Toegankelijkheidscertificaat
Bewijs van toegankelijkheidsonderzoek

Audit digitale toegankelijkheid website SmartwayZ

De website SmartwayZ voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 19 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden.
Onderzoeker
Michiel, Swink, Julia, Swink
Datum
27 juni 2023
Opdrachtgever
Provincie Noord-Brabant
Scope van de website Binnen de scope van het onderzoek valt:
  • Alle pagina's op smartwayz.nl
  • Alle PDF's op smartwayz.nl
Buiten de scope van het onderzoek valt:
  • De pagina's op panelsmartwayz.nl en /app.powerbi.com. Dit vereist een apart onderzoek.
  • Subwebsite(s) waarbij de HTML en/of het systeem afwijkt van de onderzochte website.
  • Alle externe systemen en websites waar via het onderzochte domein met een link naar wordt verwezen.
Steekproef getoetste webpagina's
Geprint: 2024-04-24 04:04:53 v2.4-011