Toegankelijkheidsonderzoek

Issues:
Quickscan digitale toegankelijkheid soatest-chat SOA AIDS Nederland

(Alleen de bevindingen)

Scope van de evaluatie

Naam website Quickscan soatest.advies.chat
Scope van de website Binnen de scope van het onderzoek valt:
  • De functionaliteit van de website soatest.advies.chat/. Deze functionaliteit wordt geheel vernieuwd.
Buiten de scope van het onderzoek valt:
  • De pagina's op www.soaaids.nl/nl. Dit domein is apart onderzocht.
  • Subwebsite(s) waarbij de HTML en/of het systeem afwijkt van de onderzochte website.
  • Alle externe systemen en websites waar via soatest.advies.chat met een link naar wordt verwezen.
Conformiteitsdoel WCAG 2.1 niveau AA

Uitgebreide toetsresultaten

Aantal bevindingen: 54

1. Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 1: Het logo van SOA AIDS Nederland in de header van de pagina heeft geen alternatieve tekst. De alternatieve tekst van een logo moet altijd tenminste de naam van de organisatie bevatten.

1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.3.1 Info en relaties

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevinding 2: Dit onderzoek is een quickscan en is van nature beperkter van aard dan een volledige audit. Er zijn tijdens de quickscan geen bevindingen gevonden op dit onderdeel.

1.3.2 Betekenisvolle volgorde (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.3.2 Betekenisvolle volgorde

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevinding 3: Dit onderzoek is een quickscan en is van nature beperkter van aard dan een volledige audit. Er zijn tijdens de quickscan geen bevindingen gevonden op dit onderdeel.

1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevinding 4: Dit onderzoek is een quickscan en is van nature beperkter van aard dan een volledige audit. Er zijn tijdens de quickscan geen bevindingen gevonden op dit onderdeel.

1.3.4 Weergavestand (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.3.4 Weergavestand

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevinding 5: Dit onderzoek is een quickscan en is van nature beperkter van aard dan een volledige audit. Er zijn tijdens de quickscan geen bevindingen gevonden op dit onderdeel.

1.3.5 Identificeer het doel van de input (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.3.5 Identificeer het doel van de input

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevinding 6: Dit onderzoek is een quickscan en is van nature beperkter van aard dan een volledige audit. Er zijn tijdens de quickscan geen bevindingen gevonden op dit onderdeel.

1.4 Onderscheidbaar

1.4.1 Gebruik van kleur (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.4.1 Gebruik van kleur

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevinding 7: Dit onderzoek is een quickscan en is van nature beperkter van aard dan een volledige audit. Er zijn tijdens de quickscan geen bevindingen gevonden op dit onderdeel.

1.4.2 Geluidsbediening (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.4.2 Geluidsbediening

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevinding 8: Dit onderzoek is een quickscan en is van nature beperkter van aard dan een volledige audit. Er zijn tijdens de quickscan geen bevindingen gevonden op dit onderdeel.

1.4.3 Contrast (minimum) (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 9: Op pagina soatest.advies.chat/ is een rode tekst (#DC5E6E) op een witte achtergrond, en witte tekst op de zelfde rode achtergrond. Deze teksten hebben een te laag contrast. De contrastverhouding is 3,6:1 waar dit 4,5:1 moet zijn.

Bevinding 10: De contrastratio tussen de witte teksten op de zalmkleurige achtergrond in de chatbot (HEX #DF6F7E) is 3,1:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.

Bevinding 11: In het uitgeklapte menu op pagina soatest.advies.chat/ is een grijze tekst (#6F6F6F) op een licht grijze achtergrond (#ECECEC). Deze tekst heeft een te laag contrast. De contrastverhouding is 4,3:1 waar dit 4,5:1 moet zijn.

1.4.4 Herschalen van tekst (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.4.4 Herschalen van tekst

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevinding 12: Dit onderzoek is een quickscan en is van nature beperkter van aard dan een volledige audit. Er zijn tijdens de quickscan geen bevindingen gevonden op dit onderdeel.

1.4.5 Afbeeldingen van tekst (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.4.5 Afbeeldingen van tekst

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevinding 13: Dit onderzoek is een quickscan en is van nature beperkter van aard dan een volledige audit. Er zijn tijdens de quickscan geen bevindingen gevonden op dit onderdeel.

1.4.10 Reflow (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.4.10 Reflow

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevinding 14: Dit onderzoek is een quickscan en is van nature beperkter van aard dan een volledige audit. Er zijn tijdens de quickscan geen bevindingen gevonden op dit onderdeel.

1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevinding 15: Dit onderzoek is een quickscan en is van nature beperkter van aard dan een volledige audit. Er zijn tijdens de quickscan geen bevindingen gevonden op dit onderdeel.

1.4.12 Tekstafstand (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.4.12 Tekstafstand

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevinding 16: Dit onderzoek is een quickscan en is van nature beperkter van aard dan een volledige audit. Er zijn tijdens de quickscan geen bevindingen gevonden op dit onderdeel.

1.4.13 Content bij hover of focus (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.4.13 Content bij hover of focus

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevinding 17: Dit onderzoek is een quickscan en is van nature beperkter van aard dan een volledige audit. Er zijn tijdens de quickscan geen bevindingen gevonden op dit onderdeel.

2. Bedienbaar

2.1 Toetsenbordtoegankelijk

2.1.1 Toetsenbord (Niveau A)

Informatie over succescriterium 2.1.1 Toetsenbord

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 18: Op pagina soatest.advies.chat/ staat de knop "Akkoord". Deze knop is niet bedienbaar met de spatiebalk en de entertoets. Daardoor is de hele verdere informatie op de pagina niet toegankelijk voor mensen die met behulp van het toetsenbord moeten navigeren. Het zelfde geld voor meerdere knoppen in de hooffunctie van de website, waaronder knop om het menu te openen.

Bevinding 19: De antwoord-opties in de chatbox zijn niet te bereiken en te bedienen met het toetsenbord.

2.1.2 Geen toetsenbordval (Niveau A)

Informatie over succescriterium 2.1.2 Geen toetsenbordval

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevinding 20: Dit onderzoek is een quickscan en is van nature beperkter van aard dan een volledige audit. Er zijn tijdens de quickscan geen bevindingen gevonden op dit onderdeel.

2.1.4 Enkel teken sneltoets (Niveau A)

Informatie over succescriterium 2.1.4 Enkel teken sneltoets

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevinding 21: Dit onderzoek is een quickscan en is van nature beperkter van aard dan een volledige audit. Er zijn tijdens de quickscan geen bevindingen gevonden op dit onderdeel.

2.2 Genoeg tijd

2.2.1 Timing aanpasbaar (Niveau A)

Informatie over succescriterium 2.2.1 Timing aanpasbaar

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevinding 22: Dit onderzoek is een quickscan en is van nature beperkter van aard dan een volledige audit. Er zijn tijdens de quickscan geen bevindingen gevonden op dit onderdeel.

2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen (Niveau A)

Informatie over succescriterium 2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevinding 23: Dit onderzoek is een quickscan en is van nature beperkter van aard dan een volledige audit. Er zijn tijdens de quickscan geen bevindingen gevonden op dit onderdeel.

2.3 Toevallen en fysieke reacties

2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde (Niveau A)

Informatie over succescriterium 2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevinding 24: Dit onderzoek is een quickscan en is van nature beperkter van aard dan een volledige audit. Er zijn tijdens de quickscan geen bevindingen gevonden op dit onderdeel.

2.4.1 Blokken omzeilen (Niveau A)

Informatie over succescriterium 2.4.1 Blokken omzeilen

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevinding 25: Dit onderzoek is een quickscan en is van nature beperkter van aard dan een volledige audit. Er zijn tijdens de quickscan geen bevindingen gevonden op dit onderdeel.

2.4.3 Focus volgorde (Niveau A)

Informatie over succescriterium 2.4.3 Focus volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 26: Op de home pagina soatest.advies.chat/ staat rechts boven een menu knop (cirkel met drie puntjes) Er doet zich hier een probleem voor met de focusvolgorde. De items in het menu krijgen toetsenbordfocus, ook als het menu niet uitgevouwen is. Dit is verwarrend voor gebruikers die met het toetsenbord navigeren, maar wel het scherm kunnen zien. Zorg ervoor dat de items die niet zichtbaar zijn geen focus krijgen als de accordeon ingevouwen is.

Bevinding 27: Bij uitgeklapt menu op de home pagina soatest.advies.chat/ is de content onder het dialoogvenster is nog steeds bereikbaar. Hierdoor weet een bezoeker niet waar diegene zich bevindt op de pagina en is alle achterliggende content nog steeds beschikbaar voor hulpsoftware zodat iemand die blind is niet weet dat er nog een dialoogvenster aanwezig is. Zorg dat de achterliggende content "onzichtbaar" is voor hulpsoftware en niet bereikbaar is met het toetsenbord.

Bevinding 28: Wanneer bezoekers de chatbot geopend hebben en vervolgens doornavigeren met het toetsenbord, gaat de focus verder naar de adresbalk en de onderliggende pagina in plaats van terug te gaan naar de sluitknop. Zorg ervoor dat bezoekers het dialoogvenster zelf afsluiten met de X-knop.

Informatie over succescriterium 2.4.4 Linkdoel (in context)

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevinding 29: Dit onderzoek is een quickscan en is van nature beperkter van aard dan een volledige audit. Er zijn tijdens de quickscan geen bevindingen gevonden op dit onderdeel.

2.4.5 Meerdere manieren (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 2.4.5 Meerdere manieren

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevinding 30: Dit onderzoek is een quickscan en is van nature beperkter van aard dan een volledige audit. Er zijn tijdens de quickscan geen bevindingen gevonden op dit onderdeel.

2.4.6 Koppen en labels (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 2.4.6 Koppen en labels

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 31: In de chatbot rechts onder pagina soatest.advies.chat/ kan je zelf een vraag stellen. Het invoerveld heeft geen zichtbaar label maar wel een placeholder-tekst. De placeholder-tekst is niet voldoende, want die verdwijnt zodra de bezoeker begint met typen. Voor sommige mensen kan het moeilijk zijn om te onhouden wat ze moeten invullen als dat er niet duidelijk bij staat. Voeg een label toe die altijd zichtbaar blijft om dit probleem op te lossen.

2.4.7 Focus zichtbaar (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 2.4.7 Focus zichtbaar

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 32: Wanneer de knoppen op de home pagina soatest.advies.chat/ focus hebben, is dat niet zichtbaar. Het gaat bijvoorbeeld om de menu-knop en de "Akkoord" en "Niet akkoord" knoppen. Zorg ervoor dat bezoekers die met het toetsenbord navigeren weten welk interactief element focus heeft door een duidelijke focusrand toe te voegen.

2.5 Input modaliteiten

2.5.1 Aanwijzergebaren (Niveau A)

Informatie over succescriterium 2.5.1 Aanwijzergebaren

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevinding 33: Dit onderzoek is een quickscan en is van nature beperkter van aard dan een volledige audit. Er zijn tijdens de quickscan geen bevindingen gevonden op dit onderdeel.

2.5.2 Aanwijzerannulering (Niveau A)

Informatie over succescriterium 2.5.2 Aanwijzerannulering

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevinding 34: Dit onderzoek is een quickscan en is van nature beperkter van aard dan een volledige audit. Er zijn tijdens de quickscan geen bevindingen gevonden op dit onderdeel.

2.5.3 Label in naam (Niveau A)

Informatie over succescriterium 2.5.3 Label in naam

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevinding 35: Dit onderzoek is een quickscan en is van nature beperkter van aard dan een volledige audit. Er zijn tijdens de quickscan geen bevindingen gevonden op dit onderdeel.

2.5.4 Bewegingsactivering (Niveau A)

Informatie over succescriterium 2.5.4 Bewegingsactivering

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevinding 36: Dit onderzoek is een quickscan en is van nature beperkter van aard dan een volledige audit. Er zijn tijdens de quickscan geen bevindingen gevonden op dit onderdeel.

3. Begrijpelijk

3.1 Leesbaar

3.1.1 Taal van de pagina (Niveau A)

Informatie over succescriterium 3.1.1 Taal van de pagina

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevinding 37: Dit onderzoek is een quickscan en is van nature beperkter van aard dan een volledige audit. Er zijn tijdens de quickscan geen bevindingen gevonden op dit onderdeel.

3.1.2 Taal van onderdelen (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 3.1.2 Taal van onderdelen

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevinding 38: Dit onderzoek is een quickscan en is van nature beperkter van aard dan een volledige audit. Er zijn tijdens de quickscan geen bevindingen gevonden op dit onderdeel.

3.2 Voorspelbaar

3.2.1 Bij focus (Niveau A)

Informatie over succescriterium 3.2.1 Bij focus

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevinding 39: Dit onderzoek is een quickscan en is van nature beperkter van aard dan een volledige audit. Er zijn tijdens de quickscan geen bevindingen gevonden op dit onderdeel.

3.2.2 Bij input (Niveau A)

Informatie over succescriterium 3.2.2 Bij input

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevinding 40: Dit onderzoek is een quickscan en is van nature beperkter van aard dan een volledige audit. Er zijn tijdens de quickscan geen bevindingen gevonden op dit onderdeel.

3.2.3 Consistente navigatie (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 3.2.3 Consistente navigatie

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevinding 41: Dit onderzoek is een quickscan en is van nature beperkter van aard dan een volledige audit. Er zijn tijdens de quickscan geen bevindingen gevonden op dit onderdeel.

3.2.4 Consistente identificatie (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 3.2.4 Consistente identificatie

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevinding 42: Dit onderzoek is een quickscan en is van nature beperkter van aard dan een volledige audit. Er zijn tijdens de quickscan geen bevindingen gevonden op dit onderdeel.

3.3 Assistentie bij invoer

3.3.1 Foutidentificatie (Niveau A)

Informatie over succescriterium 3.3.1 Foutidentificatie

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevinding 43: Dit onderzoek is een quickscan en is van nature beperkter van aard dan een volledige audit. Er zijn tijdens de quickscan geen bevindingen gevonden op dit onderdeel.

3.3.2 Labels of instructies (Niveau A)

Informatie over succescriterium 3.3.2 Labels of instructies

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevinding 44: Dit onderzoek is een quickscan en is van nature beperkter van aard dan een volledige audit. Er zijn tijdens de quickscan geen bevindingen gevonden op dit onderdeel.

3.3.3 Foutsuggestie (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 3.3.3 Foutsuggestie

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevinding 45: Dit onderzoek is een quickscan en is van nature beperkter van aard dan een volledige audit. Er zijn tijdens de quickscan geen bevindingen gevonden op dit onderdeel.

Informatie over succescriterium 3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevinding 46: Dit onderzoek is een quickscan en is van nature beperkter van aard dan een volledige audit. Er zijn tijdens de quickscan geen bevindingen gevonden op dit onderdeel.

4. Robuust

4.1 Compatibel

4.1.1 Parsen (Niveau A)

Informatie over succescriterium 4.1.1 Parsen

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevinding 47: Dit onderzoek is een quickscan en is van nature beperkter van aard dan een volledige audit. Er zijn tijdens de quickscan geen bevindingen gevonden op dit onderdeel.

4.1.2 Naam, rol, waarde (Niveau A)

Informatie over succescriterium 4.1.2 Naam, rol, waarde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 48: Op pagina soatest.advies.chat/ staat rechts boven een menu-knop. Deze knop opent een menu, maar heeft geen toegankelijke naam en rol. Bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware weten niet dát het om een knop gaat en waar het element voor dient.

Bevinding 49: Op pagina soatest.advies.chat/ staat rechts boven een menu-knop. Wanneer het menu geopend is, verandert de functie en het uiterlijk van de knop. Deze verandering moet ook worden doorgegeven in de toegankelijke naam.

Bevinding 50: Rechts onderin een knop in de vorm van een plaatje van een robot hoofd. Dit element heeft als rol 'knop', maar heeft geen toegankelijke naam. Het is voor bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware nu niet duidelijk waar de knop voor dient.

Bevinding 51: Op de pagina soatest.advies.chat/ is rechts onderin een Chatbot. Deze functie is via een iframe geplaatst. Daar ontbreekt het title-attribuut. Plaats het title-attribuut in dit iframe met een goede omschijving van de functie, bijvoorbeeld "Soa-Aids Chatbot".

Bevinding 52: Onder andere de knop om de chatbot te sluiten heeft geen toegankelijke naam. Het is voor bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware nu niet duidelijk waar de knop voor dient.

4.1.3 Statusberichten (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 4.1.3 Statusberichten

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 53: Op pagina soatest.advies.chat/ staat rechts onderin een knop in de vorm van een plaatje van een robot hoofd. Bij een klik opent een Chatbot venster in het zelfde venster. Blinden en slechtzienden die met een screenreader werken krijgen geen signaal dat er iets is gewijzigd en dat er nieuwe functionaliteit staat op het scherm.

Bevinding 54: Wanneer bezoekers de pagina laden, verschijnt er een laadscherm waarna de daadwerkelijke chat opent. Bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware worden hierover niet geïnformeerd.

Onderbouwing van de evaluatie

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de evaluatiemethode van het W3C, WCAG-EM. Dit gebeurt grotendeels handmatig door een steekproef te nemen. Voor een quickscan geldt dat we slechts delen uit deze methodiek gebruiken. Ondanks alle zorgvuldigheid en ervaring van de onderzoeker kan het voorkomen dat een probleem niet gesignaleerd is. Houd er rekening mee dat in een volgend onderzoek bepaalde onderdelen anders worden beoordeeld omdat technologieën en hulpsoftware worden doorontwikkeld. Bij het handmatig onderzoek wordt gebruik gemaakt van tools.

Steekproef getoetste webpagina's

Ondersteunende technieken

Bronnen

Deze rapportage is grotendeels gemaakt met de online evaluatietool van W3C.

Geprint: 2022-09-26 14:11:13 v2.3-011