Toegankelijkheidsonderzoek

Issues:
Audit digitale toegankelijkheid website Gemeente Schiedam

(Alleen de bevindingen)

Scope van de evaluatie

Naam website https://www.schiedam.nl/
Scope van de website Alle pagina's op www.schiedam.nl/
Conformiteitsdoel WCAG 2.1 niveau AA

Uitgebreide toetsresultaten

1. Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 1: Wanneer het zoekveld geopend wordt, verschijnen wat links waaronder 'Projecten in de wijk'. Hiervoor staat een icoon dat aangeeft dat de link naar een externe pagina gaat. Deze informatie is nu niet in een tekstueel alternatief beschikbaar.
Dit komt op meerdere pagina’s voor, bijvoorbeeld bij de links op de 404 pagina www.schiedam.nl/fout

Bevinding 2: Het logo van Gemeente Schiedam linksbovenin heeft als alt-tekst alleen home, dat is niet voldoende omschrijven. Er moet ook in staan dat dit het logo is en van welke organisatie.

Bevinding 3: Op elke pagina staat in de footer een icoon van een telefoon naast het telefoonnummer '14 010'. Deze heeft geen tekstalternatief. Voor blinde bezoekers is het daardoor mogelijk onduidelijk het hier om een telefoonnummer gaat.

Bevinding 4: De afbeelding onderaan pagina www.schiedam.nl/nieuws/schiedam-neemt-het-op-tegen-… heeft geen alt-tekst. De teksten op de afbeelding komen niet terug in de omliggende tekst. Zie ook succescriterium 1.4.5 .

1.2 Op tijd gebaseerde media

1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 5: Op www.schiedam.nl/a-tot-z/paspoort staat de tekst “Dit is een productie van gemeente Schiedam”. Dit komt niet terug in het audiospoor/een audiodescriptie of in een media-alternatief.

1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen) (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 6: Op www.schiedam.nl/a-tot-z/paspoort staat de tekst “Dit is een productie van gemeente Schiedam”. Dit komt niet terug in het audiospoor/een audiodescriptie.

1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.3.1 Info en relaties

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 7: Op pagina www.schiedam.nl/a-tot-z/contact staat een visueel verborgen <h2> 'Hoofdafbeelding'. Deze kop voegt geen informatie toe. Haal deze kop daarom uit de code.
Dit komt op meerdere pagina's voor, en geldt ook voor de kop 'Inhoud rechterkolom' op www.schiedam.nl/agenda/raadsvergadering-6-april-2021

Bevinding 8: Op www.schiedam.nl/a-tot-z/contact staan 3 linkjes onder 'Gerelateerd'. Dit ziet er visueel uit als een opsomming, maar is niet als zodanig gecodeerd.
Dit komt ook voor op pagina www.schiedam.nl/a-tot-z/paspoort .

Bevinding 9: Op pagina www.schiedam.nl/a-tot-z staan onder elke letter een of meerdere links. Deze kunnen het beste als een lijst worden gecodeerd. Een gebruiker van voorleessoftware hoort dan direct hoeveel links er in de lijst staan.

Bevinding 10: Op pagina www.schiedam.nl/a-tot-z/aanbestedingen staat direct onder de tabel een lege <h2> in de code. Dit kan verwarrend zijn voor gebruikers van voorleessoftware. Verwijder de kop liever uit de code.

Bevinding 11: Op www.schiedam.nl/agenda staan verschillende agenda-items die horen onder “mei” en dat is een H3, maar de agenda-items zelf zijn allemaal H2. Dit moet omgedraaid worden, anders is het verband/de hiërarchie niet duidelijk.

Bevinding 12: Onder bewaartermijn op www.schiedam.nl/privacy staan een aantal kopjes (“delen met derden” en “beveiliging”) die niet als kop zijn gecodeerd, maar met <strong> zijn opgemaakt. Gebruik het <strong> element alleen voor nadruk, niet voor opmaak, en codeer koppen met een headingselement.

Bevinding 13: In de PDF www.schiedam.nl/sites/default/files/inline-files/… staan meerdere stukken tekst die eruitzien als kopjes, maar geen kopje hebben in de tag, bijvoorbeeld 'Coronavirus/Covid 19' en 'Geen informatiebijeenkomst'.

Bevinding 14: In de PDF www.schiedam.nl/sites/default/files/inline-files/… staan enkele afbeeldingen die niet als <figure> zijn aangemerkt. Het gaat om de afbeeldingen 'Definitief inrichtingsplan Havendijk' en de kaarten van de 5 fasen. Hoewel kaarten onder een uitzondering vallen, hebben ze wel een korte beschrijvende alt-tekst nodig.

Bevinding 15: In de PDF www.schiedam.nl/sites/default/files/inline-files/… zijn niet alle tags correct.
Zo zijn de invoervelden onterecht als afbeeldingen gecodeerd.
Ook is de tekst 'Verklaring toestemming reisdocument minderjarige' niet als koptekst getagd.
Verder missen de invoervelden voor handtekening ouder 1 + 2 een label in de pdf-code.

1.3.2 Betekenisvolle volgorde (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.3.2 Betekenisvolle volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 16: Op www.schiedam.nl/agenda staat de datum in de code boven de kop waar het bij hoort. Deze moet eronder komen, zodat voor gebruikers van voorleessoftware duidelijk is bij welke kop de datum hoort. Visueel mag de datum er wel boven blijven staan.

Bevinding 17: De volgorde van de tags in de PDF www.schiedam.nl/sites/default/files/inline-files/… komt niet overeen met de visuele leesvolgorde.
In de code staan eerst invoervelden die als afbeeldingen zijn gecodeerd, en daarna pas alle tekst (zie ook criterium 1.3.1).

1.3.5 Identificeer het doel van de input (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.3.5 Identificeer het doel van de input

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 18: Op de pagina www.schiedam.nl/afspraak staat een formulier waar onder andere naam en e-mailadres van de gebruiker kunnen worden ingevuld. Het doel van deze en een aantal andere velden moet programmatisch kunnen worden bepaald, zodat velden automatisch kunnen worden ingevuld of extra hulp kan worden geboden bij het invullen. Dit kan door het autocomplete-attribuut aan de input-elementen toe te voegen. Bijvoorbeeld voor e-mailadres autocomplete="email".
Een overzicht van de velden waarvoor het autocomplete-attribuut van toepassing is en de waarde die nodig is in dit attribuut, staat op de pagina: www.w3.org/tr/wcag21/.

1.4 Onderscheidbaar

1.4.1 Gebruik van kleur (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.4.1 Gebruik van kleur

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 19: Bij het vergrootglas naast de zoekvelden op www.schiedam.nl/ wordt de focus alleen aangegeven door een kleurverschil (van roze naar zwart).

1.4.3 Contrast (minimum) (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 20: Sommige tekst in de PDF www.schiedam.nl/sites/default/files/inline-files/… heeft een te laag contrast, de kleinere rode kopjes op pagina 4 hebben bijvoorbeeld een contrast 4,1:1 maar moeten minimaal een contrast van minimaal 4,5:1 hebben.

Bevinding 21: Op www.schiedam.nl/afspraak heeft de tekst die de stappen beschrijft, zoals '1. Uw afspraak', en de placeholdertekst een te laag contrast. Dit is 2,8:1 en moet minimaal 4.5:1 zijn.
Daarnaast hebben de witte teksten op de groene achtergrond die verschijnen vanaf stap 2, zoals 'Voortgang 30%', een contrastwaarde van 2,9:1.
Deze tekst valt overigens deels over de witte achtergrond, waardoor deze niet helemaal goed leesbaar is.
In de kalender heeft de witte tekst, zoals 'Maand', een te lage contrastwaarde icm de oranje achtergrond (2,1:1).
De data van de beschikbare dagen hebben een contrastwaarde van 2,5:1. Het getal van de geselecteerde dag (met de grijze achtergrond) heeft een contrastwaarde van 2,1:1.

Bevinding 22: Op pagina www.schiedam.nl/a-tot-z heeft de lijst met letters aan de rechterkant een te laag contrast van 3,1:1. Wanneer je naar beneden scrolt, valt een deel van de letters over de zwarte achtergrond in de footer. Het contrast is dan 3,8:1.

Bevinding 23: Op www.schiedam.nl/nieuws staan er onderin cijfers om aan te geven op welke pagina je bent. Het rode cijfer van de huidige pagina heeft een te laag contrast met de gele achtergrond. Dit heeft een contrast van 3,6:1, maar moet minimaal 4,5:1 zijn.

1.4.5 Afbeeldingen van tekst (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.4.5 Afbeeldingen van tekst

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 24: De afbeelding onderaan pagina www.schiedam.nl/nieuws/schiedam-neemt-het-op-tegen-… is een afbeelding van tekst. De tekst kan daardoor niet aan de behoefte van (slechtziende) gebruikers worden aangepast.
Het is niet helemaal duidelijk of dit een poster is voor offline gebruik - in dat geval is dit criterium niet van toepassing.

1.4.10 Reflow (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.4.10 Reflow

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 25: Bij een schermresolutie van 320px breed www.schiedam.nl/a-tot-z zijn de meeste letters aan de rechterkant niet zichtbaar. In combinatie met inzoomen zijn nog minder letters zichtbaar.

Bevinding 26: Bij een schermresolutie van 320px breed is niet de volledige tabel zichtbaar op www.schiedam.nl/a-tot-z/aanbestedingen . Er is geen scrolbalk aanwezig om de volledige tabel te kunnen lezen.

1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 27: De focus bij het kruimelpad (bij de link 'Home') op www.schiedam.nl/a-tot-z is niet te zien. De kleur van de focus is hetzelfde als de achtergrond.
Dit komt op meerdere pagina's voor.

Bevinding 28: De focus op de Chat met ons-knop is nauwelijk zichtbaar in zowel Chrome als in Firefox. Dit komt doordat de contrastwaarde erg laag is.
Dit komt op meerdere pagina's voor.

Bevinding 29: In het afspraakformulier heeft de rode focus een te lage contrast op de groene links om naar een van de vorige stappen te gaan (zoals 1. Uw afspraak) (1,5:1).
In de kalender heeft de focus op de pijltjes een te lage contrastwaarde icm de oranje achtergrond (2,3:1).

2. Bedienbaar

2.1 Toetsenbordtoegankelijk

2.1.1 Toetsenbord (Niveau A)

Informatie over succescriterium 2.1.1 Toetsenbord

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 30: Als het zoekveld bovenin de focus krijgt, verschijnt er een scherm met suggesties voor veelgestelde zoekopdrachten. Dit deel is niet bereikbaar met het toetsenbord.

Bevinding 31: Op pagina www.schiedam.nl/a-tot-z kan de navigatie met de letters aan de zijkant niet met het toetsenbord bediend worden.

Bevinding 32: De readspeakerfunctionaliteit heeft problemen op het gebied van toetsenbordtoegankelijkheid.

2.1.4 Enkel teken sneltoets (Niveau A)

Informatie over succescriterium 2.1.4 Enkel teken sneltoets

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 33: Op de pagina www.schiedam.nl/a-tot-z/paspoort wordt gebruik gemaakt van de videospeler van YouTube. Deze videospeler voldoet niet aan dit succescriterium omdat deze gebruik maakt van bediening door tekentoetsen. Als de focus in dit iframe staat, is de video te pauzeren door op de letter 'k' te drukken. Deze functie werkt ook als de focus op een ander onderdeel in het iframe staat. Dit is niet toegestaan. Los dit op door de embed-code van de YouTube video aan te passen zodat de bediening met tekentoetsen uit staat. De eigenschap die toegevoegd moet worden aan de embedcode is 'disablekb=1'. Met deze aanpassing voldoet de videospeler van YouTube aan dit succescriterium.

2.4.1 Blokken omzeilen (Niveau A)

Informatie over succescriterium 2.4.1 Blokken omzeilen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 34: Wanneer de skiplink wordt geactiveerd, is de hoofdinhoud niet de eerste unieke content.
Op de homepage wordt bijvoorbeeld de titel 'Ik voel me thuis
in Schiedam' overgeslagen.
Dit komt op alle pagina's voor.

2.4.2 Paginatitel (Niveau A)

Informatie over succescriterium 2.4.2 Paginatitel

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 35: In de bestandseigenschappen van de PDF's is een goede titel ingesteld, maar wordt de bestandsnaam gebruikt in plaats van de documenttitel.
Zie: www.schiedam.nl/sites/default/files/inline-files/… en www.schiedam.nl/sites/default/files/inline-files/… .

2.4.3 Focus volgorde (Niveau A)

Informatie over succescriterium 2.4.3 Focus volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 36: Na de translate knop op de homepage, maar voor “Maak een afspraak” krijgt het select-element met id='gtranslate_selector' de focus. Deze hoort niet de focus te kunnen ontvangen wanneer deze onzichtbaar is.

Bevinding 37: De Readspeaker functionaliteit heeft toegankelijkheidsproblemen op het gebied van focus volgorde.

Informatie over succescriterium 2.4.4 Linkdoel (in context)

Uitkomst: Voldoende

Bevinding 38: Dit is een advies:
De linkdoelen van de social media iconen op de homepage onderin de footer zijn niet helemaal duidelijk. Hier wordt gewoon “twitter” en “facebook” gezet, maar het is nu niet duidelijk dat naar de pagina van Schiedam wordt gelinkt.

Bevinding 39: Dit is een advies:
Op verschillende plekken wordt naast een linktekst ook een title-tekst gebruikt. Hierdoor worden sommige teksten dubbel voorgelezen. Bijvoorbeeld bij de links op pagina www.schiedam.nl/fout en in de paginering op pagina www.schiedam.nl/zoeken .
Gebruik liever alleen een linktekst. Overigens kan bij de paginering de tekst beter in het Nederlands worden weergegeven.

2.5 Input modaliteiten

2.5.3 Label in naam (Niveau A)

Informatie over succescriterium 2.5.3 Label in naam

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 40: Het zichtbare label van het zoekveld op de homepage is “Wat zoekt u?” maar in de code mist het veld nu een label. De visueel zichtbare tekst komt ook niet terug in het label in de code (dat nu verborgen is met display:none, waardoor het veld een label mist).

3. Begrijpelijk

3.2 Voorspelbaar

3.2.2 Bij input (Niveau A)

Informatie over succescriterium 3.2.2 Bij input

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 41: Op elke pagina staat een Translate-functionaliteit. Wanneer met de pijltjestoetsen door de lijst met taalopties heen wordt gegaan, verandert de taal van de pagina zodra een taal de focus ontvangt. Hierdoor treedt een onverwachte contextwijziging op.

3.3 Assistentie bij invoer

3.3.2 Labels of instructies (Niveau A)

Informatie over succescriterium 3.3.2 Labels of instructies

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 42: Bij het Chat met ons scherm rechtsonder op iedere pagina, staat een veld om je bericht in te typen. Deze heeft alleen een placeholder tekst, geen visueel label. De placeholdertekst geldt niet als label, omdat deze verdwijnt zodra je begint met typen.

4. Robuust

4.1 Compatibel

4.1.1 Parsen (Niveau A)

Informatie over succescriterium 4.1.1 Parsen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 43: Op de homepage staat een duplicate id (views-exposed-form-zoeken-zoekpagina). Dit komt ook voor op pagina www.schiedam.nl/zoeken .

4.1.2 Naam, rol, waarde (Niveau A)

Informatie over succescriterium 4.1.2 Naam, rol, waarde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 44: Er staat op iedere pagina een vertaalknop. Door deze te activeren, verschijnt een select-element. De knop heeft een status nodig die vertelt of het element uitgeklapt is of niet.

Bevinding 45: De Chat met ons-knop (op meerdere pagina's inclusief de homepage) mist een status die vertelt of het element uitgeklapt is of niet.

Bevinding 46: De knop om een product te verwijderen op www.schiedam.nl/afspraak is gecodeerd als link, terwijl het functioneel een knop is. Daarnaast kan uit de naam niet worden bepaald welk product verwijderd kan worden.
Ook de knop/link 'Voeg een extra product toe' is gecodeerd als link, terwijl het functioneel een knop is.

Bevinding 47: De video op www.schiedam.nl/a-tot-z/paspoort mist een goede naam in het <title> element van de iframe.

Bevinding 48: Wanneer een taal wordt gekozen via de 'Translate' optie, staat alles in de taal waarin het veranderd is. Als je het per ongeluk zet op bijvoorbeeld Arabisch, kun je het niet makkelijk terugzetten.

4.1.3 Statusberichten (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 4.1.3 Statusberichten

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 49: Op elke pagina staat een Translateknop. Wanneer een taal wordt gekozen, verandert de hele pagina naar de nieuwe taal, maar de focus blijft op het element staan. Er wordt nu niet aan gebruikers van hulpsoftware doorgegeven dat er een verandering heeft plaatsgevonden. Er wordt wel een tekst 'x berichten' voorgelezen, maar het is onduidelijk waar dit betrekking op heeft.

****** Tot.: 49 Bevindingen

Onderbouwing van de evaluatie

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de evaluatiemethode van het W3C, WCAG-EM. Dit gebeurt grotendeels handmatig door een steekproef te nemen. Voor een quickscan geldt dat we slechts delen uit deze methodiek gebruiken. Ondanks alle zorgvuldigheid en ervaring van de onderzoeker kan het voorkomen dat een probleem niet gesignaleerd is. Houd er rekening mee dat in een volgend onderzoek bepaalde onderdelen anders worden beoordeeld omdat technologieën en hulpsoftware worden doorontwikkeld. Bij het handmatig onderzoek wordt gebruik gemaakt van tools.

Steekproef getoetste webpagina's

Ondersteunende technieken

Bronnen

Deze rapportage is grotendeels gemaakt met de online evaluatietool van W3C.

Geprint: 2021-10-20 06:49:54 v2.3-010