Toegankelijkheidscertificaat
Bewijs van toegankelijkheidsonderzoek

Quickscan digitale toegankelijkheid website Unc Inc

De website Unc Inc voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 18 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden.
Onderzoeker
Swink, Renate
Datum
28 juni 2021
Opdrachtgever
Unc Inc
Scope van de website Alle pagina's op www.uncinc.nl/
De formulieren op testomgeving accept.uncinc.nl/.
Steekproef getoetste webpagina's
Geprint: 2024-07-22 09:39:57 v2.4-011