Toegankelijkheidscertificaat
Bewijs van toegankelijkheidsonderzoek

Audit digitale toegankelijkheid website Sense.info

De website Sense.info voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 28 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden.
Onderzoeker
Kaylee, Swink; Yulia, Swink
Datum
15 december 2022
Opdrachtgever
Stichting Aidsfonds - Soa Aids
Scope van de website Binnen de scope van het onderzoek vallen:
  • Alle pagina's op sense.info/
  • Alle PDF's op sense.info/
Buiten de scope van het onderzoek vallen:
  • Subwebsite(s) waarbij de HTML en/of het systeem afwijkt van de onderzochte website.
  • Alle externe systemen en websites waar via sense.info/ met een link naar wordt verwezen.
Steekproef getoetste webpagina's
Geprint: 2024-06-19 10:00:49 v2.4-011