Toegankelijkheidscertificaat
Bewijs van toegankelijkheidsonderzoek

Audit digitale toegankelijkheid website 'Stop it now'

De website Stop it now voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 27 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden.
Onderzoeker
Kaylee, Swink; Renate, Swink
Datum
9 juni 2022
Opdrachtgever
Expertisebureau Online Kindermisbruik
Scope van de website Binnen de scope van dit onderzoek vallen:
  • Alle pagina's op stopitnow.nl.
  • Alle PDF's op stopitnow.nl.
Buiten de scope van dit onderzoek vallen:
  • Subwebsite(s) waarbij de HTML en/of het systeem afwijkt van de onderzochte website.
  • Alle externe systemen en websites waar via stopitnow.nl met een link naar wordt verwezen.
Steekproef getoetste webpagina's
Geprint: 2024-05-22 03:56:21 v2.4-011