Toegankelijkheidscertificaat
Bewijs van toegankelijkheidsonderzoek

Audit digitale toegankelijkheid website Swink

De website Swink voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 5 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden.
Onderzoeker
Michiel, Swink; Renate, Swink
Datum
19 september 2022
Opdrachtgever
Swink
Scope van de website Binnen de scope van het onderzoek valt:
  • Alle pagina's op swink.nl
  • Alle PDF's op swink.nl
Buiten de scope van het onderzoek valt:
  • Subwebsite(s) waarbij de HTML en/of het systeem afwijkt van de onderzochte website.
  • Alle externe systemen en websites waar via swink.nl met een link naar wordt verwezen.
Steekproef getoetste webpagina's
Geprint: 2024-06-19 09:06:43 v2.4-011