Toegankelijkheidscertificaat
Bewijs van toegankelijkheidsonderzoek

Audit digitale toegankelijkheid website TNO.nl

De website TNO.nl voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 22 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden.
Onderzoeker
Renate, Swink; Yulia, Swink
Datum
18 augustus 2022
Opdrachtgever
TNO
Scope van de website Binnen de scope van het onderzoek valt:
Buiten de scope van het onderzoek valt:
  • Subwebsite(s) waarbij de HTML en/of het systeem afwijkt van de onderzochte website.
  • Alle externe systemen en websites waar via www.tno.nl met een link naar wordt verwezen.
Steekproef getoetste webpagina's
Geprint: 2024-07-22 10:45:13 v2.4-011