Toegankelijkheidscertificaat
Bewijs van toegankelijkheidsonderzoek

Audit digitale toegankelijkheid website Staat van Fryslân

De website Staat van Fryslân voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 21 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden.
Onderzoeker
Michiel, Swink; Kaylee, Swink
Datum
5 februari 2024
Opdrachtgever
Provincie Fryslân
Scope van de website Binnen de scope van het onderzoek valt:
  • Alle pagina's op staat-van-fryslan.hub.arcgis.com
  • Alle PDF's op staat-van-fryslan.hub.arcgis.com
Buiten de scope van het onderzoek valt:
  • De kaarten op fryslan.maps.arcgis.com. Dit vereist een apart onderzoek.
  • Subwebsite(s) waarbij de HTML en/of het systeem afwijkt van de onderzochte website.
  • Alle externe systemen en websites waar via het onderzochte domein met een link naar wordt verwezen.
Steekproef getoetste webpagina's
Geprint: 2024-06-19 08:25:17 v2.4-011