Toegankelijkheidscertificaat
Bewijs van conformiteit
Waarmerk Digitale toegankelijkheid - WCAG

Audit digitale toegankelijkheid website Uw beslagvrije voet

De website van Uw beslagvrije voet voldoet op het moment van inspectie aan WCAG 2.1 niveau AA, de Web Content Accessibility Guidelines.
Dit betekent dat de website gebruikt kan worden door iedereen, inclusief mensen met een functiebeperking.

Onderzoeker
Michiel, Swink; Yulia, Swink
Datum
27 juni 2022
Opdrachtgever
Stichting ICTU
Scope van de website Binnen de scope van het onderzoek valt:
  • Alle pagina's op uwbeslagvrijevoet.nl
  • De PDF 'Kennis over samenloop bij loonbeslag'

Buiten de scope van het onderzoek valt:
  • De overige PDF's (deze worden op de nieuwe site verwijderd)
  • De infographics (deze worden op de nieuwe site verwijderd)
  • De video's (deze worden op de nieuwe site verwijderd)
  • De pagina's op bereken.uwbeslagvrijevoet.nl. Dit vereist een apart onderzoek.
  • Subwebsite(s) waarbij de HTML en/of het systeem afwijkt van de onderzochte website.
  • Alle externe systemen en websites waar via uwbeslagvrijevoet.nl met een link naar wordt verwezen.
Steekproef getoetste webpagina's
Geprint: 2022-07-05 05:26:21 v2.4-011