Toegankelijkheidscertificaat
Bewijs van conformiteit
Waarmerk Digitale toegankelijkheid - WCAG

Systeemaudit digitale toegankelijkheid Mosaic en Viewer Swing.eu

De website van Swing.eu Mosaic en Viewer voldoet op het moment van inspectie aan WCAG 2.1 niveau AA, de Web Content Accessibility Guidelines.
Dit betekent dat de website gebruikt kan worden door iedereen, inclusief mensen met een functiebeperking.

Onderzoeker
Swink, Renate; Swink, Yulia
Datum
20 juli 2021
Opdrachtgever
ABF Research
Scope van de website Alle pagina's op swing.eu/dashboard/demo-mosaic/
Alle pagina's op swing.eu/jive
Niet de PDF's (op verzoek van de klant)
Steekproef getoetste webpagina's
Geprint: 2023-06-10 10:57:48 v2.4-011