Toegankelijkheidscertificaat
Bewijs van toegankelijkheidsonderzoek

Audit digitale toegankelijkheid website SBB

De website Testsite SBB voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 27 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden.
Onderzoeker
Swink, Renate
Datum
24 juni 2021
Opdrachtgever
Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven
Scope van de website Alle pagina's en pdf's op de testsite test.s-bb.nl/, met uitzondering van:
Steekproef getoetste webpagina's
Geprint: 2021-10-20 06:19:15 v2.4-010