Toegankelijkheidsonderzoek

Issues:
Audit digitale toegankelijkheid website 'Stop it now'

(Alleen de bevindingen)

Scope van de evaluatie

Naam website Stop it now
Datum 9 juni 2022
Scope van de website Binnen de scope van dit onderzoek vallen:
  • Alle pagina's op stopitnow.nl.
  • Alle PDF's op stopitnow.nl.
Buiten de scope van dit onderzoek vallen:
  • Subwebsite(s) waarbij de HTML en/of het systeem afwijkt van de onderzochte website.
  • Alle externe systemen en websites waar via stopitnow.nl met een link naar wordt verwezen.
Conformiteitsdoel WCAG 2.1 niveau AA

Uitgebreide toetsresultaten

Aantal bevindingen: 76

1. Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 1: In het formulier op pagina stopitnow.nl/contact/ staat achter het label 'Uw e-mailadres' een ster (*). In tekst staat niet aangegeven wat dit teken betekend (zie ook succescriterium 3.3.2), in de meeste gevallen geeft een ster aan dat dit een verplicht veld is. Niet alle screenreader lezen dit teken correct voor en daarom heeft het een alternatieve tekst nodig. Maak hiervoor gebruik van een visueel verborgen tekst op de pagina. Als het teken aangeeft dat dit een verplicht invoerveld is is het voldoende om het required-attribuut op het input-element te plaatsen voor een tekstalternatief.

Bevinding 2: Op pagina stopitnow.nl/voor-naasten/lotgenotengroep/ staat in het broodkruimelpad bij de link 'Lotgenoten' een pijl die aangeeft dat dit de pagina is waar de bezoeker zich op bevindt. Dit icoon heeft de alternatieve tekst 'Pijl rechts' wat niet hetzelfde is als de informatie wat het icoon overbrengt. Pas daarom deze alternatieve tekst aan zodat het aangeeft dat 'Lotgenoten' de huidige pagina is.
Dit probleem komt ook op andere pagina’s voor.

Bevinding 3: Wanneer op pagina stopitnow.nl/over-stop-it-now/faq-s/ het uitvouwbare blok (accordeon) 'Zijn plegers van seksueel kindermisbruik altijd pedofiel?' is uitgeklapt is een tekst te zien. In de tekst wordt met een ster (*) verwezen naar een tekst onder in het blok. De ster heeft een alternatieve tekst nodig waaruit duidelijk wordt waar het teken naar verwijst omdat bezoekers die het scherm niet kunnen zien anders de connectie tussen de ster en de onderstaande tekst niet kunnen maken.

Bevinding 4: Op pagina chat.stopitnow.nl/chat/preprocessing? staat een logo. Dit logo heeft als aria-label op de link 'Homepage'. De alternatieve tekst van een logo moet altijd ten minste de naam van de organisatie bevatten en eventuele andere zichtbare tekst op het logo als de afbeelding ook een link is.

Bevinding 5: In de chatfunctie op pagina chat.stopitnow.nl/chat? kunnen bezoekers en medewerkers emoticons gebruiken in berichten. Deze berichten hebben alleen een alternatieve tekst via het title-attribuut. Dit is niet voldoende. Geef de emoticons een beschrijvende alternatieve tekst.

Bevinding 6: In de PDF "Handleiding Start het gesprek NL 2019" staan twee afbeeldingen op pagina 1: een afbeelding van tekst (zie ook succescriterium 1.4.5) en een logo. Beide afbeeldingen hebben geen (goede) alternatieve tekst. Zorg ervoor dat deze afbeeldingen een goed tekstalternatief krijgen.
Op pagina 3 van de PDF staan ook logo's die geen alternatieve tekst hebben. De alternatieve tekst van een logo moet minimaal de naam van de organisatie bevatten.

1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.3.1 Info en relaties

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 7: De tekst vanaf de kop 'Ervaringsverhalen' tot en met de link 'Lees de verhalen' op de homepage heeft het attribuut Aria-hidden=true gekregen. Door dit attribuut is deze content verborgen voor hulpsoftware. Daarnaast staat een focusbaar element in dit blok, elementen die focus kunnen krijgen mogen nooit verborgen worden met aria-hidden omdat sommige browsers dit negeren en de focus plaatsen op het element. Voor screenreadergebruikers kan dat erg vervelend zijn omdat zij weten dat de focus op een element staat, maar niets wordt voorgelezen.
Precies dezelfde content staat ook visueel verborgen op de pagina, ook met een link waar bezoekers de focus op kunnen plaatsen. Om verschillende toegankelijkheidsproblemen op te lossen (zie bijvoorbeeld ook succescriterium 2.4.7) is het een optie om de visueel verborgen tekst te verwijderen en de tekst die nu verborgen is voor hulpsoftware toegankelijk te maken door het aria-hidden attribuut te verwijderen.

Bevinding 8: De checkbox die visueel bij de label 'Ik heb de privacyverklaring gelezen' staat op pagina stopitnow.nl/contact/ is in de code gekoppeld aan twee labels. Hierdoor heeft de eerste checkbox twee labels en de checkbox dat daar onder staat heeft geen toegankelijk naam (zie ook succescriterium 4.1.2). Zorg ervoor dat de id's die op input-element staan uniek zijn en doormiddel van het for-attribuut gekoppeld zijn aan het juiste label.

Bevinding 9: Op pagina stopitnow.nl/anonimiteit-en-privacy/ is het strong-element gebruikt om de tekst 'Expertisebureau Online Kindermisbruik' dikgedrukt te maken. Het strong-element is niet bedoeld om teksten mee op te maken. Het geeft namelijk aan hulpsoftware aan dat in het element belangrijke informatie staat. Verwijder daarom het element van deze tekst en gebruik bijvoorbeeld een CSS-stijl om de tekst mee op te maken.

Bevinding 10: Op pagina stopitnow.nl/voor-naasten/lotgenotengroep/ staat in het formulier een groep checkboxen met daarbij de beschrijving 'Voorkeurslocatie(s)'. Zorg dat deze checkboxen zijn gegroepeerd door gebruik te maken de fieldset- en legend-elementen. Zo kan hulpsoftware de relatie tussen de checkboxen en de beschrijving bepalen. Dit probleem komt ook voor bij de stappen 'Een paar vragen voordat de chat start' en Tot slot nog wat vragen' in de chatfunctie op pagina chat.stopitnow.nl/chat.

Bevinding 11: Op pagina www.stopitnow.nl/voor-naasten/hoe-ga-je-het-gesprek-aan/ staat een lijst met daarin één lijstitem. Wanneer screenreaders aangeven dat een lijst op de pagina staat geeft dat aan gebruikers aan dat hier informatie is gegroepeerd. Als dan een lijst met maar één item wordt voorgelezen kan dit de indruk wekken dat de screenreader informatie niet voorleest. Maak daarom geen gebruik van lijsten met één item.

Bevinding 12: In de chatfunctie op pagina chat.stopitnow.nl/chat staat in het invoerveld waar bezoekers iets kunnen invoeren een knop met als label een emoticon. Achter deze knop staan meerdere knoppen/emoticons die bezoekers kunnen selecteren met een muisaanwijzer. Ondanks dat deze knoppen/emoticons zijn verborgen achter een knop worden deze wel voorgelezen door screenreaders. Dit kan erg verwarrend zijn voor screenreadergebruikers. Zorg ervoor dat deze knoppen/emoticons verbogen blijven tot de bezoeker ze zichtbaar maakt door de knop te activeren.

Bevinding 13: De volgende bevindingen gaan over de codelaag in de PDF "Handleiding Start het gesprek NL 2019":

Bevinding 14: Advies:
Op de homepage wordt voor de kop 'Kijk je kinderporno? Heb je een kind misbruikt of ben je bang dat je dat gaat doen? Maak je je zorgen om iemand? Wij kunnen je helpen' een H2-kop elementen gebruikt, voor de kop 'Ervaringsverhalen' een H4-kop en voor 'Over Stop it Now!' een H3-kop. Een logische aflopende koppenstructuur, beginnende met een H1 voor de titel van de pagina, h2 voor koppen en h3 voor tussenkoppen (etcetera) is beter voor de toegankelijkheid van de website én voor vindbaarheid van de website in zoekmachines zoals Google. Dit komt op meerdere pagina's voor.

1.3.2 Betekenisvolle volgorde (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.3.2 Betekenisvolle volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 15: In de PDF "Handleiding Start het gesprek NL 2019" staan verwijzingen en voetnoten in de teksten, bijvoorbeeld op pagina 3. Naast dat de verwijzingen en voetnoten niet correct zijn gecodeerd (zie ook succescriterium 1.3.1) zijn de voetnoten niet op de correcte plek in de codelaag geplaatst. Een voetnoot hoort direct na de verwijzing in de codelaag zijn geplaatst, zo is de relatie tussen de verwijzing en voetnoot direct duidelijk voor gebruikers van hulpsoftware.

Bevinding 16: In de PDF "Handleiding Start het gesprek NL 2019" komt de volgorde waarin content in de codelaag staat niet altijd overeen met de visuele volgorde. Op pagina 9 staat bijvoorbeeld een tabel die door screenreaders pas als laatst op deze pagina wordt voorgelezen. Dit gebeurt ook bij de afbeeldingen op pagina 1 en 3. Zorg ervoor dat de volgorde waarin content in de codelaag is geplaatst overeenkomt met de visuele volgorde, tenzij een aangepaste volgorde nodig is om de content beter te begrijpen zoals bij verwijzingen en voetnoten.

1.3.5 Identificeer het doel van de input (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.3.5 Identificeer het doel van de input

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 17: Het invoerveld voor e-mailadres op pagina stopitnow.nl/contact/ bevat geen autocomplete attribuut. HMTL5 invoervelden die informatie over de bezoeker vragen, zoals naam/achternaam, adres en geboortedatum, moeten een juist autocomplete attritbuut hebben. Voorbeeld: Het invoerveld “achternaam” heeft als autocomplete attribuut "family-name“. Lees meer over autocomplete attributen op www.w3.org/TR/WCAG21/. Dit geldt ook voor velden die informatie over de bezoeker vragen op pagina stopitnow.nl/voor-naasten/lotgenotengroep/.

1.4 Onderscheidbaar

1.4.1 Gebruik van kleur (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.4.1 Gebruik van kleur

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 18: Wanneer op de focus wordt geplaatst op de pijliconen in de carrousel op de homepage wordt dat alleen aangegeven met een kleurverandering. De kleur van deze pijlen verandert van grijs naar wit. Mensen die kleuren niet goed waarnemen kunnen moeite hebben met zien waar de focus op is geplaatst wanneer dat alleen met een kleurverandering wordt aangegeven. Zorg ervoor dat focus niet alleen wordt aangegeven met een kleurverandering maar bijvoorbeeld door ook een focusrand te gebruiken.

1.4.3 Contrast (minimum) (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 19: Op de homepage staat witte tekst op een achtergrondafbeelding. Het contrast van de tekst is te laag op sommige plekken in de afbeelding. De laagst gemeten contrastverhouding is 2,1:1. Zorg ervoor dat de tekst en afbeelding overal een minimale contrastverhouding van 4,5:1 hebben.

Bevinding 20: De witte tekst in het blok 'Wat doen wij?' op de homepage heeft een te laag contrast met de achtergrond (HEX #869da3). De contrastverhouding is hier 2,8:1, waar dat minimaal 4,5:1 zijn.

Bevinding 21: De witte tekst in het blok 'Wie ben jij?' op de homepage heeft een te laag contrast met de achtergrond (HEX#b87274). De contrastverhouding is hier 3,6:1, waar dat minimaal 4,5:1 zijn.

Bevinding 22: In de carrousel op de homepage staat op een slide de witte tekst 'Ervaringsverhaal De handleiding hielp'. Deze witte tekst heeft een te laag contrast op de achtergrondafbeelding. De laagst gemeten contrastverhouding is hier 1,2:1. Zorg ervoor dat de tekst overal een minimale contrastverhouding van 4,5:1 heeft op de hele afbeelding.

Bevinding 23: Wanneer bezoekers met de muisaanwijzer over de links in de footer gaan, bijvoorbeeld bij de link 'Over Stop it Now', verandert de tekstkleur in blauw (HEX#0056b3). Op de achtergrond (HEX#b9cdd4) heeft deze kleur een te laag contrast. De contrastverhouding is hier 4,2:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.

Bevinding 24: In het formulier op pagina stopitnow.nl/contact/ staat de link 'privacyverklaring'. Het contrast van de rode link (HEX#A93935) op de blauwe achtergrond (HEX#436D8D) is te laag. De contrastverhouding is hier 1,1:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.
Dit probleem komt ook voor op pagina stopitnow.nl/voor-naasten/lotgenotengroep/.

Bevinding 25: Wanneer de focus op de verzendkop in het formulier op pagina stopitnow.nl/contact/ is geplaatst verandert de tekstkleur van rood naar wit. Deze tekst heeft op de witte achtergrond van de knop een te laag contrast, de contrastverhouding is hier 1:1, zorg ervoor dat dit minimaal 4,5:1 is.
Dit probleem komt ook voor op pagina stopitnow.nl/voor-naasten/lotgenotengroep/ en op pagina www.stopitnow.nl/ervaringen/ bij de links 'Het heel verhaal'.

Bevinding 26: Wanneer bezoekers met de muisaanwijzer over de verzendknop in het formulier op pagina stopitnow.nl/contact/ gaan verandert de tekstkleur van rood naar roze (HEX#dd7373). Het contrast van deze tekstkleur op de witte achtergrond is te laag. De contrastverhouding is hier 3:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.
Dit probleem komt ook voor op pagina stopitnow.nl/voor-naasten/lotgenotengroep/ en op www.stopitnow.nl/ervaringen/ bij de links 'Het hele verhaal'.

Bevinding 27: Wanneer op pagina www.stopitnow.nl/voor-naasten/hoe-ga-je-het-gesprek-aan/ bij een schermbreedte van 1280px wordt ingezoomd tot 170% verdwijnt een deel van het broodkruimelpad achter de knop 'Gerelateerde pagina's'. De link 'Samen praten' achter de knop heeft een te laag contrast op de achtergrond. De contrastverhouding is hier 3:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.

Bevinding 28: Wanneer de chatfunctie op pagina chat.stopitnow.nl/chat beschikbaar is wordt dit aangegeven met de naam van een medewerker in groen. Het contrast van deze groene tekst (HEX#3DB89D) op de witte achtergrond is te laag. De contrastverhouding is hier 2,4:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.

Bevinding 29: In de chat op pagina chat.stopitnow.nl/chat staat in het invoerveld waar bezoekers berichten in kunnen typen de tekst 'Typ hier je tekst'. Het contrast van deze tekst (HEX#8899bb) op de achtergrond (HEX#d5eaf7) is te laag. De contrastverhouding is hier 2,3:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.

Bevinding 30: In de chat op pagina chat.stopitnow.nl/chat staat bij elk verzonden bericht een tijd. Het contrast van deze tekst (HEX#bec8d4) op de witte achtergrond is te laag. De contrastverhouding is hier 1,6:1 waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.

Bevinding 31: Het contrast van de blauwe link 'www.stopitnow.nl.' (HEX#16A1DB) op pagina chat.stopitnow.nl/chat met de witte achtergrond is te laag. De contrastverhouding is hier 2,9:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.

Bevinding 32: Op pagina chat.stopitnow.nl/chat/enter_user? staat de tekst 'Kies een nickname'. De contrastratio van de grijze tekst (HEX #8899BB) op de witte achtergrond 2,8:1 waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.

Bevinding 33: Op pagina chat.stopitnow.nl/chat/enter_user? staat witte tekst op een blauwe button (HEX #38A5D3). De contrastratio is hier 2,8:1 waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn. Dit komt ook voor op pagina chat.stopitnow.nl/chat/preprocessing?.

Bevinding 34: Wanneer bezoekers de chatfunctie sluiten verschijnt een dialoogvenster met daarin de grijze tekst (HEX #8D9DBE) 'Weet je zeker dat je de chat wil sluiten'. De contrastratio is hier 2,7:1 waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.

1.4.4 Herschalen van tekst (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.4.4 Herschalen van tekst

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 35: Wanneer bezoekers op de homepage inzoomen tot 110% bij een schermbreedte van 1280px vallen de teksten in de carrousel deels weg. Hierdoor zijn deze teksten niet meer goed leesbaar. Zorg ervoor dat teksten niet verdwijnen of achter andere content vallen wanneer bezoekers de schermweergave aanpassen.

Bevinding 36: Wanneer bezoekers op pagina www.stopitnow.nl/verhalen/kinderpornokijker/ inzoomen tot 150% valt een deel van de introtekst weg doordat deze op een witte achtergrond komt te staan, ook staat de tekst deels achter andere tekst. Zorg ervoor dat teksten zichtbaar blijven en niet over elkaar komen te staan.
Dit probleem komt ook voor op pagina www.stopitnow.nl/verhalen/lotgenoot/.

1.4.5 Afbeeldingen van tekst (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.4.5 Afbeeldingen van tekst

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 37: In de PDF "Handleiding Start het gesprek NL 2019" staat op pagina 1 een afbeelding van de tekst 'Handleiding start het gesprek'. Wanneer tekst als een afbeelding in een document is geplaatst kunnen bezoekers deze tekst niet aanpassen, bijvoorbeeld met hulpsoftware of doormiddel van inzoomen. Ook wordt deze tekst niet voorgelezen door screenreaders en kan de tekststijl niet worden aangepast Maak daarom geen gebruik van afbeeldingen wanneer de tekst ook kan worden opgemaakt als platte tekst in het document.

1.4.10 Reflow (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.4.10 Reflow

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 38: Wanneer op de homepage wordt ingezoomd tot 400% bij een schermbreedte van 1280px vallen de teksten in de carrousel buiten hun kader. Hierdoor zijn de teksten niet goed leesbaar. Zorg ervoor dat alle content leesbaar en bedienbaar blijf wanneer bezoekers de schermweergave aanpassen.

Bevinding 39: Advies: Wanneer bezoekers op de homepage inzoomen naar 400% met een schermgrootte van 1280 bij 1024 pixels, nemen de header van de pagina en de link om naar bovenaan de pagina te gaan dusdanig veel plek in, dat er te weinig ruimte is om een zin volledig op een regel te kunnen lezen. Zorg ervoor dat er bij zoomen genoeg ruimte is op de pagina om de content goed te kunnen lezen.

1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 40: Wanneer bezoekers met het toetsenbord de focus plaatsen op de link 'Ervaringen' in het hoofdnavigatiemenu is het contrast van de focusrand (HEX#bfdeff) op de witte achtergrond te laag. De contrastverhouding is hier 1,3:1, waar dit minimaal 3:1 moet zijn.
Dit probleem komt ook voor op pagina stopitnow.nl/over-stop-it-now/faq-s/ wanneer bezoekers de focus plaatsen op de uitvouwbare blokken (accordeons).

Bevinding 41: In de carrousel op de homepage staan knoppen waarmee bezoekers het afspelen van de carrousel kunnen pauzeren en activeren. De witte labels in deze knoppen hebben een te laag contrast op de blauwe achtergrond (HEX#b9cdd4). De contrastverhouding is hier 1,6:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn.

Bevinding 42: In het formulier op pagina stopitnow.nl/contact/ staan twee checkboxen. Het contrast van de randen van deze checkboxen (HEX#767676) op de blauwe achtergrond (HEX#436d8d) is te laag. De contrastverhouding is hier 1,2:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn.
Dit probleem komt ook voor op pagina stopitnow.nl/voor-naasten/lotgenotengroep/.

Bevinding 43: In de chatfunctie op pagina chat.stopitnow.nl/chat staat in het invoerveld een klikbare emoticon. Deze knop (HEX#74bbe2) heeft een te laag contrast op de achtergrond (HEX#d5eaf7). De contrastverhouding is hier 1,7:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn.

Bevinding 44: Het contrast van het invoerveld 'Typ hier je tekst' in de chat op pagina chat.stopitnow.nl/chat is te laag op de witte achtergrond. De contrastverhouding is hier 1,2:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn.

Bevinding 45: Het contrast van de blauwe achtergrondkleur (HEX #E0EFF9) van het invoerveld 'Kies een nickname' op pagina chat.stopitnow.nl/chathttps://chat.stopitnow.nl/chat/enter_user? is 1,1 waar dat minimaal 3:1 moet zijn, ofwel 1:1 met daaromheen een rand met voldoende contrast. Dit komt ook voor op pagina chat.stopitnow.nl/chat/preprocessing?.

1.4.12 Tekstafstand (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.4.12 Tekstafstand

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 46: Wanneer op de homepage wordt ingezoomd tot 400% bij een schermbreedte van 1280px en de bezoekers de regelhoogte, alinea- en tekstafstand wijzigen naar de waarden zoals beschreven voor dit succescriterium, is de content op de pagina niet meer leesbaar. De sticky header bovenaan de pagina bedekt bijna het volledige beeld en teksten vallen buiten beeld. Zorg ervoor dat alle content leesbaar blijft wanneer bezoekers hun eigen tekst stijlen toepassen, ook bij een ingezoomde weergave.
Dit probleem komt voor op meerdere pagina's, bijvoorbeeld op stopitnow.nl/contact/.

Bevinding 47: Wanneer op pagina stopitnow.nl/contact/ wordt ingezoomd tot 200% bij een schermbreedte van 1280px en de bezoekers de regelhoogte, alinea- en tekstafstand wijzigen naar de waarden zoals beschreven voor dit succescriterium, verdwijnt de link 'Contact' in het broodkruimelpad achter de header. Zorg ervoor dat alle content zichtbaar blijft wanneer bezoekers de paginaweergave aanpassen.
Dit probleem komt voor op meerdere pagina's, bijvoorbeeld op stopitnow.nl/anonimiteit-en-privacy/ en op stopitnow.nl/voor-naasten/lotgenotengroep/ .

2. Bedienbaar

2.1 Toetsenbordtoegankelijk

2.1.1 Toetsenbord (Niveau A)

Informatie over succescriterium 2.1.1 Toetsenbord

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 48: 2.1.1 In de chatfunctie op pagina chat.stopitnow.nl/chat staat in het invoerveld waar bezoekers iets kunnen invoeren een knop met als label een emoticons. Deze knop is wel te bedienen met de muisaanwijzer maar niet met het toetsenbord. Zorg ervoor dat het voor toetsenbordgebruiker mogelijk is om de focus op de knop te plaatsen en deze te bedienen.

2.2 Genoeg tijd

2.2.1 Timing aanpasbaar (Niveau A)

Informatie over succescriterium 2.2.1 Timing aanpasbaar

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 49: Wanneer bezoekers op pagina chat.stopitnow.nl/chat/enter_user? te lang geen actie ondernemer, worden zij automatisch teruggestuurd naar de pagina chat.stopitnow.nl/chat?. Als je een tijdslimiet krijgt om iets te lezen of een actie uit te voeren, moet je de tijdslimiet kunnen uitzetten, aanpassen (naar minstens 10 keer de tijdslimiet) of verlengen (minstens 10 keer). Dit geldt ook voor pagina chat.stopitnow.nl/chat/preprocessing?.

2.4.1 Blokken omzeilen (Niveau A)

Informatie over succescriterium 2.4.1 Blokken omzeilen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 50: Op geen van de onderzochte pagina's is een mechanisme aanwezig waarmee bezoekers blokken content die op elke pagina worden herhaald kunnen omzeilen. Dit is vervelend voor mensen die afhankelijk zijn van het toetsenbord om over de pagina te navigeren. Zij moeten meerdere fysieke handelingen uitvoeren om bij de hoofdcontent op een pagina te komen. Maak daarom gebruik van een mechanisme waarmee bezoekers herhalende blokken content kunnen overslaan, bijvoorbeeld skiplinks.

2.4.2 Paginatitel (Niveau A)

Informatie over succescriterium 2.4.2 Paginatitel

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 51: De titel van de pagina waar je je aanmeldt voor je de chat ingaat op pagina chat.stopitnow.nl/chat/enter_user? is 'Hoe heet je?'. Dit is niet beschrijvend genoeg. Zorg ervoor dat bezoekers weten wat deze pagina doet en waar deze pagina bij hoort. Dit geldt ook voor pagina chat.stopitnow.nl/chat?.

Bevinding 52: Advies:
Zorg er voor dat bij het openen van de PDF "Handleiding Start het gesprek NL 2019" de documenttitel wordt getoond en niet de bestandsnaam. Dit kan worden ingesteld bij 'Bestand' > 'Eigenschappen' > 'Weergave bij openen'. Het tonen van de documenttitel helpt bijvoorbeeld screenreadergebruikers bij het makkelijk terugvinden van het document als zij meerdere bestanden hebben geopend.

2.4.3 Focus volgorde (Niveau A)

Informatie over succescriterium 2.4.3 Focus volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 53: Toetsenbordgebruikers kunnen het menu achter de knop 'Er is hulp' openen en daar doorheen navigeren. Na de laatste link in dat menu gaat de focus verder op de pagina maar blijft dit menu open staan. Dit kan vervelend zijn voor sommige gebruikers. Bij inzoomen verhult het menu namelijk content op de pagina wanneer bezoekers naar beneden navigeren. Zorg ervoor dat de focus in dit menu blijft tot de bezoeker het menu sluit of zorg dat het menu automatisch sluit als bezoekers de focus halen van het laatste menu-item, zoals gebeurt in de uitklapmenu's in het hoofnavigatiemenu.

Bevinding 54: Wanneer op de homepage bij een schermbreedte van 1280px wordt ingezoomd tot 110% verdwijnt het hoofdnavigatiemenu achter een knop. Als bezoekers dit menu hebben geopend en hier met het toetsenbord doorheen navigeren, wordt de focus na het laatste item in het menu geplaatst op de achterliggende pagina. Terwijl de focusvolgorde verder gaat op de achterliggende pagina blijft het menu openstaan. Dit is vervelend voor bezoekers die afhankelijk zijn van het toetsenbord om de pagina te bedienen en het scherm kunnen zien. Zorg ervoor dat de focus binnen het uitgeklapte menu blijft tot de bezoeker deze afsluit of laat het menu automatisch inklappen wanneer de bezoeker vanaf het laatste menu-item op de tabtoets drukt.

Bevinding 55: In de chat op pagina chat.stopitnow.nl/chat is de volgorde waarin de focus op elementen wordt geplaatst niet logisch. Wanneer toetsenbordgebruikers op de pagina met de chat komen staat de focus als in het veld waarin zij hun berichten kunnen schrijven. Als zij de chat willen afsluiten gaat de focus eerst over verschillende interactieve elementen, daarna naar de adresbalk van de browser, het logo op de pagina en daarna pas op de sluitknop van de chat. Een logischere volgorde zou zijn: het invoerveld, de verzendknop en daarna de afsluitknop. Zo moeten toetsenbordgebruikers minder fysieke handelingen uitvoeren om de chat af te sluiten.

Bevinding 56: In de chatfunctie op pagina chat.stopitnow.nl/chat? opent een dialoogvenster wanneer bezoekers de chat willen sluiten. Na het doorlopen van de interactieve elementen Ja en Nee gaat de focus volgorde verder op de achterliggende pagina. Zorg ervoor dat de focus in het dialoogvenster blijft of dat het dialoogvenster automatisch sluit.

Informatie over succescriterium 2.4.4 Linkdoel (in context)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 57: Op pagina stopitnow.nl/sitemap/ staan verschillende linkteksten die twee keer voorkomen maar in beide gevallen naar een ander doel verwijzen, bijvoorbeeld de linktekst 'Beweegredenen' en 'Gevolgen'. Wanneer dezelfde linkteksten naar verschillende doelen verwijzen is het voor verschillende mensen lastig om deze links uit elkaar te halen. Bijvoorbeeld wanneer zij gebruik maken van een linklijst via hun screenreader. Pas daarom de linkteksten aan zodat uit alleen de tekst duidelijk wordt waar de links naar verwijzen. Als visueel duidelijk is waar de links naar verwijzen moet alleen de toegankelijke naam worden aangepast.
Dit probleem komt ook voor op pagina www.stopitnow.nl/ik-zoek-hulp/kinderporno-kijken/ bij onder andere de linktekst 'Behandeling'.

2.4.6 Koppen en labels (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 2.4.6 Koppen en labels

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 58: Op pagina stopitnow.nl/contact/ staat in het formulier de knop 'Verzenden'. Het label van deze knop geeft bezoekers de indruk dat door op deze knop te drukken zij het formulier op sturen. Wat deze knop werkelijk doet is het openen van een (voor ingevuld) e-mail dus bezoekers zelf kunnen opsturen. Zorg ervoor dat het label van deze knop duidelijk aangeeft wat er gebeurd wanneer bezoekers hierop klikken.

2.4.7 Focus zichtbaar (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 2.4.7 Focus zichtbaar

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 59: Wanneer toetsenbordgebruikers met de tabtoets over de homepage navigeren wordt nadat de focus op de link '0800 266 64 36' staat de focus geplaatst op de carrousel. Wanneer de focus op de carrousel staat is dat niet zichtbaar. Toetsenbordgebruikers moeten twee keer op de tabtoets drukken voordat deze weer zichtbaar is als deze op de afspeelknop in de carrousel staat. Zorg ervoor dat er altijd een visuele indicatie is wanneer de focus op een element is geplaatst, bijvoorbeeld een focusrand.

Bevinding 60: Wanneer op de homepage bij een schermbreedte van 1280px wordt ingezoomd tot 110% verdwijnt het hoofdnavigatiemenu achter een knop. Als toetsenbordgebruikers de focus op deze knop plaatsen is dat niet zichtbaar. Zorg ervoor dat de wanneer de focus op dit element is geplaatst dit wordt aangeven met een visuele indicatie, bijvoorbeeld een focusrand. Zo weten toetsenbordgebruikers waar zij zich bevinden op de pagina.
Wanneer het menu is uitgeklapt is er ook geen visuele indicatie wanneer de focus op de sluitknop is geplaatst.

Bevinding 61: 2.4.7 In de chatfunctie op pagina chat.stopitnow.nl/chat staat een sluitknop waarmee bezoekers de chat kunnen afsluiten. Wanneer met het toetsenbord de focus is geplaatst op deze knop is dat alleen zichtbaar door een subtiele kleurverandering. Zorg ervoor dat de focus wordt aangegeven met een goede, visuele indicatie, bijvoorbeeld een focusrand.

2.5 Input modaliteiten

2.5.3 Label in naam (Niveau A)

Informatie over succescriterium 2.5.3 Label in naam

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 62: Op pagina chat.stopitnow.nl/chat/preprocessing? staat een link die volgens de linktekst naar de homepage verwijst. Deze link is niet bedienbaar voor bezoekers die gebruik maken van spraakgestuurde navigatie omdat de zichtbare tekst niet overeenkomt met de linktekst. Zie ook 1.1.1.

3. Begrijpelijk

3.1 Leesbaar

3.1.1 Taal van de pagina (Niveau A)

Informatie over succescriterium 3.1.1 Taal van de pagina

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 63: Op de homepage is de taalaanduiding van de hele pagina Engels. De pagina is echter in het Nederlands. Zorg voor de juiste taalcodering in de HTML zodat hulpsoftware de tekst op correcte wijze voorleest. Dit probleem komt voor op elke pagina.

Bevinding 64: In instellingen van de PDF "Handleiding Start het gesprek NL 2019" is geen taalaanduiding aangegeven. Dit kan problemen geven wanneer mensen gebruikmaken van hulpsoftware. Zorg er daarom voor dat in de instellingen de hoofdtaal van het document is aangegeven, wat voor dit document Nederlands is.

3.1.2 Taal van onderdelen (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 3.1.2 Taal van onderdelen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 65: Op elke pagina staat een 'zwevende' knop waarmee bezoeker de website kunnen verlaten. De toegankelijk naam van deze knop is 'Exit app'. Niet alle bezoekers spreken (voldoende) Engels om te kunnen begrijpen wat deze knop doet. Zorg ervoor dat de toegankelijke namen van de elementen op de pagina hetzelfde zijn als de hoofdtaal van de pagina, wat in dit geval Nederlands is.

3.3 Assistentie bij invoer

3.3.1 Foutidentificatie (Niveau A)

Informatie over succescriterium 3.3.1 Foutidentificatie

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 66: Het formulier op pagina stopitnow.nl/voor-naasten/lotgenotengroep/ maakt alleen gebruik van HTML5-veldcontroles. Deze foutmeldingen worden niet door alle browsers en hulpsoftware even goed ondersteund. De melding is soms kortaf, onvolledig of blijft te kort staan. Ook kan de tekst grootte niet aangepast worden zodat sommige mensen de tekst mogelijk niet kunnen lezen. Voeg zelf foutmeldingen toe aan het formulier om dit probleem op te lossen.

3.3.2 Labels of instructies (Niveau A)

Informatie over succescriterium 3.3.2 Labels of instructies

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 67: In het formulier op pagina stopitnow.nl/contact/ staat achter het label 'Uw e-mailadres' een ster (*). In het formulier staat niet in tekst aangegeven wat dit teken betekend. Zorg ervoor dat deze informatie in tekst wordt overgebracht en dat het teken een alternatieve tekst krijgt (zie ook succescriterium 1.1.1).

4. Robuust

4.1 Compatibel

4.1.1 Parsen (Niveau A)

Informatie over succescriterium 4.1.1 Parsen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 68: Op pagina stopitnow.nl/ staan twee button-elementen waarop een href-attribuut op is geplaatst. Dit attribuut is niet geschikt om op een button-element te plaatsen. Dit kan namelijk problemen opleveren met hulpsoftware. Verwijder daarom dit attribuut van deze elementen.
Dit probleem komt op elke pagina voor.

Bevinding 69: Op pagina stopitnow.nl/contact/ komen dubbele id's voor, namelijk id="flexCheckDefault". Dit kan problemen opleveren met hulpsoftware. Zorg dat id's unieke waarden hebben op een pagina.

Bevinding 70: Op pagina www.stopitnow.nl/verhalen/kinderpornokijker/ staat in de HTML-code een een p-eindtag die geen openingstag heeft. Dit kan problemen geven wanneer bezoekers gebruikmaken van hulpsoftware. Verwijder daarom de eindtag of plaats op de correct plek een openingstag.
Dit probleem komt ook voor op pagina www.stopitnow.nl/verhalen/lotgenoot/.

4.1.2 Naam, rol, waarde (Niveau A)

Informatie over succescriterium 4.1.2 Naam, rol, waarde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 71: Met de knop 'Er is hulp' op de homepage kunnen bezoekers een menu uitklappen. Wanneer het menu achter ze knop zichtbaar is wordt dit niet doorgegeven aan hulpsoftware zoals screenreaders. Hulpsoftware moet uit de code kunnen halen wat de status van een element is. Gebruik hier aria-expanded of een soortgelijke techniek om aan te geven wanneer het menu in- of uitgeklapt is.

Bevinding 72: In het formulier op pagina stopitnow.nl/contact/ staat naast de tekst 'Ik geef toestemming voor de verwerking van mijn gegevens' een checkbox. Dit element heeft geen toegankelijk naam doordat er geen correct gebruik is gemaakt van de id- en for-attributen op de checkboxen in dit formulier (zie ook succescriterium 1.3.1). Voor bezoekers die gebruikmaken van een screenreader en het scherm niet kunnen zien is het erg lastig om te achterhalen waar de checkbox voor is zonder toegankelijk naam. Zorg er daarom voor dat de checkbox een goede toegankelijke naam krijgt.

Bevinding 73: Op pagina stopitnow.nl/over-stop-it-now/faq-s/ staan verschillende uitvouwbare blokken (accordeons). De toegankelijke naam van deze knoppen begint steeds met 'Menu uitklappen', ook als de functie van de knop is veranderd naar het verbergen van de content. Dit kan verwarrend zijn voor verschillende bezoekers. Zorg er daarom voor dat de toegankelijke naam van de knop meeveranderd met de functie. Of verwijder de tekst 'Menu uitklappen' uit de toegankelijke naam, het gebruik van aria-expanded is voldoende om dat staat van de knop aan te geven.

Bevinding 74: Wanneer op de homepage bij een schermbreedte van 1280px wordt ingezoomd tot 110% verdwijnt het hoofdnavigatiemenu achter een knop. Via een aria-label heeft deze knop de toegankelijke naam 'Menu uit-/ inklappen'. Wanneer dit wordt voorgelezen door screenreaders moeten bezoekers die het scherm niet kunnen zien raden wat de knop gaat doen, het menu in of uitklappen. Zorg ervoor dat bezoeker aan de hand van de toegankelijke naam kunnen achterhalen wat de knop gaat doen.

Bevinding 75: In de chatfunctie op pagina chat.stopitnow.nl/chat staat in het invoerveld waar bezoekers iets kunnen invoeren een knop met als label een emoticon. Dit element is te bedienen met de muisaanwijzer, maar heeft geen toegankelijke naam of rol. Hierdoor kunnen bezoekers die gebruikmaken van screenreaders of spraakbediening geen gebruikmaken van deze functie. Zorg ervoor dat deze knop de juiste rol krijgt en een goede, toegankelijke naam.

4.1.3 Statusberichten (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 4.1.3 Statusberichten

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 76: 4.1.3 In de chatfunctie op pagina chat.stopitnow.nl/chat kan een medewerker berichten sturen naar de bezoeker. Wanneer deze berichten op het scherm verschijnen worden deze niet opgemerkt door een screenreader. Hierdoor kunnen screenreadergebruikers niet weten of er berichten naar hen worden verstuurd. Zorg ervoor dat hulpsoftware deze berichten voorleest wanneer zij op het scherm verschijnen. Dit kan door gebruik te maken van aria-alert of een soortgelijke techniek. Wanneer de melding 'Medewerker typt' in de chat verschijnt wordt dit ook niet voorgelezen door hulpsoftware.

Onderbouwing van de evaluatie

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de evaluatiemethode van het W3C, WCAG-EM. Dit gebeurt grotendeels handmatig door een steekproef te nemen. Voor een quickscan geldt dat we slechts delen uit deze methodiek gebruiken. Ondanks alle zorgvuldigheid en ervaring van de onderzoeker kan het voorkomen dat een probleem niet gesignaleerd is. Houd er rekening mee dat in een volgend onderzoek bepaalde onderdelen anders worden beoordeeld omdat technologieën en hulpsoftware worden doorontwikkeld. Bij het handmatig onderzoek wordt gebruik gemaakt van tools.

Steekproef getoetste webpagina's

Ondersteunende technieken

Bronnen

Deze rapportage is grotendeels gemaakt met de online evaluatietool van W3C.

Geprint: 2022-09-26 14:53:04 v2.4-011