Toegankelijkheidsonderzoek

Rapport:
Audit digitale toegankelijkheid website Stichting The English Theatre


Onderzoeker
Renate, Swink; Kaylee, Swink
Datum
3 maart 2022
Opdrachtgever
Stichting The English Theatre

Samenvatting onderzoeksresultaat

De website Stichting The English Theatre voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 26 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden. In dit document is vastgelegd in hoeverre de website voldoet aan de toegankelijkheidseisen die vastgelegd zijn in WCAG, de Web Content Accessibility Guidelines.

De website www.theenglishtheatre.nl/ is onderzocht tussen 15 oktober 2021 en 21 oktober 2021. De hercontrole van dit onderzoek is uitgevoerd op 3 maart 2022. Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van de evaluatiemethode WCAG-EM. Doel van dit rapport is om de vervolgstappen te bepalen om tot een toegankelijke website te komen.

Uit alles blijkt dat Stichting The English Theatre toegankelijkheid en inclusie ontzettend hoog in het vaandel heeft. Momenteel vertaalt zich dat voornamelijk naar toegankelijke en inclusieve voorstellingen, maar ook op de website is het duidelijk dat er aandacht is besteed aan toegankelijkheid. Zo hebben de video's een goed leesbare en correcte ondertiteling en is er aandacht besteed aan een huisstijl die goed onderscheidbaar is voor kleurenblinden en slechtzienden.

Dit waren de meest opvallende aandachtspunten uit het onderzoek:

Het onderzoek richt zich specifiek op de toegankelijkheid van de website voor mensen met een functiebeperking, zoals mensen die blind, doof, laaggeletterd zijn of andere functieproblemen hebben. Voor hen is het van belang dat de website technisch en inhoudelijk zo is ingericht dat de site voor hen goed bruikbaar is. Een website optimaliseren voor toegankelijkheid heeft meer voordelen; het maakt de website beter bruikbaar voor iedereen (bijvoorbeeld ook voor mensen die op hun mobieltje kijken in een zonnige omgeving) en het maakt de site beter vindbaar in zoekmachines.

Scope van de evaluatie

Naam website Stichting The English Theatre
Scope van de website Binnen de scope van het onderzoek valt:
Buiten de scope van het onderzoek valt:
 • Het ticketbestelproces op www.ticketkantoor.nl/events/stet/en. Ticketkantoor is geen onderdeel van The English Theatre en vergt een eigen onderzoek.
 • Inschrijven voor nieuwsbrieven via Mailchimp.
 • Subwebsite(s) waarbij de HTML en/of het systeem afwijkt van de onderzochte website.
 • Externe websites waar door middel van links op www.theenglishtheatre.nl naar wordt verwezen.
Conformiteitsdoel WCAG 2.1 niveau AA
Basisniveau van toegankelijkheid ondersteund Gangbare browsers en hulpsoftware.

Overzicht toetsresultaat

Principe Voldoende Onvoldoende Onbekend
1 Waarneembaar 8 12 0
2 Bedienbaar 9 8 0
3 Begrijpelijk 6 4 0
4 Robuust 1 2 0
Totaal 24 26 0

Leeswijzer

Dit onderzoek is een momentopname. De website kan inmiddels veranderd zijn. De gevonden problemen zijn slechts voorbeelden. Ga daarom bij elk probleem de gehele website na of dit ook op andere plaatsen voorkomt. Dit onderzoek is slechts een steekproef van een aantal pagina's. Er zijn zo veel mogelijk verschillende type pagina's opgenomen in de sample om zo een goede indruk te krijgen van de toegankelijkheid. Let op! Bij het aanbrengen van verbeteringen of wijzigingen op de website/app kunnen nieuwe problemen ontstaan. Succescriteria gemarkeerd met "Niet aanwezig" worden automatisch goedgekeurd. Succescriteria gemarkeerd met "Onbekend" worden niet goedgekeurd.

Uitgebreide toetsresultaten


1. Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content (Niveau A)

Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de hierna vermelde situaties.

Informatie over succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De < en > iconen, onder 'Education offers' op de homepage, waarmee bezoekers naar links of naar rechts kunnen bewegen in de carrousel, hebben geen alternatieve tekst en missen daardoor ook een linkdoel.

Het pijlicoon onderaan pagina www.theenglishtheatre.nl/ waarmee bezoekers naar een volgende pagina kunnen gaan, heeft geen alternatieve tekst. Hierdoor mist het icoon ook een linkdoel.

De afbeelding van kleine vierkantjes die samen een groter vierkant vormen vlak boven de footer op pagina www.theenglishtheatre.nl/2021/04/30/new-stet-promo-video/, die linkt naar www.theenglishtheatre.nl/productions/, bevat geen alternatieve tekst en mist daardoor ook een linkdoel. Dit probleem komt op meerdere pagina's voor, waaronder op pagina www.theenglishtheatre.nl/project/storytelling-and-identity-workshop/.

Het vergrootglas icoon dat dient als visueel label voor het invoerveld op pagina www.theenglishtheatre.nl/nonexistent heeft geen alternatieve tekst en mist daardoor ook een linkdoel. Voeg een beschrijvende alternatieve tekst toe, bijvoorbeeld 'Search', om dit probleem op te lossen.

De iconen van sterren, onder 'Reviews' op pagina www.theenglishtheatre.nl/2020/04/02/louder-is-not-always-clearer/, hebben geen alternatieve tekst. De iconen worden daarnaast niet voorgelezen door screenreaders. Bezoekers die gebruik maken voor voorleessoftware weten nu niet dat (en hoeveel) sterren worden gegeven.

Het logo van STET in de PDF op pagina www.theenglishtheatre.nl/wp-content/uploads/2019/02/your-personal-data-and-stet-avg2016_1.pdf is gemarkeerd als decoratief (artefact), maar heeft wel een alternatieve tekst nodig. De alternatieve tekst van een logo moet altijd minimaal de naam van de organisatie en eventueel andere zichtbare tekst op de afbeelding bevatten.
Het logo van STET in de PDF op pagina www.theenglishtheatre.nl/wp-content/uploads/2020/04/Jaarverslag-2019_online.pdf is wel gemarkeerd als figuur, maar mist ook een alternatieve tekst.

Het logo van STET op pagina 18 in de PDF op pagina www.theenglishtheatre.nl/wp-content/uploads/2020/04/Jaarverslag-2019_online.pdf bevat wel een alternatieve tekst, maar deze beschrijft de afbeelding niet (goed). De alternatieve tekst is 'stet logo 3 klein 183x92.jpg', de bestandsnaam van de afbeelding. Verander de alternatieve tekst naar bijvoorbeeld 'Logo STET The English Theatre' om dit probleem op te lossen.

De decoratieve afbeeldingen in de PDF op pagina www.theenglishtheatre.nl/wp-content/uploads/2020/04/Jaarverslag-2019_online.pdf bevatten automatisch gegeneerde alternatieve teksten die de afbeeldingen niet beschrijven. Voeg een beschrijvende alternatieve tekst toe of markeer de afbeeldingen als decoratief door ze als artefact te coderen.

Advies: Op pagina www.theenglishtheatre.nl/project/storytelling-and-identity-workshop/ staan foto's van sprekers. Deze afbeeldingen hebben geen alternatieve tekst. Het kan voor bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware prettig zijn om te weten dat het om foto's van de betreffende sprekers gaat, zodat iemand in hun omgeving de personen voor ze kan beschrijven.


1.2 Op tijd gebaseerde media

1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Voor media met vooraf opgenomen louter-geluid en vooraf opgenomen louter-videobeeld is het volgende waar, behalve als de audio of video een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld:

Informatie over succescriterium 1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Voldoende


1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De video op pagina www.theenglishtheatre.nl/2021/04/30/new-stet-promo-video/ bevat geen audiodescriptie, waar dat wel nodig is. Zo komen bijvoorbeeld de namen en functies van de sprekers in beeld en bevat het einde van de video een logo, links naar de website en Instagram en een dankwoord voor de sponsors. Er ontbreekt uitgeschreven tekst en er is ook geen voiceover die vertelt wat er op het scherm staat. Zo kunnen mensen die de video niet kunnen zien en afhankelijk zijn van een screenreader niet weten wat er word getoond in de video. Zet deze en andere informatie in een transcript. Of kies voor een extra audiospoor om direct ook te voldoen aan SC 1.2.5.
Dit geldt ook voor de video www.theenglishtheatre.nl/2020/04/02/louder-is-not-always-clearer/. In deze video moet de audiodescriptie ook vertellen wat er zichtbaar is in de video, omdat de informatie anders in zijn geheel niet beschikbaar is voor bezoekers die het scherm niet kunnen zien.


1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live) (Niveau AA)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle live audiocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen) (Niveau AA)

Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De video op pagina www.theenglishtheatre.nl/2021/04/30/new-stet-promo-video/ bevat geen audiodescriptie, waar dat wel nodig is. Zo komen bijvoorbeeld de namen en functies van de sprekers in beeld en bevat het einde van de video een logo, links naar de website en Instagram en een dankwoord voor de sponsors. Er ontbreekt een voiceover die vertelt wat er op het scherm staat. Zo kunnen mensen die de video niet kunnen zien niet weten wat er word getoond in de video. Maak voor deze en andere informatie gebruik van een extra audiospoor.
Dit geldt ook voor de video www.theenglishtheatre.nl/2020/04/02/louder-is-not-always-clearer/. In deze video moet de audiodescriptie ook vertellen wat er zichtbaar is in de video, omdat de informatie anders in zijn geheel niet beschikbaar is voor bezoekers die het scherm niet kunnen zien.


1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties (Niveau A)

Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

Informatie over succescriterium 1.3.1 Info en relaties

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De naam van de productie op pagina www.theenglishtheatre.nl/2020/04/02/louder-is-not-always-clearer/ is in de lopende tekst opgemaakt met het em-element. Het em-element geeft nadruk aan een enkel woord of korte zinnen en mag daarom niet gebruikt worden voor puur opmaak. Gebruik het cite-element om naar de titels van creatieve werken te verwijzen.

De tekst 'STET The English Theatre' in het Facebook iframe op de homepage ziet er visueel uit als een kop maar is dat in de code niet. Bezoekers die gebruik maken van een screenreader kunnen aan de hand van een koppenlijst over de pagina navigeren. Tekst die er visueel uitziet als een kop, maar niet is opgemaakt met een h-element of de rol 'heading' heeft, komt daar niet op voor, wat het navigeren voor hen lastiger maakt.

De tabellen (onder de kop 'Workshop Plan (1 hour)' en de kop 'Workshop Plan (1,5 hour)') op pagina www.theenglishtheatre.nl/project/storytelling-and-identity-workshop/ zijn niet correct opgemaakt. De kopjes zijn geplaatst in td-elementen, waar dat het th-element moet zijn. De relatie tussen de kopjes en de informatie in de datacellen is hierdoor niet meer duidelijk voor bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware. Lees meer over HTML tabelopmaak op: www.w3schools.com/html/html_tables.asp.

Op pagina www.theenglishtheatre.nl/2021/09/20/were-back-august-newsletter/ staan meerdere koppen, die daarnaast ook met het strong-element zijn opgemaakt. Bijvoorbeeld 'Romeo and Juliet | Globe Berlin' en 'Louder is Not Always Clearer | Jonny Cotson 30, 31 OCT +1 NOV | Koninklijke Schouwburg'. Het strong-element geeft nadruk aan een enkel woord of korte zinnen en mag daarom niet gebruikt worden voor puur opmaak. Verwijder het strong-element om dit probleem op te lossen.

Op pagina www.theenglishtheatre.nl/2021/09/20/were-back-august-newsletter/ staan twee koppen van kopniveau 4 onder elkaar. Onder een kop moet content staan, óf een kop van een lager niveau dan de kop er boven. Maak gebruik van een logische koppenstructuur om dit probleem op te lossen.

Het is voor ziende bezoekers zichtbaar in welk hoofddeel van de website zij zich bevinden omdat er een rode streep verschijnt onder het betreffende onderdeel in het navigatiemenu in de header van de pagina (iedere pagina). Deze informatie is niet tekstueel (bijvoorbeeld via een kruimelpad) of in de code beschikbaar voor bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware. Gebruik aria-current of een vergelijkbare techniek om dit probleem op te lossen.

De PDF op pagina www.theenglishtheatre.nl/wp-content/uploads/2019/02/your-personal-data-and-stet-avg2016_1.pdf is niet (goed) gecodeerd. De PDF bevat wel tags, maar deze komen niet overal overeen met wat er zichtbaar is. De koppen in de PDF zijn opgemaakt met een paragraaf tag in plaats van een headingtag. Aangezien deze PDF onderdeel is van een lopend administratief proces, geldt de aanbeveling deze informatie beschikbaar te maken op een HTML-pagina, zodat bezoekers niet afhankelijk zijn van het downloaden van een PDF.

De PDF op pagina www.theenglishtheatre.nl/wp-content/uploads/2020/04/Jaarverslag-2019_online.pdf is niet (goed) gecodeerd. De PDF bevat wel tags, maar deze komen niet overal overeen met wat er zichtbaar is.

 • Het voorblad is niet gecodeerd.
 • Op pagina 2 komt een tabel voor die niet correct opgemaakt is.
 • Op pagina 18 komt een tabel voor die niet correct opgemaakt is.
 • De koppen in de PDF zijn opgemaakt met een paragraaf tag in plaats van een headingtag.
 • De inhoudsopgave is niet als zodanig gecodeerd.
 • De PDF bevat geen bladwijzers.
 • Pagina 19 tot en met 30 is niet gecodeerd.
 • Pagina's 31 tot en met 50 zijn in zijn geheel gecodeerd als tabel en missen verdere codering, waar dat niet overal van toepassing is.

Zie ook succescriteria 1.1.1 en 1.3.2.


1.3.2 Betekenisvolle volgorde (Niveau A)

Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 1.3.2 Betekenisvolle volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De leesvolgorde van de PDF op pagina www.theenglishtheatre.nl/wp-content/uploads/2020/04/Jaarverslag-2019_online.pdf is niet overal logisch. Op meerdere plekken komen afbeeldingen (figuren) op een onlogische plek in de leesvolgorde voor, waaronder op pagina 8. Zie ook succescriteria 1.3.1 en 1.1.1.

Let op: Op pagina www.theenglishtheatre.nl/ staan contentblokken, waarvan sommigen een afbeelding bevatten. In de code staat de afbeelding bóven de kop van het artikel. Dit is niet erg zolang de afbeelding als decoratief wordt aangemerkt, zoals nu het geval is door een leeg alt-attribuut. Maar mocht ervoor gekozen worden om een alternatieve tekst toe te voegen, dan moeten alle meta-data die bij een kop horen, zoals afbeeldingen met een alternatieve tekst, datums en auteurs in de code ónder de betreffende kop staan. Visueel mag het er wel boven staan.


1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen (Niveau A)

Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

Informatie over succescriterium 1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen

Uitkomst: Voldoende


1.3.4 Weergavestand (Niveau AA)

De content beperkt de weergave en bediening niet tot een enkele presentatie-oriëntatie, zoals staand of liggend, tenzij een specifieke presentatie-oriëntatie essentieel is.

Informatie over succescriterium 1.3.4 Weergavestand

Uitkomst: Voldoende


1.3.5 Identificeer het doel van de input (Niveau AA)

Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

Informatie over succescriterium 1.3.5 Identificeer het doel van de input

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De formulieren op pagina www.theenglishtheatre.nl/contact/ bevatten geen autocomplete attributen. HMTL5 invoervelden die informatie over de gebruiker vragen, zoals naam/achternaam, adres en geboortedatum, moeten een juist autocomplete attritbuut hebben. Lees meer over autocomplete attributen op www.w3.org/TR/WCAG21/.
Dit geldt ook voor de formulieren op pagina www.theenglishtheatre.nl/education/what-teachers-say-about-us/.


1.4 Onderscheidbaar

1.4.1 Gebruik van kleur (Niveau A)

Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

Informatie over succescriterium 1.4.1 Gebruik van kleur

Uitkomst: Voldoende


1.4.2 Geluidsbediening (Niveau A)

Als een geluidsweergave op een webpagina automatisch meer dan 3 seconden speelt, is er of een mechanisme beschikbaar om de geluidsweergave te pauzeren of te stoppen, of er is een mechanisme beschikbaar om het geluidsvolume onafhankelijk van het overall systeemvolume te regelen.

Informatie over succescriterium 1.4.2 Geluidsbediening

Uitkomst: Niet aanwezig


1.4.3 Contrast (minimum) (Niveau AA)

De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Nieuwe bevinding nav aanpassen kleur placeholdertekst:
Het contrast van de tekst van de placeholder in het invoerveld op pagina www.theenglishtheatre.nl/nonexistent is te laag. De contrastratio van de grijze tekst (HEX #7e7e7e) op de lichtgrijze achtergrond (HEX #FDFDFD) is 4:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn. Verhoog de contrastratio naar minimaal 4,5:1 om dit probleem op te lossen.


1.4.4 Herschalen van tekst (Niveau AA)

Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

Informatie over succescriterium 1.4.4 Herschalen van tekst

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Nieuwe bevinding nav oplossen vorige bevinding bij 1.4.4 Herschalen van tekst:
Wanneer bezoekers inzoomen naar 200% op pagina www.theenglishtheatre.nl/contact/, valt het formulier 'Join our mailing list' van het scherm. Ook komt de content in de footer over dit formulier te staan waardoor deze tekst slecht leesbaar is. Zorg ervoor content op het scherm blijft staan en content niet over elkaar gaat staan als bezoekers inzoomen op het scherm.


1.4.5 Afbeeldingen van tekst (Niveau AA)

Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.5 Afbeeldingen van tekst

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de homepage staat een afbeelding, die verwijst naar het symposium 'Timtim' op 4 en 5 maart. Deze afbeelding bevat tekst. Voor bezoekers met een visuele beperking is het belangrijk dat tekst als HTML wordt geplaatst en niet in een afbeelding. Zij kunnen tekst in HTML namelijk met een eigen stylesheet naar hun wensen opmaken, terwijl tekst in een afbeelding niet aanpasbaar is. Plaats deze tekst daarom (ook) als HTML-tekst op de pagina.

De afbeeldingen in de slider op pagina www.theenglishtheatre.nl/contact/ bevatten tekst (titel, datum). Voor bezoekers met een visuele beperking is het belangrijk dat tekst als HTML wordt geplaatst en niet in een afbeelding. Zij kunnen tekst in HTML namelijk met een eigen stylesheet naar hun wensen opmaken, terwijl tekst in een afbeelding niet aanpasbaar is. Plaats deze tekst daarom (ook) als HTML-tekst op de pagina. Dit komt op meerdere plekken voor, waaronder op pagina www.theenglishtheatre.nl/about-us/yearly-reports/ en op pagina www.theenglishtheatre.nl/about-us/.


1.4.10 Reflow (Niveau AA)

Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.

Informatie over succescriterium 1.4.10 Reflow

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer bezoekers met viewport 1280 bij 1024 inzoomen naar 400% op pagina www.theenglishtheatre.nl/contact/ valt de tekst '
Copyright 2021 © Stichting The English Theatre | Privacy Statement | Powered by Creative Touch' over de link 'Book your tickets' waardoor beide teksten niet meer (goed) leesbaar zijn.


1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content (Niveau AA)

De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

Informatie over succescriterium 1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Het contrast van de 'Go to top' knop (iedere pagina) is te laag wanneer de knop geen focus heeft. De contrastratio tussen het witte icoon en de grijze achtergrond (HEX #CCCCCC) is 1,6:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn. Verhoog de contrastratio naar minimaal 3:1 om dit probleem op te lossen.

Het contrast van het vergrootglas-icoon bij het invoerveld op pagina www.theenglishtheatre.nl/nonexistent is te laag wanneer een bezoeker met de muis over het icoon hovert. De contrastratio tussen het grijze icoon (HEX #a5a5a5 en de lichtgrijze achtergrond (HEX #FDFDFD) is 2,4:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn. Verhoog de contrastratio naar minimaal 3:1 om dit probleem op te lossen.


1.4.12 Tekstafstand (Niveau AA)

Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze stijleigenschappen voor tekst in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.

Informatie over succescriterium 1.4.12 Tekstafstand

Uitkomst: Voldoende


1.4.13 Content bij hover of focus (Niveau AA)

Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.

Informatie over succescriterium 1.4.13 Content bij hover of focus

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Als je op de homepage over de menu-items zoals 'About us' hovert met de muis, verschijnt er aanvullende content. Deze content kan niet door de bezoeker worden weggehaald zonder de muis te bewegen of de focus met het toetsenbord te verplaatsen. Een bezoeker moet dit bijvoorbeeld met de escape toets kunnen doen.


2. Bedienbaar

2.1 Toetsenbordtoegankelijk

2.1.1 Toetsenbord (Niveau A)

Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

Informatie over succescriterium 2.1.1 Toetsenbord

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer bezoekers inzoomen naar 200%, verandert het navigatiemenu in de header van de pagina (iedere pagina) in een hamburgermenu. De knop om het menu vervolgens weer te sluiten is niet toetsenbordtoegankelijk. Zie ook 4.1.2.

Wanneer bezoekers inzoomen naar 200%, verandert het navigatiemenu in de header van de pagina (iedere pagina) in een hamburgermenu. De knoppen om de submenu's te openen en te sluiten ( + en X) zijn niet toetsenbordtoegankelijk. Zie ook 4.1.2.


2.1.2 Geen toetsenbordval (Niveau A)

Als de toetsenbordfocus met de toetsenbordinterface verplaatst kan worden naar een component van de pagina, dan kan de focus ook met alleen de toetsenbordinterface weer van dat component weg worden bewogen. En, als er meer nodig is dan de standaard pijl- of tabtoetsen of andere standaard methoden om de focus te verplaatsen, dan wordt de gebruiker geïnformeerd over de manier waarop de focus kan worden verplaatst.

Informatie over succescriterium 2.1.2 Geen toetsenbordval

Uitkomst: Voldoende


2.1.4 Enkel teken sneltoets (Niveau A)

Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.1.4 Enkel teken sneltoets

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De videospeler op pagina www.theenglishtheatre.nl/2021/04/30/new-stet-promo-video/ bevat sneltoetsen. Video's moeten een extra stuk code hebben die de standaard sneltoetsen van de videospeler uitschakelen. In Youtube kan je de sneltoetsen uitschakelen door in de URL van de ingebedde video de parameter 'disablekb=1' toe te voegen. Dit geldt ook voor de video op pagina www.theenglishtheatre.nl/2020/04/02/louder-is-not-always-clearer/.


2.2 Genoeg tijd

2.2.1 Timing aanpasbaar (Niveau A)

Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.1 Timing aanpasbaar

Uitkomst: Voldoende


2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen (Niveau A)

Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen

Uitkomst: Voldoende


2.3 Toevallen en fysieke reacties

2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde (Niveau A)

Webpagina's bevatten niets wat meer dan drie keer flitst in enige periode van één seconde of de flits is beneden de algemene flits- en rodeflitsdrempelwaarden.

Informatie over succescriterium 2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde

Uitkomst: Voldoende


2.4.1 Blokken omzeilen (Niveau A)

Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

Informatie over succescriterium 2.4.1 Blokken omzeilen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De website beschikt wel over een skiplink om herhalende content over te slaan, maar het eerstvolgende element dat focus krijgt is de 'Accessibility tools' knop die op iedere pagina voorkomt. Daarna doorloopt de bezoeker alsnog het navigatiemenu in de header van de pagina. De skiplink lijkt alleen visueel de bezoeker naar de hoofdinhoud van de pagina te brengen, de focus verandert niet.


2.4.2 Paginatitel (Niveau A)

Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

Informatie over succescriterium 2.4.2 Paginatitel

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De PDF op pagina www.theenglishtheatre.nl/wp-content/uploads/2019/02/your-personal-data-and-stet-avg2016_1.pdf bevat geen titel, enkel een bestandsnaam. Een goede titel is belangrijk voor bezoekers met verschillende beperkingen, het is namelijk een belangrijk hulpmiddel bij het navigeren. Voeg een beschrijvende titel toe en kies bij 'Weergave bij openen' voor 'Documenttitel' om dit probleem op te lossen. Dit geldt ook voor de PDF op pagina www.theenglishtheatre.nl/wp-content/uploads/2020/04/Jaarverslag-2019_online.pdf.


2.4.3 Focus volgorde (Niveau A)

Als een webpagina sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

Informatie over succescriterium 2.4.3 Focus volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer bezoekers met de tab-toets het navigatiemenu van de pagina (iedere pagina) doorlopen, blijft het sub-menu van 'Education' openstaan, ook als de bezoeker er al voorbij is. Zorg ervoor dat het menu vanzelf weer sluit, zodat de content geen andere content verbergt (bijvoorbeeld bij inzoomen).

Op de homepage staat een carrousel onder de tekst 'Education Offers'. Wanneer bezoekers met de tabtoets navigeren, krijgen eerst de op dat moment niet zichtbare items in de carrousel toetsenbordfocus. Dit is verwarrend voor bezoekers die met het toetsenbord navigeren maar wel het scherm kunnen zien, zij weten niet waar de focus zich op dat moment bevindt.

Wanneer bezoekers inzoomen naar 200%, verandert het navigatiemenu in de header van de pagina (iedere pagina) in een hamburgermenu. Wanneer bezoekers het menu openen met de tab-toets, gaat de focus vervolgens eerst naar het logo van STET op de achterliggende pagina, voor de focus weer terugkomt in het zojuist geopende menu. Maak de focusvolgorde logisch, ook wanneer bezoekers zijn ingezoomd op de pagina, om dit probleem op te lossen.

Wanneer bezoekers inzoomen naar 200%, verandert het navigatiemenu in de header van de pagina (iedere pagina) in een hamburgermenu. Wanneer bezoekers het menu hebben doorlopen met de tab-toets, gaat de focusvolgorde verder op de achterliggende pagina in plaats van terug naar de sluitknop bovenaan het menu. Het menu blijft hierdoor openstaan. Zorg ervoor dat bezoekers het menu eerst moeten sluiten door de focus terug te brengen naar de sluitknop, of laat het menu automatisch sluiten wanneer de bezoeker door het menu heen is.


Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis zou kunnen hebben voor gebruikers in het algemeen.

Informatie over succescriterium 2.4.4 Linkdoel (in context)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Nieuwe bevinding nav toevoegen alternatieve tekst op afbeeldingen:
Op pagina www.theenglishtheatre.nl/ staat afbeeldingen die ook een link zijn. Deze afbeeldingen hebben een alternatieve tekst die browsers gebruiken voor de toegankelijke naam van de link. Hierdoor heeft de afbeelding/link bij de kop 'Een meeuw (A Seagull)' de toegankelijke naam 'Promotional image of one of the performers on a dark blue background.'. Deze toegankelijke naam omschrijft het linkdoel niet. De best practice is hier om alleen de titel ('Een meeuw (A Seagull)') als link te laten fungeren, en de link en het title-attribuut van de afbeelding te halen. De afbeelding wordt dan als decoratief beschouwd. Vervolgens kan met Javascript het klikbare gebied worden vergroot.
Dit komt op meerdere pagina's voor, zoals de homepage en pagina's www.theenglishtheatre.nl/productions/, www.theenglishtheatre.nl/education/education-offers/, www.theenglishtheatre.nl/news/ en www.theenglishtheatre.nl/2021/09/20/were-back-august-newsletter/.

Op pagina www.theenglishtheatre.nl/ staan links naar andere pagina's met zoekresultaten, zoals '1' en een icoon van een naar rechts wijzende pijl. Links die naar pagina's verwijzen mogen niet alleen het getal van de pagina als linkdoel bevatten. Voeg een duidelijker linkdoel toe, bijvoorbeeld 'pagina' met onzichtbare tekst, om dit probleem op te lossen.


2.4.5 Meerdere manieren (Niveau AA)

Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

Informatie over succescriterium 2.4.5 Meerdere manieren

Uitkomst: Voldoende


2.4.6 Koppen en labels (Niveau AA)

Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

Informatie over succescriterium 2.4.6 Koppen en labels

Uitkomst: Voldoende


2.4.7 Focus zichtbaar (Niveau AA)

Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

Informatie over succescriterium 2.4.7 Focus zichtbaar

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de homepage staat een carrousel onder de tekst 'Education Offers'. Wanneer bezoekers met de tabtoets navigeren, krijgen eerst de op dat moment niet zichtbare items in de carrousel toetsenbordfocus. Dit is verwarrend voor bezoekers die met het toetsenbord navigeren maar wel het scherm kunnen zien, zij weten niet waar de focus zich op dat moment bevindt.

Nieuwe bevinding nav toevoegen zichtbare focus:
Wanneer bezoekers met het toetsenbord de focus plaatsen op de elementen in de carrousel op pagina www.theenglishtheatre.nl/contact/, wordt dit niet aangegeven met een zichtbare focusrand. Zorg ervoor dat het altijd zichtbaar is wanneer de focus op een element staat.
De probleem komt op meerdere pagina's voor, bijvoorbeeld op pagina www.theenglishtheatre.nl/about-us/.


2.5 Input modaliteiten

2.5.1 Aanwijzergebaren (Niveau A)

Alle functionaliteit waarmee bij de bediening gebruik wordt gemaakt van meerpunts- of padgebaseerde gebaren, kan worden bediend met een enkele aanwijzer zonder een padgebaseerd gebaar, tenzij een meerpunts- of padgebaseerd gebaar essentieel is.

Informatie over succescriterium 2.5.1 Aanwijzergebaren

Uitkomst: Niet aanwezig


2.5.2 Aanwijzerannulering (Niveau A)

Voor functionaliteit die kan worden bediend met een enkele aanwijzer, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.5.2 Aanwijzerannulering

Uitkomst: Voldoende


2.5.3 Label in naam (Niveau A)

Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

Informatie over succescriterium 2.5.3 Label in naam

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Nieuwe bevinding n.a.v plaatsten aria-label op a-element:
Op de homepage staan meerdere links met de visuele linktekst 'More info'. Bij geen van deze links staat het volledige visuele label in de toegankelijke naam. De link 'More info' onder de kop 'Timtim (4+)' heeft de toegankelijke naam 'Read more about Timtim (4+)'. Mensen die gebruik maken van spraakbediening kunnen deze link niet activeren door het visuele label uit te spreken. Zorg er daarom voor dat het volledige visuele label in de toegankelijke naam van een bedienbaar element staat, het liefst vooraan. Bij de eerdere genoemde link zou de toegankelijke naam bijvoorbeeld 'More info about Timtim (4+)' kunnen zijn om te voldoen aan dit succescriterium.


2.5.4 Bewegingsactivering (Niveau A)

Functionaliteit die kan worden bediend door de beweging van een apparaat of beweging van een gebruiker, kan ook worden bediend met componenten van de gebruikersinterface. De reactie op de beweging kan worden uitgeschakeld om onbedoelde activering te voorkomen, behalve wanneer:

Informatie over succescriterium 2.5.4 Bewegingsactivering

Uitkomst: Niet aanwezig


3. Begrijpelijk

3.1 Leesbaar

3.1.1 Taal van de pagina (Niveau A)

De standaard menselijke taal van elke webpagina kan door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 3.1.1 Taal van de pagina

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De taal van de PDF op pagina www.theenglishtheatre.nl/wp-content/uploads/2019/02/your-personal-data-and-stet-avg2016_1.pdf is ingesteld op Nederlands, maar het is een Engelstalig document. Dit heeft mogelijk tot gevolg dat de tekst in de verkeerde taal wordt voorgelezen, waardoor de tekst onverstaanbaar wordt voor blinden en slechtzienden. Pas de taalinstellingen aan om dit probleem op te lossen.


3.1.2 Taal van onderdelen (Niveau AA)

De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

Informatie over succescriterium 3.1.2 Taal van onderdelen

Uitkomst: Voldoende


3.2 Voorspelbaar

3.2.1 Bij focus (Niveau A)

Als een component van de gebruikersinterface de focus krijgt, dan veroorzaakt dat geen contextwijziging.

Informatie over succescriterium 3.2.1 Bij focus

Uitkomst: Voldoende


3.2.2 Bij input (Niveau A)

Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

Informatie over succescriterium 3.2.2 Bij input

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer bezoekers op pagina www.theenglishtheatre.nl/education/what-teachers-say-about-us/ zich willen inschrijven voor één van de twee nieuwsbrieven en vervolgens op de 'Subscribe' knop klikken, worden zij naar een nieuwe pagina verwezen waar zij vervolgens méér informatie moeten invoeren (achternaam) en vervolgens weer op 'Subscribe' te klikken. Dit is onlogisch en onverwacht. Dit komt op meerdere pagina's voor, waaronder op pagina www.theenglishtheatre.nl/education/education-offers/.


3.2.3 Consistente navigatie (Niveau AA)

Navigatiemechanismen, die op meerdere webpagina's binnen een verzameling webpagina's herhaald worden, komen elke keer dat ze worden herhaald in dezelfde relatieve volgorde voor, tenzij een verandering wordt geïnitieerd door de gebruiker.

Informatie over succescriterium 3.2.3 Consistente navigatie

Uitkomst: Voldoende


3.2.4 Consistente identificatie (Niveau AA)

Componenten die dezelfde functionaliteit hebben binnen een verzameling webpagina's worden consistent geïdentificeerd.

Informatie over succescriterium 3.2.4 Consistente identificatie

Uitkomst: Voldoende


3.3 Assistentie bij invoer

3.3.1 Foutidentificatie (Niveau A)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

Informatie over succescriterium 3.3.1 Foutidentificatie

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer bezoekers op pagina www.theenglishtheatre.nl/contact/ een formulierveld niet of niet goed invullen, verschijnt de foutmelding 'One or more fields have an error. Please check and try again.' De betreffende velden krijgen alleen een rode omranding, er staat bij de velden geen verdere foutidentificatie. De gebruiker moet een foutmelding krijgen wanneer een invoerveld niet goed is ingevuld of het formulier niet goed verzonden kan worden. De foutmelding moet beschrijven welke fout is gemaakt en wáár die is gemaakt.

Wanneer bezoekers in het formulier 'Join our mailinglist' een verkeerd e-mailadres invullen, verschijnt de melding 'Please enter a valid email address'. Dit is een instructie. Een foutmelding moet beschrijven welke fout is gemaakt en wáár die is gemaakt.


3.3.2 Labels of instructies (Niveau A)

Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

Informatie over succescriterium 3.3.2 Labels of instructies

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.theenglishtheatre.nl/education/what-teachers-say-about-us/ staan twee formulieren met identieke invoervelden. Aangezien de id's die aan de labels gekoppeld zijn hetzelfde zijn voor de gelijke invoervelden, bevat elk invoerveld twee labels. Dit is verwarrend voor bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware. Zie ook succescriterium 4.1.1. Dit komt op meerdere pagina's voor, waaronder op pagina www.theenglishtheatre.nl/education/education-offers/.


3.3.3 Foutsuggestie (Niveau AA)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

Informatie over succescriterium 3.3.3 Foutsuggestie

Uitkomst: Voldoende


Voor webpagina's die wettelijke verplichtingen of financiële transacties voor de gebruiker uitvoeren, die, door de gebruiker te beheren gegevens in gegevensopslagplaatsen verwijderen of wijzigen, of die antwoorden van de gebruiker verzenden, geldt minstens één van de volgende zaken:

 1. Omkeerbaar: Verzendingen kunnen ongedaan gemaakt worden.
 2. Gecontroleerd: Door de gebruiker ingevoerde gegevens worden gecontroleerd op invoerfouten en de gebruiker wordt de mogelijkheid gegeven om ze te verbeteren.
 3. Bevestigd: Er is een mechanisme beschikbaar voor het beoordelen, bevestigen en verbeteren van informatie voordat de verzending wordt voltooid.

Informatie over succescriterium 3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)

Uitkomst: Niet aanwezig


4. Robuust

4.1 Compatibel

4.1.1 Parsen (Niveau A)

In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

Informatie over succescriterium 4.1.1 Parsen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de homepage komen meerdere dubbele id's voor, namelijk: 'default-btn-ecf764fa53feaad1cab8fa5b47717fc7' en 'education'. Id's moeten altijd uniek zijn.

Op pagina www.theenglishtheatre.nl/contact/ komt een paragraaf eindtag voor, zonder openings tag. Dit probleem komt op meerdere pagina's voor, waaronder op www.theenglishtheatre.nl/about-us/yearly-reports/.

Op pagina www.theenglishtheatre.nl/education/education-offers/ komen meerdere dubbele id's voor, namelijk: mc-embedded-subscribe-form, mc_embed_signup_scroll, mce-EMAIL, mce-MMERGE5, mce-MMERGE6, mce-responses, mce-error-response, mce-success-response en mc-embedded-subscribe. Id's moeten altijd uniek zijn. Dit komt op meerdere pagina's voor, waaronder op pagina. Dit komt op meerdere pagina's voor, waaronder op pagina www.theenglishtheatre.nl/education/what-teachers-say-about-us/.


4.1.2 Naam, rol, waarde (Niveau A)

Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

Informatie over succescriterium 4.1.2 Naam, rol, waarde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De < en > iconen (die ook links zijn), onder 'Education offers' op de homepage, waarmee bezoekers naar links of naar rechts kunnen bewegen in de carrousel, hebben geen toegankelijke naam. Zie ook 2.4.4.

De knop 'Search' rechts bovenin op elke pagina mist een status die aangeeft of het zoekveld uitgeklapt of ingeklapt is. Dit kan onder andere opgelost worden met het aria-expanded attribuut.

Het Facebook iframe op de homepage heeft geen beschrijvende naam binnen het title-attribuut, waar dat wel verplicht is.

Wanneer bezoekers inzoomen naar 200%, verandert het navigatiemenu in de header van de pagina (iedere pagina) in een hamburgermenu. De knop om het menu vervolgens weer te sluiten, heeft geen toegankelijke naam of rol. Bezoekers die gebruik maken screenreaders kunnen de knop momenteel niet gebruiken.

Wanneer bezoekers inzoomen naar 200%, verandert het navigatiemenu in de header van de pagina (iedere pagina) in een hamburgermenu. De knoppen om de submenu's te openen en te sluiten ( + en X) hebben geen toegankelijke naam of rol. Bezoekers die gebruik maken screenreaders kunnen het menu momenteel niet gebruiken.

Het is voor ziende bezoekers zichtbaar welke pagina van de zoekresultaten op pagina www.theenglishtheatre.nl/ zichtbaar is, omdat het paginanummer onderstreept wordt. Deze informatie wordt niet doorgegeven aan screenreadergebruikers. Gebruik aria-current of een vergelijkbare techniek om dit probleem op te lossen. Dit geldt ook voor de tabbladen op pagina www.theenglishtheatre.nl/education/education-offers/.

Het pijlicoon onderaan pagina www.theenglishtheatre.nl/ waarmee bezoekers naar een volgende pagina kunnen gaan heeft geen toegankelijke naam. Het is voor bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware daarom niet duidelijk waar de link naartoe verwijst.

De link in de afbeelding van kleine vierkantjes die samen een groter vierkant vormen op pagina www.theenglishtheatre.nl/2021/04/30/new-stet-promo-video/ heeft geen toegankelijke naam. Het is voor bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware daarom niet duidelijk waar de link naartoe verwijst. Dit probleem komt op meerdere pagina's voor, waaronder op www.theenglishtheatre.nl/project/storytelling-and-identity-workshop/.

De link in het vergrootglas icoon dat dient als visueel label voor het invoerveld op pagina www.theenglishtheatre.nl/nonexistent heeft geen toegankelijke naam. Het is voor bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware daarom niet duidelijk waar de link naartoe verwijst.


4.1.3 Statusberichten (Niveau AA)

In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

Informatie over succescriterium 4.1.3 Statusberichten

Uitkomst: Voldoende

Onderbouwing van de evaluatie

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de evaluatiemethode van het W3C, WCAG-EM. Dit gebeurt grotendeels handmatig door een steekproef te nemen. Voor een quickscan geldt dat we slechts delen uit deze methodiek gebruiken. Ondanks alle zorgvuldigheid en ervaring van de onderzoeker kan het voorkomen dat een probleem niet gesignaleerd is. Houd er rekening mee dat in een volgend onderzoek bepaalde onderdelen anders worden beoordeeld omdat technologieën en hulpsoftware worden doorontwikkeld. Bij het handmatig onderzoek wordt gebruik gemaakt van tools.

Steekproef getoetste webpagina's

Ondersteunende technieken

Webbrowsers (useragents) en andere software

Bij dit onderzoek is de volgende software gebruikt:

De volgende browsers en hulpsoftware zijn gebruikt voor het testen van de website:

Bronnen

Deze rapportage is grotendeels gemaakt met de online evaluatietool van W3C.

Bron: toegankelijkheidsrapport.swink.nl/theenglishtheatre.nl/audit/
Geprint: 2022-09-26 14:28:57 v2.4-011