Toegankelijkheidscertificaat
Bewijs van toegankelijkheidsonderzoek

Audit digitale toegankelijkheid website tno.online

De website tno.online voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 11 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden.
Onderzoeker
Renate, Swink; Yulia, Swink
Datum
14 juli
Opdrachtgever
TNO
Scope van de website Binnen de scope van het onderzoek valt:
  • Alle pagina's op tno.online
Buiten de scope van het onderzoek valt:
  • Andere domeinen van TNO. Dit vereist een apart onderzoek.
  • Subwebsite(s) waarbij de HTML en/of het systeem afwijkt van de onderzochte website.
  • Alle externe systemen en websites waar tno.online met een link naar wordt verwezen.
Steekproef getoetste webpagina's
Geprint: 2024-06-19 09:58:45 v2.4-011