Toegankelijkheidsonderzoek

Issues:
Audit Digitale toegankelijkheid website Gemeente Veendam

(Alleen de bevindingen)

Scope van de evaluatie

Naam website Gemeente Veendam
Scope van de website Alle pagina's op www.veendam.nl/
Niet de pagina's op loket.veendam.nl/ (op verzoek van de klant)
Niet de pagina's op afspraken.veendam.nl/Internetafspraken_Veendam/ (ander onderzoek)
Conformiteitsdoel WCAG 2.1 niveau AA

Uitgebreide toetsresultaten

1. Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 1: Op www.veendam.nl/Onderwerpen/Geboorte_en_overlijden/… staat rechts een link om aangifte te doen van een geboorte. Naast deze link staat een logo van DigiD dat aangeeft dat deze aangifte via DigiD mogelijk is. Deze informatie is alleen als een afbeelding te zien. Deze informatieve afbeelding heeft tekstalternatief nodig zodat de voorleessoftware aan de gebruiker kan vertellen dat dit een link is naar DigiD-omgeving.

Bevinding 2: In de footer van de website staat een icoon van Whatsapp met alternatieve tekst ‘WhatsApp_Logo_3’. De alternatieve tekst dient in een normale menselijke taal geschreven te worden. Hier voldoet ‘Whatsapp logo’.

1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.3.1 Info en relaties

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 3: De PDF "Bomenlijst Groene kaart" is niet gecodeerd (van tags voorzien). Dit betekent dat de documentstructuur niet te bepalen is. Er kan daardoor bijvoorbeeld niet worden bepaald wat koppen zijn en wat de leesvolgorde is. Omdat tags ontbreken kan de PDF niet volledig onderzocht worden (alle succescriterium met betrekking tot de PDF code laag zoals semantische koppen en alt teksten bij afbeeldingen). Let daarom op dat bij het oplossen van dit probleem nieuwe toegankelijkheidsproblemen kunnen ontstaan.

1.4 Onderscheidbaar

1.4.5 Afbeeldingen van tekst (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.4.5 Afbeeldingen van tekst

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 4: De tekst in de afbeelding op www.veendam.nl/Onderwerpen/Over_de_website staat niet uitgeschreven op de pagina zelf, en de tekst in de afbeelding zelf is niet aanpasbaar. In de alt-tekst staat wel dat je naar een toegankelijke versie gaat als je op de afbeelding staat, maar bijvoorbeeld slechtzienden bekijken die alt-tekst mogelijk niet.

1.4.10 Reflow (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.4.10 Reflow

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 5: Als de pagina bekeken wordt op 320px breedte, raakt de content buiten beeld. De gebruiker moet dan in twee richtingen scrollen om alles te kunnen bekijken. De informatie ontbreekt doordat tekst buiten kaders valt en daardoor niet meer leesbaar is. De kop 1 van deze pagina (‘Klanttevredenheidsonderzoek’) raakt gedeeltelijk uit beeld.

1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 6: In de header van de website, verborgen achter de knop met drie horizontale streepjes zit een deel met rode knoppen. Als de focus op deze knoppen komt, verandert de achtergrond van de knop van wit naar rood. Het kleurcontrast wordt 1,3:1. Dit moet minimaal 3,0:1 zijn.
Zie bijvoorbeeld www.veendam.nl/Onderwerpen/Geboorte_en_overlijden/….

1.4.13 Content bij hover of focus (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.4.13 Content bij hover of focus

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 7: Op pagina www.veendam.nl/Onderwerpen/Contact_met_de_gemeente/… staat een formulier. Bij de vraag “Controlevraag (..)” staat een icoon met “?” dat extra scherm opent. Dit succescriterium eist dat als iets tevoorschijn komt als je er over heen hovert of er keyboard focus op plaatst, je het makkelijk weg kunt halen zonder de muis te bewegen (tenzij het niks verbergt). Een optie is om net als in het hoofdmenu hiervoor de knop escape te gebruiken.

2. Bedienbaar

2.1 Toetsenbordtoegankelijk

2.1.1 Toetsenbord (Niveau A)

Informatie over succescriterium 2.1.1 Toetsenbord

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 8: In de zoekbalk, als iets wordt ingetypt, verschijnt een knop met een kruisje. Deze knop is bedoeld om de invoer te wissen. Deze knop is gemaakt van een niet-interactief div-element en is niet met het toetsenbord te bedienen.

2.4.2 Paginatitel (Niveau A)

Informatie over succescriterium 2.4.2 Paginatitel

Uitkomst: Voldoende

Bevinding 9: De titel van de homepage is kan duidelijker. Dit heet “Onderwerpen gemeente Veendam”. Op dit moment staat op de homepage ook linksbovenin groot 'Onderwerpen' dus omschrijft dit de pagina-inhoud. Maar het is logischer als duidelijk wordt dat dit de homepage is.

2.4.3 Focus volgorde (Niveau A)

Informatie over succescriterium 2.4.3 Focus volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 10: Op pagina www.veendam.nl/Onderwerpen/Contact_met_de_gemeente/… staat een formulier. Bij de vraag ‘Controlevraag om de spam tegen te gaan’ staat een icoon dat een verborgen deel toont. Na het sluiten van dit onderdeel gaat de focus meteen naar de verzendknop. Het formulier wordt verstuurd zonder dat de gebruiker de laatste vraag heeft ingevuld. Dit genereert foutmeldingen. Na het sluiten van dit deel dient de focus terug te keren op de knop die dit deel heeft geopend.

Informatie over succescriterium 2.4.4 Linkdoel (in context)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 11: Op pagina www.veendam.nl/Onderwerpen/Privacyverklaring staat een link met linktekst “Autoriteit Persoonsgegevens”. Deze link heeft een aria-label met “, opent externe website”. Een aria-label overschrijft alles wat er onder valt. Dit zorgt ervoor dat de linkdoel van deze link nu gelijk is aan de waarde binnen het aria-label. Deze tekst is geen duidelijke linkdoel van deze link. Dit probleem komt ook voor op alle externe links op deze website. Zie bijvoorbeeld de links naar de sociale kanalen in de footer.

Bevinding 12: Op de pagina www.veendam.nl/Onderwerpen/Werk_en_inkomen/… komt meerdere keren de link 'lees verder' voor. Het kan daardoor lastig zijn om te bepalen waar de link naartoe gaat. Geef de links een unieke naam door, eventueel visueel verborgen, er de titel van het bericht aan toe te voegen.

2.4.6 Koppen en labels (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 2.4.6 Koppen en labels

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 13: Op www.veendam.nl/Onderwerpen/Actueel_en_nieuwsarchief/Nieuws staat het icoon van de rss ook in de H1, waardoor dat als 1 geheel wordt gezien. Hierdoor is de kop niet erg duidelijk.

2.5 Input modaliteiten

2.5.3 Label in naam (Niveau A)

Informatie over succescriterium 2.5.3 Label in naam

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 14: De tekst in de afbeelding op www.veendam.nl/Onderwerpen/Over_de_website komt niet overeen met de toegankelijke naam van de link waar deze afbeelding de enige content van is. Deze link is niet met stem te bedienen.

Bevinding 15: Op pagina www.veendam.nl/Onderwerpen/Privacyverklaring staat een link met linktekst “Autoriteit Persoonsgegevens”. Deze link heeft een aria-label met “, opent externe website”. Een aria-label overschrijft alles wat er onder valt. Dit zorgt ervoor dat de linkdoel van deze link nu gelijk is aan de waarde binnen het aria-label. Omdat ze zichtbare tekst en de toegankelijke naam van elkaar verschillen, is deze link niet met stem te bedienen. Dit probleem komt ook voor op alle externe links op deze website. Zie bijvoorbeeld de links naar de sociale kanalen in de footer.

3. Begrijpelijk

3.1 Leesbaar

3.1.1 Taal van de pagina (Niveau A)

Informatie over succescriterium 3.1.1 Taal van de pagina

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 16: De taal in de PDF “Bomenlijst Groene Kaart” is niet ingesteld. De taal hoort ingesteld te worden, zodat hulpsoftware de informatie uit het bestand in de correcte taal kan overdragen aan de bezoeker. Dit kan worden ingesteld via de bestandseigenschappen.

4. Robuust

4.1 Compatibel

4.1.2 Naam, rol, waarde (Niveau A)

Informatie over succescriterium 4.1.2 Naam, rol, waarde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 17: Op elke pagina van de website, aan de rechterkant van de header, staat een knop met drie horizontale streepjes (de zogenaamde ‘hamburger’ knop). Deze knop toont de verborgen navigatie. De toegankelijke naam van deze knop is ‘undefined’. De voorleessoftware kan niet aan zijn gebruiker vertellen wat deze knop doet. De toegankelijke naam van een knop moet een functie van de knop beschrijven.
Deze naam dient ook te veranderen als de functie van de knop verandert, bijvoorbeeld ‘open menu’, ‘sluit menu’. De ‘menu’ knop opent een verborgen sectie met meer knoppen. Deze knoppen missen toegankelijke namen.

Bevinding 18: Op www.veendam.nl/Onderwerpen/Contact_met_de_gemeente/… staat er een knop “volgende pagina”. Deze geeft de functie niet duidelijk aan, want deze verstuurt het formulier direct.

Bevinding 19: Op pagina www.veendam.nl/Onderwerpen/Privacyverklaring staat een link met linktekst “Autoriteit Persoonsgegevens”. Deze link heeft een aria-label met “, opent externe website”. Een aria-label overschrijft alles wat er onder valt. Dit zorgt ervoor dat de linkdoel van deze link nu gelijk is aan de waarde binnen het aria-label. De toegankelijke naam van dit element beschrijft niet goed wat deze link betekent. Dit probleem komt ook voor op alle externe links op deze website. Zie bijvoorbeeld de links naar de sociale kanalen in de footer.

Bevinding 20: In de zoekbalk, als iets wordt ingetypt, verschijnt een knop met een kruisje. Deze knop is bedoeld om de invoer te wissen. Deze knop is gemaakt van een niet-interactief div-element en heeft geen rol of naam. De voorleessoftware kan niet aan een blinde gebruiker vertellen wat deze knop doet.
Zie bijvoorbeeld www.veendam.nl/Zoekresultaten.

4.1.3 Statusberichten (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 4.1.3 Statusberichten

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 21: Op pagina www.veendam.nl/Onderwerpen/Contact_met_de_gemeente/… staat een formulier met onder ‘Heeft u tips (..?)’ een ‘counter’ die het aantal karakters telt. Deze informatie die direct wordt bijgewerkt, is nu niet beschikbaar voor hulpsoftware. Dit kan bijvoorbeeld worden opgelost door gebruik van role="status" of aria-live="polite".

****** Tot.: 21 Bevindingen

Onderbouwing van de evaluatie

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de evaluatiemethode van het W3C, WCAG-EM. Dit gebeurt grotendeels handmatig door een steekproef te nemen. Voor een quickscan geldt dat we slechts delen uit deze methodiek gebruiken. Ondanks alle zorgvuldigheid en ervaring van de onderzoeker kan het voorkomen dat een probleem niet gesignaleerd is. Houd er rekening mee dat in een volgend onderzoek bepaalde onderdelen anders worden beoordeeld omdat technologieën en hulpsoftware worden doorontwikkeld. Bij het handmatig onderzoek wordt gebruik gemaakt van tools.

Steekproef getoetste webpagina's

Ondersteunende technieken

Bronnen

Deze rapportage is grotendeels gemaakt met de online evaluatietool van W3C.

Geprint: 2021-10-20 05:29:10 v2.3-010