Toegankelijkheidscertificaat
Bewijs van toegankelijkheidsonderzoek

Audit Digitale Toegankelijkheid website Gemeente Súdwest-Fryslân Formulieren

De website Gemeente Súdwest-Fryslân Formulieren voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 14 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden.
Onderzoeker
Ralph, Swink; Teun, Swink
Datum
13 mei 2024
Opdrachtgever
Gemeente Súdwest-Fryslân
Scope van de website Binnen de scope van het onderzoek vallen:
  • Formulieren op digitaal.sudwestfryslan.nl
  • Formulieren op eloket.sudwestfryslan.nl
  • Formulieren op survey.sudwestfryslan.nl
Buiten de scope van het onderzoek valt:
  • Alle pagina's op sudwestfryslan.nl. Dit vereist een apart onderzoek.
  • Alle pagina's op meldingen.gemeentesudwestfryslan.nl. Hiervoor is een apart onderzoek uitgevoerd.
  • Subwebsite(s) waarbij de HTML en/of het systeem afwijkt van de onderzochte website.
  • Alle externe systemen en websites waar via het onderzochte domein met een link naar wordt verwezen.
Steekproef getoetste webpagina's
Geprint: 2024-05-22 03:47:24 v2.4-011