Toegankelijkheidscertificaat
Bewijs van toegankelijkheidsonderzoek

Audit digitale toegankelijkheid website Gemeente Schiedam

De website https://www.schiedam.nl/ voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 22 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden.
Onderzoeker
Swink, Yulia
Datum
19 april 2021
Opdrachtgever
Gemeente Schiedam
Scope van de website Alle pagina's op www.schiedam.nl/
Steekproef getoetste webpagina's
Geprint: 2024-04-24 04:20:51 v2.4-011