Toegankelijkheidscertificaat
Bewijs van toegankelijkheidsonderzoek

Audit digitale toegankelijkheid website Hoogheemraadschap van Rijnland

De website Hoogheemraadschap van Rijnland voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 8 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden.
Onderzoeker
Swink, Yannick; Swink, Yulia
Datum
1 november 2021
Opdrachtgever
Hoogheemraadschap van Rijnland
Scope van de website Alle pagina's op rijnland.net
Niet de subdomeinen (op verzoek van de klant)
Steekproef getoetste webpagina's
Geprint: 2024-05-22 04:02:13 v2.4-011