Toegankelijkheidscertificaat
Bewijs van toegankelijkheidsonderzoek

Quickscan digitale toegankelijkheid website SWOM app

De website SWOM app voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 17 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden.
Onderzoeker
Swink, Yulia
Datum
20 mei 2021
Opdrachtgever
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Scope van de website Alle pagina's op swomapp.nl/
  • Niet de IPDF (op verzoek van de klant)
Steekproef getoetste webpagina's
Geprint: 2024-05-22 05:31:24 v2.4-011