Toegankelijkheidscertificaat
Bewijs van toegankelijkheidsonderzoek

Audit digitale toegankelijkheid website Hoogheemraadschap van Rijnland

De website Website rijnland.net voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 24 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden.
Onderzoeker
Swink, Yannick; Swink, Yulia
Datum
17 augustus 2021
Opdrachtgever
Hoogheemraadschap van Rijnland
Scope van de website Alle pagina's op rijnland.net
Niet de subdomeinen (op verzoek van de klant)
Steekproef getoetste webpagina's
Geprint: 2021-10-20 05:20:51 v2.4-010