Toegankelijkheidscertificaat
Bewijs van toegankelijkheidsonderzoek

Audit digitale toegankelijkheid website Schieland en de Krimpenerwaard

De website Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 10 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden.
Onderzoeker
Swink, Yannick; Swink, Yulia
Datum
1 november 2021
Opdrachtgever
Hoogheemraadschap van Rijnland
Scope van de website Alle pagina's op www.schielandendekrimpenerwaard.nl/
Niet de subdomeinen (op verzoek van de klant)
Steekproef getoetste webpagina's
Geprint: 2024-05-22 05:02:30 v2.4-011