button 'Check my trip'. Wanneer de knop inactief is, is de contrastratio erg laag. De contrastratio tussen de lichtroze tekst (HEX #F3C1D7) en de roze achtergrond (HEX #EB99BD) is 1,3:1 waar dat idealiter minimaal 4,5:1 is. De knop is een handige visuele instructie die bezoekers kan helpen snel te begrijpen welke functionaliteit een pagina biedt. Idealiter is deze knop daarom ook goed leesbaar wanneer er nog geen input is gegeven door de bezoeker.

Onderbouwing van de evaluatie

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de evaluatiemethode van het W3C, WCAG-EM. Dit gebeurt grotendeels handmatig door een steekproef te nemen. Voor een quickscan geldt dat we slechts delen uit deze methodiek gebruiken. Ondanks alle zorgvuldigheid en ervaring van de onderzoeker kan het voorkomen dat een probleem niet gesignaleerd is. Houd er rekening mee dat in een volgend onderzoek bepaalde onderdelen anders worden beoordeeld omdat technologieën en hulpsoftware worden doorontwikkeld. Bij het handmatig onderzoek wordt gebruik gemaakt van tools.

Steekproef getoetste webpagina's

Ondersteunende technieken

Bronnen

Deze rapportage is grotendeels gemaakt met de online evaluatietool van W3C.

Geprint: 2022-09-26 14:24:54 v2.4-011