Toegankelijkheidscertificaat
Bewijs van toegankelijkheidsonderzoek

Content-audit digitale toegankelijkheid website vijfheerenlanden.mijnafspraakmaken.nl

De website vijfheerenlanden.mijnafspraakmaken.nl voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 5 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden.
Onderzoeker
Ralph, Swink; Michiel, Swink
Datum
18 juni 2024
Opdrachtgever
Gemeente Vijfheerenlanden
Scope van de website Binnen de scope van het onderzoek valt:
  • De content op pagina vijfheerenlanden.mijnafspraakmaken.nl/client/
Buiten de scope van het onderzoek valt:
  • De techniek op pagina vijfheerenlanden.mijnafspraakmaken.nl/client/. Dit vereist een apart onderzoek.
  • Subwebsite(s) waarbij de HTML en/of het systeem afwijkt van de onderzochte website.
  • Alle externe systemen en websites waar via het onderzochte domein met een link naar wordt verwezen.
Steekproef getoetste webpagina's
Geprint: 2024-07-22 09:09:58 v2.4-011