Toegankelijkheidsonderzoek

Rapport:
Audit digitale toegankelijkheid website Tropiqua


Onderzoeker
Renate, Swink; Yulia, Swink
Datum
21 juni 2022
Opdrachtgever
Gemeente Veendam

Samenvatting onderzoeksresultaat

De website Tropiqua voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 17 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden. In dit document is vastgelegd in hoeverre de website voldoet aan de toegankelijkheidseisen die vastgelegd zijn in WCAG, de Web Content Accessibility Guidelines.

De website tropiqua.nl is onderzocht tussen 20 juni en 21 juni 2022. Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van de evaluatiemethode WCAG-EM. Doel van dit rapport is om te bepalen welke verbeteringen nodig zijn om dit digitaal kanaal toegankelijker te krijgen.

De website tropiqua.nl is momenteel op veel vlakken toegankelijk. Zo hebben interactieve elementen in de regel een passende toegankelijke naam en is belangrijke informatie zowel met de muis als met het toetsenbord te bereiken. Dit waren de belangrijkste bevindingen uit het onderzoek:

Het onderzoek richt zich specifiek op de toegankelijkheid van de website voor mensen met een functiebeperking, zoals mensen die blind, doof, laaggeletterd zijn of andere functieproblemen hebben. Voor hen is het van belang dat de website technisch en inhoudelijk zo is ingericht dat de site voor hen goed bruikbaar is. Een website optimaliseren voor toegankelijkheid heeft meer voordelen; het maakt de website beter bruikbaar voor iedereen (bijvoorbeeld ook voor mensen die op hun mobieltje kijken in een zonnige omgeving) en het maakt de site beter vindbaar in zoekmachines.

Scope van de evaluatie

Naam website Tropiqua
Scope van de website Binnen de scope van het onderzoek valt:
  • Alle pagina's op tropiqua.nl
Buiten de scope van het onderzoek valt:
  • Het contactformulier op loket.veendam.nl (andere leverancier, hiervoor wordt een ander onderzoek gepland).
  • Het reserveringssysteem op tropiqua.tijdsblok.nu (andere leverancier, hiervoor wordt een ander onderzoek gepland).
  • Het inloggedeelte op tropiqua.winconsyst.nl (andere leverancier, hiervoor wordt een ander onderzoek gepland).
  • Subwebsite(s) waarbij de HTML en/of het systeem afwijkt van de onderzochte website.
  • Alle externe systemen en websites waar via tropiqua.nl met een link naar wordt verwezen.
Conformiteitsdoel WCAG 2.1 niveau AA
Basisniveau van toegankelijkheid ondersteund Gangbare browsers en hulpsoftware.

Overzicht toetsresultaat

Principe Voldoende Onvoldoende Onbekend
1 Waarneembaar 12 8 0
2 Bedienbaar 11 5 1
3 Begrijpelijk 9 1 0
4 Robuust 0 3 0
Totaal 32 17 1

Leeswijzer

Dit onderzoek is een momentopname. De website kan inmiddels veranderd zijn. De gevonden problemen zijn slechts voorbeelden. Ga daarom bij elk probleem de gehele website na of dit ook op andere plaatsen voorkomt. Dit onderzoek is slechts een steekproef van een aantal pagina's. Er zijn zo veel mogelijk verschillende type pagina's opgenomen in de sample om zo een goede indruk te krijgen van de toegankelijkheid. Let op! Bij het aanbrengen van verbeteringen of wijzigingen op de website/app kunnen nieuwe problemen ontstaan. Succescriteria gemarkeerd met "Niet aanwezig" worden automatisch goedgekeurd. Succescriteria gemarkeerd met "Onbekend" worden niet goedgekeurd.

Uitgebreide toetsresultaten


1. Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content (Niveau A)

Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de hierna vermelde situaties.

Informatie over succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: In de footer van de pagina staan drie logo's die allemaal als alternatieve tekst 'Easyswim logo' hebben, terwijl het om drie verschillende logo's gaat (bijvoorbeeld een keurmerk 'Veilig en schoon'). Geef de logo's ieder een unieke alternatieve tekst die de afbeelding beschrijft om dit probleem op te lossen.

Onder 'Faciliteiten' op de homepage staan afbeeldingen van tekst met als alternatieve tekst teksten als '%%tb-image-alt-text%%'. Deze teksten worden nu opgelezen door hulpsoftware. Zie ook succescriterium 1.4.5.

De alternatieve tekst van de afbeelding op pagina tropiqua.nl/agenda/disco-avond-24-6-2022/ is 'Zwemdisco avond'. Dit beschrijft de afbeelding niet inhoudelijk. Deze afbeelding kan als decoratief beschouwd worden en heeft daarom niet per se een alternatieve tekst nodig. Het alt-attribuut mag hier leeg gelaten worden. Verwijder de alternatieve tekst, of beschrijf de afbeelding inhoudelijk om dit probleem op te lossen.
Dit geldt ook voor de afbeeldingen in het overzicht op tropiqua.nl/agenda/ . Deze kunnen het beste decoratief worden gemaakt.


1.2 Op tijd gebaseerde media

1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Voor media met vooraf opgenomen louter-geluid en vooraf opgenomen louter-videobeeld is het volgende waar, behalve als de audio of video een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld:

Informatie over succescriterium 1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live) (Niveau AA)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle live audiocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen) (Niveau AA)

Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties (Niveau A)

Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

Informatie over succescriterium 1.3.1 Info en relaties

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de homepage staan visuele koppen, bijvoorbeeld 'Subtropisch bad' onder 'Openingstijden' en 'Maandagt/m vrijdag' onder 'Tarieven', die niet in de code als kop herkenbaar zijn. Bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware kunnen aan de hand van een sneltoets of koppenlijst over een pagina navigeren. Teksten die alleen visueel een kop zijn maar niet in de code, zijn niet op die manier bereikbaar. Maak de teksten op met een kopelement om dit probleem op te lossen. Dit geldt ook voor de koppen 'Algemene informatie', 'Veiligheid en Hygiëne' en 'Bereikbaarheid'.
Dit komt op meerdere pagina's voor, waaronder op pagina tropiqua.nl/contact/.

De tekst '24 juni van 18:30 - 21:15' op pagina tropiqua.nl/agenda/disco-avond-24-6-2022/ is gecodeerd als h2-kop, terwijl het visueel geen kop is en ook niet als kop dient. Dit is verwarrend voor bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware maar het scherm wel kunnen zien. Verwijder het kop-element om dit probleem op te lossen.

Op de homepage staan meerdere teksten opgemaakt met het strong-element waar dat semantisch niet gepast is. Bijvoorbeeld 'Ma-vrij' onder 'Openingstijden' en 'Entree' onder tarieven. Het strong-element geeft extra belang aan één woord of korte zin en mag daarom niet puur voor opmaak gebruikt worden. Maak hier bijvoorbeeld gebruik van een tabel of description-list om de relatie tussen de teksten aan te geven. Dit komt op meerdere plekken voor, waaronder in de footer van iedere pagina.
Dit komt op meerdere pagina's voor, waaronder op pagina tropiqua.nl/contact/, op pagina tropiqua.nl/algemene-informatie/ en op pagina tropiqua.nl/faciliteiten/sauna/.

In de footer staan visuele kopjes die niet als kop zijn opgemaakt, maar met het strong-element, zoals 'Voorwaarden' en 'Zwembad Tropiqua'. Bijvoorbeeld 'Ma-vrij' onder 'Openingstijden' en 'Entree' onder tarieven. Het strong-element geeft extra belang aan één woord of korte zin en mag daarom niet puur voor opmaak gebruikt worden. Bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware kunnen aan de hand van een koppen-sneltoets of koppenlijst over een pagina navigeren. Teksten die alleen visueel een kop zijn, maar dat in de code niet zijn, zijn niet op die manier bereikbaar. Maak de teksten op met een kopelement om dit probleem op te lossen.
Dit probleem komt op meerdere pagina's voor, waaronder op pagina tropiqua.nl/algemene-informatie/.

Op pagina tropiqua.nl/algemene-informatie/ is de gehele introductietekst opgemaakt met het strong-element. Het strong-element geeft extra belang aan één woord of korte zin en mag daarom niet puur voor opmaak gebruikt worden. Gebruik CSS of een vergelijkbare techniek om een vergelijkbaar visueel effect te creëren. Dit probleem komt op meerdere pagina's voor, waaronder op pagina tropiqua.nl/faciliteiten/subtropisch-zwembad/, op pagina tropiqua.nl/abonnementen/ en op pagina tropiqua.nl/bereikbaarheid/.

Op de homepage staat de tekst 'Children without a swimming certificate will only be granted access to our accommodation if they have and use the compulsory flotation equipment.' Deze tekst is opgemaakt met het em-element. Het em-element geeft gesproken nadruk op één woord of korte zin en mag daarom niet puur voor opmaak gebruikt worden. Verwijder het em-element om dit probleem op te lossen.

Op pagina tropiqua.nl/faciliteiten/sauna/ staat onder 'Tarieven' visueel een lijst, die is opgemaakt met streepjes (-). Deze lijst is in de code niet gecodeerd als lijst. Bezoekers die gebruik maken van hulpsoftware weten, wanneer een lijst correct is opgemaakt met het ul- of ol-element, uit hoeveel items een lijst bestaat en bij welk item zij momenteel zijn. Maak de lijst daarom op met de juiste HTML (het ul-element) om dit probleem op te lossen.

Op pagina tropiqua.nl/zwemles/easyswim-zwemles/ staat onder 'Kosten en betaalwijzen' een geneste lijst, waar de lijst-in-lijst is opgemaakt met streepjes in plaats van li-elementen binnen het hoger gelegen li-element. Hierdoor weten bezoekers die gebruik maken van bijvoorbeeld voorleessoftware niet dat het hier om een lijst-in-lijst gaat. Nest de lijst op de juiste manier om dit probleem op te lossen.

Op pagina tropiqua.nl/activiteiten/aquasport/ staan tabellen. De tabellen staat binnen een figure-element. Het figure-element geeft aan dat er een afbeelding aanwezig is. Dat is hier niet het geval. Verwijder de figure-elementen.

Op pagina tropiqua.nl/activiteiten/aquasport/ staan tabellen. De koppen in de tabellen staan in een th-element, maar zijn daarnaast ook opgemaakt het strong-element. Het strong-element geeft extra belang aan één woord of korte zin en mag daarom niet puur voor opmaak gebruikt worden. Gebruik CSS of een vergelijkbare techniek om een vergelijkbaar visueel effect te creëren.

Advies: Op pagina tropiqua.nl/contact/ worden kopniveaus overgeslagen. Een logische, aflopende koppenstructuur is een belangrijk navigatiemiddel voor bezoekers die gebruik maken van hulpsoftware en is daarnaast goed voor zoekmachineoptimalisatie.

Advies: Op pagina tropiqua.nl/contact/ komen een aantal lege koppen voor (H4). Deze kunnen het beste uit de code worden verwijderd.


1.3.2 Betekenisvolle volgorde (Niveau A)

Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 1.3.2 Betekenisvolle volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina tropiqua.nl/agenda/ staan evenementen. De datum en de tijd staan visueel en in de code bóven de naam van het evenement. Hierdoor is de relatie tussen de datum en het evenement, vooral wanneer er meerdere evenementen op één pagina staan, niet meer duidelijk voor bezoekers die het scherm niet kunnen zien. Plaats metadata, zoals datum, tijd, locatie, afbeeldingen, auteur etc, in de code ónder de kop met de naam van het evenement of artikel. Visueel mag het er wel boven staan, zolang het in de context duidelijk is welke datum bij welk evenement hoort.


1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen (Niveau A)

Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

Informatie over succescriterium 1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de homepage staat een Viditour iframe. De tekst direct boven het iframe gebruikt meerdere referenties waar bezoekers zicht voor nodig hebben, zoals 'pijltjes' en 'i'. Alle instructies om content te kunnen begrijpen of te bedienen, moeten ook tekstueel en/of semantisch aanwezig zijn zodat de instructies ook te begrijpen zijn voor mensen die het beeld niet zien. Denk hierbij aan vorm, omvang, locatie, geluid en oriëntatie van de content, die ook tekstueel beschreven moet zijn op dezelfde pagina.


1.3.4 Weergavestand (Niveau AA)

De content beperkt de weergave en bediening niet tot een enkele presentatie-oriëntatie, zoals staand of liggend, tenzij een specifieke presentatie-oriëntatie essentieel is.

Informatie over succescriterium 1.3.4 Weergavestand

Uitkomst: Voldoende


1.3.5 Identificeer het doel van de input (Niveau AA)

Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

Informatie over succescriterium 1.3.5 Identificeer het doel van de input

Uitkomst: Niet aanwezig


1.4 Onderscheidbaar

1.4.1 Gebruik van kleur (Niveau A)

Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

Informatie over succescriterium 1.4.1 Gebruik van kleur

Uitkomst: Voldoende


1.4.2 Geluidsbediening (Niveau A)

Als een geluidsweergave op een webpagina automatisch meer dan 3 seconden speelt, is er of een mechanisme beschikbaar om de geluidsweergave te pauzeren of te stoppen, of er is een mechanisme beschikbaar om het geluidsvolume onafhankelijk van het overall systeemvolume te regelen.

Informatie over succescriterium 1.4.2 Geluidsbediening

Uitkomst: Niet aanwezig


1.4.3 Contrast (minimum) (Niveau AA)

De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer de submenu-items in het navigatiemenu in de header van de pagina (iedere pagina) focus hebben, is het contrast tussen de lichtblauwe tekst (HEX #009DDB) en de grijze achtergrond (HEX #F0F0F0) 2,7:1 waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.

Op de homepage komt witte tekst op een groene achtergrond (HEX #50A933) voor. De contrastratio is hier 2,9:1 waar dat minimaal 3:1 moet zijn voor de grote tekst (All-in abonnementen) en 4,5: voor de tekst er direct onder (Vanaf €22 per maand).

Wanneer bezoekers met de muis over een link in de footer van de pagina bewegen, kleuren de linkteksten wit. De contrastratio tussen de witte tekst en de blauwe achtergrond (HEX #33D6F8) is 1,7:1 waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.


1.4.4 Herschalen van tekst (Niveau AA)

Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

Informatie over succescriterium 1.4.4 Herschalen van tekst

Uitkomst: Voldoende


1.4.5 Afbeeldingen van tekst (Niveau AA)

Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.5 Afbeeldingen van tekst

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de homepage staan meerdere afbeeldingen van tekst, zoals de links onder 'Faciliteiten' zoals 'Peuterbad' en 'Glijbanen'. Voor bezoekers met een visuele beperking is het belangrijk dat tekst als HTML wordt geplaatst en niet in een afbeelding. Zij kunnen tekst in HTML namelijk met een eigen stylesheet naar hun wensen opmaken, terwijl tekst in een afbeelding niet aanpasbaar is.
Dit geldt ook voor de 'Lees verder' teksten onder bijvoorbeeld 'Sub tropisch bad' en 'Baantjes zwemmen'.

Advies:
Op pagina tropiqua.nl/veilig-en-schoon/ staat een logo van 'Keurmerk veilig en schoon'. In dit logo is ook een url te zien, die alleen op de afbeelding leesbaar is. Omdat de url onderdeel is van het logo, kan dit niet worden afgekeurd. Echter mist deze informatie nu voor blinde en slechtziende bezoekers (de url is niet als platte tekst te vinden op de pagina).


1.4.10 Reflow (Niveau AA)

Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.

Informatie over succescriterium 1.4.10 Reflow

Uitkomst: Voldoende


1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content (Niveau AA)

De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

Informatie over succescriterium 1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de homepage komt een Viditour iframe voor. Hierin komen meerdere contrastproblemen voor. Zo is de contrastratio tussen de blauwe pijltoetsen (HEX #4A9CE3) en de grijze achtergrond (wisselend, niet opaak) op sommige plekken slechts 1,6:1 waar dat minimaal 3:1 moet zijn.
Dit iframe komt op meerdere pagina's voor, waaronder op pagina tropiqua.nl/faciliteiten/subtropisch-zwembad/ en op pagina tropiqua.nl/faciliteiten/sauna/.


1.4.12 Tekstafstand (Niveau AA)

Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze stijleigenschappen voor tekst in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.

Informatie over succescriterium 1.4.12 Tekstafstand

Uitkomst: Voldoende


1.4.13 Content bij hover of focus (Niveau AA)

Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.

Informatie over succescriterium 1.4.13 Content bij hover of focus

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer bezoekers met de muis of het toetsenbord langs de hoofdmenu-items in de navigatie bovenaan de pagina (iedere pagina) komen, verschijnen automatisch submenu-items onder het item dat hover of focus heeft. Als er iets tevoorschijn komt wanneer een bezoeker er met de muis overheen hovert of er met het toetsenbord focus op plaatst, moet de bezoeker het ook weer makkelijk weg kunnen halen zonder de muis te moeten bewegen, bijvoorbeeld met de escape-toets.


2. Bedienbaar

2.1 Toetsenbordtoegankelijk

2.1.1 Toetsenbord (Niveau A)

Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

Informatie over succescriterium 2.1.1 Toetsenbord

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer bezoekers inzoomen tot 200% verandert het navigatiemenu in de header van iedere pagina in een hamburgermenu. De uitklapbare menu-items zijn alleen te bedienen met de muis, niet met het toetsenbord. Zorg ervoor dat bezoekers die geen gebruik kunnen maken van een muis ook de submenu-items in het hamburgermenu kunnen bereiken en bedienen.

De knoppen in het Viditour iframe op de homepage, waarmee bezoekers virtueel door Tropiqua kunnen wandelen, zijn niet bereikbaar en bedienbaar met het toetsenbord. Hierdoor is deze hele functie voor hen niet toegankelijk. Zorg ervoor dat interactieve elementen in een iframe ook bedienbaar zijn met het toetsenbord. Dit iframe komt op meerdere pagina's voor, waaronder op pagina tropiqua.nl/faciliteiten/subtropisch-zwembad/ en op pagina tropiqua.nl/faciliteiten/sauna/.


2.1.2 Geen toetsenbordval (Niveau A)

Als de toetsenbordfocus met de toetsenbordinterface verplaatst kan worden naar een component van de pagina, dan kan de focus ook met alleen de toetsenbordinterface weer van dat component weg worden bewogen. En, als er meer nodig is dan de standaard pijl- of tabtoetsen of andere standaard methoden om de focus te verplaatsen, dan wordt de gebruiker geïnformeerd over de manier waarop de focus kan worden verplaatst.

Informatie over succescriterium 2.1.2 Geen toetsenbordval

Uitkomst: Voldoende


2.1.4 Enkel teken sneltoets (Niveau A)

Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.1.4 Enkel teken sneltoets

Uitkomst: Niet aanwezig


2.2 Genoeg tijd

2.2.1 Timing aanpasbaar (Niveau A)

Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.1 Timing aanpasbaar

Uitkomst: Niet aanwezig


2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen (Niveau A)

Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen

Uitkomst: Niet aanwezig


2.3 Toevallen en fysieke reacties

2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde (Niveau A)

Webpagina's bevatten niets wat meer dan drie keer flitst in enige periode van één seconde of de flits is beneden de algemene flits- en rodeflitsdrempelwaarden.

Informatie over succescriterium 2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde

Uitkomst: Niet aanwezig


2.4.1 Blokken omzeilen (Niveau A)

Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

Informatie over succescriterium 2.4.1 Blokken omzeilen

Uitkomst: Voldoende


2.4.2 Paginatitel (Niveau A)

Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

Informatie over succescriterium 2.4.2 Paginatitel

Uitkomst: Voldoende


2.4.3 Focus volgorde (Niveau A)

Als een webpagina sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

Informatie over succescriterium 2.4.3 Focus volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer bezoekers inzoomen tot 200% verandert het navigatiemenu in de header van iedere pagina in een hamburgermenu. Na het doorlopen van alle items in het menu, gaat de toetsenbordfocus verder op de achterliggende pagina terwijl het hamburgermenu open blijft staan. Zorg ervoor dat bezoekers het menu handmatig moeten sluiten met de sluitknop, of dat het menu automatisch sluit na het laatste interactieve element in het menu.

Na het doorlopen van alle zichtbare interactieve elementen op de homepage, krijgen een aantal onzichtbare links, zoals tropiqua.nl/abonnementen en tropiqua.nl/faciliteiten, toetsenbordfocus. Zorg ervoor dat het voor bezoekers duidelijk is waar zij zich bevinden op de pagina en verwijder onzichtbare links uit de toetsenbord focus volgorde.


Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis zou kunnen hebben voor gebruikers in het algemeen.

Informatie over succescriterium 2.4.4 Linkdoel (in context)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de homepage komt twee keer een link voor met de toegankelijke linktekst 'Zwemles'. Wanneer linkteksten identiek zijn, moet de link naar dezelfde pagina verwijzen. Dat is hier niet het geval. De link 'Zwemles' in het navigatiemenu verwijst naar tropiqua.nl/zwemles, de link 'Zwemles (lees verder)' onder de header van de pagina verwijst naar tropiqua.nl/activiteiten/zwemles. Maak de linkteksten uniek om dit probleem op te lossen. Zie ook succescriterium 2.5.3.

Op de homepage komen meerdere 'Lees verder' links voor, bijvoorbeeld onder 'Veiligheid en Hygiene'. Uit de linktekst moet duidelijk zijn waar de link naartoe gaat. Teksten als 'klik hier' en 'lees verder' zijn beschrijvend genoeg. Pas de linktekst aan door bijvoorbeeld screenreaderonly-tekst toe te voegen ('Lees verder over Veiligheid en Hygiene') om dit probleem op te lossen.

Op pagina tropiqua.nl/agenda/ staan elementen. Per blok wordt er twee keer gelinkt naar de pagina van het evenement: 1 keer in de linktekst met de naam van het evenement, en 1 keer met de alternatieve tekst van de afbeelding die naar dezelfde pagina linkt. De alternatieve teksten komen niet overeen met de linkteksten in de tekst. Dit is verwarrend voor bezoekers die gebruik maken van hulpsoftware, voor hen zijn er een dubbel aantal links aanwezig waarvan het niet duidelijk is dat ze naar dezelfde pagina's verwijzen.
Het advies is om alleen de linktekst met de naam van het evenement te behouden en de link van de afbeelding te verwijderen. Eventueel kan het klikbare gebied met Javascript worden vergroot.

Advies: De Google Calendar en iCalendar links op pagina tropiqua.nl/agenda/disco-avond-24-6-2022/ hebben zowel een toegankelijke linktekst als een title-element met dezelfde tekst. Sommige screenreader + browser combinaties lezen beide teksten voor, waardoor bezoekers de tekst dubbel voorgelezen krijgen. Verwijder het title-attribuut om dit probleem op te lossen.
Dit geldt ook voor de afbeeldingen in het overzicht op tropiqua.nl/agenda/.


2.4.5 Meerdere manieren (Niveau AA)

Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

Informatie over succescriterium 2.4.5 Meerdere manieren

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Er zijn op dit moment niet voldoende manieren om alle pagina's in de sample (bijvoorbeeld pagina tropiqua.nl/agenda/disco-avond-27-5-2022/) te bereiken. Voeg bijvoorbeeld een zoekfunctie of een sitemap toe aan de website om dit probleem op te lossen.


2.4.6 Koppen en labels (Niveau AA)

Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

Informatie over succescriterium 2.4.6 Koppen en labels

Uitkomst: Voldoende


2.4.7 Focus zichtbaar (Niveau AA)

Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

Informatie over succescriterium 2.4.7 Focus zichtbaar

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer de afbeeldingslinks op pagina tropiqua.nl/agenda toetsenbordfocus heeft, is dat alleen zichtbaar door een minimale kleurverandering in de afbeelding. Zorg ervoor dat bezoekers weten waar zij zich bevinden op de pagina door een duidelijke focusrand toe te voegen.

Na het doorlopen van alle zichtbare interactieve elementen op de homepage, krijgen een aantal onzichtbare links, zoals tropiqua.nl/abonnementen en tropiqua.nl/faciliteiten, toetsenbordfocus vanwege een verborgen navigatiemenu. Zorg ervoor dat bezoekers weten waar zij zich bevinden op de pagina door een duidelijke focusrand toe te voegen, of verwijder de links uit de focusvolgorde wanneer het menu onzichtbaar is/blijft (succescriterium 2.4.3).

Wanneer de links 'Vorige/Evenementen' en 'Volgende/Evenementen' (en de link 'Vandaag' bij inzoomen) op pagina tropiqua.nl/agenda/ toetsenbordfocus hebben, is dat niet zichtbaar. Zorg ervoor dat bezoekers weten waar zij zich bevinden op de pagina door een duidelijke focusrand toe te voegen.

Advies:
Dit probleem doet zich voor in Firefox: In Firefox is er geen custom focusrand ingesteld. De standaard focusrand in Firefox bestaat uit een onderbroken lijn van stipjes. Binnen de WCAG 2.2 (die naar verwachting in september 2022 van kracht is) is dit niet meer voldoende. Lees meer op: www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/focus-appearance-minimum.html.


2.5 Input modaliteiten

2.5.1 Aanwijzergebaren (Niveau A)

Alle functionaliteit waarmee bij de bediening gebruik wordt gemaakt van meerpunts- of padgebaseerde gebaren, kan worden bediend met een enkele aanwijzer zonder een padgebaseerd gebaar, tenzij een meerpunts- of padgebaseerd gebaar essentieel is.

Informatie over succescriterium 2.5.1 Aanwijzergebaren

Uitkomst: Voldoende


2.5.2 Aanwijzerannulering (Niveau A)

Voor functionaliteit die kan worden bediend met een enkele aanwijzer, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.5.2 Aanwijzerannulering

Uitkomst: Voldoende


2.5.3 Label in naam (Niveau A)

Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

Informatie over succescriterium 2.5.3 Label in naam

Uitkomst: Onbekend

Bevindingen: Op de homepage komen visueel meerdere 'Lees verder' links voor, zoals bij Subtropisch zwembad en Baantjes zwemmen. De linktekst 'Lees verder' komt niet voor in de toegankelijke linktekst, die bestaat alleen uit bijvoorbeeld 'Subtropisch zwembad'. Hierdoor zijn deze links minder goed of niet bedienbaar voor bezoekers die gebruik maken van spraakgestuurde software. Voeg de visuele tekst toe, bij voorkeur aan het begin van de link (bijvoorbeeld 'Lees verder over Subtropisch zwembad') om dit probleem op te lossen.


2.5.4 Bewegingsactivering (Niveau A)

Functionaliteit die kan worden bediend door de beweging van een apparaat of beweging van een gebruiker, kan ook worden bediend met componenten van de gebruikersinterface. De reactie op de beweging kan worden uitgeschakeld om onbedoelde activering te voorkomen, behalve wanneer:

Informatie over succescriterium 2.5.4 Bewegingsactivering

Uitkomst: Niet aanwezig


3. Begrijpelijk

3.1 Leesbaar

3.1.1 Taal van de pagina (Niveau A)

De standaard menselijke taal van elke webpagina kan door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 3.1.1 Taal van de pagina

Uitkomst: Voldoende


3.1.2 Taal van onderdelen (Niveau AA)

De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

Informatie over succescriterium 3.1.2 Taal van onderdelen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de homepage staat de tekst 'Children without a swimming certificate will only be granted access to our accommodation if they have and use the compulsory flotation equipment.' Voor deze tekst is geen taalwissel aangegeven. Hierdoor lezen screenreaders de tekst voor in de hoofdtaal van de pagina (Nederlands) en is de tekst niet goed verstaanbaar. Geef een taalwissel aan om dit probleem op te lossen.

Op pagina tropiqua.nl/gedrags-en-veiligheidsregels/ staat Duitse tekst. Voor deze tekst is geen taalwissel aangegeven. Hierdoor lezen screenreaders de tekst voor in de hoofdtaal van de pagina (Nederlands) en is de tekst niet goed verstaanbaar. Geef een taalwissel aan om dit probleem op te lossen.

Het Viditour iframe op de homepage heeft geen lang attribuut.

Het Viditour iframe op de homepage bevat knoppen/links met een Engelstalige toegankelijke tekst, zoals de toegankelijke naam 'Close' voor het sluiten van een informatiepanel. Zorg ervoor dat bedienbare elementen een naam hebben in de hoofdtaal van de pagina. Dit iframe komt op meerdere pagina's voor, waaronder op pagina tropiqua.nl/faciliteiten/subtropisch-zwembad/ en op pagina tropiqua.nl/faciliteiten/sauna/.


3.2 Voorspelbaar

3.2.1 Bij focus (Niveau A)

Als een component van de gebruikersinterface de focus krijgt, dan veroorzaakt dat geen contextwijziging.

Informatie over succescriterium 3.2.1 Bij focus

Uitkomst: Voldoende


3.2.2 Bij input (Niveau A)

Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

Informatie over succescriterium 3.2.2 Bij input

Uitkomst: Voldoende


3.2.3 Consistente navigatie (Niveau AA)

Navigatiemechanismen, die op meerdere webpagina's binnen een verzameling webpagina's herhaald worden, komen elke keer dat ze worden herhaald in dezelfde relatieve volgorde voor, tenzij een verandering wordt geïnitieerd door de gebruiker.

Informatie over succescriterium 3.2.3 Consistente navigatie

Uitkomst: Voldoende


3.2.4 Consistente identificatie (Niveau AA)

Componenten die dezelfde functionaliteit hebben binnen een verzameling webpagina's worden consistent geïdentificeerd.

Informatie over succescriterium 3.2.4 Consistente identificatie

Uitkomst: Voldoende


3.3 Assistentie bij invoer

3.3.1 Foutidentificatie (Niveau A)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

Informatie over succescriterium 3.3.1 Foutidentificatie

Uitkomst: Niet aanwezig


3.3.2 Labels of instructies (Niveau A)

Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

Informatie over succescriterium 3.3.2 Labels of instructies

Uitkomst: Niet aanwezig


3.3.3 Foutsuggestie (Niveau AA)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

Informatie over succescriterium 3.3.3 Foutsuggestie

Uitkomst: Niet aanwezig


Voor webpagina's die wettelijke verplichtingen of financiële transacties voor de gebruiker uitvoeren, die, door de gebruiker te beheren gegevens in gegevensopslagplaatsen verwijderen of wijzigen, of die antwoorden van de gebruiker verzenden, geldt minstens één van de volgende zaken:

  1. Omkeerbaar: Verzendingen kunnen ongedaan gemaakt worden.
  2. Gecontroleerd: Door de gebruiker ingevoerde gegevens worden gecontroleerd op invoerfouten en de gebruiker wordt de mogelijkheid gegeven om ze te verbeteren.
  3. Bevestigd: Er is een mechanisme beschikbaar voor het beoordelen, bevestigen en verbeteren van informatie voordat de verzending wordt voltooid.

Informatie over succescriterium 3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)

Uitkomst: Niet aanwezig


4. Robuust

4.1 Compatibel

4.1.1 Parsen (Niveau A)

In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

Informatie over succescriterium 4.1.1 Parsen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de homepage komt twee keer het id 'alvast-een-kijkje-nemen' voor. Zorg ervoor dat id's uniek zijn.


4.1.2 Naam, rol, waarde (Niveau A)

Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

Informatie over succescriterium 4.1.2 Naam, rol, waarde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Het Viditour iframe op de homepage bevat interactieve elementen die niet als zodanig zijn gecodeerd. Daardoor missen ze een toegankelijke rol. Ook hebben deze elementen geen toegankelijke naam. Het gaat om vrijwel alle interactieve elementen, zoals de verschillende pijltjes, informatieknop, etc, en geldt ook voor de select-box rechts bovenin.

Op pagina tropiqua.nl/contact/ wordt een aria-label gebruikt binnen het header-element. Aria-label wordt niet ondersteund op header-elementen. Dit probleem komt op meerdere pagina's voor, waaronder op pagina tropiqua.nl/faciliteiten/subtropisch-zwembad/ en op pagina tropiqua.nl/2022/03/21/planning-proef-en-diplomawemmen-2021-2022/.

In de header van de pagina staan twee iconen, een kalender en een Facebook icoon. Op deze iconen worden aria-labels gebruikt op het i-element. Dat is geen toegestaan element voor een aria-label en zorgt daardoor bij sommige hulpsoftware en browser combinaties mogelijk voor toegankelijkheidsproblemen.

Op pagina tropiqua.nl/2022/03/21/planning-proef-en-diplomawemmen-2021-2022/ wordt een aria-label binnen een footer-element gebruikt. Dat is geen toegestaan element voor een aria-label en zorgt daardoor bij sommige hulpsoftware en browser combinaties mogelijk voor toegankelijkheidsproblemen.

Op de homepage wordt een aria-label in een span-element gebruikt. Dit is geen toegestaan element voor een aria-label en zorgt daardoor bij sommige hulpsoftware en browser combinaties mogelijk voor toegankelijkheidsproblemen.


4.1.3 Statusberichten (Niveau AA)

In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

Informatie over succescriterium 4.1.3 Statusberichten

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: In de Viditour iframes, bijvoorbeeld op pagina tropiqua.nl/faciliteiten/sauna/, verschijnt een laad-animatie wanneer informatie (door op het i-icoon te klikken) wordt geladen. Bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware krijgen hier geen melding van.

Onderbouwing van de evaluatie

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de evaluatiemethode van het W3C, WCAG-EM. Dit gebeurt grotendeels handmatig door een steekproef te nemen. Voor een quickscan geldt dat we slechts delen uit deze methodiek gebruiken. Ondanks alle zorgvuldigheid en ervaring van de onderzoeker kan het voorkomen dat een probleem niet gesignaleerd is. Houd er rekening mee dat in een volgend onderzoek bepaalde onderdelen anders worden beoordeeld omdat technologieën en hulpsoftware worden doorontwikkeld. Bij het handmatig onderzoek wordt gebruik gemaakt van tools.

Steekproef getoetste webpagina's

Ondersteunende technieken

Webbrowsers (useragents) en andere software

Bij dit onderzoek is de volgende software gebruikt:

Bronnen

Deze rapportage is grotendeels gemaakt met de online evaluatietool van W3C.

Bron: toegankelijkheidsrapport.swink.nl/tropiqua.nl/audit/
Geprint: 2022-08-11 04:03:15 v2.4-011