Toegankelijkheidsonderzoek

Issues:
Audit digitale toegankelijkheid website Swink

(Alleen de bevindingen)

Scope van de evaluatie

Naam website Swink
Scope van de website Alle pagina's en pdf's op de testsite swink.nogmeebezig.nl/, behalve:
  • De cookiemelding, die was op moment van testen niet aanwezig.
Conformiteitsdoel WCAG 2.1 niveau AA

Uitgebreide toetsresultaten

Aantal bevindingen: 84

1. Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 1: Het logo van Swink bovenaan de pagina heeft als alternatieve tekst alleen 'Home'. Een blinde gebruiker krijgt nu niet dezelfde informatie voorgelezen als een ziende gebruiker het ziet. De tekst ‘Logo Swink’ kan bijvoorbeeld aan de huidige alternatieve tekst worden toegevoegd.
Daarnaast is de afbeelding toegevoegd als een inline svg. Sommige oudere versies van hulpsoftware lezen inline svg’s voor als tekst. Daarom wordt aangeraden om deze svg te verbergen. Dat kan onder andere door role=”presentation” of aria-hidden=”true”.

Bevinding 2: De afbeelding in de header op de homepage heeft als alternatieve tekst 'Intro'. Deze afbeelding is decoratief, het alt-attribuut mag in dit geval leeggelaten worden (maar moet wel aanwezig zijn).
Dit probleem komt op meerdere pagina's voor.

Bevinding 3: Op pagina swink.nogmeebezig.nl/onze-klanten/ staat afbeeldingen van medewerkers met een leeg alt-attribuut. Deze afbeeldingen zijn niet puur decoratief en hebben daarom een alternatieve tekst nodig. Voeg een alternatieve tekst toe om dit probleem op te lossen.

Bevinding 4: De logo's op pagina swink.nogmeebezig.nl/onze-dienstverlening/digitale-… hebben geen volledige alternatieve tekst. De alternatieve teksten van logo's moeten het woord 'logo' bevatten en minimaal de naam van de organisatie, plus eventuele andere tekst op de afbeelding. De alternatieve teksten moeten leesbare teksten bevatten die te begrijpen zijn voor een mens. Nu zijn deze teksten als een woord aan elkaar geplakt met streepjes.

Bevinding 5: De video op pagina swink.nogmeebezig.nl/social-return/ wordt niet beschreven op de pagina. De beschrijving moet in de buurt van de content/het element staan. Een korte titel of samenvatting is voldoende. Er hoeft niet per se bij te staan dat het om video of audio gaat, maar dat mag wel.

Bevinding 6: Op pagina swink.nogmeebezig.nl/blog/7-tips-piwik-tag-manager/ staan screenshots die nodig zijn om de inhoud van de pagina te begrijpen. Toch zijn deze afbeeldingen verborgen van hulpsoftware met lege alt-attributen. Geef deze afbeeldingen goede alternatieve teksten die beschrijven wat er op de afbeelding te zien is.

Bevinding 7: De afbeelding op het voorblad van de pdf op pagina swink.nl/wp-content/uploads/2020/09/definities_matomo.pdf heeft wel een alternatieve tekst, maar niet één die de afbeelding beschrijft. De gebruikte alternatieve tekst is het documentpad van de afbeelding ('C:\Users\...\twitter_achtergrondfoto_1280x1024.png'). Wijzig de alternatieve tekst om dit probleem op te lossen.

Bevinding 8: In de pdf op afbeelding swink.nl/wp-content/uploads/2020/09/definities_matomo.pdf staat op iedere pagina het Swink-logo. Al deze logo's zijn gemarkeerd als artefact (decoratief). Voeg op minimaal één plek, bij voorkeur op de eerste pagina dat het logo voorkomt, wél een alternatieve tekst toe waarin het woord 'logo' en de naam 'Swink' voorkomt.

1.2 Op tijd gebaseerde media

1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 9: De video op pagina swink.nogmeebezig.nl/social-return/ bevat wel ondertiteling, maar alleen in het Engels. De Nederlandse ondertiteling is automatisch gegenereerd. De automatisch gegenereerde ondertiteling komt niet overal overeen met de daadwerkelijk gesproken tekst.

1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 10: De video op pagina swink.nogmeebezig.nl/social-return/ bevat geen audiodescriptie of media alternatief, terwijl er wel tekst in beeld komt die niet uitgesproken wordt (bijvoorbeeld de namen en functies van de sprekers, de naam van de organisatie en tekst in het beginscherm en het logo en de tekst op het eindscherm). Er ontbreekt uitgeschreven tekst en er is ook geen voice-over die vertelt wat er op het scherm staat. Zo kunnen mensen die de video niet kunnen zien en afhankelijk zijn van een screenreader niet weten wat er getoond werd in de video. Zet deze en andere informatie in een transcript.

1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen) (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 11: De video op pagina swink.nogmeebezig.nl/social-return/ bevat geen audiodescriptie of media alternatief, terwijl er wel tekst in beeld komt die niet uitgesproken wordt (bijvoorbeeld de namen en functies van de sprekers, de naam van de organisatie en tekst in het beginscherm en het logo en de tekst op het eindscherm). Voeg een audiodescriptie in de video toe om dit probleem op te lossen.

1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.3.1 Info en relaties

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 12: Het menu dat verborgen is achter de zogenaamde ‘hamburger’ knop (drie horizontale streepjes) heeft vier uitklapbare menu-items. In deze secties staan kolommen met links; elk kolom is voorzien van een kopje. Dit zijn kopjes omdat ze iets vertellen over de inhoud van de kolom en omdat ze er anders uitzien dan de rest van de tekst. Deze relatie is niet in de code zichtbaar. In de code zijn deze kopjes niet opgemaakt als koptekst. Zet deze teksten om in headingselementen om dezelfde structuur van de tekst aan een gebruiker van hulpsoftware te communiceren.

Bevinding 13: Wanneer bezoekers inzoomen naar 150% verschijnt er een hamburgermenu in plaats van het navigatiemenu (alle pagina's). Binnen de link om het menu weer te sluiten (X-icoon) is het em-element gebruikt. Het em-element heeft een semantische waarde en mag niet gebruikt worden voor puur opmaak of als hook-element voor CSS of JavaScript.

Bevinding 14: In de footer van de website staat ‘Social media’, gevolgd door iconen die naar socialmedia-kanalen leiden. Deze tekst is niet opgemaakt als een koptekst. Zie bijvoorbeeld swink.nogmeebezig.nl/team/.

Bevinding 15: De tekst 'Inhoudsopgave' op pagina swink.nogmeebezig.nl/toegankelijkheidsverklaring/ is visueel een kop, maar is dat in de code niet. Gebruik h-elementen voor koppen, zodat screenreadergebruikers kunnen navigeren aan de hand van een koppenlijst.

Bevinding 16: De koppen op pagina swink.nogmeebezig.nl/zoeken/ vanaf het kopje “Sommige browsers (..)” zijn opgemaakt met het strong-element. Het strong-element heeft semantische waarde en mag niet gebruikt worden voor puur opmaak. Gebruik voor koppen het h-element, zodat screenreadergebruikers kunnen navigeren aan de hand van een koppenlijst.

Bevinding 17: Voor de teksten BTW-ID en KVK-nummer op pagina swink.nogmeebezig.nl/over-ons/contact/ is het strong-element gebruikt. Het strong-element heeft semantische waarde en mag niet puur voor opmaak gebruikt worden. Gebruik CSS of een vergelijkbare techniek om hetzelfde visuele effect te bereiken.

Bevinding 18: De tussenkoppen op pagina swink.nogmeebezig.nl/blog/7-tips-piwik-tag-manager/ hebben zowel een kopopmaak als strong-opmaak. Verwijder het strong-element om dit probleem op te lossen.

Bevinding 19: De introductietekst op pagina swink.nogmeebezig.nl/blog/5-regels-van-aria/ is geheel opgemaakt met het h4-element. Gebruik het h-element alleen voor koppen, niet voor gewone tekst. Gebruik CSS of een vergelijkbare techniek om eenzelfde visueel effect te creëren zonder de semantische waarde.

Bevinding 20: Op pagina swink.nogmeebezig.nl/blog/5-regels-van-aria/ komen meerdere lege koppen voor. Dit is verwarrend voor screenreadergebruikers. Verwijder de lege tags om dit probleem op te lossen.
Dit komt ook voor op swink.nogmeebezig.nl/blog/7-tips-piwik-tag-manager/ .

Bevinding 21: De teksten naast de medewerkers die hebben gewerkt voor een klant, op pagina swink.nogmeebezig.nl/onze-klanten/, zijn opgemaakt met het strong-element. Het strong-element heeft semantische waarde en mag niet gebruikt worden voor puur opmaak. Gebruik CSS of een vergelijkbare techniek om een soortgelijk visueel effect te creëren.
Dit geldt onder andere ook voor de grijze tekst onder de naam van de teamleden op pagina swink.nogmeebezig.nl/team.

Bevinding 22: De invoervelden naam en e-mailadres op pagina swink.nogmeebezig.nl/over-ons/contact/ hebben geen toegankelijke naam omdat het id leeggelaten is, waardoor het zichtbare label niet gekoppeld is aan het invoerveld. Dat geldt ook voor dezelfde invoervelden op onder andere pagina swink.nogmeebezig.nl/onze-dienstverlening en op swink.nogmeebezig.nl/werken-bij-swink/herken-jij-je-hierin-….

Bevinding 23: De kop 'Definities termen in Matomo' in de pdf op pagina swink.nl/wp-content/uploads/2020/09/definities_matomo.pdf is gecodeerd als sectie, in plaats van als kop. Maak van de tekst een kop op niveau 1 om dit probleem op te lossen.

Bevinding 24: Advies: Op meerdere pagina's mist een logische koppenstructuur.
Op bijvoorbeeld pagina swink.nogmeebezig.nl/blog/ wordt kopniveau 2 overslagen en alleen gebruiktgemaakt van kopniveau 3, voor zowel de titels van de artikelen en voor 'Tags'.
Een pagina heeft in de regel daarnaast maar één kop op niveau 1, maar onder andere pagina swink.nogmeebezig.nl/werken-bij-swink/herken-jij-je-hierin-… heeft er twee.
Kopniveaus hebben een semantische waarde en geven aan zowel screenreadergebruikers als aan zoekmachines zoals Google aan hoe belangrijk een bepaalde tekst is. Pas de koppen dus eventueel aan met CSS, maar zorg ervoor dat de koppenstructuur semantisch logisch en overzichtelijk blijft.
Alle koppen in de pdf op pagina swink.nl/wp-content/uploads/2020/09/definities_matomo.pdf zijn gecodeerd als kop op kopniveau 1. Pas ook hier de koppenstructuur aan om dit probleem op te lossen.

Bevinding 25: Het volgende is geen toegankelijkheidsprobleem maar een bug:
Naast de zoekresultaten op pagina swink.nogmeebezig.nl/zoeken/ staat een cijfer, vermoedelijk om aan te geven hoeveel zoekresultaten er zijn, maar op moment van testen wordt dat niet goed getoond. Er lijkt zowel het getal als 22 als 11 tegelijkertijd te staan.

1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 26: Wanneer bezoekers een formulier verkeerd of niet invullen, verschijnt er een nieuw veld met de melding 'Toon aan dat je geen bot bent door onderstaande vraag te beantwoorden.' De te beantwoorden vraag staat er echter bóven, niet onder. Dit is verwarrend voor onder andere screenreadergebruikers en bezoekers die problemen hebben met informatieverwerking. Zie swink.nogmeebezig.nl/over-ons/contact/.

1.3.5 Identificeer het doel van de input (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.3.5 Identificeer het doel van de input

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 27: Het formulierveld in de footer van de pagina heeft geen autocomplete-attribuut. Invoervelden die informatie over de gebruiker vragen, zoals naam/achternaam, adres en geboortedatum, moeten een juist autocomplete attritbuut hebben. Dit geldt voor alle formulieren op de website. Lees meer over autocomplete-attributen op deze site: www.w3.org/TR/html52/sec-forms.html. Zie ook swink.nogmeebezig.nl/onze-dienstverlening/.

1.4 Onderscheidbaar

1.4.1 Gebruik van kleur (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.4.1 Gebruik van kleur

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 28: De hyperlinks in de lopende tekst op pagina swink.nogmeebezig.nl/blog/5-regels-van-aria/ zijn alleen herkenbaar als links door gebruik van kleur. Zorg ervoor dat hyperlinks in lopende tekst ook herkenbaar zijn aan minimaal één andere eigenschap, bijvoorbeeld door ze te onderstrepen (ook wanneer ze geen focus hebben).
Dit probleem komt op meerdere pagina's voor, waaronder op swink.nogmeebezig.nl/onze-dienstverlening/digitale-….

1.4.3 Contrast (minimum) (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 29: Het contrast van de tekst met het e-mailadres en het telefoonnummer op pagina swink.nogmeebezig.nl/over-ons/contact/ is te laag. De contrastratio is hier 4,1:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.
Dat geldt onder andere ook voor de linktekst DigiToegankelijk.nl op pagina swink.nogmeebezig.nl/toegankelijkheidsverklaring/, voor de blauwe teksten 'auteur', 'gepubliceerd', 'leestijd' en 'tags' op pagina swink.nogmeebezig.nl/blog/5-regels-van-aria/ en de linkteksten op pagina swink.nogmeebezig.nl/onze-dienstverlening/digitale-….

Bevinding 30: Op pagina swink.nogmeebezig.nl/over-ons/contact/ hebben de foutmeldingsteksten een rode kleur. Deze tekst heeft een te laag contrast. De contrastverhouding is 4,0:1 waar dit 4,5:1 moet zijn.

Bevinding 31: Het contrast van de rode url's op pagina swink.nogmeebezig.nl/zoeken/ is te laag. De contrastratio is hier 4,4:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.

Bevinding 32: Het contrast van de blauwe koppen (zoekresultaten) op pagina swink.nogmeebezig.nl/zoeken/ is te laag. De contrastratio is hier 4,1:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.

Bevinding 33: Het contrast van de items in de combobox 'selecteren op' op pagina swink.nogmeebezig.nl/zoeken/ is te laag wanneer de items focus hebben. De contrastratio is dan 3,2:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.

Bevinding 34: Het contrast van de tekst 'Buitengewone' in de header op pagina swink.nogmeebezig.nl/onze-dienstverlening/ is niet overal hoog genoeg, wanneer bezoekers met viewport 1280 bij 1024 inzoomen naar 400% omdat de witte tekst dan over de witte illustraties in de achtergrondafbeelding heen schuift. Dit probleem komt op meerdere pagina's voor.

Bevinding 35: De grijze tekst onder de naam van de teamleden op pagina swink.nogmeebezig.nl/team/ heeft een te laag contrast. De contrastratio is hier 2,9:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.

Bevinding 36: Het contrast van de blauwe kleine tekst in de pdf op pagina swink.nl/wp-content/uploads/2020/09/definities_matomo.pdf is te laag. De contrastratio is hier 3,4:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.

Bevinding 37: Het contrast van de blauwe kleine tekst op de grijze achtergrond in de tabellen in de pdf op pagina swink.nl/wp-content/uploads/2020/09/definities_matomo.pdf is te laag. De contrastratio is hier 3:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.

1.4.5 Afbeeldingen van tekst (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.4.5 Afbeeldingen van tekst

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 38: De afbeeldingen op pagina swink.nogmeebezig.nl/blog/7-tips-piwik-tag-manager/ bevatten tekst, die niet terugkomt in de alternatieve tekst of op de pagina zelf. Slechtzienden kunnen deze tekst niet aanpassen om de leesbaarheid te verhogen. Plaats deze tekst daarom ook als HTML-tekst op de pagina.

1.4.10 Reflow (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.4.10 Reflow

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 39: Wanneer bezoekers met viewport 1280 bij 1024 inzoomen naar 400% op de homepage, is de witte tekst 'internetbureau' niet meer leesbaar omdat de tekst Buitengewone online diensten eroverheen schuift. Ook als dat die tekst lager zou staan is het afkeurbaar, op Contrast (minimum) 1.4.3.

Bevinding 40: Wanneer bezoekers met viewport 1280 bij 1024 inzoomen naar 400% op pagina swink.nogmeebezig.nl/onze-dienstverlening/digitale-… en de tekstafstand aanpassen naar de eisen volgens succescriterium 1.4.12, is de link 'Betrek deze stakeholders' niet meer goed leesbaar omdat een deel van de pagina afvalt.

Bevinding 41: Wanneer bezoekers met viewport 1280 bij 1024 inzoomen naar 400% op pagina swink.nogmeebezig.nl/onze-klanten/ schuiven de foto's van medewerkers die mee hebben gewerkt aan een opdracht over een deel van tekst direct daarnaast, waardoor die niet meer goed leesbaar is.

Bevinding 42: Het voorblad van de pdf op pagina swink.nl/wp-content/uploads/2020/09/definities_matomo.pdf reageert niet op het commando 'Opnieuw plaatsen' (zoomen), waardoor voor het hele bestand alsnog een horizontale scrollbar ontstaat na inzoomen en het bestand niet goed leesbaar is.

Bevinding 43: Enkel advies omdat een videospeler onder de uitzondering valt: wanneer bezoekers inzoomen op pagina swink.nogmeebezig.nl/social-return/ valt de videospeler deels van het scherm af. Er verschijnt daarnaast geen horizontale scrolbalk onder de videospeler om de video alsnog op die manier te kunnen bekijken. Zorg ervoor dat bezoekers die gebruik moeten maken van zoomen ook de videocontent kunnen bereiken/bekijken.

1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 44: Het contrast van de focusrand om het formulierveld 'Uw e-mailadres' in de footer van de website (iedere pagina) is te laag. De contrastratio is 1:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn.

Bevinding 45: Het contrast van de randen om de formuliervelden op pagina swink.nogmeebezig.nl/zoeken/ is te laag. De contrastratio is hier 2,8:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn. Dat geldt ook voor het contrast van selectievakjes (filters) op dezelfde pagina.

Bevinding 46: Het contrast van het Twitter-logo (wanneer het focus heeft) op onder andere pagina swink.nogmeebezig.nl/blog/5-regels-van-aria/ is te laag. De contrastratio is hier 2,5:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn.

Bevinding 47: Het contrast van het WhatsApp-logo (wanneer het focus heeft) op onder andere pagina swink.nogmeebezig.nl/blog/5-regels-van-aria/ is te laag. De contrastratio is hier 2,1:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn.

Bevinding 48: Het contrast van het mail-logo (wanneer het focus heeft) op onder andere pagina swink.nogmeebezig.nl/blog/5-regels-van-aria/ is te laag. De contrastratio is hier 2,8:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn.

1.4.12 Tekstafstand (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.4.12 Tekstafstand

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 49: Wanneer bezoekers de tekstafstand wijzigen naar de eisen van dit succescriterium, is een deel van het navigatiemenu (iedere pagina) niet meer leesbaar omdat het achter het Swink-logo schuift.

1.4.13 Content bij hover of focus (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.4.13 Content bij hover of focus

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 50: Wanneer bezoekers met de muis over het navigatiemenu (iedere pagina) hoveren, verschijnt er aanvullende content. Deze content kan niet door de bezoeker worden weggehaald zonder de muis te bewegen of de focus met het toetsenbord te verplaatsen. Een bezoeker moet dit bijvoorbeeld met de escape toets kunnen doen.

2. Bedienbaar

2.1 Toetsenbordtoegankelijk

2.1.4 Enkel teken sneltoets (Niveau A)

Informatie over succescriterium 2.1.4 Enkel teken sneltoets

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 51: Video's moeten een extra stuk code hebben die de standaard sneltoetsen van de videospeler uitschakelen. De video op pagina swink.nogmeebezig.nl/social-return/ heeft dat niet.
In de videospeler van YouTube zijn sneltoetsen actief die met een enkel karakter werken. Bijvoorbeeld de letter "k" om de video af te spelen of te pauzeren. Of de letter "m" om het geluid te dempen of weer aan te zetten. Zo zijn meer sneltoetsen actief. Dit kan een probleem opleveren voor mensen die met spraakbediening werken en waarbij deze letters kunnen voorkomen in de woorden die uitgesproken worden. Dit kan onverwachte acties activeren als de focus binnen de video staat.
In Youtube kan je de sneltoetsen uitschakelen door in de URL van de ingebedde video de parameter 'disablekb=1' toevoegen.

2.4.1 Blokken omzeilen (Niveau A)

Informatie over succescriterium 2.4.1 Blokken omzeilen

Uitkomst: Voldoende

Bevinding 52: Dit viel op en zorgt ervoor dat de contrastknop geen goed alternatief biedt voor te lage contrastwaarden: De skiplink 'Naar toegankelijkheidsinstellingen' werkt niet in Firefox.

2.4.2 Paginatitel (Niveau A)

Informatie over succescriterium 2.4.2 Paginatitel

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 53: De titel van de pdf op pagina swink.nl/wp-content/uploads/2020/09/definities_matomo.pdf is 'asdfasdfasdfasdf'. Deze titel beschrijft de inhoud van het document niet. Verander de titel van het document om dit probleem op te lossen.

Bevinding 54: Advies: De paginatitels op de website zijn niet overal grammaticaal correct, pagina swink.nogmeebezig.nl/werken-bij-swink/herken-jij-je-hierin-… heet bijvoorbeeld 'Herken jij je hierin autisme'.

2.4.3 Focus volgorde (Niveau A)

Informatie over succescriterium 2.4.3 Focus volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 55: Wanneer bezoekers met toetsenbord door het navigatiemenu (alle pagina's) navigeren en een submenu openen, gaat de focus na het doorlopen van de menu-items verder door het navigatiemenu in plaats van terug naar de knop om het submenu weer te sluiten.

Bevinding 56: Wanneer bezoekers inzoomen naar 150% verschijnt er een hamburgermenu in plaats van het navigatiemenu (alle pagina's). Na het doorlopen van het menu met de tabtoets, gaat de focus na het doorlopen van de menu-items verder op de achterliggende pagina in plaats van terug naar de knop om het hamburgermenu te sluiten.

Bevinding 57: Wanneer bezoekers bij een schermresolutie van 1024x768px inzoomen naar 150% komt de toegankelijkheidsknop bovenaan te staan in het menu, maar staat als allerlaatste in de focusvolgorde. Zorg ervoor dat deze op een logische plek staat.
Dit gebeurt ook bij een schermbreedte van 320px.

Bevinding 58: Wanneer bezoekers met het toetsenbord de Toegankelijkheidsinstellingen-knop bedienen, gaat de focus na het doorlopen van de acties verder op de achterliggende pagina's in plaats van terug naar de knop om de extra content weer te sluiten.

Bevinding 59: Wanneer bezoekers op pagina swink.nogmeebezig.nl/blog/ de artikelen op de pagina hebben doorlopen, komt de focus vervolgens eerst op een onzichtbaar element vóór het cijfer 1.

Bevinding 60: Op pagina swink.nogmeebezig.nl/blog staat in de paginering een icoon met drie puntjes. Dit icoon is niet interactief voor muisgebruikers, maar kan wel de focus ontvangen met het toetsenbord. Dit element moet geen focus kunnen ontvangen.

Informatie over succescriterium 2.4.4 Linkdoel (in context)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 61: Op pagina swink.nogmeebezig.nl/blog/ staat een taglijst met onder andere de links 'Toegankelijkheid', 'facebook' en 'linkedin'. Deze linknamen komen al voor in de footer van de pagina. Dit is verwarrend voor onder andere screenreadergebruikers, maar ook voor mensen die baat hebben bij een duidelijke navigatiestructuur. Zorg ervoor dat identieke linkteksten hetzelfde linkdoel hebben. Dit probleem komt op meerdere pagina's voor.

Bevinding 62: De mail-iconen op pagina swink.nogmeebezig.nl/team/ hebben als linktekst 'enveloppe'. Deze tekst beschrijft het linkdoel niet. Voeg een beschrijvende linktekst toe om dit probleem op te lossen.

Bevinding 63: Het linkdoel van de social media iconen van de teamleden op pagina swink.nogmeebezig.nl/team/ is niet duidelijk. De linktekst bestaat alleen uit de naam van het social media platform zelf. Hieraan moet toegevoegd worden om wiens pagina het gaat.

Bevinding 64: Wanneer bezoekers met viewport 1280 bij 1024 inzoomen naar 400% op pagina swink.nogmeebezig.nl/onze-dienstverlening, verdwijnen de 'Vertel me meer' linkteksten. De links ('>' icoon) naar de pagina's van de verschillende diensten hebben nu geen duidelijk linkdoel.
Dit gebeurt op alle pagina's waar deze blokken voorkomen, waaronder op de homepage.

Bevinding 65: Advies: Het linkdoel van de social media iconen in de footer van de website (iedere pagina) kan duidelijker. De linktekst bestaat alleen uit de naam van het social media platform zelf. Hieraan kan toegevoegd worden om welke pagina het gaat (zoals 'Facebook Swink').

Bevinding 66: Dit viel op: Op pagina swink.nogmeebezig.nl/blog/ staat onder ieder artikel de auteur. De link naar de auteurspagina is wel bereikbaar en bedienbaar met het toetsenbord, maar niet met de muis. Zorg ervoor dat interactieve elementen door alle bezoekers gebruikt kunnen worden.

2.4.7 Focus zichtbaar (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 2.4.7 Focus zichtbaar

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 67: Wanneer bezoekers bij een schermresolutie van 1024x768px inzoomen naar 150% komt de toegankelijkheidsknop bovenaan te staan in het menu. Wanneer deze de focus ontvangt, wordt de hele knop wit, waardoor zowel de focus als de knop niet meer zichtbaar zijn.

Bevinding 68: Advies: Wanneer de items in de zijbalk op pagina swink.nogmeebezig.nl/stakeholders-digitale-toegankelijkheid focus hebben, is dat niet geheel zichtbaar omdat de focus alleen zichtbaar is als een streep onder en boven het item en niet aan de zijkanten, waardoor het niet voor iedereen even duidelijk is waar de focus zich bevindt. De eisen worden strenger zodra de WCAG 2.2 van kracht is: www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/focus-appearance-….

2.5 Input modaliteiten

2.5.3 Label in naam (Niveau A)

Informatie over succescriterium 2.5.3 Label in naam

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 69: Het logo van Swink bovenaan de pagina heeft als alternatieve tekst alleen 'Home'. Omdat deze tekst niet overeenkomt met de zichtbare tekst op het logo, is deze link niet met stem te bedienen.

Bevinding 70: Wanneer bezoekers inzoomen naar 150% verschijnt er een hamburgermenu met daarnaast het woord 'Menu'. Dit is samen één knop. De toegankelijke naam van de knop is 'navigatie'. Zorg ervoor dat de visuele naam in de toegankelijke naam aanwezig is, liefst vooraan.

3. Begrijpelijk

3.1 Leesbaar

3.1.1 Taal van de pagina (Niveau A)

Informatie over succescriterium 3.1.1 Taal van de pagina

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 71: De taal van de pdf op pagina swink.nl/wp-content/uploads/2020/09/definities_matomo.pdf is ingesteld op 'en-NL'. Pas de taal aan naar Nederlands om dit probleem op te lossen.

3.1.2 Taal van onderdelen (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 3.1.2 Taal van onderdelen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 72: De taal van de koppen in de pdf op pagina swink.nl/wp-content/uploads/2020/09/definities_matomo.pdf is ingesteld op 'gb-EN'. Loop alle koppen na het wijzigen van de hoofdtaal langs om te controleren of de koppen nu ook de juiste instellingen hebben.

3.3 Assistentie bij invoer

3.3.2 Labels of instructies (Niveau A)

Informatie over succescriterium 3.3.2 Labels of instructies

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 73: Op (onder andere) de homepage staat een formulierveld waar bezoekers zich kunnen inschrijven voor de nieuwsbrief, waarbij een placeholder gebruikt wordt als label. De placeholder is hiervoor niet geschikt, want die verdwijnt zodra de bezoeker begint met typen. Gebruik labels bij velden die altijd zichtbaar blijven. Boven het veld staat de tekst 'Meld je aan voor onze nieuwsbrief' maar dat beschrijft niet welke input gevraagd wordt van de bezoeker.

4. Robuust

4.1 Compatibel

4.1.1 Parsen (Niveau A)

Informatie over succescriterium 4.1.1 Parsen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 74: Op iedere pagina komt meerdere keren het id 'flex' voor. Zorg ervoor dat id's niet dubbel gebruikt worden. Parsefouten kunnen problemen veroorzaken voor hulpsoftware.

Bevinding 75: Op pagina swink.nogmeebezig.nl/onze-dienstverlening/ is meerdere keren een id attribuut leeggelaten, waar wel de aanhalingstekens zijn gebruikt. Het id is nu technisch gezien niet leeg, maar de waarde tussen de aanhalingstekens is nu 'niets'. "

Bevinding 76: Op pagina swink.nogmeebezig.nl/social-return/ komt een </p>-tag voor zonder dat het element eerder is geopend met een <p>-tag.

Bevinding 77: Op pagina swink.nogmeebezig.nl/social-return/ is een alt-attribuut gebruikt op het iframe. Dit kan problemen veroorzaken voor hulpsoftware.

4.1.2 Naam, rol, waarde (Niveau A)

Informatie over succescriterium 4.1.2 Naam, rol, waarde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 78: De uitklapmenu's in het navigatiemenu (alle pagina's) hebben als alternatieve tekst 'submenu'. Dit is niet erg beschrijvend en verwarrend voor screenreadergebruikers, aangezien zij niet kunnen zien bij welk hoofditem het submenu hoort.

Bevinding 79: De menu-items in de navigatiebalk, inclusief de uitklap-knoppen worden niet voorgelezen omdat aria-hidden is gebruikt op het ul-element. Dit gebeurt nadat bezoekers hebben ingezoomd op de pagina (zodat het hamburgermenu verschijnt) en vervolgens weer uit hebben gezoomd. Screenreadergebruikers krijgen vervolgens in het gehele navigatiemenu niets meer voorgelezen.

Bevinding 80: Wanneer bezoekers met viewport 1280 bij 1024 inzoomen naar 400% op pagina swink.nogmeebezig.nl/onze-dienstverlening, verdwijnen de 'Vertel me meer' linkteksten. De links (> icoon) naar de pagina's van de verschillende diensten hebben nu geen toegankelijke naam meer en missen daardoor ook een linkdoel onder succescriterium 2.4.4. Dit gebeurt op alle pagina's waar deze blokken voorkomen, waaronder op de homepage.

Bevinding 81: De code van de Google Maps kaart op pagina swink.nogmeebezig.nl/over-ons/contact/ is buiten het <iframe> geplaatst. De rol en de naam van de kaart worden nu niet duidelijk gecommuniceerd. Een screenreadergebruiker hoort 'leeg'.
Voor kaarten geldt een uitzonderingsregel, maar screenreadergebruikers weten nu helemaal niet welke content zich binnen het iframe bevindt.

Bevinding 82: Op pagina swink.nogmeebezig.nl/social-return/ heeft het <iframe> wel een <title> element maar deze bevat alleen de tekst 'Youtube'. Hierin moet een korte beschrijving van de inhoud staan.

Bevinding 83: Advies: Het aria-expanded attribuut is gebruikt in de footer van de pagina (iedere pagina), boven het formulierveld, terwijl niets in dat deel van de footer die functie heeft. Vermijd overbodige aria-attributen, aangezien dit voor verwarring kan zorgen bij screenreadergebruikers.

4.1.3 Statusberichten (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 4.1.3 Statusberichten

Uitkomst: Voldoende

Bevinding 84: Dit is geen toegankelijkheidsprobleem, maar viel op: Het is momenteel voor niemand duidelijk of het formulier op pagina swink.nogmeebezig.nl/over-ons/contact/ succesvol verzonden is. Zorg ervoor dat zowel visueel als voor screenreadergebruikers zichtbaar is dat het formulier succesvol verzonden is, bijvoorbeeld door een bedanktbericht te plaatsen en de focus daarnaartoe te verplaatsen na het drukken op de verzendknop. Dit geldt ook voor het formulier op onder andere swink.nogmeebezig.nl/onze-dienstverlening/.

Onderbouwing van de evaluatie

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de evaluatiemethode van het W3C, WCAG-EM. Dit gebeurt grotendeels handmatig door een steekproef te nemen. Voor een quickscan geldt dat we slechts delen uit deze methodiek gebruiken. Ondanks alle zorgvuldigheid en ervaring van de onderzoeker kan het voorkomen dat een probleem niet gesignaleerd is. Houd er rekening mee dat in een volgend onderzoek bepaalde onderdelen anders worden beoordeeld omdat technologieën en hulpsoftware worden doorontwikkeld. Bij het handmatig onderzoek wordt gebruik gemaakt van tools.

Steekproef getoetste webpagina's

Ondersteunende technieken

Bronnen

Deze rapportage is grotendeels gemaakt met de online evaluatietool van W3C.

Geprint: 2021-10-20 05:36:03 v2.3-010