Toegankelijkheidsonderzoek

Rapport:
Audit digitale toegankelijkheid website TNO


Onderzoeker
Swink, Renate
Datum
17 juni 2021
Opdrachtgever
TNO

Samenvatting onderzoeksresultaat

De website TNO voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 32 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden. In dit document is vastgelegd in hoeverre de website voldoet aan de toegankelijkheidseisen die vastgelegd zijn in WCAG, de Web Content Accessibility Guidelines.

De website tno.nl is onderzocht tussen 1 en 10 juni 2021. Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van de evaluatiemethode WCAG-EM. Doel van dit rapport is om de vervolgstappen te bepalen om tot een toegankelijke website te komen.

Het onderzoek richt zich specifiek op de toegankelijkheid van de website voor mensen met een functiebeperking, zoals mensen die blind, doof, laaggeletterd zijn of andere functieproblemen hebben. Voor hen is het van belang dat de website technisch en inhoudelijk zo is ingericht dat de site voor hen goed bruikbaar is. Een website optimaliseren voor toegankelijkheid heeft meer voordelen; het maakt de website beter bruikbaar voor iedereen (bijvoorbeeld ook voor mensen die op hun mobieltje kijken in een zonnige omgeving) en het maakt de site beter vindbaar in zoekmachines.

Scope van de evaluatie

Naam website TNO
Scope van de website Alle pagina's en pdf's op www.tno.nl
Conformiteitsdoel WCAG 2.1 niveau AA
Basisniveau van toegankelijkheid ondersteund Alle gangbare browsers en hulpsoftware

Overzicht toetsresultaat

Principe Voldoende Onvoldoende Onbekend
1 Waarneembaar 6 14 0
2 Bedienbaar 6 11 0
3 Begrijpelijk 6 4 0
4 Robuust 0 3 0
Totaal 18 32 0

Leeswijzer

Dit onderzoek is een momentopname. De website kan inmiddels veranderd zijn. De gevonden problemen zijn slechts voorbeelden. Ga daarom bij elk probleem de gehele website na of dit ook op andere plaatsen voorkomt. Dit onderzoek is slechts een steekproef van een aantal pagina's. Er zijn zo veel mogelijk verschillende type pagina's opgenomen in de sample om zo een goede indruk te krijgen van de toegankelijkheid. Let op! Bij het aanbrengen van verbeteringen of wijzigingen op de website/app kunnen nieuwe problemen ontstaan. Succescriteria gemarkeerd met "Niet aanwezig" worden automatisch goedgekeurd. Succescriteria gemarkeerd met "Onbekend" worden niet goedgekeurd.

Uitgebreide toetsresultaten


1. Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content (Niveau A)

Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de hierna vermelde situaties.

Informatie over succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer bezoekers de site voor het eerst bezoeken, verschijnt er een pop-up waarin bezoekers zich kunnen inschrijven voor de nieuwsbrief. De sluit-knop heeft als alternatieve tekst 'X'. Dat is niet beschrijvend genoeg.

Wanneer bezoekers de site voor het eerst bezoeken, verschijnt er een pop-up waarin bezoekers zich kunnen inschrijven voor de nieuwsbrief. De afbeelding in de pop-up heeft geen alternatieve tekst. Voeg een leeg alt attribuut toe om de afbeelding als decoratief te markeren.

Het logo van TNO (bovenaan iedere pagina) heeft geen alternatieve tekst. Logo's moeten altijd in ieder geval het woord 'logo', de organisatienaam en eventuele andere tekst in het logo als alternatieve tekst bevatten. Daarnaast is het logo een link, dus moet ook het linkdoel worden benoemd in de alternatieve tekst. Dat geldt ook voor het logo van TNO (plus de tekst Innovation for life) in de footer van iedere pagina.

Het icoon van het vergrootglas in de header van de pagina (iedere pagina) heeft geen alternatieve tekst.

Een aantal afbeeldingen op de homepage, onder 'Aandachtsgebieden', hebben als alternatieve tekst 'icon'. Onder andere de afbeelding bij 'Defensie en veiligheid' en 'Energietransitie'. Deze afbeeldingen zijn decoratief en hebben geen alternatieve tekst nodig. Laat het alt-attribuut leeg om dit probleem op te lossen. Dit geldt ook voor de Engelstalige homepage www.tno.nl/nl/zie-het-voor-je.

De iconen achter 'Deel deze pagina' op www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/informatie-communicatie-technologie/ hebben geen alternatieve tekst. Dit komt op alle pagina's met deze functie voor, bijvoorbeeld op www.tno.nl/nl/over-tno/contact/faq/.

Het mechanisme om de accordeon items in- of uit te klappen (het -/+ icoon) op pagina www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/informatie-communicatie-technologie/ heeft geen alternatieve tekst.

De afbeeldingen en afbeeldingen die fungeren als link in de infographic op pagina www.tno.nl/nl/onze-impact/ hebben geen alternatieve tekst.
Bij deze afbeeldingen ontbreekt het alt-attribuut. Dit zorgt ervoor dat de bestandsnaam van de afbeelding wordt voorgelezen.

Het icoon naast 'LinkedIn' op pagina www.tno.nl/nl/onze-impact/, dat aan ziende bezoekers duidelijk maakt dat de link verwijst naar een externe pagina, heeft geen alternatieve tekst die dezelfde informatie doorgeeft een bezoekers met hulpsoftware. Dit geldt ook voor dezelfde iconen op pagina www.tno.nl/nl/over-tno/contact/faq/.

Het logo van TNO boven en onder het formulier op pagina www.tno.nl/nl/tno-insights/newsletter/ heeft als alternatieve tekst alleen 'Tno'. Logo's moeten altijd in ieder geval het woord 'logo', de organisatienaam en eventuele andere tekst in het logo als alternatieve tekst bevatten. Daarnaast is het logo een link, dus moet ook het linkdoel worden benoemd in de alternatieve tekst.

De afbeeldingen onder 'Gerelateerd' op pagina www.tno.nl/nl/tno-insights/artikelen/podcast-serie-biedt-achtergronden-bij-arbobalans-2020/ hebben geen alternatieve tekst. Dit probleem op meerdere plaatsen op de site voor, zoals de foto van Wendela Hooftman en de afbeeldingen onder 'Nieuws' op dezelfde pagina, de afbeeldingen op pagina www.tno.nl/nl/over-tno/nieuws/, de afbeelding onder 'Meest gelezen' op pagina www.tno.nl/nl/tno-insights en de afbeeldingen bij de locaties op pagina www.tno.nl/nl/over-tno/locaties/. Deze afbeeldingen mogen aangemerkt worden als decoratief door wel het alt-attribuut toe te voegen, maar de waarde leeg te laten.

Het zoek-icoon bij het zoekveld 'Zoeken binnen Tno Insights' op pagina www.tno.nl/nl/tno-insights/artikelen/podcast-serie-biedt-achtergronden-bij-arbobalans-2020/ heeft geen alternatieve tekst. Dat geldt onder andere ook voor het zoek-icoon op pagina www.tno.nl/nl/werken-bij/vacatures/ en het zoek-icoon op pagina www.tno.nl/nl/over-tno/nieuws/.

De image map op pagina www.tno.nl/nl/over-tno/organisatie/ bevat geen beschrijving binnen het alt-attribuut. De area-elementen hebben ook geen alternatieve tekst.

Op pagina www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/energietransitie/roadmaps/duurzame-ondergrond/naar-een-duurzaam-… kunnen bezoekers door op de afbeelding te klikken, een grotere versie openen. De knop om dit scherm te sluiten heeft alleen een title-attribuut. Het title-attribuut wordt niet door alle browsers en hulpsoftware ondersteund als alternatieve tekst.

De afbeelding op www.tno.nl/nl/werken-bij/tno-als-werkgever/diversiteit-en-inclusie/ heeft wel een alternatieve tekst, maar is dubbelop met het onderschrift onder de afbeelding. Deze afbeelding mag worden gemarkeerd als decoratief door het alt-attribuut leeg te laten.

Op meerdere plaatsen op de website komt het contentblok 'TNO Job alert' voor. De afbeelding heeft geen alternatieve tekst, maar fungeert ook als link dus de alternatieve tekst moet een linkdoel beschrijven.

Op pagina www.tno.nl/nl/tno-insights/artikelen/podcast-hoe-maken-we-de-arbeidsmarkt-veerkrachtig-en-… staan vier logo’s van websites waar de podcast beluisterd kan worden. Deze klikbare afbeeldingen bevatten teksten die niet in de alternatieve teksten van de afbeeldingen voorkomen. Zorg ervoor dat het alt-attribuut van elke afbeelding de exacte tekst bevat als op de afbeelding.

Op de homepage, onder 'Volg TNO op social media' staan social media logo's die linken naar een pagina op dat betreffende platform. Voor de twee Twitter pagina's is de naam van het social media platform (Twitter) niet opgenomen in de linktekst. Een ziende gebruiker ziet het logo van Twitter en weet dat deze link naar Twitter-pagina gaat. Screenreadergebruikers weten dus niet naar welk platform zij worden doorverwezen voor 'Nieuws' en 'Recruitment'.

De kaartapplicatie van Google Maps op www.tno.nl/en/about-tno/contact/ is niet toegankelijk en de pagina biedt geen tekstalternatief voor het bekijken voor de locatiegegevens van de locaties van TNO. Verwijs naar www.tno.nl/nl/over-tno/locaties (of in dit geval naar de Engelse pagina, maar op de Nederlandse pagina komt hetzelfde probleem voor) om dit probleem op te lossen.

De objecten die tekstuele informatie bevatten in pdf-document publications.tno.nl/publication/34636594/KRZna2/TNO-2020-scenario.pdf bevatten geen tekstalternatief. Deze informatie is verborgen van hulpsoftware. Een blinde gebruiker krijgt niet dezelfde content voorgelezen als een ziende gebruiker het ziet.

De decoratieve afbeeldingen en objecten in de pdf op pagina publications.tno.nl/publication/34636875/KDhcac/vankranenburg-2020-efuels.pdf zijn niet gecodeerd als artefact, waardoor de afbeeldingen niet genegeeerd worden door screenreaders. Dit geldt ook voor de pdf op www.tno.nl/media/6037/impact_van_tno.pdf.

De logo's in de pdf op pagina publications.tno.nl/publication/34636875/KDhcac/vankranenburg-2020-efuels.pdf hebben geen alternatieve tekst. Logo's moeten altijd in ieder geval het woord 'logo', de organisatienaam en eventuele andere tekst in het logo als alternatieve tekst bevatten.


1.2 Op tijd gebaseerde media

1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Voor media met vooraf opgenomen louter-geluid en vooraf opgenomen louter-videobeeld is het volgende waar, behalve als de audio of video een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld:

Informatie over succescriterium 1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Er zijn geen alternatieven voor de podcasts op pagina www.tno.nl/nl/tno-insights/artikelen/podcast-serie-biedt-achtergronden-bij-arbobalans-2020/ en op pagina www.tno.nl/nl/tno-insights/artikelen/podcast-hoe-maken-we-de-arbeidsmarkt-veerkrachtig-en-….
Als een los audiobestand wordt aangeboden (zoals een mp3 bestand), moet een alternatief geleverd worden die dezelfde informatie geeft. Als het bijvoorbeeld gaat om een gesproken boodschap, kan de tekst uitgeschreven worden. Als het gaat om een lied, kan de tekst van het lied worden uitgeschreven.


1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De video op pagina www.tno.nl/nl/onze-impact/ bevat alleen automatisch gegenereerde ondertiteling. Alhoewel het percentage correcte ondertiteling met Engelse video's vrij hoog is, bestaat er toch een grote kans op fouten. Zoals in deze video op 4:14, waar de ondertiteling ervan maakt dat consumenten niet bij bedrijven willen kopen die de 'stds' (in plaats van de sdg's) niet ondersteunen. In deze automatisch gegenereerde ondertiteling ontbreken de leestekens waardoor het moeilijker is om deze tekst te lezen.

Advies: De video op pagina www.tno.nl/nl/onze-impact/ bevat alleen Engelse ondertiteling. Dit maakt de video ontoegankelijk voor bezoekers die de Engelse taal niet beheersen.


1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de onderstaande pagina’s staan YouTube-video’s. Vrijwel alle belangrijke informatie wordt uitgesproken door de sprekers. Er komt echter informatie in beeld die niet wordt uitgesproken, namelijk logo/tekst en de namen van de sprekers. Deze informatie moet deel gaan uitmaken van de toegankelijke content. Volgens dit succescriterium kan dit op twee manieren. De eerste manier is het toevoegen van een media-alternatief voor de gehele video. Dit betekent dat alle belangrijke informatie uit het beeld en het geluid in de vorm van een uitgeschreven tekst aanwezig moet zijn. De tweede manier is het toevoegen van een audiodescriptie. Dit is een (alternatief) geluidsspoor dat alle belangrijke visuele informatie in geluid overbrengt. Deze oplossing wordt geadviseerd, omdat een audiodescriptie deze video ook direct laat voldoen aan succescriterium 1.2.5: Audiodescriptie (vooraf opgenomen). Zie www.tno.nl/nl/onze-impact/ en www.tno.nl/nl/zie-het-voor-je.


1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live) (Niveau AA)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle live audiocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen) (Niveau AA)

Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De video’s op www.tno.nl/nl/onze-impact/ en www.tno.nl/nl/zie-het-voor-je bevatten geen audiodescriptie.


1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties (Niveau A)

Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

Informatie over succescriterium 1.3.1 Info en relaties

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De teksten onder de social media iconen onder 'Volg TNO op social media' (o.a. LinkedIn, Facebook, Nieuws) zijn opgemaakt als kop, maar zijn geen kop. Gebruik CSS of een vergelijkbare techniek om de teksten op te maken, zonder daar semantische HTML zoals koppen voor te gebruiken. Dit geldt ook voor de lijst op de Engelstalige homepage www.tno.nl/en/.

De tekst 'Scroll en klik voor meer details >>' op pagina www.tno.nl/nl/onze-impact/ is opgemaakt met <em>. <em> heeft een semantische waarde en mag alleen gebruikt worden voor woorden of zinsdelen die extra nadruk nodig hebben. Gebruik CSS of een vergelijkbare techniek om hetzelfde visuele effect te bereiken.

De tekst 'Mis geen interessante artikelen meer! Meld je aan en ontvang automatisch de nieuwste updates.' op pagina www.tno.nl/nl/tno-insights/newsletter/ is opgemaakt met <strong>. ook de vragen in de FAQ op pagina www.tno.nl/nl/over-tno/contact/faq/ zijn opgemaakt met <strong>. Daarnaast is de gehele introtekst op pagina www.tno.nl/nl/tno-insights/artikelen/podcast-serie-biedt-achtergronden-bij-arbobalans-2020/ en op pagina www.tno.nl/nl/tno-insights/artikelen/podcast-hoe-maken-we-de-arbeidsmarkt-veerkrachtig-en-… opgemaakt met <strong>. Het element <strong> heeft een semantische waarde en mag alleen gebruikt worden voor woorden of zinsdelen die extra nadruk nodig hebben. Gebruik CSS of een vergelijkbare techniek om hetzelfde visuele effect te bereiken.

De tekst 'AANMELDEN TNO UPDATE' op pagina www.tno.nl/nl/tno-insights/newsletter/ is visueel een kop, maar in de code niet (een tabelcel). Screenreadergebruikers kunnen een lijst van koppen opvragen om zo over de pagina te navigeren, koppen die niet opgemaakt zijn met het <h> element worden daarin niet meegenomen. Dat geldt ook voor de teksten 'Wil je met ons samenwerken?:' en 'Social media' in de footer onder het formulier op dezelfde pagina.

Op pagina www.tno.nl/nl/over-tno/locaties/ zijn de kopjes 'Postadres' met het strong-element opgemaakt. Screenreadergebruikers kunnen een koppenlijst opvragen om zo over de pagina te navigeren. Koppen die niet zijn opgemaakt met het h-element worden daarin niet opgenomen.

Op pagina www.tno.nl/nl/tno-insights/newsletter/ zijn tabellen gebruikt voor opmaak. Aangezien het hier om een formulier gaat, is dat verwarrend voor bezoekers die gebruik maken van hulpsoftware.

Op de onderstaande pagina’s staan selectievakjes met opties die niet gebonden zijn met de vraag die ze beantwoorden. In de code is niet dezelfde structuur aangegeven die een ziende gebruiker kan waarnemen. Een van de oplossingen zou kunnen zijn een gebruik van fieldset en legend, waar legend de vraag kan bevatten. Zie www.tno.nl/nl/tno-insights/newsletter/ (na invoeren e-mailadres), www.tno.nl/nl/werken-bij/vacatures/, www.tno.nl/nl/over-tno/nieuws/, www.tno.nl/nl/zoeken/ en www.tno.nl/nl/over-tno/locaties/.

De links op pagina www.tno.nl/en/about-tno/contact/ zijn opgemaakt met <strong>. Gebruik <strong> niet voor opmaak, maar gebruik CSS of een vergelijkbare techniek om hetzelfde visuele effect te bereiken.

Het hele contentdeel vanaf 'LOCATIONS IN THE NETHERLANDS', inclusief de kaart en de tekst en link 'CHECK OUT OUR INTERNATIONAL LOCATIONS »' op pagina www.tno.nl/en/about-tno/contact/ is opgemaakt als één <h3> kop.

De introtekst van nieuwsartikel 'NIEUW INNOVATIECENTRUM GEBRUIKT LICHT OM DIGITALE INNOVATIE TE VERSNELLEN' op pagina www.tno.nl/nl/over-tno/nieuws/ is opgemaakt met <h4>. Gebruik het kop-element alleen voor koppen, niet voor opmaak. Gebruik CSS of een vergelijkbare techniek om hetzelfde visuele effect te bereiken.

De datumtekst onder de nieuwsartikelen op pagina www.tno.nl/nl/over-tno/nieuws/ zijn opgemaakt met <h4>. Gebruik het kop-element alleen voor koppen, niet voor opmaak. Gebruik CSS of een vergelijkbare techniek om hetzelfde visuele effect te bereiken.

De link 'terug naar boven' op onder andere pagina www.tno.nl/nl/over-tno/contact/faq/ heeft een title-attribuut "VGV". Deze extra informatie lijkt overbodig.

De tabel op pagina www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/energietransitie/roadmaps/duurzame-ondergrond/naar-een-duurzaam-… is niet goed opgemaakt. De tabelkoppen zijn niet opgemaakt met <th> maar met <strong>.


Op pagina www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/artificiele-intelligentie/use-cases/programmalijn-2-verantwoorde-… staat onder 'WAT KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE NOG NODIG HEEFT' visueel een genummerde lijst, maar in de code is het geen lijst. Gebruik een geordende (<ol>) lijst met lijstitems (<li>) om dit probleem op te lossen. Dat geldt ook voor de visuele ongeordende lijst op dezelfde pagina, onder de paragraaf onder de kop 'DE DIEPTE IN MET USE CASES'.


Op onder andere pagina www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/artificiele-intelligentie/use-cases/programmalijn-2-verantwoorde-… zijn linkteksten in de lopende tekst opgemaakt met <strong>. Gebruik <b> of <u> of CSS om de linkteksten op een andere manier te onderscheiden van de rest van de tekst.


De pdf op pagina publications.tno.nl/publication/34636594/KRZna2/TNO-2020-scenario.pdf is niet gecodeerd en daardoor is er voor hulpsoftware (zoals voorleessoftware) geen informatie beschikbaar om de PDF te interpreteren. Omdat codes ontbreken kan de PDF niet volledig onderzocht worden (alle succescriteria met betrekking tot de PDF-codelaag zoals semantische koppen en alt-teksten bij afbeeldingen). Let daarom op dat bij het oplossen van dit probleem nieuwe toegankelijkheidsproblemen kunnen ontstaan.


De pdf op pagina www.tno.nl/media/6037/impact_van_tno.pdf is niet (goed) gecodeerd en daardoor is er voor hulpsoftware (zoals voorleessoftware) geen informatie beschikbaar om de PDF te interpreteren. De pdf bevat wel codes, maar die komen na het voorblad niet overeen met de pdf. Het gaat voornamelijk om lege <p> codes die aanwezig zijn in het document. Omdat juiste codes ontbreken kan de PDF niet volledig onderzocht worden (alle succescriteria met betrekking tot de PDF-codelaag zoals semantische koppen en alt-teksten bij afbeeldingen). Let daarom op dat bij het oplossen van dit probleem nieuwe toegankelijkheidsproblemen kunnen ontstaan.


De pdf op pagina publications.tno.nl/publication/34636875/KDhcac/vankranenburg-2020-efuels.pdf is niet gecodeerd en daardoor is er voor hulpsoftware (zoals voorleessoftware) geen informatie beschikbaar om de PDF te interpreteren. Omdat codes ontbreken kan de PDF niet volledig onderzocht worden (alle succescriteria met betrekking tot de PDF-codelaag zoals semantische koppen en alt-teksten bij afbeeldingen). Let daarom op dat bij het oplossen van dit probleem nieuwe toegankelijkheidsproblemen kunnen ontstaan.

Advies: De link 'Volgende' op pagina www.tno.nl/nl/werken-bij/vacatures is opgemaakt als lijst met één item. Het is hier niet nodig om een lijst te gebruiken, ook niet op de volgende pagina waar twee links staan. Dit geldt ook voor pagina www.tno.nl/nl/over-tno/nieuws/.

Advies: De naam van de contactpersoon op pagina www.tno.nl/nl/tno-insights/artikelen/podcast-serie-biedt-achtergronden-bij-arbobalans-2020/ is momenteel opgemaakt als <h1> kop. Dat maakt deze tekst de belangrijkste tekst op deze pagina, in plaats van de titel van de pagina. Maak gebruik van een logische koppenstructuur om dit probleem op te lossen.

Advies: Op de homepage staat onder 'Meest bezocht' content die er visueel uit ziet als een lijst, maar niet opgemaakt is als een lijst met <ul> en <li>. Dit geldt ook voor de lijst die verschijnt als bezoekers de zoekfunctie in de header van de pagina (iedere pagina) openen. Dit geldt ook voor de lijst op de Engelstalige homepage www.tno.nl/en/.


1.3.2 Betekenisvolle volgorde (Niveau A)

Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 1.3.2 Betekenisvolle volgorde

Uitkomst: Voldoende


1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen (Niveau A)

Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

Informatie over succescriterium 1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.tno.nl/en/about-tno/contact/ wordt verwezen naar 'our contact form on the left.' Op de Nederlandstalige pagina wordt verwezen naar 'via het contactformulier links'. Instructies mogen niet afhankelijk zijn van zintuiglijke eigenschappen zoals locatie. Het contactformulier moet ook op een tekstuele manier geïdentificeerd kunnen worden.


1.3.4 Weergavestand (Niveau AA)

De content beperkt de weergave en bediening niet tot een enkele presentatie-oriëntatie, zoals staand of liggend, tenzij een specifieke presentatie-oriëntatie essentieel is.

Informatie over succescriterium 1.3.4 Weergavestand

Uitkomst: Voldoende


1.3.5 Identificeer het doel van de input (Niveau AA)

Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

Informatie over succescriterium 1.3.5 Identificeer het doel van de input

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer bezoekers de site voor het eerst bezoeken verschijnt er een pop-up waarin bezoekers zich kunnen inschrijven voor de nieuwsbrief. Het invoerveld voor e-mailadres bevat geen autocomplete attribuut.


Het invoerveld op pagina www.tno.nl/nl/tno-insights/newsletter/ voor e-mailadres bevat geen autocomplete attribuut.


Het invoerveld op www.tno.nl/nl/tno-insights/newsletter/ voor voornaam bevat geen autocomplete attribuut.


1.4 Onderscheidbaar

1.4.1 Gebruik van kleur (Niveau A)

Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

Informatie over succescriterium 1.4.1 Gebruik van kleur

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: In de cookiemelding die verschijnt wanneer bezoekers voor het eerst de website bezoeken staat de link 'cookies'. Deze link is alleen onderscheidbaar van de rest van de tekst door gebruik van kleur. Kies nog minimaal één andere manier om links van lopende tekst te onderscheiden, bijvoorbeeld door de tekst te onderstrepen.

Ook op onder andere pagina www.tno.nl/nl/over-tno/contact/faq/ staan meerdere links in de lopende tekst die alleen onderscheidbaar zijn door kleur, zoals de link in de zin 'Download het ISO 9001 certificaat van TNO.' Dit komt op meerdere pagina's voor, bijvoorbeeld de link in de tekst 'Lees verder onder Missie en Strategie.' op pagina www.tno.nl/nl/over-tno/organisatie/.


1.4.2 Geluidsbediening (Niveau A)

Als een geluidsweergave op een webpagina automatisch meer dan 3 seconden speelt, is er of een mechanisme beschikbaar om de geluidsweergave te pauzeren of te stoppen, of er is een mechanisme beschikbaar om het geluidsvolume onafhankelijk van het overall systeemvolume te regelen.

Informatie over succescriterium 1.4.2 Geluidsbediening

Uitkomst: Niet aanwezig


1.4.3 Contrast (minimum) (Niveau AA)

De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer bezoekers de site voor het eerst bezoeken verschijnt er een pop-up waarin bezoekers zich kunnen inschrijven voor de nieuwsbrief. De knop 'Aanmelden' heeft een te laag contrast. De contrastratio is hier 2,6;1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.

Wanneer bezoekers de site voor het eerst bezoeken verschijnt er een pop-up waarin bezoekers zich kunnen inschrijven voor de nieuwsbrief. De witte tekst op de blauwe achtergrond heeft een te laag contrast. De contrastratio is hier 2,9:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn. Deze kleurcombinatie komt op iedere pagina van de website voor, bijvoorbeeld de 'Lees verder' linkteksten op de website (zowel wit op blauw als blauw op wit) en de selectie opties op pagina www.tno.nl/nl/werken-bij/vacatures/. In de header wordt deze kleur ook gebruikt, afhankelijk van de achtergrond is de contrastratio dan nog lager.

Wanneer bezoekers de site voor het eerst bezoeken verschijnt er een pop-up waarin bezoekers zich kunnen inschrijven voor de nieuwsbrief. Het contrast van de placeholdertekst in het invoerveld is te laag. De contrastratio is hier 2,1:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.

De menu-items onder 'Bent u op zoek naar' in de zoekfunctie in de header van iedere pagina hebben een te laag contrast. De contrastratio is hier 2,8:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.

Wanneer bezoekers de site voor het eerst bezoeken verschijnt er een cookiemelding. Het contrast van de knop 'Accepteren alle cookies' is te laag. De contrastratio is hier 2,4:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.


Wanneer bezoekers de site voor het eerst bezoeken verschijnt er een cookiemelding. Het contrast van de knop 'Wijzig voorkeuren' heeft een te laag contrast als de knop actief is (dan wordt de knop blauw). De contrastratio is dan 2,4:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn. De linktekst ‘cookies’ is blauw en heeft kleurcontrast van 2,9:1. Dit moet ook minimaal 4,5 zijn.


Het contrast van de koppen in de footer ('Contact', 'Direct naar' etc) is te laag. De contrastratio is hier 2,5:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn.


Het contrast van de links in de footer ('Algemene voorwaarden', 'Cookie verklaring' etc) is te laag. De contrastratio is hier 1,2:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.


Het contrast van de links onder de koppen in de footer is te laag. De contrastratio is hier 1,1:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.


Het contrast van de witte koppen in de contentblokken onder 'Aandachtsgebieden' op de homepage is op verschillende punten te laag. Bijvoorbeeld op het contentblok 'Energietransitie', waar de contrastratio tussen de witte tekst en het geel van de zon slechts 1,3:1 is, waar dat minimaal 3:1 moet zijn. Dit komt op meerdere pagina's voor, waaronder op www.tno.nl/nl/zie-het-voor-je.


Het contrast van de grijze links boven het navigatiemenu (iedere pagina) is niet hoog genoeg. De contrastratio is hier, afhankelijk van de achtergrond, 2,1:1 waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.


Het contrast van de grijze links boven het navigatiemenu (iedere pagina) is niet hoog genoeg als de links focus hebben. De contrastratio is hier, afhankelijk van de achtergrond, 1,2:1 waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.


Het contrast van de witte tekst in het navigatiemenu is, afhankelijk van de achtergrondafbeelding in de slider, niet altijd hoog genoeg. Bijvoorbeeld bij de slide 'Meer data minder dokter' is de contrastratio tussen de witte tekst en de achtergrond op sommige plekken 2,3:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn.


Het contrast van de menu-items in het navigatiemenu is niet hoog genoeg als de menu-items focus hebben. Op de homepage heeft de blauwe tekst, afhankelijk van de achtergrond, op sommige plekken een contrastratio van 1,4:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.


Het contrast van de tekst 'Bent u op zoek naar' (in de zoekfunctie in de header van iedere pagina) is te laag. De contrastratio is hier 2,7:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.


Het contrast tussen de witte tekst en de achtergrond in de afbeelding/infographic op pagina www.tno.nl/nl/onze-impact/ is op meerdere plekken te laag. De contrastratio in vakje 11 is bijvoorbeeld 2,1:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn en in vakje 7 1,6:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn. In de afbeelding komen meerdere contrastissues voor.


Het contrast van witte tekst op een oranje achtergrond, zoals meerdere keren voorkomt op onder andere pagina www.tno.nl/nl/tno-insights/newsletter/ is te laag. De contrastratio is hier 2,7:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.


Het contrast van de tekst van de foutmelding onder de formuliervelden op onder andere pagina www.tno.nl/nl/tno-insights/newsletter/ is te laag. De contrastratio van de rode tekst op de lichtrode achtergrond is 2,9:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.


Het contrast van de ondertiteling in de video op pagina www.tno.nl/nl/zie-het-voor-je is regelmatig te laag. Kies een andere kleur, of maak gebruik van een achtergrond om dit probleem op te lossen.


Het contrast van de grijze teksten onder de koppen van de vacatures op pagina www.tno.nl/nl/werken-bij/vacatures/ is te laag. De contrastratio is hier 1,6:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.


Het contrast van de kleine witte tekst op de (donker) blauwe achtergrond in de image map op pagina www.tno.nl/nl/over-tno/organisatie/ is te laag. De contrastratio is hier 2,4:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.


Het contrast van de grote witte tekst op de (donker) blauwe achtergrond in de image map op pagina www.tno.nl/nl/over-tno/organisatie/ is te laag. De contrastratio is hier 2,4:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn.


Het contrast van de kleine witte tekst op de (licht) blauwe achtergrond in de image map op pagina www.tno.nl/nl/over-tno/organisatie/ is te laag. De contrastratio is hier 1,2:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.


Het contrast van de grijze tekst onder de audiospeler op pagina www.tno.nl/nl/tno-insights/artikelen/podcast-hoe-maken-we-de-arbeidsmarkt-veerkrachtig-en-… is te laag. De contrastratio is hier 1,6:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.


Het contrast van de grijze teksten 'Beluister op' en 'Listen on' op de afbeeldingen van de podcastsplatforms op pagina www.tno.nl/nl/tno-insights/artikelen/podcast-hoe-maken-we-de-arbeidsmarkt-veerkrachtig-en-… is te laag. De contrastratio is hier 2,9:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.


Het contrast van de groene tekst in de pdf op pagina publications.tno.nl/publication/34636594/KRZna2/TNO-2020-scenario.pdf is te laag. De contrastratio is hier 2,6:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.


Het contrast van de dikgedrukte groene tekst in de pdf op pagina publications.tno.nl/publication/34636594/KRZna2/TNO-2020-scenario.pdf is te laag. De contrastratio is hier 2,7:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.


Het contrast van de grijze tekst in de pdf op pagina publications.tno.nl/publication/34636594/KRZna2/TNO-2020-scenario.pdf is te laag. De contrastratio is hier 2,1:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.


Het contrast van de grijze kleine tekst bovenaan de pagina's in de pdf op pagina publications.tno.nl/publication/34636594/KRZna2/TNO-2020-scenario.pdf is te laag. De contrastratio is hier 2,1:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.


Het contrast van de grote grijze tekst in de pdf op pagina publications.tno.nl/publication/34636594/KRZna2/TNO-2020-scenario.pdf is te laag. De contrastratio is hier 2,5:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn.


Het contrast van de grote grijze tekst op de gelige achtergrond in de pdf op pagina publications.tno.nl/publication/34636594/KRZna2/TNO-2020-scenario.pdf is te laag. De contrastratio is hier 2,4:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn.


Het contrast van de witte tekst op de groene achtergrond in de tabelheaders, zoals op pagina 12 van de pdf op pagina publications.tno.nl/publication/34636594/KRZna2/TNO-2020-scenario.pdf is te laag. De contrastratio is hier 2,7:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn. Dat geldt ook voor de grote groene tekst zoals op pagina 29 van dezelfde pdf.


Het contrast van de witte tekst onderaan het voorblad van de pdf op pagina publications.tno.nl/publication/34636875/KDhcac/vankranenburg-2020-efuels.pdf is niet overal voldoende. Aan het eind van de zin, rond het woord 'Kler' is de contrastratio 2,8:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.


Het contrast van de witte tekst op de groene achtergrond en van de groene tekst op de witte achtergrond zoals op onder andere pagina 4 in de pdf op pagina publications.tno.nl/publication/34636875/KDhcac/vankranenburg-2020-efuels.pdf is niet hoog genoeg. De contrastratio is hier 2,2:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn voor de kleine tekst en 3:1 voor de grote tekst. Het probleem van deze kleurstelling komt op meerdere plekken in de pdf voor.


Het contrast van de grote witte koppen in de pdf op pagina publications.tno.nl/publication/34636875/KDhcac/vankranenburg-2020-efuels.pdf is niet overal hoog genoeg. Bijvoorbeeld op pagina 7. De contrastratio is hier aan de rechterkant 1,3:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn. Dit probleem komt op meerdere plekken in de pdf voor.


Het contrast van een deel van de quote op pagina 7 van de pdf op pagina publications.tno.nl/publication/34636875/KDhcac/vankranenburg-2020-efuels.pdf is niet hoog genoeg. Het groen heeft een contrastratio van 2,4:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn. Het probleem met het gradiënt komt op meerdere plekken in de pdf voor.


Het contrast van de oranje tekst op de witte achtergrond, zoals op pagina 2 van de pdf op www.tno.nl/media/6037/impact_van_tno.pdf, heeft een te laag contrast. De contrastratio is hier 2,6:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn voor grote en/of dikgedrukte tekst en 4,5:1 voor kleine tekst. Dit contrastprobleem komt op meerdere pagina's voor.


Het contrast van de groene tekst op de witte achtergrond, zoals op pagina 8 van de pdf op www.tno.nl/media/6037/impact_van_tno.pdf, heeft een te laag contrast. De contrastratio is hier 2,6:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn voor grote en/of dikgedrukte tekst en 4,5:1 voor kleine tekst. Dit contrastprobleem komt op meerdere pagina's voor.


Het contrast van de grijze tekst op de witte achtergrond, zoals op pagina 34 van de pdf op www.tno.nl/media/6037/impact_van_tno.pdf, heeft een te laag contrast. De contrastratio is hier 2,7:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn voor grote en/of dikgedrukte tekst en 4,5:1 voor kleine tekst. Dit contrastprobleem komt op meerdere pagina's voor.


1.4.4 Herschalen van tekst (Niveau AA)

Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

Informatie over succescriterium 1.4.4 Herschalen van tekst

Uitkomst: Voldoende


1.4.5 Afbeeldingen van tekst (Niveau AA)

Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.5 Afbeeldingen van tekst

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.tno.nl/nl/onze-impact/ staat een afbeelding/interactieve infographic waarvan de informatie en de tekst niet terugkomt op de pagina. De tekst in de afbeelding kan niet aangepast worden door de gebruiker.


Op de image map op pagina www.tno.nl/nl/over-tno/organisatie/ komen termen en zinnen voor die verder niet terug komen op dezelfde pagina. De tekst kan ook niet aangepast worden door de gebruiker.


1.4.10 Reflow (Niveau AA)

Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.

Informatie over succescriterium 1.4.10 Reflow

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer bezoekers inzoomen op pagina www.tno.nl/nl/onze-impact/ (vanaf 200%) is de infographic niet meer geheel leesbaar/zichtbaar. Er verschijnt daarnaast ook geen scrolbalk waarmee bezoekers de afbeelding wel kunnen bekijken. Onder het kopje ‘Deel deze pagina’ verdwijnt de link naar e-mail.

Er zijn toegankelijkheidsproblemen gevonden ten aanzien van online kaarten of karteringsdiensten, maar hiervoor geldt een uitzondering.
Wanneer bezoekers met viewport 1280 bij 1024 inzoomen naar 400% op pagina www.tno.nl/en/about-tno/contact/ is de Google Maps kaart applicatie niet meer geheel zichtbaar/bedienbaar. Er verschijnt daarnaast ook geen scrollbar waarmee bezoekers de kaart wel kunnen bekijken.

Wanneer bezoekers met viewport 1280 bij 1024 inzoomen naar 400% op pagina www.tno.nl/nl/over-tno/contact/faq/ is niet meer alle informatie in de accordeon goed leesbaar. Dit komt op meerdere pagina's voor, waaronder op pagina www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/artificiele-intelligentie/use-cases/programmalijn-2-verantwoorde-….


Wanneer bezoekers met viewport 1280 bij 1024 inzoomen naar 400% op pagina www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/energietransitie/roadmaps/duurzame-ondergrond/naar-een-duurzaam-… is de tabel niet meer goed leesbaar. Er verschijnt daarnaast ook geen scrollbar waarmee bezoekers de tabel wel kunnen bekijken.


1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content (Niveau AA)

De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

Informatie over succescriterium 1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer bezoekers de site voor het eerst bezoeken verschijnt er een pop-up waarin bezoekers zich kunnen inschrijven voor de nieuwsbrief. Het contrast van de rand van het invoerveld is te laag. De contrastratio is 1,4:1 met de blauwe achtergrond en 2,1 met de witte achtergrond is in het invoerveld, waar dat minimaal 3:1 moet zijn.


Het contrast van het wereldbol-icoon voor de taalwissel in de header (iedere pagina) is te laag. De contrastratio is hier, afhankelijk van de achtergrond, 2,1:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn.


Het contrast van het wereldbol-icoon voor de taalwissel in de header (iedere pagina) is te laag als het icoon focus heeft. De contrastratio is hier, afhankelijk van de achtergrond, 1,2:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn.


Het contrast van de lichtgrijze social media iconen naast 'Deel deze pagina' op pagina www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/informatie-communicatie-technologie/ is te laag. De contrastratio is hier 1,8:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn. Dit komt op meerdere pagina's voor, waaronder op www.tno.nl/nl/onze-impact/.


Het contrast van de oranje pijlen in de image map op pagina www.tno.nl/nl/over-tno/organisatie/ is niet hoog genoeg. De contrastratio is hier 2,7;1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn.


1.4.12 Tekstafstand (Niveau AA)

Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze stijleigenschappen voor tekst in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.

Informatie over succescriterium 1.4.12 Tekstafstand

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer bezoekers de tekst op pagina www.tno.nl/nl/tno-insights/artikelen/podcast-serie-biedt-achtergronden-bij-arbobalans-2020/ aanpassen naar de eisen van dit succescriterium, zijn niet alle koppen onder 'Gerelateerd' meer goed leesbaar. Dit gebeurt op ca 1010px breedte.


Wanneer bezoekers met viewport 1280 bij 1024 op pagina www.tno.nl/nl/werken-bij/vacatures inzoomen naar 400% en de tekstafstand aanpassen naar de eisen van dit succescriterium, zijn de titels van de vacatures niet meer helemaal goed leesbaar. Dit geldt ook voor de koppen van de nieuwsartikelen op pagina www.tno.nl/nl/over-tno/nieuws/.


Wanneer bezoekers de tekstafstand op pagina www.tno.nl/nl/tno-insights/ aanpassen naar de eisen van dit succescriterium, zijn niet alle koppen (voornamelijk de hele lange koppen, zoals 'Hoe brengen we de bestrijding van criminaliteit naar een hoger niveau?') niet meer helemaal leesbaar.


Wanneer bezoekers inzoomen naar 200% op pagina www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/energietransitie/roadmaps/duurzame-ondergrond/naar-een-duurzaam-… en de tekstafstand aanpassen naar de eisen van dit succescriterium, is de tabel op de pagina niet meer leesbaar omdat een deel 'van de pagina' verdwijnt. Er verschijnt geen scrollbar om de tabel alsnog te kunnen lezen.


1.4.13 Content bij hover of focus (Niveau AA)

Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.

Informatie over succescriterium 1.4.13 Content bij hover of focus

Uitkomst: Voldoende


2. Bedienbaar

2.1 Toetsenbordtoegankelijk

2.1.1 Toetsenbord (Niveau A)

Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

Informatie over succescriterium 2.1.1 Toetsenbord

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer bezoekers de site voor het eerst bezoeken verschijnt er een pop-up waarin bezoekers zich kunnen inschrijven voor de nieuwsbrief. De sluit-knop en de link 'Nee, ik blijf liever op de site' zijn niet toetsenbordtoegankelijk.

De + en i iconen in de accordeons op de website, waarmee bezoekers opties kunnen in-of uitklappen, zijn niet toetsenbordtoegankelijk. Dit geldt voor alle accordeons, bijvoorbeeld op pagina www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/energietransitie/roadmaps/duurzame-ondergrond/naar-een-duurzaam-….

De zoekfunctie in de header van de pagina (iedere pagina) is niet toetsenbordtoegankelijk.

Nadat bezoekers de zoekfunctie in de header van de pagina (iedere pagina) hebben geopend en met de tabtoets naar de 'Bent u op zoek naar' items willen navigeren, worden de eerste vier menu-items overgeslagen. Deze items zijn niet toetsenbordtoegankelijk.

De pijltoetsen om door de slides in de slider op de homepage te bewegen, zijn niet toetsenbordtoegankelijk.

De witte rondjes onder in de slider om door de slides in de slider op de homepage te bewegen, zijn niet toetsenbordtoegankelijk.

Op pagina www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/informatie-communicatie-technologie/ staan achter 'Deel deze pagina' social media iconen en een printoptie. Deze zijn niet toetsenbordtoegankelijk, maar kunnen wel met de muis bediend worden. Dit komt op alle pagina's met deze functie voor, waaronder op www.tno.nl/nl/over-tno/contact/faq/ en op www.tno.nl/nl/tno-insights/artikelen/podcast-hoe-maken-we-de-arbeidsmarkt-veerkrachtig-en-….

De audiospelers op pagina www.tno.nl/nl/tno-insights/artikelen/podcast-serie-biedt-achtergronden-bij-arbobalans-2020/ zijn niet toetsenbordtoegankelijk. In plaats van de play-knop, krijgen bezoekers die met het toetsenbord navigeren de link 'Skip to main content' te zien, waarvan het niet duidelijk is waar die voor is aangezien er niets gebeurt na klikken.

De link 'Lees meer' in het roze contentblok op pagina www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/informatie-communicatie-technologie/ is niet toetsenbordtoegankelijk maar kan wel met de muis bediend worden. Dat geldt ook voor de link 'Neem contact op' in het roze contentblok op pagina www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/artificiele-intelligentie/use-cases/programmalijn-2-verantwoorde-….

De links/buttons in de infographic op pagina www.tno.nl/nl/onze-impact/ zijn niet toetsenbordtoegankelijk.

Advies. Alle links op pagina www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/informatie-communicatie-technologie/ onder 'Roadmaps' en 'Expertisegroepen' staan in de code dubbel, waardoor bezoekers die met het toetsenbord navigeren dubbel zo vaak de tabtoets moeten gebruiken.


2.1.2 Geen toetsenbordval (Niveau A)

Als de toetsenbordfocus met de toetsenbordinterface verplaatst kan worden naar een component van de pagina, dan kan de focus ook met alleen de toetsenbordinterface weer van dat component weg worden bewogen. En, als er meer nodig is dan de standaard pijl- of tabtoetsen of andere standaard methoden om de focus te verplaatsen, dan wordt de gebruiker geïnformeerd over de manier waarop de focus kan worden verplaatst.

Informatie over succescriterium 2.1.2 Geen toetsenbordval

Uitkomst: Voldoende


2.1.4 Enkel teken sneltoets (Niveau A)

Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.1.4 Enkel teken sneltoets

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Video's moeten een extra stuk code hebben die de standaard sneltoetsen van de videospeler uitschakelen, omdat de sneltoetsen de functionaliteit van screenreaders kunnen beïnvloeden. De Youtube videospeler op pagina www.tno.nl/nl/onze-impact/ bevat dat stukje code niet. Voeg de parameters 'disablekb=1' aan de url toe om de sneltoetsen uit te schakelen. Dat geldt ook voor de video op www.tno.nl/nl/zie-het-voor-je.


2.2 Genoeg tijd

2.2.1 Timing aanpasbaar (Niveau A)

Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.1 Timing aanpasbaar

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op sommige pagina’s staan bewegende delen die informatie bevatten. Hier is een tijdslimiet aanwezig voor het lezen van de teksten. Deze kan niet uitgezet, aangepast of verlengd worden. Zie een slider op www.tno.nl/en/ en op www.tno.nl/nl/zie-het-voor-je.


2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen (Niveau A)

Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de homepage staat een slider die automatisch beweegt en langer dan 5 seconden blijft bewegen. Bezoekers kunnen de slider niet pauzeren, stoppen of verbergen. Dit komt op meerdere pagina's voor, waaronder op www.tno.nl/en/ en op www.tno.nl/nl/zie-het-voor-je

Op pagina www.tno.nl/nl/zie-het-voor-je staat ook op de pagina een afbeelding die continu verandert. Bezoekers kunnen dit niet pauzeren, stoppen of verbergen.


2.3 Toevallen en fysieke reacties

2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde (Niveau A)

Webpagina's bevatten niets wat meer dan drie keer flitst in enige periode van één seconde of de flits is beneden de algemene flits- en rodeflitsdrempelwaarden.

Informatie over succescriterium 2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde

Uitkomst: Voldoende


2.4.1 Blokken omzeilen (Niveau A)

Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

Informatie over succescriterium 2.4.1 Blokken omzeilen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Er is geen mechanisme om terugkerende blokken met links over te slaan. Deze link helpt mensen die blind zijn of motorische beperkingen hebben om sneller bij de unieke inhoud van de pagina te komen.

Toetsenbordgebruikers moeten hierdoor op elke pagina door alle menu-links heen om bij de hoofdcontent te komen.

Voeg een zogenaamde ‘skiplink’ toe waarmee het menu overgeslagen kan worden. Ook is het aan te raden om de hoofdcontent de ‘role=main’ te geven. Bezoekers die landmarks gebruiken kunnen dan meteen naar de hoofdcontent gaan.


2.4.2 Paginatitel (Niveau A)

Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

Informatie over succescriterium 2.4.2 Paginatitel

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De pdf op publications.tno.nl/publication/34636594/KRZna2/TNO-2020-scenario.pdf heeft geen titel. Voeg een beschrijvende titel toe en kies onder 'Weergave bij openen' voor documenttitel om dit probleem op te lossen.

De pdf op publications.tno.nl/publication/34636875/KDhcac/vankranenburg-2020-efuels.pdf heeft geen titel. Voeg een beschrijvende titel toe en kies onder 'Weergave bij openen' voor documenttitel om dit probleem op te lossen.


2.4.3 Focus volgorde (Niveau A)

Als een webpagina sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

Informatie over succescriterium 2.4.3 Focus volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer bezoekers de website voor het eerst openen verschijnt er een cookiemelding en een pop-up voor de nieuwsbrief en wordt de rest van de site donkerder gemaakt. De cookiemelding en vervolgens de pop-up moeten als eerste focus krijgen, maar de focus start op de achterliggende website.

Na het doorlopen van de menu-items in de navigatiebalk (iedere pagina), verspringt de focus naar de menu opties onder die menu-items, ook als het menu-item niet geopend is. Zorg ervoor dat ingeklapte menu's worden overgeslagen. Dit geldt ook voor de menu-items in de zoekfunctie in de header van de pagina (iedere pagina).

Wanneer bezoekers inzoomen naar 250% verandert het navigatiemenu in een hamburgermenu. Wanneer bezoekers het menu openen en er met de tabtoets doorheen willen navigeren, gaat de focusvolgorde eerst verder op de achterliggende pagina.

Wanneer bezoekers met het toetsenbord over onder andere pagina www.tno.nl/nl/werken-bij/vacatures/ en pagina www.tno.nl/nl/over-tno/nieuws/ navigeren, komen bezoekers eerst de knop tegen waarmee zij een zoekopdracht inzenden, en daarna pas het zoekveld. Dit komt op meerdere pagina's voor, waaronder op pagina www.tno.nl/nl/zoeken/.


Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis zou kunnen hebben voor gebruikers in het algemeen.

Informatie over succescriterium 2.4.4 Linkdoel (in context)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de homepage, onder 'Volg TNO op social media' staan social media logo's die linken naar een pagina op dat betreffende platform. Voor de twee Twitter pagina's is de naam van het social media platform (Twitter) niet opgenomen in de linktekst. Screenreadergebruikers weten dus niet naar welk platform zij worden doorverwezen voor 'Nieuws' en 'Recruitment'.

De links onder 'Aandachtsgebieden' op de homepage hebben geen toegankelijke naam en missen daardoor in het geheel een linkdoel.

Het linkdoel van de link om naar de Engelse pagina te gaan (in de header van iedere pagina) heeft geen duidelijke linktekst. De linktekst is nu 'EN', dat is niet beschrijvend genoeg.

Wanneer bezoekers inzoomen naar 250% verandert het navigatiemenu in een hamburgermenu. Deze link om het menu te openen en te sluiten heeft geen naam.

De iconen achter 'Deel deze pagina' op www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/informatie-communicatie-technologie/ hebben geen alternatieve tekst en missen daardoor in het geheel een linkdoel. Dit komt op alle pagina's met deze functie voor, bijvoorbeeld op www.tno.nl/nl/over-tno/contact/faq/.

De linknaam van het 'home' icoon in het kruimelpad op pagina www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/informatie-communicatie-technologie/ is 'Group'. Dit is geen duidelijk linkdoel. Dit komt op alle pagina's met een kruimelpad voor.

Alle links op pagina www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/informatie-communicatie-technologie/ onder 'Roadmaps' en 'Expertisegroepen' staan in de code dubbel, waardoor bezoekers die met het toetsenbord navigeren dubbel zo vaak de tabtoets moeten gebruiken.

De links in de afbeelding/infographic op www.tno.nl/nl/onze-impact/ hebben geen toegankelijke naam en missen daardoor in het geheel een linkdoel.

De afbeelding op pagina www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/energietransitie/roadmaps/duurzame-ondergrond/naar-een-duurzaam-… is een link, maar mist een linkdoel. De enige content van deze link is een afbeelding. De afbeelding is verborgen van hulpsoftware met een leeg alt-attribuut. Dit zorgt ervoor dat deze link geen content heeft.

Op pagina www.tno.nl/nl/tno-insights/artikelen/podcast-hoe-maken-we-de-arbeidsmarkt-veerkrachtig-en-… staan vier links in afbeeldingen naar verschillende podcasts platform. De linktekst bevat alleen de naam van het platform, dat is niet beschrijvend genoeg. Voeg alle tekst binnen de afbeelding toe, zoals 'Beluister op' om dit probleem op te lossen.

Op pagina www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/energietransitie/roadmaps/duurzame-ondergrond/naar-een-duurzaam-… kunnen bezoekers door op de afbeelding te klikken, een grotere versie openen. De knop om dit scherm te sluiten is een link zonder content en dus zonder linkdoel.

Advies: Op meerdere plekken op de website komen links en buttons voor die naar dezelfde pagina verwijzen, zoals 'Mediavragen? (link) Neem contact op met onze persvoorlichters (button)'. Screenreadergebruikers kunnen een linklijst opvragen waarmee zij over de pagina kunnen navigeren. Dubbele links zijn onnodig en verwarrend. Daarnaast heeft een button een andere functie dan een link, zie Naam, rol, waarde.

Advies: Op de homepage komt vaak de linktekst 'Lees verder' voor. Dit is niet beschrijvend voor screenreadergebruikers, die een linklijst kunnen opvragen om zo over de pagina te navigeren. Gebruik een beschrijvende tekst, eventueel onzichtbaar, om dit probleem op te lossen. Datzelfde geldt voor de linktekst 'Route in 9292' op pagina www.tno.nl/nl/over-tno/locaties/.


2.4.5 Meerdere manieren (Niveau AA)

Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

Informatie over succescriterium 2.4.5 Meerdere manieren

Uitkomst: Voldoende


2.4.6 Koppen en labels (Niveau AA)

Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

Informatie over succescriterium 2.4.6 Koppen en labels

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer bezoekers inzoomen op pagina www.tno.nl/nl/onze-impact/ (vanaf 250%) verdwijnt de contactinformatie onder de contactpersoon en kunnen bezoekers alleen nog maar op 'e-mail' klikken, waarna de contactinformatie schermbreed verschijnt. 'E-mail' is niet beschrijvend voor de functie van de button. Dit komt op alle pagina's met een contactpersoon voor.


2.4.7 Focus zichtbaar (Niveau AA)

Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

Informatie over succescriterium 2.4.7 Focus zichtbaar

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Er is geen zichtbare focus voor bezoekers die met het toetsenbord navigeren.

Als de focus op interactieve elementen zichtbaar wordt, treedt een ander probleem op. De onzichtbare links van het hoofdmenu krijgen focus. Dit komt op elke pagina voor, zie bijvoorbeeld pagina www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/informatie-communicatie-technologie/. De focus gaat eerst over de navigatie items: van ‘Aandachtsgebieden’ tot ‘TNO insights’ en vervolgens over een zeer groot aantal links die niet in beeld zijn. De interactieve elementen die niet in beeld zijn mogen geen focus krijgen.


2.5 Input modaliteiten

2.5.1 Aanwijzergebaren (Niveau A)

Alle functionaliteit waarmee bij de bediening gebruik wordt gemaakt van meerpunts- of padgebaseerde gebaren, kan worden bediend met een enkele aanwijzer zonder een padgebaseerd gebaar, tenzij een meerpunts- of padgebaseerd gebaar essentieel is.

Informatie over succescriterium 2.5.1 Aanwijzergebaren

Uitkomst: Voldoende


2.5.2 Aanwijzerannulering (Niveau A)

Voor functionaliteit die kan worden bediend met een enkele aanwijzer, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.5.2 Aanwijzerannulering

Uitkomst: Voldoende


2.5.3 Label in naam (Niveau A)

Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

Informatie over succescriterium 2.5.3 Label in naam

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer bezoekers de site voor het eerst bezoeken verschijnt er een pop-up waarin bezoekers zich kunnen inschrijven voor de nieuwsbrief. Het invoerveld heeft geen toegankelijke naam. Dit invoerveld is niet met stem te bedienen. De placeholdertekst, die als een label dient, komt niet overeen met de toegankelijke naam (die ontbreekt).

Het logo van TNO (bovenaan iedere pagina) is een link met zichtbare tekst ‘TNO’. Deze link heeft geen toegankelijke naam waardoor deze link is niet met stem te bedienen.

Ook de links onder 'Aandachtsgebieden' op de homepage hebben geen naam. De zichtbare tekst die door de gebruiker wordt voorgelezen kan deze link niet activeren.


2.5.4 Bewegingsactivering (Niveau A)

Functionaliteit die kan worden bediend door de beweging van een apparaat of beweging van een gebruiker, kan ook worden bediend met componenten van de gebruikersinterface. De reactie op de beweging kan worden uitgeschakeld om onbedoelde activering te voorkomen, behalve wanneer:

Informatie over succescriterium 2.5.4 Bewegingsactivering

Uitkomst: Niet aanwezig


3. Begrijpelijk

3.1 Leesbaar

3.1.1 Taal van de pagina (Niveau A)

De standaard menselijke taal van elke webpagina kan door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 3.1.1 Taal van de pagina

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Er is geen taal ingesteld voor de pdf op pagina www.tno.nl/media/6037/impact_van_tno.pdf.


3.1.2 Taal van onderdelen (Niveau AA)

De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

Informatie over succescriterium 3.1.2 Taal van onderdelen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.tno.nl/nl/onze-impact/ staat een afbeelding/interactieve infographic. De tekst hiervan is in het Engels. Dit iframe heeft een taalwissel nodig zodat de voorleessoftware de inhoud daarvan met de juiste uitspraakregels kan voorlezen.

De knoppen van de audiospelers op pagina www.tno.nl/nl/tno-insights/artikelen/podcast-serie-biedt-achtergronden-bij-arbobalans-2020/ en op www.tno.nl/nl/tno-insights/artikelen/podcast-hoe-maken-we-de-arbeidsmarkt-veerkrachtig-en-… hebben Engelstalige toegankelijke namen.

Op pagina www.tno.nl/nl/tno-insights/artikelen/podcast-serie-biedt-achtergronden-bij-arbobalans-2020/ staan iframes. Elk iframe heeft een taal-attribuut met waarde ‘en’. De inhoud van deze iframes is in het Nederlands. Verander de waarde naar ‘nl’.


3.2 Voorspelbaar

3.2.1 Bij focus (Niveau A)

Als een component van de gebruikersinterface de focus krijgt, dan veroorzaakt dat geen contextwijziging.

Informatie over succescriterium 3.2.1 Bij focus

Uitkomst: Voldoende


3.2.2 Bij input (Niveau A)

Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

Informatie over succescriterium 3.2.2 Bij input

Uitkomst: Voldoende


3.2.3 Consistente navigatie (Niveau AA)

Navigatiemechanismen, die op meerdere webpagina's binnen een verzameling webpagina's herhaald worden, komen elke keer dat ze worden herhaald in dezelfde relatieve volgorde voor, tenzij een verandering wordt geïnitieerd door de gebruiker.

Informatie over succescriterium 3.2.3 Consistente navigatie

Uitkomst: Voldoende


3.2.4 Consistente identificatie (Niveau AA)

Componenten die dezelfde functionaliteit hebben binnen een verzameling webpagina's worden consistent geïdentificeerd.

Informatie over succescriterium 3.2.4 Consistente identificatie

Uitkomst: Voldoende


3.3 Assistentie bij invoer

3.3.1 Foutidentificatie (Niveau A)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

Informatie over succescriterium 3.3.1 Foutidentificatie

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer bezoekers op pagina www.tno.nl/nl/tno-insights/newsletter/ niets invullen, verschijnt de melding 'Vul je je e-mailadres in?'. Dat is geen foutidentificatie maar een foutinstructie. Een foutmelding moet benoemen wélke fout is gemaakt en wáár die fout is gemaakt. Bijvoorbeeld: 'Je hebt het veld 'E-mailadres' niet ingevuld.'


3.3.2 Labels of instructies (Niveau A)

Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

Informatie over succescriterium 3.3.2 Labels of instructies

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer bezoekers de site voor het eerst bezoeken verschijnt er een pop-up waarin bezoekers zich kunnen inschrijven voor de nieuwsbrief. Het invoerveld in de pop-up heeft geen label.


3.3.3 Foutsuggestie (Niveau AA)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

Informatie over succescriterium 3.3.3 Foutsuggestie

Uitkomst: Voldoende


Voor webpagina's die wettelijke verplichtingen of financiële transacties voor de gebruiker uitvoeren, die, door de gebruiker te beheren gegevens in gegevensopslagplaatsen verwijderen of wijzigen, of die antwoorden van de gebruiker verzenden, geldt minstens één van de volgende zaken:

  1. Omkeerbaar: Verzendingen kunnen ongedaan gemaakt worden.
  2. Gecontroleerd: Door de gebruiker ingevoerde gegevens worden gecontroleerd op invoerfouten en de gebruiker wordt de mogelijkheid gegeven om ze te verbeteren.
  3. Bevestigd: Er is een mechanisme beschikbaar voor het beoordelen, bevestigen en verbeteren van informatie voordat de verzending wordt voltooid.

Informatie over succescriterium 3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)

Uitkomst: Niet aanwezig


4. Robuust

4.1 Compatibel

4.1.1 Parsen (Niveau A)

In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

Informatie over succescriterium 4.1.1 Parsen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de homepage komen meerdere eindtags van het paragraaf element (</p>) voor, zonder openingstag. Dit komt op meerdere pagina's voor.

Op de homepage komen meerdere <label> voor met als rol 'button'. Dit komt op meerdere pagina's voor.

Op pagina www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/informatie-communicatie-technologie/ komen de volgende id's dubbel voor: 18883, field42998, field42999, field43000, field43001, optin, submit-18883, fczfhxvn.

Op pagina www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/energietransitie/roadmaps/duurzame-ondergrond/naar-een-duurzaam-… komen de volgende id's dubbel voor: 18883, field42998, field42999, field43000, field43001,optin, submit-18883, jxklphye.

Op pagina www.tno.nl/nl/tno-insights/artikelen/podcast-serie-biedt-achtergronden-bij-arbobalans-2020/ komt een eindtag </small> voor, maar geen openingstag. Dit komt ook voor op pagina www.tno.nl/nl/tno-insights/artikelen/podcast-hoe-maken-we-de-arbeidsmarkt-veerkrachtig-en-….

Op pagina www.tno.nl/nl/zie-het-voor-je wordt het button-element gebruikt binnen het a-element. Dit komt op meerdere pagina's voor, waaronder op www.tno.nl/nl/werken-bij/vacatures/.

In de cookie-banner wordt het role-attribuut binnen het label-element gebruikt. Dit is semantisch niet correct. Dit komt op alle pagina’s voor. Zie bijvoorbeeld www.tno.nl/nl/over-tno/nieuws/.


4.1.2 Naam, rol, waarde (Niveau A)

Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

Informatie over succescriterium 4.1.2 Naam, rol, waarde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer bezoekers de site voor het eerst bezoeken verschijnt er een pop-up waarin bezoekers zich kunnen inschrijven voor de nieuwsbrief. De sluit-knop is een afbeelding die klikbaar is gemaakt met Javascript. Bij deze zelfgeschreven knop ontbreekt de juiste rol. De voorleessoftware kan niet aan zijn gebruiker vertellen dat dit een knop is en wat deze knop doet.

Wanneer bezoekers de site voor het eerst bezoeken verschijnt er een pop-up waarin bezoekers zich kunnen inschrijven voor de nieuwsbrief. De link 'Nee, ik blijf liever op de site' heeft als rol 'text', dat moet 'link' zijn.

Wanneer bezoekers de site voor het eerst bezoeken verschijnt er een pop-up waarin bezoekers zich kunnen inschrijven voor de nieuwsbrief. Het invoerveld heeft geen toegankelijke naam.

Wanneer bezoekers de site voor het eerst bezoeken verschijnt er een pop-up waarin bezoekers zich kunnen inschrijven voor de nieuwsbrief. De sluit-knop heeft als alternatieve tekst 'X'. Deze tekst beschrijft niet wat de functie is van deze knop.

De knop om de zoekfunctie in de header van de pagina (iedere pagina) te openen, heeft geen naam en rol.

De zoekvelden op de website hebben in de code geen label en missen daarmee een naam.

De pijltoetsen om door de slides in de slider op de homepage te bewegen, hebben geen naam en rol.

De witte rondjes onder in de slider om door de slides in de slider op de homepage te bewegen, hebben geen naam en rol.

Wanneer bezoekers inzoomen naar 250% verandert het navigatiemenu in een hamburgermenu. Deze link om het menu te openen heeft geen naam.

Wanneer bezoekers inzoomen naar 250% verandert het navigatiemenu in een hamburgermenu. De knop om het menu te sluiten heeft geen naam.

Het is voor ziende gebruikers op de site duidelijk wanneer uitklapbare menu-items, zoals de menu-items in het navigatiemenu, het hamburgermenu dat verschijnt wanneer bezoekers inzoomen naar 250% en de + knoppen in dat menu, uitgeklapt zijn of niet. Deze informatie is niet beschikbaar voor screenreadergebruikers. Gebruik aria-expanded of een vergelijkbare techniek om dit probleem op te lossen. Dit geldt ook voor de accordeons op andere pagina's, onder andere op pagina www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/informatie-communicatie-technologie/.

De links onder 'Aandachtsgebieden' op de homepage hebben geen naam.

De iconen van sociale netwerken achter 'Deel deze pagina' op www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/informatie-communicatie-technologie/ hebben geen juiste rol. Deze afbeeldingen fungeren als links. Dit is niet aan hulpsoftware doorgegeven. Een blinde gebruiker weet niet dat hier een link staat. Dit komt op alle pagina's met deze functie voor, waaronder op www.tno.nl/nl/over-tno/contact/faq/.

Op de website komen meerdere keren links voor die als rol button hebben, of buttons die als rol link hebben. Voorbeeld op pagina www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/informatie-communicatie-technologie/, de button 'Meld je aan voor de updates' verwijst naar een andere pagina en is dus een link. Ook de links onder 'Expertisegroepen' zijn in de HTML-code nu knoppen in plaats van links. Dit komt op meerdere pagina's voor.

Het mechanisme om de accordeon items in- of uit te klappen (het -/+ icoon) op pagina www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/informatie-communicatie-technologie/ heeft geen toegankelijke naam. Zie ook 1.1.1. Dit komt op alle pagina's met een accordeon en ook in het mobiele menu voor.

Op afbeelding www.tno.nl/nl/onze-impact/ staat een afbeelding/interactieve infographic. De vier links in het midden zijn in de code buttons, terwijl het links zijn. Daarnaast hebben de buttons geen toegankelijke naam en missen daardoor een duidelijk linkdoel. Dit geldt ook voor de links in de buitenste rand van de infographic, zoals '17. Partnership voor de goals'.

De button om te zoeken naast 'Zoeken binnen Tno Insights' op pagina www.tno.nl/nl/tno-insights/artikelen/podcast-serie-biedt-achtergronden-bij-arbobalans-2020/ heeft geen toegankelijke naam.

De buttons 'Toon meer' onder de selectievakjes op pagina www.tno.nl/nl/werken-bij/vacatures/ hebben geen juiste rol. De voorleessoftware kan niet aan zijn gebruiker vertellen dat hier een knop staat. Dat geldt onder andere ook voor pagina www.tno.nl/nl/over-tno/nieuws/ en pagina www.tno.nl/nl/zoeken/.

De afbeelding op pagina www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/energietransitie/roadmaps/duurzame-ondergrond/naar-een-duurzaam-… is een link, maar deze link heeft geen naam.

Op pagina www.tno.nl/nl/tno-insights/artikelen/podcast-serie-biedt-achtergronden-bij-arbobalans-2020/ staan iframes zonder title-elementen. De toegankelijke namen van deze iframes ontbreken waardoor een blinde gebruiker van hulpsoftware niet weet wat in deze iframes staat en kan geen bewuste keuze maken of hij deze iframes wil openen. Iframes zonder title-elementen komen op andere pagina’s voor. Zie www.tno.nl/nl/onze-impact/.


4.1.3 Statusberichten (Niveau AA)

In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

Informatie over succescriterium 4.1.3 Statusberichten

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer bezoekers de site voor het eerst bezoeken verschijnt er een pop-up waarin bezoekers zich kunnen inschrijven voor de nieuwsbrief. Screenreadergebruikers krijgen hier geen melding van.

Wanneer bezoekers een pagina bezoeken, bijvoorbeeld www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/informatie-communicatie-technologie/, verschijnt er na enige tijd een pop-up van Hotjar (externe organisatie) voor een survey. Screenreadergebruikers krijgen hier geen melding van.

Onderbouwing van de evaluatie

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de evaluatiemethode van het W3C, WCAG-EM. Dit gebeurt grotendeels handmatig door een steekproef te nemen. Voor een quickscan geldt dat we slechts delen uit deze methodiek gebruiken. Ondanks alle zorgvuldigheid en ervaring van de onderzoeker kan het voorkomen dat een probleem niet gesignaleerd is. Houd er rekening mee dat in een volgend onderzoek bepaalde onderdelen anders worden beoordeeld omdat technologieën en hulpsoftware worden doorontwikkeld. Bij het handmatig onderzoek wordt gebruik gemaakt van tools.

Steekproef getoetste webpagina's

Ondersteunende technieken

Webbrowsers (useragents) en andere software

Bij dit onderzoek is de volgende software gebruikt:

Mozilla Firefox 89
Google Chrome 91
Adobe Acrobat Pro DC

Bronnen

Deze rapportage is grotendeels gemaakt met de online evaluatietool van W3C.

Bron: toegankelijkheidsrapport.swink.nl/tno.nl/audit/
Geprint: 2022-07-05 05:19:25 v2.4-011