Toegankelijkheidscertificaat
Bewijs van toegankelijkheidsonderzoek

Audit digitale toegankelijkheid website Swink

De website Swink voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 25 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden.
Onderzoeker
Swink, Renate
Datum
28 juni 2021
Opdrachtgever
Swink, Nina
Scope van de website Alle pagina's en pdf's op de testsite swink.nogmeebezig.nl/, behalve:
  • De cookiemelding, die was op moment van testen niet aanwezig.
Steekproef getoetste webpagina's
Geprint: 2021-10-20 05:40:43 v2.4-010