Toegankelijkheidscertificaat
Bewijs van toegankelijkheidsonderzoek

Contentaudit digitale toegankelijkheid website Toekomstbehendig Brabant

De website Toekomstbehendig Brabant voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 16 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden.
Onderzoeker
Michiel, Swink; Renate, Swink
Datum
7 augustus 2023
Opdrachtgever
Provincie Noord-Brabant
Scope van de website Binnen de scope van het onderzoek valt:
  • De content van alle pagina's op toekomstbehendigbrabant.nl
  • Alle PDF's op toekomstbehendigbrabant.nl
Buiten de scope van het onderzoek valt:
  • Subwebsite(s) waarbij de HTML en/of het systeem afwijkt van de onderzochte website.
  • Alle externe systemen en websites waar via het onderzochte domein met een link naar wordt verwezen.
Steekproef getoetste webpagina's
Geprint: 2024-04-24 05:30:57 v2.4-011