Toegankelijkheidsonderzoek

Issues:
Audit digitale toegankelijkheid website TNO

(Alleen de bevindingen)

Scope van de evaluatie

Naam website TNO
Scope van de website Alle pagina's en pdf's op www.tno.nl
Conformiteitsdoel WCAG 2.1 niveau AA

Uitgebreide toetsresultaten

1. Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 1: Wanneer bezoekers de site voor het eerst bezoeken, verschijnt er een pop-up waarin bezoekers zich kunnen inschrijven voor de nieuwsbrief. De sluit-knop heeft als alternatieve tekst 'X'. Dat is niet beschrijvend genoeg.

Bevinding 2: Wanneer bezoekers de site voor het eerst bezoeken, verschijnt er een pop-up waarin bezoekers zich kunnen inschrijven voor de nieuwsbrief. De afbeelding in de pop-up heeft geen alternatieve tekst. Voeg een leeg alt attribuut toe om de afbeelding als decoratief te markeren.

Bevinding 3: Het logo van TNO (bovenaan iedere pagina) heeft geen alternatieve tekst. Logo's moeten altijd in ieder geval het woord 'logo', de organisatienaam en eventuele andere tekst in het logo als alternatieve tekst bevatten. Daarnaast is het logo een link, dus moet ook het linkdoel worden benoemd in de alternatieve tekst. Dat geldt ook voor het logo van TNO (plus de tekst Innovation for life) in de footer van iedere pagina.

Bevinding 4: Het icoon van het vergrootglas in de header van de pagina (iedere pagina) heeft geen alternatieve tekst.

Bevinding 5: Een aantal afbeeldingen op de homepage, onder 'Aandachtsgebieden', hebben als alternatieve tekst 'icon'. Onder andere de afbeelding bij 'Defensie en veiligheid' en 'Energietransitie'. Deze afbeeldingen zijn decoratief en hebben geen alternatieve tekst nodig. Laat het alt-attribuut leeg om dit probleem op te lossen. Dit geldt ook voor de Engelstalige homepage www.tno.nl/nl/zie-het-voor-je.

Bevinding 6: De iconen achter 'Deel deze pagina' op www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/informatie-communicatie-… hebben geen alternatieve tekst. Dit komt op alle pagina's met deze functie voor, bijvoorbeeld op www.tno.nl/nl/over-tno/contact/faq/.

Bevinding 7: Het mechanisme om de accordeon items in- of uit te klappen (het -/+ icoon) op pagina www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/informatie-communicatie-… heeft geen alternatieve tekst.

Bevinding 8: De afbeeldingen en afbeeldingen die fungeren als link in de infographic op pagina www.tno.nl/nl/onze-impact/ hebben geen alternatieve tekst.
Bij deze afbeeldingen ontbreekt het alt-attribuut. Dit zorgt ervoor dat de bestandsnaam van de afbeelding wordt voorgelezen.

Bevinding 9: Het icoon naast 'LinkedIn' op pagina www.tno.nl/nl/onze-impact/, dat aan ziende bezoekers duidelijk maakt dat de link verwijst naar een externe pagina, heeft geen alternatieve tekst die dezelfde informatie doorgeeft een bezoekers met hulpsoftware. Dit geldt ook voor dezelfde iconen op pagina www.tno.nl/nl/over-tno/contact/faq/.

Bevinding 10: Het logo van TNO boven en onder het formulier op pagina www.tno.nl/nl/tno-insights/newsletter/ heeft als alternatieve tekst alleen 'Tno'. Logo's moeten altijd in ieder geval het woord 'logo', de organisatienaam en eventuele andere tekst in het logo als alternatieve tekst bevatten. Daarnaast is het logo een link, dus moet ook het linkdoel worden benoemd in de alternatieve tekst.

Bevinding 11: De afbeeldingen onder 'Gerelateerd' op pagina www.tno.nl/nl/tno-insights/artikelen/podcast-serie-biedt-… hebben geen alternatieve tekst. Dit probleem op meerdere plaatsen op de site voor, zoals de foto van Wendela Hooftman en de afbeeldingen onder 'Nieuws' op dezelfde pagina, de afbeeldingen op pagina www.tno.nl/nl/over-tno/nieuws/, de afbeelding onder 'Meest gelezen' op pagina www.tno.nl/nl/tno-insights en de afbeeldingen bij de locaties op pagina www.tno.nl/nl/over-tno/locaties/. Deze afbeeldingen mogen aangemerkt worden als decoratief door wel het alt-attribuut toe te voegen, maar de waarde leeg te laten.

Bevinding 12: Het zoek-icoon bij het zoekveld 'Zoeken binnen Tno Insights' op pagina www.tno.nl/nl/tno-insights/artikelen/podcast-serie-biedt-… heeft geen alternatieve tekst. Dat geldt onder andere ook voor het zoek-icoon op pagina www.tno.nl/nl/werken-bij/vacatures/ en het zoek-icoon op pagina www.tno.nl/nl/over-tno/nieuws/.

Bevinding 13: De image map op pagina www.tno.nl/nl/over-tno/organisatie/ bevat geen beschrijving binnen het alt-attribuut. De area-elementen hebben ook geen alternatieve tekst.

Bevinding 14: Op pagina www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/energietransitie/roadmaps/… kunnen bezoekers door op de afbeelding te klikken, een grotere versie openen. De knop om dit scherm te sluiten heeft alleen een title-attribuut. Het title-attribuut wordt niet door alle browsers en hulpsoftware ondersteund als alternatieve tekst.

Bevinding 15: De afbeelding op www.tno.nl/nl/werken-bij/tno-als-werkgever/diversiteit-en-… heeft wel een alternatieve tekst, maar is dubbelop met het onderschrift onder de afbeelding. Deze afbeelding mag worden gemarkeerd als decoratief door het alt-attribuut leeg te laten.

Bevinding 16: Op meerdere plaatsen op de website komt het contentblok 'TNO Job alert' voor. De afbeelding heeft geen alternatieve tekst, maar fungeert ook als link dus de alternatieve tekst moet een linkdoel beschrijven.

Bevinding 17: Op pagina www.tno.nl/nl/tno-insights/artikelen/podcast-hoe-maken-we-de-… staan vier logo’s van websites waar de podcast beluisterd kan worden. Deze klikbare afbeeldingen bevatten teksten die niet in de alternatieve teksten van de afbeeldingen voorkomen. Zorg ervoor dat het alt-attribuut van elke afbeelding de exacte tekst bevat als op de afbeelding.

Bevinding 18: Op de homepage, onder 'Volg TNO op social media' staan social media logo's die linken naar een pagina op dat betreffende platform. Voor de twee Twitter pagina's is de naam van het social media platform (Twitter) niet opgenomen in de linktekst. Een ziende gebruiker ziet het logo van Twitter en weet dat deze link naar Twitter-pagina gaat. Screenreadergebruikers weten dus niet naar welk platform zij worden doorverwezen voor 'Nieuws' en 'Recruitment'.

Bevinding 19: De kaartapplicatie van Google Maps op www.tno.nl/en/about-tno/contact/ is niet toegankelijk en de pagina biedt geen tekstalternatief voor het bekijken voor de locatiegegevens van de locaties van TNO. Verwijs naar www.tno.nl/nl/over-tno/locaties (of in dit geval naar de Engelse pagina, maar op de Nederlandse pagina komt hetzelfde probleem voor) om dit probleem op te lossen.

Bevinding 20: De objecten die tekstuele informatie bevatten in pdf-document publications.tno.nl/publication/34636594/KRZna2/TNO-2020-… bevatten geen tekstalternatief. Deze informatie is verborgen van hulpsoftware. Een blinde gebruiker krijgt niet dezelfde content voorgelezen als een ziende gebruiker het ziet.

Bevinding 21: De decoratieve afbeeldingen en objecten in de pdf op pagina publications.tno.nl/publication/34636875/KDhcac/… zijn niet gecodeerd als artefact, waardoor de afbeeldingen niet genegeeerd worden door screenreaders. Dit geldt ook voor de pdf op www.tno.nl/media/6037/impact_van_tno.pdf.

Bevinding 22: De logo's in de pdf op pagina publications.tno.nl/publication/34636875/KDhcac/… hebben geen alternatieve tekst. Logo's moeten altijd in ieder geval het woord 'logo', de organisatienaam en eventuele andere tekst in het logo als alternatieve tekst bevatten.

1.2 Op tijd gebaseerde media

1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 23: Er zijn geen alternatieven voor de podcasts op pagina www.tno.nl/nl/tno-insights/artikelen/podcast-serie-biedt-… en op pagina www.tno.nl/nl/tno-insights/artikelen/podcast-hoe-maken-we-de-….
Als een los audiobestand wordt aangeboden (zoals een mp3 bestand), moet een alternatief geleverd worden die dezelfde informatie geeft. Als het bijvoorbeeld gaat om een gesproken boodschap, kan de tekst uitgeschreven worden. Als het gaat om een lied, kan de tekst van het lied worden uitgeschreven.

1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 24: De video op pagina www.tno.nl/nl/onze-impact/ bevat alleen automatisch gegenereerde ondertiteling. Alhoewel het percentage correcte ondertiteling met Engelse video's vrij hoog is, bestaat er toch een grote kans op fouten. Zoals in deze video op 4:14, waar de ondertiteling ervan maakt dat consumenten niet bij bedrijven willen kopen die de 'stds' (in plaats van de sdg's) niet ondersteunen. In deze automatisch gegenereerde ondertiteling ontbreken de leestekens waardoor het moeilijker is om deze tekst te lezen.

Bevinding 25: Advies: De video op pagina www.tno.nl/nl/onze-impact/ bevat alleen Engelse ondertiteling. Dit maakt de video ontoegankelijk voor bezoekers die de Engelse taal niet beheersen.

1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 26: Op de onderstaande pagina’s staan YouTube-video’s. Vrijwel alle belangrijke informatie wordt uitgesproken door de sprekers. Er komt echter informatie in beeld die niet wordt uitgesproken, namelijk logo/tekst en de namen van de sprekers. Deze informatie moet deel gaan uitmaken van de toegankelijke content. Volgens dit succescriterium kan dit op twee manieren. De eerste manier is het toevoegen van een media-alternatief voor de gehele video. Dit betekent dat alle belangrijke informatie uit het beeld en het geluid in de vorm van een uitgeschreven tekst aanwezig moet zijn. De tweede manier is het toevoegen van een audiodescriptie. Dit is een (alternatief) geluidsspoor dat alle belangrijke visuele informatie in geluid overbrengt. Deze oplossing wordt geadviseerd, omdat een audiodescriptie deze video ook direct laat voldoen aan succescriterium 1.2.5: Audiodescriptie (vooraf opgenomen). Zie www.tno.nl/nl/onze-impact/ en www.tno.nl/nl/zie-het-voor-je.

1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen) (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 27: De video’s op www.tno.nl/nl/onze-impact/ en www.tno.nl/nl/zie-het-voor-je bevatten geen audiodescriptie.

1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.3.1 Info en relaties

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 28: De teksten onder de social media iconen onder 'Volg TNO op social media' (o.a. LinkedIn, Facebook, Nieuws) zijn opgemaakt als kop, maar zijn geen kop. Gebruik CSS of een vergelijkbare techniek om de teksten op te maken, zonder daar semantische HTML zoals koppen voor te gebruiken. Dit geldt ook voor de lijst op de Engelstalige homepage www.tno.nl/en/.

Bevinding 29: De tekst 'Scroll en klik voor meer details >>' op pagina www.tno.nl/nl/onze-impact/ is opgemaakt met <em>. <em> heeft een semantische waarde en mag alleen gebruikt worden voor woorden of zinsdelen die extra nadruk nodig hebben. Gebruik CSS of een vergelijkbare techniek om hetzelfde visuele effect te bereiken.

Bevinding 30: De tekst 'Mis geen interessante artikelen meer! Meld je aan en ontvang automatisch de nieuwste updates.' op pagina www.tno.nl/nl/tno-insights/newsletter/ is opgemaakt met <strong>. ook de vragen in de FAQ op pagina www.tno.nl/nl/over-tno/contact/faq/ zijn opgemaakt met <strong>. Daarnaast is de gehele introtekst op pagina www.tno.nl/nl/tno-insights/artikelen/podcast-serie-biedt-… en op pagina www.tno.nl/nl/tno-insights/artikelen/podcast-hoe-maken-we-de-… opgemaakt met <strong>. Het element <strong> heeft een semantische waarde en mag alleen gebruikt worden voor woorden of zinsdelen die extra nadruk nodig hebben. Gebruik CSS of een vergelijkbare techniek om hetzelfde visuele effect te bereiken.

Bevinding 31: De tekst 'AANMELDEN TNO UPDATE' op pagina www.tno.nl/nl/tno-insights/newsletter/ is visueel een kop, maar in de code niet (een tabelcel). Screenreadergebruikers kunnen een lijst van koppen opvragen om zo over de pagina te navigeren, koppen die niet opgemaakt zijn met het <h> element worden daarin niet meegenomen. Dat geldt ook voor de teksten 'Wil je met ons samenwerken?:' en 'Social media' in de footer onder het formulier op dezelfde pagina.

Bevinding 32: Op pagina www.tno.nl/nl/over-tno/locaties/ zijn de kopjes 'Postadres' met het strong-element opgemaakt. Screenreadergebruikers kunnen een koppenlijst opvragen om zo over de pagina te navigeren. Koppen die niet zijn opgemaakt met het h-element worden daarin niet opgenomen.

Bevinding 33: Op pagina www.tno.nl/nl/tno-insights/newsletter/ zijn tabellen gebruikt voor opmaak. Aangezien het hier om een formulier gaat, is dat verwarrend voor bezoekers die gebruik maken van hulpsoftware.

Bevinding 34: Op de onderstaande pagina’s staan selectievakjes met opties die niet gebonden zijn met de vraag die ze beantwoorden. In de code is niet dezelfde structuur aangegeven die een ziende gebruiker kan waarnemen. Een van de oplossingen zou kunnen zijn een gebruik van fieldset en legend, waar legend de vraag kan bevatten. Zie www.tno.nl/nl/tno-insights/newsletter/ (na invoeren e-mailadres), www.tno.nl/nl/werken-bij/vacatures/, www.tno.nl/nl/over-tno/nieuws/, www.tno.nl/nl/zoeken/ en www.tno.nl/nl/over-tno/locaties/.

Bevinding 35: De links op pagina www.tno.nl/en/about-tno/contact/ zijn opgemaakt met <strong>. Gebruik <strong> niet voor opmaak, maar gebruik CSS of een vergelijkbare techniek om hetzelfde visuele effect te bereiken.

Bevinding 36: Het hele contentdeel vanaf 'LOCATIONS IN THE NETHERLANDS', inclusief de kaart en de tekst en link 'CHECK OUT OUR INTERNATIONAL LOCATIONS »' op pagina www.tno.nl/en/about-tno/contact/ is opgemaakt als één <h3> kop.

Bevinding 37: De introtekst van nieuwsartikel 'NIEUW INNOVATIECENTRUM GEBRUIKT LICHT OM DIGITALE INNOVATIE TE VERSNELLEN' op pagina www.tno.nl/nl/over-tno/nieuws/ is opgemaakt met <h4>. Gebruik het kop-element alleen voor koppen, niet voor opmaak. Gebruik CSS of een vergelijkbare techniek om hetzelfde visuele effect te bereiken.

Bevinding 38: De datumtekst onder de nieuwsartikelen op pagina www.tno.nl/nl/over-tno/nieuws/ zijn opgemaakt met <h4>. Gebruik het kop-element alleen voor koppen, niet voor opmaak. Gebruik CSS of een vergelijkbare techniek om hetzelfde visuele effect te bereiken.

Bevinding 39: De link 'terug naar boven' op onder andere pagina www.tno.nl/nl/over-tno/contact/faq/ heeft een title-attribuut "VGV". Deze extra informatie lijkt overbodig.

Bevinding 40: De tabel op pagina www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/energietransitie/roadmaps/… is niet goed opgemaakt. De tabelkoppen zijn niet opgemaakt met <th> maar met <strong>.

Bevinding 41:
Op pagina www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/artificiele-intelligentie/… staat onder 'WAT KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE NOG NODIG HEEFT' visueel een genummerde lijst, maar in de code is het geen lijst. Gebruik een geordende (<ol>) lijst met lijstitems (<li>) om dit probleem op te lossen. Dat geldt ook voor de visuele ongeordende lijst op dezelfde pagina, onder de paragraaf onder de kop 'DE DIEPTE IN MET USE CASES'.

Bevinding 42:
Op onder andere pagina www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/artificiele-intelligentie/… zijn linkteksten in de lopende tekst opgemaakt met <strong>. Gebruik <b> of <u> of CSS om de linkteksten op een andere manier te onderscheiden van de rest van de tekst.

Bevinding 43:
De pdf op pagina publications.tno.nl/publication/34636594/KRZna2/TNO-2020-… is niet gecodeerd en daardoor is er voor hulpsoftware (zoals voorleessoftware) geen informatie beschikbaar om de PDF te interpreteren. Omdat codes ontbreken kan de PDF niet volledig onderzocht worden (alle succescriteria met betrekking tot de PDF-codelaag zoals semantische koppen en alt-teksten bij afbeeldingen). Let daarom op dat bij het oplossen van dit probleem nieuwe toegankelijkheidsproblemen kunnen ontstaan.

Bevinding 44:
De pdf op pagina www.tno.nl/media/6037/impact_van_tno.pdf is niet (goed) gecodeerd en daardoor is er voor hulpsoftware (zoals voorleessoftware) geen informatie beschikbaar om de PDF te interpreteren. De pdf bevat wel codes, maar die komen na het voorblad niet overeen met de pdf. Het gaat voornamelijk om lege <p> codes die aanwezig zijn in het document. Omdat juiste codes ontbreken kan de PDF niet volledig onderzocht worden (alle succescriteria met betrekking tot de PDF-codelaag zoals semantische koppen en alt-teksten bij afbeeldingen). Let daarom op dat bij het oplossen van dit probleem nieuwe toegankelijkheidsproblemen kunnen ontstaan.

Bevinding 45:
De pdf op pagina publications.tno.nl/publication/34636875/KDhcac/… is niet gecodeerd en daardoor is er voor hulpsoftware (zoals voorleessoftware) geen informatie beschikbaar om de PDF te interpreteren. Omdat codes ontbreken kan de PDF niet volledig onderzocht worden (alle succescriteria met betrekking tot de PDF-codelaag zoals semantische koppen en alt-teksten bij afbeeldingen). Let daarom op dat bij het oplossen van dit probleem nieuwe toegankelijkheidsproblemen kunnen ontstaan.

Bevinding 46: Advies: De link 'Volgende' op pagina www.tno.nl/nl/werken-bij/vacatures is opgemaakt als lijst met één item. Het is hier niet nodig om een lijst te gebruiken, ook niet op de volgende pagina waar twee links staan. Dit geldt ook voor pagina www.tno.nl/nl/over-tno/nieuws/.

Bevinding 47: Advies: De naam van de contactpersoon op pagina www.tno.nl/nl/tno-insights/artikelen/podcast-serie-biedt-… is momenteel opgemaakt als <h1> kop. Dat maakt deze tekst de belangrijkste tekst op deze pagina, in plaats van de titel van de pagina. Maak gebruik van een logische koppenstructuur om dit probleem op te lossen.

Bevinding 48: Advies: Op de homepage staat onder 'Meest bezocht' content die er visueel uit ziet als een lijst, maar niet opgemaakt is als een lijst met <ul> en <li>. Dit geldt ook voor de lijst die verschijnt als bezoekers de zoekfunctie in de header van de pagina (iedere pagina) openen. Dit geldt ook voor de lijst op de Engelstalige homepage www.tno.nl/en/.

1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 49: Op pagina www.tno.nl/en/about-tno/contact/ wordt verwezen naar 'our contact form on the left.' Op de Nederlandstalige pagina wordt verwezen naar 'via het contactformulier links'. Instructies mogen niet afhankelijk zijn van zintuiglijke eigenschappen zoals locatie. Het contactformulier moet ook op een tekstuele manier geïdentificeerd kunnen worden.

1.3.5 Identificeer het doel van de input (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.3.5 Identificeer het doel van de input

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 50: Wanneer bezoekers de site voor het eerst bezoeken verschijnt er een pop-up waarin bezoekers zich kunnen inschrijven voor de nieuwsbrief. Het invoerveld voor e-mailadres bevat geen autocomplete attribuut.

Bevinding 51:
Het invoerveld op pagina www.tno.nl/nl/tno-insights/newsletter/ voor e-mailadres bevat geen autocomplete attribuut.

Bevinding 52:
Het invoerveld op www.tno.nl/nl/tno-insights/newsletter/ voor voornaam bevat geen autocomplete attribuut.

1.4 Onderscheidbaar

1.4.1 Gebruik van kleur (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.4.1 Gebruik van kleur

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 53: In de cookiemelding die verschijnt wanneer bezoekers voor het eerst de website bezoeken staat de link 'cookies'. Deze link is alleen onderscheidbaar van de rest van de tekst door gebruik van kleur. Kies nog minimaal één andere manier om links van lopende tekst te onderscheiden, bijvoorbeeld door de tekst te onderstrepen.

Bevinding 54: Ook op onder andere pagina www.tno.nl/nl/over-tno/contact/faq/ staan meerdere links in de lopende tekst die alleen onderscheidbaar zijn door kleur, zoals de link in de zin 'Download het ISO 9001 certificaat van TNO.' Dit komt op meerdere pagina's voor, bijvoorbeeld de link in de tekst 'Lees verder onder Missie en Strategie.' op pagina www.tno.nl/nl/over-tno/organisatie/.

1.4.3 Contrast (minimum) (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 55: Wanneer bezoekers de site voor het eerst bezoeken verschijnt er een pop-up waarin bezoekers zich kunnen inschrijven voor de nieuwsbrief. De knop 'Aanmelden' heeft een te laag contrast. De contrastratio is hier 2,6;1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.

Bevinding 56: Wanneer bezoekers de site voor het eerst bezoeken verschijnt er een pop-up waarin bezoekers zich kunnen inschrijven voor de nieuwsbrief. De witte tekst op de blauwe achtergrond heeft een te laag contrast. De contrastratio is hier 2,9:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn. Deze kleurcombinatie komt op iedere pagina van de website voor, bijvoorbeeld de 'Lees verder' linkteksten op de website (zowel wit op blauw als blauw op wit) en de selectie opties op pagina www.tno.nl/nl/werken-bij/vacatures/. In de header wordt deze kleur ook gebruikt, afhankelijk van de achtergrond is de contrastratio dan nog lager.

Bevinding 57: Wanneer bezoekers de site voor het eerst bezoeken verschijnt er een pop-up waarin bezoekers zich kunnen inschrijven voor de nieuwsbrief. Het contrast van de placeholdertekst in het invoerveld is te laag. De contrastratio is hier 2,1:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.

Bevinding 58: De menu-items onder 'Bent u op zoek naar' in de zoekfunctie in de header van iedere pagina hebben een te laag contrast. De contrastratio is hier 2,8:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.

Bevinding 59: Wanneer bezoekers de site voor het eerst bezoeken verschijnt er een cookiemelding. Het contrast van de knop 'Accepteren alle cookies' is te laag. De contrastratio is hier 2,4:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.

Bevinding 60:
Wanneer bezoekers de site voor het eerst bezoeken verschijnt er een cookiemelding. Het contrast van de knop 'Wijzig voorkeuren' heeft een te laag contrast als de knop actief is (dan wordt de knop blauw). De contrastratio is dan 2,4:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn. De linktekst ‘cookies’ is blauw en heeft kleurcontrast van 2,9:1. Dit moet ook minimaal 4,5 zijn.

Bevinding 61:
Het contrast van de koppen in de footer ('Contact', 'Direct naar' etc) is te laag. De contrastratio is hier 2,5:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn.

Bevinding 62:
Het contrast van de links in de footer ('Algemene voorwaarden', 'Cookie verklaring' etc) is te laag. De contrastratio is hier 1,2:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.

Bevinding 63:
Het contrast van de links onder de koppen in de footer is te laag. De contrastratio is hier 1,1:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.

Bevinding 64:
Het contrast van de witte koppen in de contentblokken onder 'Aandachtsgebieden' op de homepage is op verschillende punten te laag. Bijvoorbeeld op het contentblok 'Energietransitie', waar de contrastratio tussen de witte tekst en het geel van de zon slechts 1,3:1 is, waar dat minimaal 3:1 moet zijn. Dit komt op meerdere pagina's voor, waaronder op www.tno.nl/nl/zie-het-voor-je.

Bevinding 65:
Het contrast van de grijze links boven het navigatiemenu (iedere pagina) is niet hoog genoeg. De contrastratio is hier, afhankelijk van de achtergrond, 2,1:1 waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.

Bevinding 66:
Het contrast van de grijze links boven het navigatiemenu (iedere pagina) is niet hoog genoeg als de links focus hebben. De contrastratio is hier, afhankelijk van de achtergrond, 1,2:1 waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.

Bevinding 67:
Het contrast van de witte tekst in het navigatiemenu is, afhankelijk van de achtergrondafbeelding in de slider, niet altijd hoog genoeg. Bijvoorbeeld bij de slide 'Meer data minder dokter' is de contrastratio tussen de witte tekst en de achtergrond op sommige plekken 2,3:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn.

Bevinding 68:
Het contrast van de menu-items in het navigatiemenu is niet hoog genoeg als de menu-items focus hebben. Op de homepage heeft de blauwe tekst, afhankelijk van de achtergrond, op sommige plekken een contrastratio van 1,4:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.

Bevinding 69:
Het contrast van de tekst 'Bent u op zoek naar' (in de zoekfunctie in de header van iedere pagina) is te laag. De contrastratio is hier 2,7:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.

Bevinding 70:
Het contrast tussen de witte tekst en de achtergrond in de afbeelding/infographic op pagina www.tno.nl/nl/onze-impact/ is op meerdere plekken te laag. De contrastratio in vakje 11 is bijvoorbeeld 2,1:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn en in vakje 7 1,6:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn. In de afbeelding komen meerdere contrastissues voor.

Bevinding 71:
Het contrast van witte tekst op een oranje achtergrond, zoals meerdere keren voorkomt op onder andere pagina www.tno.nl/nl/tno-insights/newsletter/ is te laag. De contrastratio is hier 2,7:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.

Bevinding 72:
Het contrast van de tekst van de foutmelding onder de formuliervelden op onder andere pagina www.tno.nl/nl/tno-insights/newsletter/ is te laag. De contrastratio van de rode tekst op de lichtrode achtergrond is 2,9:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.

Bevinding 73:
Het contrast van de ondertiteling in de video op pagina www.tno.nl/nl/zie-het-voor-je is regelmatig te laag. Kies een andere kleur, of maak gebruik van een achtergrond om dit probleem op te lossen.

Bevinding 74:
Het contrast van de grijze teksten onder de koppen van de vacatures op pagina www.tno.nl/nl/werken-bij/vacatures/ is te laag. De contrastratio is hier 1,6:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.

Bevinding 75:
Het contrast van de kleine witte tekst op de (donker) blauwe achtergrond in de image map op pagina www.tno.nl/nl/over-tno/organisatie/ is te laag. De contrastratio is hier 2,4:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.

Bevinding 76:
Het contrast van de grote witte tekst op de (donker) blauwe achtergrond in de image map op pagina www.tno.nl/nl/over-tno/organisatie/ is te laag. De contrastratio is hier 2,4:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn.

Bevinding 77:
Het contrast van de kleine witte tekst op de (licht) blauwe achtergrond in de image map op pagina www.tno.nl/nl/over-tno/organisatie/ is te laag. De contrastratio is hier 1,2:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.

Bevinding 78:
Het contrast van de grijze tekst onder de audiospeler op pagina www.tno.nl/nl/tno-insights/artikelen/podcast-hoe-maken-we-de-… is te laag. De contrastratio is hier 1,6:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.

Bevinding 79:
Het contrast van de grijze teksten 'Beluister op' en 'Listen on' op de afbeeldingen van de podcastsplatforms op pagina www.tno.nl/nl/tno-insights/artikelen/podcast-hoe-maken-we-de-… is te laag. De contrastratio is hier 2,9:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.

Bevinding 80:
Het contrast van de groene tekst in de pdf op pagina publications.tno.nl/publication/34636594/KRZna2/TNO-2020-… is te laag. De contrastratio is hier 2,6:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.

Bevinding 81:
Het contrast van de dikgedrukte groene tekst in de pdf op pagina publications.tno.nl/publication/34636594/KRZna2/TNO-2020-… is te laag. De contrastratio is hier 2,7:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.

Bevinding 82:
Het contrast van de grijze tekst in de pdf op pagina publications.tno.nl/publication/34636594/KRZna2/TNO-2020-… is te laag. De contrastratio is hier 2,1:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.

Bevinding 83:
Het contrast van de grijze kleine tekst bovenaan de pagina's in de pdf op pagina publications.tno.nl/publication/34636594/KRZna2/TNO-2020-… is te laag. De contrastratio is hier 2,1:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.

Bevinding 84:
Het contrast van de grote grijze tekst in de pdf op pagina publications.tno.nl/publication/34636594/KRZna2/TNO-2020-… is te laag. De contrastratio is hier 2,5:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn.

Bevinding 85:
Het contrast van de grote grijze tekst op de gelige achtergrond in de pdf op pagina publications.tno.nl/publication/34636594/KRZna2/TNO-2020-… is te laag. De contrastratio is hier 2,4:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn.

Bevinding 86:
Het contrast van de witte tekst op de groene achtergrond in de tabelheaders, zoals op pagina 12 van de pdf op pagina publications.tno.nl/publication/34636594/KRZna2/TNO-2020-… is te laag. De contrastratio is hier 2,7:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn. Dat geldt ook voor de grote groene tekst zoals op pagina 29 van dezelfde pdf.

Bevinding 87:
Het contrast van de witte tekst onderaan het voorblad van de pdf op pagina publications.tno.nl/publication/34636875/KDhcac/… is niet overal voldoende. Aan het eind van de zin, rond het woord 'Kler' is de contrastratio 2,8:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.

Bevinding 88:
Het contrast van de witte tekst op de groene achtergrond en van de groene tekst op de witte achtergrond zoals op onder andere pagina 4 in de pdf op pagina publications.tno.nl/publication/34636875/KDhcac/… is niet hoog genoeg. De contrastratio is hier 2,2:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn voor de kleine tekst en 3:1 voor de grote tekst. Het probleem van deze kleurstelling komt op meerdere plekken in de pdf voor.

Bevinding 89:
Het contrast van de grote witte koppen in de pdf op pagina publications.tno.nl/publication/34636875/KDhcac/… is niet overal hoog genoeg. Bijvoorbeeld op pagina 7. De contrastratio is hier aan de rechterkant 1,3:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn. Dit probleem komt op meerdere plekken in de pdf voor.

Bevinding 90:
Het contrast van een deel van de quote op pagina 7 van de pdf op pagina publications.tno.nl/publication/34636875/KDhcac/… is niet hoog genoeg. Het groen heeft een contrastratio van 2,4:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn. Het probleem met het gradiënt komt op meerdere plekken in de pdf voor.

Bevinding 91:
Het contrast van de oranje tekst op de witte achtergrond, zoals op pagina 2 van de pdf op www.tno.nl/media/6037/impact_van_tno.pdf, heeft een te laag contrast. De contrastratio is hier 2,6:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn voor grote en/of dikgedrukte tekst en 4,5:1 voor kleine tekst. Dit contrastprobleem komt op meerdere pagina's voor.

Bevinding 92:
Het contrast van de groene tekst op de witte achtergrond, zoals op pagina 8 van de pdf op www.tno.nl/media/6037/impact_van_tno.pdf, heeft een te laag contrast. De contrastratio is hier 2,6:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn voor grote en/of dikgedrukte tekst en 4,5:1 voor kleine tekst. Dit contrastprobleem komt op meerdere pagina's voor.

Bevinding 93:
Het contrast van de grijze tekst op de witte achtergrond, zoals op pagina 34 van de pdf op www.tno.nl/media/6037/impact_van_tno.pdf, heeft een te laag contrast. De contrastratio is hier 2,7:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn voor grote en/of dikgedrukte tekst en 4,5:1 voor kleine tekst. Dit contrastprobleem komt op meerdere pagina's voor.

1.4.5 Afbeeldingen van tekst (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.4.5 Afbeeldingen van tekst

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 94: Op pagina www.tno.nl/nl/onze-impact/ staat een afbeelding/interactieve infographic waarvan de informatie en de tekst niet terugkomt op de pagina. De tekst in de afbeelding kan niet aangepast worden door de gebruiker.

Bevinding 95:
Op de image map op pagina www.tno.nl/nl/over-tno/organisatie/ komen termen en zinnen voor die verder niet terug komen op dezelfde pagina. De tekst kan ook niet aangepast worden door de gebruiker.

1.4.10 Reflow (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.4.10 Reflow

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 96: Wanneer bezoekers inzoomen op pagina www.tno.nl/nl/onze-impact/ (vanaf 200%) is de infographic niet meer geheel leesbaar/zichtbaar. Er verschijnt daarnaast ook geen scrolbalk waarmee bezoekers de afbeelding wel kunnen bekijken. Onder het kopje ‘Deel deze pagina’ verdwijnt de link naar e-mail.

Bevinding 97: Er zijn toegankelijkheidsproblemen gevonden ten aanzien van online kaarten of karteringsdiensten, maar hiervoor geldt een uitzondering.
Wanneer bezoekers met viewport 1280 bij 1024 inzoomen naar 400% op pagina www.tno.nl/en/about-tno/contact/ is de Google Maps kaart applicatie niet meer geheel zichtbaar/bedienbaar. Er verschijnt daarnaast ook geen scrollbar waarmee bezoekers de kaart wel kunnen bekijken.

Bevinding 98:

Bevinding 99: Wanneer bezoekers met viewport 1280 bij 1024 inzoomen naar 400% op pagina www.tno.nl/nl/over-tno/contact/faq/ is niet meer alle informatie in de accordeon goed leesbaar. Dit komt op meerdere pagina's voor, waaronder op pagina www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/artificiele-intelligentie/….

Bevinding 100:
Wanneer bezoekers met viewport 1280 bij 1024 inzoomen naar 400% op pagina www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/energietransitie/roadmaps/… is de tabel niet meer goed leesbaar. Er verschijnt daarnaast ook geen scrollbar waarmee bezoekers de tabel wel kunnen bekijken.

1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 101: Wanneer bezoekers de site voor het eerst bezoeken verschijnt er een pop-up waarin bezoekers zich kunnen inschrijven voor de nieuwsbrief. Het contrast van de rand van het invoerveld is te laag. De contrastratio is 1,4:1 met de blauwe achtergrond en 2,1 met de witte achtergrond is in het invoerveld, waar dat minimaal 3:1 moet zijn.

Bevinding 102:
Het contrast van het wereldbol-icoon voor de taalwissel in de header (iedere pagina) is te laag. De contrastratio is hier, afhankelijk van de achtergrond, 2,1:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn.

Bevinding 103:
Het contrast van het wereldbol-icoon voor de taalwissel in de header (iedere pagina) is te laag als het icoon focus heeft. De contrastratio is hier, afhankelijk van de achtergrond, 1,2:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn.

Bevinding 104:
Het contrast van de lichtgrijze social media iconen naast 'Deel deze pagina' op pagina www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/informatie-communicatie-… is te laag. De contrastratio is hier 1,8:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn. Dit komt op meerdere pagina's voor, waaronder op www.tno.nl/nl/onze-impact/.

Bevinding 105:
Het contrast van de oranje pijlen in de image map op pagina www.tno.nl/nl/over-tno/organisatie/ is niet hoog genoeg. De contrastratio is hier 2,7;1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn.

1.4.12 Tekstafstand (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.4.12 Tekstafstand

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 106: Wanneer bezoekers de tekst op pagina www.tno.nl/nl/tno-insights/artikelen/podcast-serie-biedt-… aanpassen naar de eisen van dit succescriterium, zijn niet alle koppen onder 'Gerelateerd' meer goed leesbaar. Dit gebeurt op ca 1010px breedte.

Bevinding 107:
Wanneer bezoekers met viewport 1280 bij 1024 op pagina www.tno.nl/nl/werken-bij/vacatures inzoomen naar 400% en de tekstafstand aanpassen naar de eisen van dit succescriterium, zijn de titels van de vacatures niet meer helemaal goed leesbaar. Dit geldt ook voor de koppen van de nieuwsartikelen op pagina www.tno.nl/nl/over-tno/nieuws/.

Bevinding 108:
Wanneer bezoekers de tekstafstand op pagina www.tno.nl/nl/tno-insights/ aanpassen naar de eisen van dit succescriterium, zijn niet alle koppen (voornamelijk de hele lange koppen, zoals 'Hoe brengen we de bestrijding van criminaliteit naar een hoger niveau?') niet meer helemaal leesbaar.

Bevinding 109:
Wanneer bezoekers inzoomen naar 200% op pagina www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/energietransitie/roadmaps/… en de tekstafstand aanpassen naar de eisen van dit succescriterium, is de tabel op de pagina niet meer leesbaar omdat een deel 'van de pagina' verdwijnt. Er verschijnt geen scrollbar om de tabel alsnog te kunnen lezen.

2. Bedienbaar

2.1 Toetsenbordtoegankelijk

2.1.1 Toetsenbord (Niveau A)

Informatie over succescriterium 2.1.1 Toetsenbord

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 110: Wanneer bezoekers de site voor het eerst bezoeken verschijnt er een pop-up waarin bezoekers zich kunnen inschrijven voor de nieuwsbrief. De sluit-knop en de link 'Nee, ik blijf liever op de site' zijn niet toetsenbordtoegankelijk.

Bevinding 111: De + en i iconen in de accordeons op de website, waarmee bezoekers opties kunnen in-of uitklappen, zijn niet toetsenbordtoegankelijk. Dit geldt voor alle accordeons, bijvoorbeeld op pagina www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/energietransitie/roadmaps/….

Bevinding 112: De zoekfunctie in de header van de pagina (iedere pagina) is niet toetsenbordtoegankelijk.

Bevinding 113: Nadat bezoekers de zoekfunctie in de header van de pagina (iedere pagina) hebben geopend en met de tabtoets naar de 'Bent u op zoek naar' items willen navigeren, worden de eerste vier menu-items overgeslagen. Deze items zijn niet toetsenbordtoegankelijk.

Bevinding 114: De pijltoetsen om door de slides in de slider op de homepage te bewegen, zijn niet toetsenbordtoegankelijk.

Bevinding 115: De witte rondjes onder in de slider om door de slides in de slider op de homepage te bewegen, zijn niet toetsenbordtoegankelijk.

Bevinding 116: Op pagina www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/informatie-communicatie-… staan achter 'Deel deze pagina' social media iconen en een printoptie. Deze zijn niet toetsenbordtoegankelijk, maar kunnen wel met de muis bediend worden. Dit komt op alle pagina's met deze functie voor, waaronder op www.tno.nl/nl/over-tno/contact/faq/ en op www.tno.nl/nl/tno-insights/artikelen/podcast-hoe-maken-we-de-….

Bevinding 117: De audiospelers op pagina www.tno.nl/nl/tno-insights/artikelen/podcast-serie-biedt-… zijn niet toetsenbordtoegankelijk. In plaats van de play-knop, krijgen bezoekers die met het toetsenbord navigeren de link 'Skip to main content' te zien, waarvan het niet duidelijk is waar die voor is aangezien er niets gebeurt na klikken.

Bevinding 118: De link 'Lees meer' in het roze contentblok op pagina www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/informatie-communicatie-… is niet toetsenbordtoegankelijk maar kan wel met de muis bediend worden. Dat geldt ook voor de link 'Neem contact op' in het roze contentblok op pagina www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/artificiele-intelligentie/….

Bevinding 119: De links/buttons in de infographic op pagina www.tno.nl/nl/onze-impact/ zijn niet toetsenbordtoegankelijk.

Bevinding 120: Advies. Alle links op pagina www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/informatie-communicatie-… onder 'Roadmaps' en 'Expertisegroepen' staan in de code dubbel, waardoor bezoekers die met het toetsenbord navigeren dubbel zo vaak de tabtoets moeten gebruiken.

2.1.4 Enkel teken sneltoets (Niveau A)

Informatie over succescriterium 2.1.4 Enkel teken sneltoets

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 121: Video's moeten een extra stuk code hebben die de standaard sneltoetsen van de videospeler uitschakelen, omdat de sneltoetsen de functionaliteit van screenreaders kunnen beïnvloeden. De Youtube videospeler op pagina www.tno.nl/nl/onze-impact/ bevat dat stukje code niet. Voeg de parameters 'disablekb=1' aan de url toe om de sneltoetsen uit te schakelen. Dat geldt ook voor de video op www.tno.nl/nl/zie-het-voor-je.

2.2 Genoeg tijd

2.2.1 Timing aanpasbaar (Niveau A)

Informatie over succescriterium 2.2.1 Timing aanpasbaar

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 122: Op sommige pagina’s staan bewegende delen die informatie bevatten. Hier is een tijdslimiet aanwezig voor het lezen van de teksten. Deze kan niet uitgezet, aangepast of verlengd worden. Zie een slider op www.tno.nl/en/ en op www.tno.nl/nl/zie-het-voor-je.

2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen (Niveau A)

Informatie over succescriterium 2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 123: Op de homepage staat een slider die automatisch beweegt en langer dan 5 seconden blijft bewegen. Bezoekers kunnen de slider niet pauzeren, stoppen of verbergen. Dit komt op meerdere pagina's voor, waaronder op www.tno.nl/en/ en op www.tno.nl/nl/zie-het-voor-je

Bevinding 124: Op pagina www.tno.nl/nl/zie-het-voor-je staat ook op de pagina een afbeelding die continu verandert. Bezoekers kunnen dit niet pauzeren, stoppen of verbergen.

2.4.1 Blokken omzeilen (Niveau A)

Informatie over succescriterium 2.4.1 Blokken omzeilen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 125: Er is geen mechanisme om terugkerende blokken met links over te slaan. Deze link helpt mensen die blind zijn of motorische beperkingen hebben om sneller bij de unieke inhoud van de pagina te komen.

Bevinding 126: Toetsenbordgebruikers moeten hierdoor op elke pagina door alle menu-links heen om bij de hoofdcontent te komen.

Bevinding 127: Voeg een zogenaamde ‘skiplink’ toe waarmee het menu overgeslagen kan worden. Ook is het aan te raden om de hoofdcontent de ‘role=main’ te geven. Bezoekers die landmarks gebruiken kunnen dan meteen naar de hoofdcontent gaan.

2.4.2 Paginatitel (Niveau A)

Informatie over succescriterium 2.4.2 Paginatitel

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 128: De pdf op publications.tno.nl/publication/34636594/KRZna2/TNO-2020-… heeft geen titel. Voeg een beschrijvende titel toe en kies onder 'Weergave bij openen' voor documenttitel om dit probleem op te lossen.

Bevinding 129: De pdf op publications.tno.nl/publication/34636875/KDhcac/… heeft geen titel. Voeg een beschrijvende titel toe en kies onder 'Weergave bij openen' voor documenttitel om dit probleem op te lossen.

2.4.3 Focus volgorde (Niveau A)

Informatie over succescriterium 2.4.3 Focus volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 130: Wanneer bezoekers de website voor het eerst openen verschijnt er een cookiemelding en een pop-up voor de nieuwsbrief en wordt de rest van de site donkerder gemaakt. De cookiemelding en vervolgens de pop-up moeten als eerste focus krijgen, maar de focus start op de achterliggende website.

Bevinding 131: Na het doorlopen van de menu-items in de navigatiebalk (iedere pagina), verspringt de focus naar de menu opties onder die menu-items, ook als het menu-item niet geopend is. Zorg ervoor dat ingeklapte menu's worden overgeslagen. Dit geldt ook voor de menu-items in de zoekfunctie in de header van de pagina (iedere pagina).

Bevinding 132: Wanneer bezoekers inzoomen naar 250% verandert het navigatiemenu in een hamburgermenu. Wanneer bezoekers het menu openen en er met de tabtoets doorheen willen navigeren, gaat de focusvolgorde eerst verder op de achterliggende pagina.

Bevinding 133: Wanneer bezoekers met het toetsenbord over onder andere pagina www.tno.nl/nl/werken-bij/vacatures/ en pagina www.tno.nl/nl/over-tno/nieuws/ navigeren, komen bezoekers eerst de knop tegen waarmee zij een zoekopdracht inzenden, en daarna pas het zoekveld. Dit komt op meerdere pagina's voor, waaronder op pagina www.tno.nl/nl/zoeken/.

Informatie over succescriterium 2.4.4 Linkdoel (in context)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 134: Op de homepage, onder 'Volg TNO op social media' staan social media logo's die linken naar een pagina op dat betreffende platform. Voor de twee Twitter pagina's is de naam van het social media platform (Twitter) niet opgenomen in de linktekst. Screenreadergebruikers weten dus niet naar welk platform zij worden doorverwezen voor 'Nieuws' en 'Recruitment'.

Bevinding 135: De links onder 'Aandachtsgebieden' op de homepage hebben geen toegankelijke naam en missen daardoor in het geheel een linkdoel.

Bevinding 136: Het linkdoel van de link om naar de Engelse pagina te gaan (in de header van iedere pagina) heeft geen duidelijke linktekst. De linktekst is nu 'EN', dat is niet beschrijvend genoeg.

Bevinding 137: Wanneer bezoekers inzoomen naar 250% verandert het navigatiemenu in een hamburgermenu. Deze link om het menu te openen en te sluiten heeft geen naam.

Bevinding 138: De iconen achter 'Deel deze pagina' op www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/informatie-communicatie-… hebben geen alternatieve tekst en missen daardoor in het geheel een linkdoel. Dit komt op alle pagina's met deze functie voor, bijvoorbeeld op www.tno.nl/nl/over-tno/contact/faq/.

Bevinding 139: De linknaam van het 'home' icoon in het kruimelpad op pagina www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/informatie-communicatie-… is 'Group'. Dit is geen duidelijk linkdoel. Dit komt op alle pagina's met een kruimelpad voor.

Bevinding 140: Alle links op pagina www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/informatie-communicatie-… onder 'Roadmaps' en 'Expertisegroepen' staan in de code dubbel, waardoor bezoekers die met het toetsenbord navigeren dubbel zo vaak de tabtoets moeten gebruiken.

Bevinding 141: De links in de afbeelding/infographic op www.tno.nl/nl/onze-impact/ hebben geen toegankelijke naam en missen daardoor in het geheel een linkdoel.

Bevinding 142: De afbeelding op pagina www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/energietransitie/roadmaps/… is een link, maar mist een linkdoel. De enige content van deze link is een afbeelding. De afbeelding is verborgen van hulpsoftware met een leeg alt-attribuut. Dit zorgt ervoor dat deze link geen content heeft.

Bevinding 143: Op pagina www.tno.nl/nl/tno-insights/artikelen/podcast-hoe-maken-we-de-… staan vier links in afbeeldingen naar verschillende podcasts platform. De linktekst bevat alleen de naam van het platform, dat is niet beschrijvend genoeg. Voeg alle tekst binnen de afbeelding toe, zoals 'Beluister op' om dit probleem op te lossen.

Bevinding 144: Op pagina www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/energietransitie/roadmaps/… kunnen bezoekers door op de afbeelding te klikken, een grotere versie openen. De knop om dit scherm te sluiten is een link zonder content en dus zonder linkdoel.

Bevinding 145: Advies: Op meerdere plekken op de website komen links en buttons voor die naar dezelfde pagina verwijzen, zoals 'Mediavragen? (link) Neem contact op met onze persvoorlichters (button)'. Screenreadergebruikers kunnen een linklijst opvragen waarmee zij over de pagina kunnen navigeren. Dubbele links zijn onnodig en verwarrend. Daarnaast heeft een button een andere functie dan een link, zie Naam, rol, waarde.

Bevinding 146: Advies: Op de homepage komt vaak de linktekst 'Lees verder' voor. Dit is niet beschrijvend voor screenreadergebruikers, die een linklijst kunnen opvragen om zo over de pagina te navigeren. Gebruik een beschrijvende tekst, eventueel onzichtbaar, om dit probleem op te lossen. Datzelfde geldt voor de linktekst 'Route in 9292' op pagina www.tno.nl/nl/over-tno/locaties/.

2.4.6 Koppen en labels (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 2.4.6 Koppen en labels

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 147: Wanneer bezoekers inzoomen op pagina www.tno.nl/nl/onze-impact/ (vanaf 250%) verdwijnt de contactinformatie onder de contactpersoon en kunnen bezoekers alleen nog maar op 'e-mail' klikken, waarna de contactinformatie schermbreed verschijnt. 'E-mail' is niet beschrijvend voor de functie van de button. Dit komt op alle pagina's met een contactpersoon voor.

2.4.7 Focus zichtbaar (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 2.4.7 Focus zichtbaar

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 148: Er is geen zichtbare focus voor bezoekers die met het toetsenbord navigeren.

Bevinding 149: Als de focus op interactieve elementen zichtbaar wordt, treedt een ander probleem op. De onzichtbare links van het hoofdmenu krijgen focus. Dit komt op elke pagina voor, zie bijvoorbeeld pagina www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/informatie-communicatie-…. De focus gaat eerst over de navigatie items: van ‘Aandachtsgebieden’ tot ‘TNO insights’ en vervolgens over een zeer groot aantal links die niet in beeld zijn. De interactieve elementen die niet in beeld zijn mogen geen focus krijgen.

2.5 Input modaliteiten

2.5.3 Label in naam (Niveau A)

Informatie over succescriterium 2.5.3 Label in naam

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 150: Wanneer bezoekers de site voor het eerst bezoeken verschijnt er een pop-up waarin bezoekers zich kunnen inschrijven voor de nieuwsbrief. Het invoerveld heeft geen toegankelijke naam. Dit invoerveld is niet met stem te bedienen. De placeholdertekst, die als een label dient, komt niet overeen met de toegankelijke naam (die ontbreekt).

Bevinding 151: Het logo van TNO (bovenaan iedere pagina) is een link met zichtbare tekst ‘TNO’. Deze link heeft geen toegankelijke naam waardoor deze link is niet met stem te bedienen.

Bevinding 152: Ook de links onder 'Aandachtsgebieden' op de homepage hebben geen naam. De zichtbare tekst die door de gebruiker wordt voorgelezen kan deze link niet activeren.

3. Begrijpelijk

3.1 Leesbaar

3.1.1 Taal van de pagina (Niveau A)

Informatie over succescriterium 3.1.1 Taal van de pagina

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 153: Er is geen taal ingesteld voor de pdf op pagina www.tno.nl/media/6037/impact_van_tno.pdf.

3.1.2 Taal van onderdelen (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 3.1.2 Taal van onderdelen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 154: Op pagina www.tno.nl/nl/onze-impact/ staat een afbeelding/interactieve infographic. De tekst hiervan is in het Engels. Dit iframe heeft een taalwissel nodig zodat de voorleessoftware de inhoud daarvan met de juiste uitspraakregels kan voorlezen.

Bevinding 155: De knoppen van de audiospelers op pagina www.tno.nl/nl/tno-insights/artikelen/podcast-serie-biedt-… en op www.tno.nl/nl/tno-insights/artikelen/podcast-hoe-maken-we-de-… hebben Engelstalige toegankelijke namen.

Bevinding 156: Op pagina www.tno.nl/nl/tno-insights/artikelen/podcast-serie-biedt-… staan iframes. Elk iframe heeft een taal-attribuut met waarde ‘en’. De inhoud van deze iframes is in het Nederlands. Verander de waarde naar ‘nl’.

3.3 Assistentie bij invoer

3.3.1 Foutidentificatie (Niveau A)

Informatie over succescriterium 3.3.1 Foutidentificatie

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 157: Wanneer bezoekers op pagina www.tno.nl/nl/tno-insights/newsletter/ niets invullen, verschijnt de melding 'Vul je je e-mailadres in?'. Dat is geen foutidentificatie maar een foutinstructie. Een foutmelding moet benoemen wélke fout is gemaakt en wáár die fout is gemaakt. Bijvoorbeeld: 'Je hebt het veld 'E-mailadres' niet ingevuld.'

3.3.2 Labels of instructies (Niveau A)

Informatie over succescriterium 3.3.2 Labels of instructies

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 158: Wanneer bezoekers de site voor het eerst bezoeken verschijnt er een pop-up waarin bezoekers zich kunnen inschrijven voor de nieuwsbrief. Het invoerveld in de pop-up heeft geen label.

4. Robuust

4.1 Compatibel

4.1.1 Parsen (Niveau A)

Informatie over succescriterium 4.1.1 Parsen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 159: Op de homepage komen meerdere eindtags van het paragraaf element (</p>) voor, zonder openingstag. Dit komt op meerdere pagina's voor.

Bevinding 160: Op de homepage komen meerdere <label> voor met als rol 'button'. Dit komt op meerdere pagina's voor.

Bevinding 161: Op pagina www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/informatie-communicatie-… komen de volgende id's dubbel voor: 18883, field42998, field42999, field43000, field43001, optin, submit-18883, fczfhxvn.

Bevinding 162: Op pagina www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/energietransitie/roadmaps/… komen de volgende id's dubbel voor: 18883, field42998, field42999, field43000, field43001,optin, submit-18883, jxklphye.

Bevinding 163: Op pagina www.tno.nl/nl/tno-insights/artikelen/podcast-serie-biedt-… komt een eindtag </small> voor, maar geen openingstag. Dit komt ook voor op pagina www.tno.nl/nl/tno-insights/artikelen/podcast-hoe-maken-we-de-….

Bevinding 164: Op pagina www.tno.nl/nl/zie-het-voor-je wordt het button-element gebruikt binnen het a-element. Dit komt op meerdere pagina's voor, waaronder op www.tno.nl/nl/werken-bij/vacatures/.

Bevinding 165: In de cookie-banner wordt het role-attribuut binnen het label-element gebruikt. Dit is semantisch niet correct. Dit komt op alle pagina’s voor. Zie bijvoorbeeld www.tno.nl/nl/over-tno/nieuws/.

4.1.2 Naam, rol, waarde (Niveau A)

Informatie over succescriterium 4.1.2 Naam, rol, waarde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 166: Wanneer bezoekers de site voor het eerst bezoeken verschijnt er een pop-up waarin bezoekers zich kunnen inschrijven voor de nieuwsbrief. De sluit-knop is een afbeelding die klikbaar is gemaakt met Javascript. Bij deze zelfgeschreven knop ontbreekt de juiste rol. De voorleessoftware kan niet aan zijn gebruiker vertellen dat dit een knop is en wat deze knop doet.

Bevinding 167: Wanneer bezoekers de site voor het eerst bezoeken verschijnt er een pop-up waarin bezoekers zich kunnen inschrijven voor de nieuwsbrief. De link 'Nee, ik blijf liever op de site' heeft als rol 'text', dat moet 'link' zijn.

Bevinding 168: Wanneer bezoekers de site voor het eerst bezoeken verschijnt er een pop-up waarin bezoekers zich kunnen inschrijven voor de nieuwsbrief. Het invoerveld heeft geen toegankelijke naam.

Bevinding 169: Wanneer bezoekers de site voor het eerst bezoeken verschijnt er een pop-up waarin bezoekers zich kunnen inschrijven voor de nieuwsbrief. De sluit-knop heeft als alternatieve tekst 'X'. Deze tekst beschrijft niet wat de functie is van deze knop.

Bevinding 170: De knop om de zoekfunctie in de header van de pagina (iedere pagina) te openen, heeft geen naam en rol.

Bevinding 171: De zoekvelden op de website hebben in de code geen label en missen daarmee een naam.

Bevinding 172: De pijltoetsen om door de slides in de slider op de homepage te bewegen, hebben geen naam en rol.

Bevinding 173: De witte rondjes onder in de slider om door de slides in de slider op de homepage te bewegen, hebben geen naam en rol.

Bevinding 174: Wanneer bezoekers inzoomen naar 250% verandert het navigatiemenu in een hamburgermenu. Deze link om het menu te openen heeft geen naam.

Bevinding 175: Wanneer bezoekers inzoomen naar 250% verandert het navigatiemenu in een hamburgermenu. De knop om het menu te sluiten heeft geen naam.

Bevinding 176: Het is voor ziende gebruikers op de site duidelijk wanneer uitklapbare menu-items, zoals de menu-items in het navigatiemenu, het hamburgermenu dat verschijnt wanneer bezoekers inzoomen naar 250% en de + knoppen in dat menu, uitgeklapt zijn of niet. Deze informatie is niet beschikbaar voor screenreadergebruikers. Gebruik aria-expanded of een vergelijkbare techniek om dit probleem op te lossen. Dit geldt ook voor de accordeons op andere pagina's, onder andere op pagina www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/informatie-communicatie-….

Bevinding 177: De links onder 'Aandachtsgebieden' op de homepage hebben geen naam.

Bevinding 178: De iconen van sociale netwerken achter 'Deel deze pagina' op www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/informatie-communicatie-… hebben geen juiste rol. Deze afbeeldingen fungeren als links. Dit is niet aan hulpsoftware doorgegeven. Een blinde gebruiker weet niet dat hier een link staat. Dit komt op alle pagina's met deze functie voor, waaronder op www.tno.nl/nl/over-tno/contact/faq/.

Bevinding 179: Op de website komen meerdere keren links voor die als rol button hebben, of buttons die als rol link hebben. Voorbeeld op pagina www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/informatie-communicatie-…, de button 'Meld je aan voor de updates' verwijst naar een andere pagina en is dus een link. Ook de links onder 'Expertisegroepen' zijn in de HTML-code nu knoppen in plaats van links. Dit komt op meerdere pagina's voor.

Bevinding 180: Het mechanisme om de accordeon items in- of uit te klappen (het -/+ icoon) op pagina www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/informatie-communicatie-… heeft geen toegankelijke naam. Zie ook 1.1.1. Dit komt op alle pagina's met een accordeon en ook in het mobiele menu voor.

Bevinding 181: Op afbeelding www.tno.nl/nl/onze-impact/ staat een afbeelding/interactieve infographic. De vier links in het midden zijn in de code buttons, terwijl het links zijn. Daarnaast hebben de buttons geen toegankelijke naam en missen daardoor een duidelijk linkdoel. Dit geldt ook voor de links in de buitenste rand van de infographic, zoals '17. Partnership voor de goals'.

Bevinding 182: De button om te zoeken naast 'Zoeken binnen Tno Insights' op pagina www.tno.nl/nl/tno-insights/artikelen/podcast-serie-biedt-… heeft geen toegankelijke naam.

Bevinding 183: De buttons 'Toon meer' onder de selectievakjes op pagina www.tno.nl/nl/werken-bij/vacatures/ hebben geen juiste rol. De voorleessoftware kan niet aan zijn gebruiker vertellen dat hier een knop staat. Dat geldt onder andere ook voor pagina www.tno.nl/nl/over-tno/nieuws/ en pagina www.tno.nl/nl/zoeken/.

Bevinding 184: De afbeelding op pagina www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/energietransitie/roadmaps/… is een link, maar deze link heeft geen naam.

Bevinding 185: Op pagina www.tno.nl/nl/tno-insights/artikelen/podcast-serie-biedt-… staan iframes zonder title-elementen. De toegankelijke namen van deze iframes ontbreken waardoor een blinde gebruiker van hulpsoftware niet weet wat in deze iframes staat en kan geen bewuste keuze maken of hij deze iframes wil openen. Iframes zonder title-elementen komen op andere pagina’s voor. Zie www.tno.nl/nl/onze-impact/.

4.1.3 Statusberichten (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 4.1.3 Statusberichten

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 186: Wanneer bezoekers de site voor het eerst bezoeken verschijnt er een pop-up waarin bezoekers zich kunnen inschrijven voor de nieuwsbrief. Screenreadergebruikers krijgen hier geen melding van.

Bevinding 187: Wanneer bezoekers een pagina bezoeken, bijvoorbeeld www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/informatie-communicatie-…, verschijnt er na enige tijd een pop-up van Hotjar (externe organisatie) voor een survey. Screenreadergebruikers krijgen hier geen melding van.

****** Tot.: 187 Bevindingen

Onderbouwing van de evaluatie

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de evaluatiemethode van het W3C, WCAG-EM. Dit gebeurt grotendeels handmatig door een steekproef te nemen. Voor een quickscan geldt dat we slechts delen uit deze methodiek gebruiken. Ondanks alle zorgvuldigheid en ervaring van de onderzoeker kan het voorkomen dat een probleem niet gesignaleerd is. Houd er rekening mee dat in een volgend onderzoek bepaalde onderdelen anders worden beoordeeld omdat technologieën en hulpsoftware worden doorontwikkeld. Bij het handmatig onderzoek wordt gebruik gemaakt van tools.

Steekproef getoetste webpagina's

Ondersteunende technieken

Bronnen

Deze rapportage is grotendeels gemaakt met de online evaluatietool van W3C.

Geprint: 2022-08-11 05:25:53 v2.3-011