Toegankelijkheidsonderzoek

Issues:
Audit digitale toegankelijkheid website Vraaghulp Nijmegen

(Alleen de bevindingen)

Scope van de evaluatie

Naam website Vraaghulp Nijmegen
Scope van de website Binnen de scope van dit onderzoek vallen:Buiten de scope van dit onderzoek vallen:
  • Subwebsite(s) waarbij de HTML en/of het systeem anders is dan van de onderzochte website.
  • Alle externe systemen en websites waar via www.vraaghulpnijmegen.nl met een link naar wordt verwezen.
Conformiteitsdoel WCAG 2.1 niveau AA

Uitgebreide toetsresultaten

Aantal bevindingen: 6

1. Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 1: Het icoon naast de kop 'Wonen en Hulpmiddelen' op pagina www.vraaghulpnijmegen.nl/jouw-vraag/wonen-en-hulpmiddelen/ heeft de alternatieve tekst 'Icoon wonen en hulpmiddelen'. De alternatieve tekst op dit icoon omschrijft de afbeelding niet. Daarnaast krijgen screenreadergebruikers hier twee keer achter elkaar de tekst 'Wonen en hulpmiddelen' voorgelezen. Als content wordt herhaald door screenreaders kan dat voor verwarring bij bezoekers zorgen. Voor decoratieve teksten is het niet verplicht om een alternatieve tekst te hebben, het is voldoende om een leeg alt-attribuut op een decoratieve afbeelding te plaatsen. Screenreadergebruikers krijgen veel informatie voorgelezen. Denk daarom goed na over welke informatie relevant is voor bezoekers bij het invoeren van alternatieve teksten op afbeeldingen.
Deze bevinding is terug te vinden op meerdere pagina's, bijvoorbeeld op www.vraaghulpnijmegen.nl/jouw-vraag/actief-zijn-en-relaties/ bij het icoon naast de kop 'Actief zijn en relaties' en op www.vraaghulpnijmegen.nl/jouw-vraag/geldzaken/ bij het icoon naast de kop 'Geldzaken'.

Bevinding 2: Nieuwe bevinding n.a.v. oplossen bevinding uit vorig rapport:
Op pagina www.vraaghulpnijmegen.nl/jouw-vraag/ouder-worden/ staan iconen bij links die aangeven dat de link naar een externe website verwijst, bijvoorbeeld bij de link 'Bezoek de website van Buurtteams Jeugd en Gezin'. Door middel van het title-attribuut op het a-element is geprobeerd om dit icoon een tekstalternatief te geven. Het title-attribuut is niet geschikt om een alternatieve tekst te geven aan iconen/afbeeldingen omdat het attribuut niet wordt ondersteund door elke browser en hulpsoftware. Hierdoor krijgen sommige gebruikers van hulpsoftware deze informatie niet mee als zij de pagina bezoeken. Gebruik daarom een aria-label of soort gelijke techiek om de informatie in het title-attribuut over te brengen. Let hierbij wel op het aria-label de linktekst overschrijft wanneer deze op een a-element wordt geplaatst, de volledige linktekst moet daarom ook in het aria-label staan!
Hetzelfde probleem is terug te vinden op meerdere pagina's, bijvoorbeeld op www.vraaghulpnijmegen.nl/jouw-vraag/geldzaken/ en op www.vraaghulpnijmegen.nl/wie-helpt/ik-maak-me-zorgen-om-….

1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.3.1 Info en relaties

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 3: De drie links boven aan de pagina www.vraaghulpnijmegen.nl/ geven aan op welke pagina de bezoeker zich bevindt doordat de kleur van het blok verandert en het pijltje naar beneden wijst in plaats van naar rechts. Voor bezoekers die het scherm niet kunnen zien en afhankelijke zijn van hulpsoftware zoals screenreaders is deze informatie niet beschikbaar. Zorg er daarom voor dat dezelfde informatie ook uit de HTML-code te halen is, bijvoorbeeld door gebruik te maken van aria-current="page".

Bevinding 4: Op de pagina www.vraaghulpnijmegen.nl/wie-helpt/ik-maak-me-zorgen-om-… staat een afbeelding van twee personen met daarnaast twee tekstballonnen. Voor mensen die het scherm niet kunnen zien is het niet te achterhalen dat deze teksten in tekstballonnen staan en gelinkt zijn aan de personen in de afbeelding. Zorg ervoor dat uit de HTML-code te achterhalen is dat het hier gaat uitspraken van personen die op een afbeelding staan. Hiervoor zijn meerdere oplossingen; plaatst bijvoorbeeld een tekstalternatief in de afbeelding op de pagina of plaatst de "quotes" in een q-element en zet in een verborgen tekst achter de quotes wie dit zegt.
Dit probleem is ook op andere pagina's gevonden, bijvoorbeeld op www.vraaghulpnijmegen.nl/jouw-vraag/wonen-en-hulpmiddelen/ en op www.vraaghulpnijmegen.nl/jouw-vraag/ouder-worden/.

Bevinding 5: Nieuwe bevinding gerelateerd aan een bevinding uit het vorige rapport:
Op pagina www.vraaghulpnijmegen.nl/hoe-werkt-het/ staat de kop 'Belangrijk om te weten', geplaatst in een H2-element. In de HTML-code wordt deze kop direct opgevolgd door de H2 kop 'Hoe vraag ik zorg aan bij de gemeente?' en bevat daardoor geen content. Los dit probleem op door de koppen onder de H2-kop 'Belangrijk om te weten' op te maken in H3-elementen zodat deze een lager kopniveau hebben.
Dit probleem komt voor op pagina www.vraaghulpnijmegen.nl/wie-helpt/ bij de kop 'Organisaties die kunnen helpen'.

1.4 Onderscheidbaar

1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 6: Het pijltje (HEX #b0ccdc) onder de tekst 'Jouw vraag' op pagina www.vraaghulpnijmegen.nl/ heeft een te laag contrast op de witte achtergrond. Het pijltje geeft informatie over, dat dit de pagina is waar de bezoeker zich op bevindt, en moet daarom goed zichtbaar zijn. De contrastverhouding van het pijltje is 1,6:1, waar dit minimaal 3:1 moet zijn.
Dit contrastprobleem komt voor op meerdere pagina's, bijvoorbeeld op www.vraaghulpnijmegen.nl/wie-helpt/.

Onderbouwing van de evaluatie

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de evaluatiemethode van het W3C, WCAG-EM. Dit gebeurt grotendeels handmatig door een steekproef te nemen. Voor een quickscan geldt dat we slechts delen uit deze methodiek gebruiken. Ondanks alle zorgvuldigheid en ervaring van de onderzoeker kan het voorkomen dat een probleem niet gesignaleerd is. Houd er rekening mee dat in een volgend onderzoek bepaalde onderdelen anders worden beoordeeld omdat technologieën en hulpsoftware worden doorontwikkeld. Bij het handmatig onderzoek wordt gebruik gemaakt van tools.

Steekproef getoetste webpagina's

Ondersteunende technieken

Bronnen

Deze rapportage is grotendeels gemaakt met de online evaluatietool van W3C.

Geprint: 2022-09-26 13:38:43 v2.3-011