Toegankelijkheidscertificaat
Bewijs van conformiteit
Waarmerk Digitale toegankelijkheid - WCAG

Content-audit digitale toegankelijkheid website Bureau Nationaal Coördinator SDG

Gefeliciteerd! Dit deelonderzoek is succesvol afgerond. Als het technisch en het contentonderzoek samen foutloos zijn voldoet de website Bureau Nationaal Coördinator SDG aan WCAG 2.1 niveau AA.
Onderzoeker
Michiel, Swink; Yulia, Swink
Datum
7 oktober 2022
Opdrachtgever
Stichting ICTU
Scope van de website Binnen de scope van het onderzoek valt:
  • De huisstijl en content van alle pagina's op sdg.pleio.nl
  • Alle PDF's op sdg.pleio.nl
Buiten de scope van het onderzoek valt:
  • De techniek van sdg.pleio.nl. Dit vereist een apart onderzoek.
  • Subwebsite(s) waarbij de HTML en/of het systeem afwijkt van de onderzochte website.
  • Alle externe systemen en websites waar via sdg.pleio.nl met een link naar wordt verwezen.
Steekproef getoetste webpagina's
Geprint: 2024-04-24 04:08:46 v2.4-011