Toegankelijkheidsonderzoek

Issues:
Audit digitale toegankelijkheid PDF TNO infoblad template

(Alleen de bevindingen)

Scope van de evaluatie

Naam website TNO infoblad template
Scope van de website Alle pagina's in de template PDF 'TNO infoblad'
Conformiteitsdoel WCAG 2.1 niveau AA

Uitgebreide toetsresultaten

Aantal bevindingen: 11

1. Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 1: De afbeelding op de eerste pagina heeft geen beschrijving en is niet als artifact aangemerkt. Voor informatieve afbeeldingen geldt dat ze een beschrijving moeten hebben van de informatie die er in staat. De decoratieve afbeeldingen dienen als artifact te worden getagd.
Omdat dit om een template gaat, is het prima dat de keuze open is gelaten, maar de redacteur van de PDF moet wel weten wat zij moeten aanpassen als de afbeelding informatief of decoratief is.

Bevinding 2: Het logo van ‘TNO inovation for life’ heeft geen alternatieve tekst. Het logo vertelt aan de bezoeker bij welke organisatie dit document hoort. Zorg dat de eerste keer dat dit logo voorkomt, het logo een tekstalternatief krijgt, zodat het voor bezoekers die het document niet kunnen zien het ook duidelijk is wie de afzender is van het document.

1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.3.1 Info en relaties

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 3: De koppen in dit document zijn getagd als paragrafen (<p>) in plaats van koppen (<H1>/<H2>/etc). Het gaat om de koppen als 'Kopregel voorkant', UREET INCILIS AUTATE MIN' en 'Kerngebied afzender'. Hulpsoftware kan zo niet de structuur van het document achterhalen en bladwijzers worden niet automatisch aangemaakt. Gebruik de standaardkoppen voor de code opmaak.

Bevinding 4: Onderin het document is een tabel. De kop-cellen en data-cellen hebben de juiste code maar hulpsoftware kan niet bepalen welke datacel bij welke kop hoort, doordat de scope niet is meegegeven. Daarvoor kan aan kopcellen een bereik worden toegevoegd en aan data cellen gekoppelde kopcel id's.

1.3.2 Betekenisvolle volgorde (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.3.2 Betekenisvolle volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 5: Op de tweede pagina staat het gedeelte onder "Kerngebied afzender" in de code boven de tabel. Hierdoor is de leesvolgorde is onlogisch, de tabel zou juist vóór dat gedeelte moeten staan.

Bevinding 6: Wanneer de PDF opnieuw wordt geplaatst in een schermresolutie van 320px verschuift het gedeelte onder "Kerngebied afzender" naar bovenaan de tweede pagina, en komt hiermee boven de 'Subkopregel achterkant'. Ook het fotobijschrift verschuift naar boven. Hierdoor is de leesvolgorde onlogisch.

1.4 Onderscheidbaar

1.4.3 Contrast (minimum) (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 7: De koppen in de tabel op pagina 2 wit op magenta hebben een contrast van 4,2:1. Het contrast zou minimaal 4,5:1 moeten zijn. Dit geldt ook voor de tekst "KERNGEBIED AFZENDER".

1.4.10 Reflow (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.4.10 Reflow

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 8: Wanneer de PDF opnieuw wordt geplaatst in een schermresolutie van 320px verdwijnen de kopteksten in de tabel onderaan pagina 2.

2. Bedienbaar

2.4.2 Paginatitel (Niveau A)

Informatie over succescriterium 2.4.2 Paginatitel

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 9: Dit document heeft geen titel in de eigenschappen en als titel wordt de documentnaam getoond. Zorg voor een titel die de inhoud van het document beschrijft en dat niet de bestandsnaam, maar de titel van het document wordt getoond.

2.4.5 Meerdere manieren (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 2.4.5 Meerdere manieren

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 10: Er zijn geen bladwijzers aangemaakt waarmee snel naar relevante inhoud genavigeerd kan worden. Vooral bij grotere documenten is dat van belang. Bladwijzers worden automatisch goed aangemaakt door Adobe Acrobat als in het bronbestand de juiste kopstructuur gebruikt is. Zie 1.3.1.

3. Begrijpelijk

3.1 Leesbaar

3.1.2 Taal van onderdelen (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 3.1.2 Taal van onderdelen

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevinding 11: Omdat het hier om een template gaat, hoeft voor de tekst in het Latijn geen taalwisseling te worden aangegeven.

Onderbouwing van de evaluatie

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de evaluatiemethode van het W3C, WCAG-EM. Dit gebeurt grotendeels handmatig door een steekproef te nemen. Voor een quickscan geldt dat we slechts delen uit deze methodiek gebruiken. Ondanks alle zorgvuldigheid en ervaring van de onderzoeker kan het voorkomen dat een probleem niet gesignaleerd is. Houd er rekening mee dat in een volgend onderzoek bepaalde onderdelen anders worden beoordeeld omdat technologieën en hulpsoftware worden doorontwikkeld. Bij het handmatig onderzoek wordt gebruik gemaakt van tools.

Steekproef getoetste webpagina's

Ondersteunende technieken

Bronnen

Deze rapportage is grotendeels gemaakt met de online evaluatietool van W3C.

Geprint: 2022-09-26 14:49:42 v2.3-011