Toegankelijkheidscertificaat
Bewijs van toegankelijkheidsonderzoek

Audit digitale toegankelijkheid website Vraaghulp Nijmegen

De website Vraaghulp Nijmegen voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 3 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden.
Onderzoeker
Kaylee, Swink; Renate, Swink
Datum
14 april 2022
Opdrachtgever
Gemeente Nijmegen
Scope van de website Binnen de scope van dit onderzoek vallen:
Buiten de scope van dit onderzoek vallen:
  • Subwebsite(s) waarbij de HTML en/of het systeem anders is dan van de onderzochte website.
  • Alle externe systemen en websites waar via www.vraaghulpnijmegen.nl met een link naar wordt verwezen.
Steekproef getoetste webpagina's
Geprint: 2024-05-22 05:00:17 v2.4-011