Toegankelijkheidscertificaat
Bewijs van conformiteit
Waarmerk Digitale toegankelijkheid - WCAG

Systeemaudit digitale toegankelijkheid Mosaic en Viewer Swing.eu

De website van Swing Mosaic voldoet op het moment van inspectie aan WCAG 2.1 niveau AA, de Web Content Accessibility Guidelines.
Dit betekent dat de website gebruikt kan worden door iedereen, inclusief mensen met een functiebeperking.

Onderzoeker
Kaylee, Swink; Renate, Swink; Michiel, Swink
Datum
22 september 2023
Opdrachtgever
ABF Research B.V.
Scope van de website Binnen de scope van het onderzoek vallen:
  • De techniek op de pagina's accept-demo-benchmark.swing.eu/dashadmin/preview/nl-nl/benchmark/new-theme, accept-demo-benchmark.swing.eu/dashboard/nl-nl/demo-mosaic/ en accept-demo-benchmark.swing.eu/jive.
Buiten de scope van het onderzoek vallen:
  • De content op de pagina's accept-demo-benchmark.swing.eu/dashadmin/preview/nl-nl/benchmark/new-theme, accept-demo-benchmark.swing.eu/dashboard/nl-nl/demo-mosaic/ en accept-demo-benchmark.swing.eu/jive.
  • Subwebsite(s) waarbij de HTML en/of het systeem afwijkt van de onderzochte website.
  • Alle externe systemen en websites waar via het onderzochte domein met een link naar wordt verwezen.
Steekproef getoetste webpagina's
Geprint: 2024-05-22 05:35:47 v2.4-011