Toegankelijkheidscertificaat
Bewijs van conformiteit
Waarmerk Digitale toegankelijkheid - WCAG

Content-audit digitale toegankelijkheid website Vijfheerenlanden

De website van Vijfheerenlanden voldoet op het moment van inspectie aan WCAG 2.1 niveau AA, de Web Content Accessibility Guidelines.
Dit betekent dat de website gebruikt kan worden door iedereen, inclusief mensen met een functiebeperking.

Onderzoeker
Ralph, Swink; Michiel, Swink
Datum
29 april 2024
Opdrachtgever
Gemeente Vijfheerenlanden
Scope van de website Binnen de scope van het onderzoek valt:
  • De content op alle pagina's op vijfheerenlanden.nl
  • Alle PDF's op vijfheerenlanden.nl
Buiten de scope van het onderzoek valt:
  • De techniek van alle pagina's op vijfheerenlanden.nl. Dit vereist een apart onderzoek.
  • De pagina's op vijfheerenlanden.nl/aanvragen/28/onbekend/contactverzoek. Dit vereist een apart onderzoek.
  • De pagina's op afspraak.vijfheerenlanden.nl/internetafspraken. Dit vereist een apart onderzoek.
  • Overige subwebsite(s) waarbij de HTML en/of het systeem afwijkt van de onderzochte website.
  • Alle externe systemen en websites waar via het onderzochte domein met een link naar wordt verwezen.
Steekproef getoetste webpagina's
Geprint: 2024-05-22 05:25:16 v2.4-011