Toegankelijkheidsonderzoek

Issues:
Content-audit digitale toegankelijkheid website Verwijzingsportaal Bankgegevens

(Alleen de bevindingen)

Scope van de evaluatie

Naam website Verwijzingsportaal Bankgegevens
Datum 8 september 2022
Scope van de website Binnen de scope van het onderzoek valt:
  • De redactionele content en de huisstijl van het domein verwijzingsportaalbankgegevens.nl. Het onderzoek is uitgevoerd op de testomgeving verwijzingsportaalbankgegevensl.pleio-test.nl.
  • De PDF's op het domein verwijzingsportaalbankgegevens.nl.
Buiten de scope van het onderzoek valt:
  • Delen van de website die niet beschikbaar zijn op het testportaal, namelijk 'Aansluiten' en 'Documenten'.
  • De techniek van de website. De techniek is apart onderzocht in het rapport toegankelijkheidsrapport.swink.nl/pleio.
  • Subwebsite(s) waarbij de HTML en/of het systeem afwijkt van de onderzochte website.
  • Alle externe systemen en websites waar via verwijzingsportaalbankgegevens.nl met een link naar wordt verwezen.
Conformiteitsdoel WCAG 2.1 niveau AA

Uitgebreide toetsresultaten

Aantal bevindingen: 6

1. Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 1: Deze bevinding is mogelijk technisch van aard:
Het logo van het Verwijzingsportaal Bankgegevens in de header van de pagina heeft als alternatieve tekst 'site icoon'. Dit beschrijft de afbeelding niet. De alternatieve tekst van een logo moet ten minste de naam van de organisatie bevatten. Een best practice is om ook het woord 'logo' toe te voegen, zodat de link ook makkelijk bedienbaar is voor bezoekers die gebruik maken van spraakgestuurde navigatie.

1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.3.1 Info en relaties

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 2: Nieuwe bevinding n.a.v. oplossen bevinding uit het vorige rapport:
Op pagina verwijzingsportaalbankgegevensl.pleio-test.nl/cms/view/c2f00e8a-de40-4b76-a101-ee43ab6f7be4/het-… is de dikgedrukte introductietekst opgemaakt als een kop (met het h3-element). Een kop mag nooit uit meerdere zinnen bestaan, alleen maar uit één of enkele woorden. Daarnaast gegeven hulpsoftware ook aan gebruikers door dat de tekst een kop is, wat verwarrend kan zijn. Los dit probleem om door het kop-element van de introductietekst te verwijderen.

Bevinding 3: De PDF op pagina verwijzingsportaalbankgegevensl.pleio-test.nl/file/download/8dbb349d-833c-42fe-ba36-e1e284474aa6/vb-… is niet gecodeerd en daardoor is er voor hulpsoftware (zoals voorleessoftware) geen informatie beschikbaar om de PDF te interpreteren. Omdat codes ontbreken kan de PDF niet volledig onderzocht worden (alle succescriteria met betrekking tot de PDF-codelaag zoals semantische koppen en alt-teksten bij afbeeldingen). Let daarom op dat bij het oplossen van dit probleem nieuwe toegankelijkheidsproblemen kunnen ontstaan. Dit geldt ook voor PDF op pagina verwijzingsportaalbankgegevensl.pleio-test.nl/file/download/c30fe805-3c31-4852-aa22-923f3631e412/….

1.4 Onderscheidbaar

1.4.3 Contrast (minimum) (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 4: Op het voorblad van de PDF verwijzingsportaalbankgegevensl.pleio-test.nl/file/download/8dbb349d-833c-42fe-ba36-e1e284474aa6/vb-… staat witte tekst. De contrastratio tussen de witte tekst en de blauwe achtergrond (HEX #009FE3) is 2,9:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn voor grote tekst en 4,5:1 voor kleine tekst. Deze kleurcombinatie komt vaker in de PDF voor, waaronder op pagina 2, met blauwe tekst op een witte achtergrond. Dit geldt ook voor de PDF op pagina verwijzingsportaalbankgegevensl.pleio-test.nl/file/download/c30fe805-3c31-4852-aa22-923f3631e412/….

2. Bedienbaar

2.4.2 Paginatitel (Niveau A)

Informatie over succescriterium 2.4.2 Paginatitel

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 5: De PDF op pagina verwijzingsportaalbankgegevensl.pleio-test.nl/file/download/8dbb349d-833c-42fe-ba36-e1e284474aa6/vb-… heeft geen titel. Een PDF moet een duidelijke, beschrijvende titel hebben. Een goede titel is belangrijk voor bezoekers met verschillende beperkingen, het is namelijk een belangrijk hulpmiddel bij het navigeren. Dit geldt ook voor de PDF op pagina verwijzingsportaalbankgegevensl.pleio-test.nl/file/download/c30fe805-3c31-4852-aa22-923f3631e412/….

Informatie over succescriterium 2.4.4 Linkdoel (in context)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 6: Nieuwe bevinding:
Deze bevinding is mogelijk technisch van aard:
Op de homepage is de afbeelding boven de tekst 'VB2' als link. Deze link heeft geen toegankelijke naam. Hierdoor weten bezoekers die afhankelijk zijn van screenreaders niet waar deze link naar verwijst. Het is niet nodig dat deze afbeelding is opgemaakt als link omdat de onderstaande tekst ook een link is en verwijst naar hetzelfde doel. Los dit probleem op door het a-element van de afbeelding te verwijderen. Maak eventueel het klikgebied van de (tekst)link groter met JavaScript. Een andere oplossing is het geven van een alternatieve tekst waarin het linkdoel staat aan de afbeelding.

Onderbouwing van de evaluatie

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de evaluatiemethode van het W3C, WCAG-EM. Dit gebeurt grotendeels handmatig door een steekproef te nemen. Voor een quickscan geldt dat we slechts delen uit deze methodiek gebruiken. Ondanks alle zorgvuldigheid en ervaring van de onderzoeker kan het voorkomen dat een probleem niet gesignaleerd is. Houd er rekening mee dat in een volgend onderzoek bepaalde onderdelen anders worden beoordeeld omdat technologieën en hulpsoftware worden doorontwikkeld. Bij het handmatig onderzoek wordt gebruik gemaakt van tools.

Steekproef getoetste webpagina's

Ondersteunende technieken

Bronnen

Deze rapportage is grotendeels gemaakt met de online evaluatietool van W3C.

Geprint: 2022-09-26 15:49:49 v2.4-011