Toegankelijkheidscertificaat
Bewijs van toegankelijkheidsonderzoek

Quickscan digitale toegankelijkheid soatest-chat SOA AIDS Nederland

De website Quickscan soatest.advies.chat voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 8 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden.
Onderzoeker
Michiel, Swink
Datum
17 december 2021
Opdrachtgever
SOA AIDS Nederland
Scope van de website Binnen de scope van het onderzoek valt:
  • De functionaliteit van de website soatest.advies.chat/. Deze functionaliteit wordt geheel vernieuwd.
Buiten de scope van het onderzoek valt:
  • De pagina's op www.soaaids.nl/nl. Dit domein is apart onderzocht.
  • Subwebsite(s) waarbij de HTML en/of het systeem afwijkt van de onderzochte website.
  • Alle externe systemen en websites waar via soatest.advies.chat met een link naar wordt verwezen.
Steekproef getoetste webpagina's
Geprint: 2024-04-24 05:33:31 v2.4-011