Toegankelijkheidscertificaat
Bewijs van toegankelijkheidsonderzoek

Audit digitale toegankelijkheid website Uw beslagvrije voet

De website Uw beslagvrije voet voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 4 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden.
Onderzoeker
Michiel, Swink; Kaylee, Swink
Datum
20 december 2022
Opdrachtgever
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Scope van de website Binnen de scope van het onderzoek valt:
  • Alle pagina's op uwbeslagvrijevoet.nl
  • Alle PDF's op uwbeslagvrijevoet.nl
Buiten de scope van het onderzoek valt:
  • De pagina's op bereken.uwbeslagvrijevoet.nl. Dit vereist een apart onderzoek.
  • Subwebsite(s) waarbij de HTML en/of het systeem afwijkt van de onderzochte website.
  • Alle externe systemen en websites waar via uwbeslagvrijevoet.nl met een link naar wordt verwezen.
Steekproef getoetste webpagina's
Geprint: 2024-05-22 04:21:36 v2.4-011