Toegankelijkheidsonderzoek

Issues:
Audit digitale toegankelijkheid website Gemeente Wageningen

(Alleen de bevindingen)

Scope van de evaluatie

Naam website Gemeente Wageningen
Scope van de website Binnen de scope van het onderzoek vallen:Buiten de scope van het onderzoek vallen:
Conformiteitsdoel WCAG 2.1 niveau AA

Uitgebreide toetsresultaten

Aantal bevindingen: 46

1. Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 1: Op pagina www.wageningen.nl/ staan iconen die informatie overbrengen, bijvoorbeeld de locatiepin bij de tekst ‘Startpunt, Rooseveltweg 408A’ en het telefoon-icoon bij de link '031749 29 11'. Ziende bezoekers krijgen door deze iconen informatie over de tekst of link die daarachter staat. Deze informatie is niet beschikbaar voor bezoekers die het scherm niet kunnen zien en afhankelijk zijn voorleessoftware. Geef deze iconen een tekstalternatief, bijvoorbeeld door een verborgen tekst op de pagina te plaatsen.
Dezelfde iconen komen ook voor op andere pagina's, bijvoorbeeld op www.wageningen.nl/contact/ en op www.wageningen.nl/startpunt/.

Bevinding 2: Op pagina afspraak.wageningen.nl/ staat het logo van de Gemeente Wageningen. Deze afbeelding is op de pagina geplaatst via CSS en heeft geen tekstalternatief. Zorg ervoor dat het logo een tekstalternatief krijgt waar de tekst op de afbeelding in staat, bijvoorbeeld door een visueel verborgen tekst op de pagina te plaatsen.

Bevinding 3: Op pagina www.wageningen.nl/startpunt/ staat het logo van Startpunt Wageningen. Deze afbeelding heeft geen alternatieve tekst. Hierdoor weten bezoekers die het scherm niet kunnen zien niet dat hier een logo staat. Los dit op door het alt-attribuut op het img-element van het logo in te vullen. Zorg ervoor dat alle tekst op het logo ook in de alternatieve tekst staat.
Hetzelfde logo zonder alternatieve tekst staat ook op de pagina www.wageningen.nl/direct-regelen/zorg-jeugd-inkomen/zorg/….

Bevinding 4: Op pagina www.wageningen.nl/direct-regelen/zorg-jeugd-inkomen/zorg/… staat het logo van DigiD. Deze afbeelding heeft geen alternatieve tekst. Los dit op door op het img-element van deze afbeelding een ingevuld alt-attribuut te plaatsen.
Het logo van DigiD staat ook op pagina www.wageningen.nl/direct-regelen/belastingen-en-subsidies/….

Bevinding 5: Bij de verplichte velden in het formulier afspraak.wageningen.nl/ staat een sterretje. Hulpsoftware leest dit niet altijd voor. Zorg voor een alternatieve tekst, of maak op een andere manier duidelijk welke velden verplicht zijn, door bijvoorbeeld gebruik te maken van het required-attribuut op het input-element.

Bevinding 6: Op pagina www.wageningen.nl/english/waste-and-recycling/ staat naast de link 'Visit the ACV website' een icoon dat aangeeft dat de link verwijst naar een externe website. Dit icoon heeft geen alternatieve tekst. Hierdoor missen bezoekers die het scherm niet kunnen zien informatie die ziende bezoekers wel meekrijgen. Geef het icoon daarom een tekstalternatief, door bijvoorbeeld een visueel verbogen tekst op de pagina te plaatsen.
Dit icoon zonder tekstalternatief staat ook op andere pagina's, bijvoorbeeld op pagina www.wageningen.nl/direct-regelen/bouwen-wonen-groen/wonen/….

Bevinding 7: In de PDF "Gemeentearchief jaarverslag 2022" staat op pagina 1 het logo van de gemeente Wageningen. De afbeelding heeft geen alternatieve tekst waardoor hulpsoftware niet kan aangeven welk logo hier staat. Zorg ervoor dat de afbeelding een alternatieve tekst krijgt waarin de gemeentenaam in voorkomt.

Bevinding 8: In de PDF "Gemeentearchief jaarverslag 2022" staan meerdere afbeeldingen waarbij een bijschrift op de pagina is geplaatst. Omdat in het bestand wordt verwezen naar de afbeeldingen is het nodig dat deze een alternatieve tekst krijgen. Geeft de afbeeldingen een korte alternatieve tekst van niet meer dan één of twee zinnen.

Bevinding 9: Op pagina 8 in de PDF “Gemeentearchief jaarverslag 2022" staat een staafgrafiek waarvan alle tekstuele content voorzien is van tags. Als deze tags worden voorgelezen door screenreaders krijgen bezoekers niet de belangrijke informatie mee die in de grafiek staat, namelijk hoeveel bezoekers er per maand zijn geweest. Ook staan niet alle gegevens in de tekst. Zorg daarom voor een goede alternatieve tekst voor deze grafiek of plaatst alle gegevens in de lopende tekst. Merk hierbij de huidige tags aan als artefact zodat deze niet worden voorgelezen.

Bevinding 10: Advies: Op pagina www.wageningen.nl/ heeft het logo 'Gemeente Wageningen' een alternatieve tekst via het aria-label. Dit is een toegankelijk alternatief voor de afbeelding. Echter, als de afbeelding niet wordt geladen, wordt normaliter de alt-tekst in de plaats daarvan weergegeven. Maar omdat het alt-attrbuut leeg is, zal er geen tekstueel alternatief worden getoond. Gebruik daarom de alt-tekst in plaats van het aria-label om de afbeelding van een toegankelijk alternatief te voorzien.

1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.3.1 Info en relaties

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 11: Op pagina www.wageningen.nl/ staat de koptekst 'Activiteiten' die in een H2-element is opgemaakt. Deze kop wordt in de HTML-code direct opgevolgd door links, bijvoorbeeld 'Inloop Geldzaken', die ook in een H2-elementen zijn geplaatst. Hierdoor bevat de kop 'Activiteiten' geen content. Los dit op door de links onder de kop in H3-elementen te plaatsen in plaats van de H2-elementen.
Koppen die geen content bevatten komen ook voor op andere pagina's, bijvoorbeeld op pagina www.wageningen.nl/contact/ bij de kop 'Afspraak maken of langskomen' en op www.wageningen.nl/startpunt/ bij de koppen 'Onder de aandacht' en 'Alle onderwerpen Startpunt'.

Bevinding 12: Wanneer de knop 'Bulky waste and waste collection station' op pagina www.wageningen.nl/english/waste-and-recycling/ is uitgeklapt zijn opsommingen zichtbaar onder de koppen 'Bulky waste collection dates 2022' en 'Collection dates pruning waste 2022'. Deze opsommingen zijn niet opgemaakt in een ul- of ol-element. Hierdoor weten bezoekers die gebruik maken van een screenreader niet dat hier een lijst staat. Los dit op door deze content in een ul/ol-element te plaatsen.
Dit probleem komt ook voor op pagina www.wageningen.nl/activiteiten/inloop-geldzaken-14/.

Bevinding 13: Bij stap 2 van het formulier afspraak.wageningen.nl/ staat een keuzelijst met het visuele label 'Beschikbare datums'. De keuzelijst en het label zijn niet aan elkaar gekoppeld doordat de waardes in de id- en for-attributen op deze elementen niet overeenkomen. Zorg ervoor dat het for-attribuut op het label-element overeenkomt met het id-attribuut op het select-element.

Bevinding 14: Bij stap 4 van het formulier afspraak.wageningen.nl/ wordt gebruik gemaakt van het strong-element om koppen op te maken. Het strong-element is niet geschikt om teksten dikgedrukt mee te maken of voor de opmaak van koppen, omdat dit element aan hulpsoftware aangeeft dat hier belangrijke content staat. Verwijder daarom het strong-element van de koppen en vervang het voor kop-elementen.

Bevinding 15: In de PDF "Gemeentearchief jaarverslag 2020" staan teksten die visueel duidelijk koppen zijn maar niet in een tag voor koppen zijn geplaatst, bijvoorbeeld '2.3. Bibliotheek' op pagina 6 en '5.5. Bruiklenen' op pagina 11. Doordat deze koppen niet in de daarvoor bestemde tags zijn geplaatst weten mensen die het scherm niet kunnen zien dat dit koppen zijn, maar ook maakt dit voor verschillende mensen navigeren in het document moeilijk doordat zij geen bladwijzers kunnen aanmaken. Los dit probleem op door de visuele koppen in kop-tags te plaatsen. Gebruik hierbij ook een logisch lopende kopstructuur (beginnend met H1 voor de titel, H2 voor hoofstuktitels, H3 voor tussenkoppen, etc.).

Bevinding 16: Op pagina 10 van de PDF "Gemeentearchief jaarverslag 2020" staan drie tabellen die samen in één Table-tag zijn geplaatst. De gegevens in deze tabellen worden hierdoor niet goed voorgelezen door voorleessoftware en de betekenis van de tabellen gaan verloren als mensen content van de PDF moeten aanpassen in verband met de leesbaarheid (Inzoomen). Zorg dat deze tabellen elk in een eigen Table-tag worden geplaatst waarbij gebruik wordt gemaakt van TH-cellen en het bereik en scope van de TH-cellen wordt aangegeven.

Bevinding 17: In de PDF "Gemeentearchief jaarverslag 2020" is in de codelaag op meerdere plekken incorrect gebruik gemaakt van semantische tags. De volgende fouten zijn gevonden:

Bevinding 18: De PDF "BW Besluitenlijst 11 januari 2022" is niet gecodeerd (van tags voorzien). Dit betekent dat er de documentstructuur niet is te bepalen. Er kan daardoor bijvoorbeeld niet worden bepaald wat koppen zijn, de alternatieve tekst bij afbeeldingen en wat de leesvolgorde is. Omdat tags ontbreken kan de PDF niet volledig onderzocht worden (alle succescriterium met betrekking tot de PDF codelaag zoals semantische koppen en alternatieve teksten bij afbeeldingen). Let daarom op dat bij het oplossen van dit probleem nieuwe toegankelijkheidsproblemen kunnen ontstaan.

1.3.2 Betekenisvolle volgorde (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.3.2 Betekenisvolle volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 19: Op www.wageningen.nl/ staan blokken content met een tekst en afbeelding die bij elkaar horen. In de HTML-code is bij elk blok de afbeelding boven de bijbehorende kop geplaatst. Dit mag als de afbeeldingen puur decoratief zijn en een leeg alt-attribuut hebben maar niet wanneer de afbeeldingen een alternatieve tekst hebben. Dit gebeurt onder andere bij de kop 'Gemeentearchief' waar de bijbehorende afbeelding een alternatieve tekst heeft en in de code boven de kop is geplaatst. Als voorleessoftware de blokken content achter elkaar voorleest is het voor bezoekers moeilijk te bepalen welke afbeelding bij welke kop hoort. Zorg er daarom voor dat content in de code altijd onder de bijbehorende kop is geplaatst. Visueel mag de content in de huidige volgorde blijven staan.
Dit probleem komt ook voor op andere pagina's, bijvoorbeeld op www.wageningen.nl/contact/.

Bevinding 20: Op pagina 9 van de PDF "Gemeentearchief jaarverslag 2020" staan twee cirkeldiagrammen waarvan alle tekstuele content voorzien is van tags. De volgorde waarin deze tags zijn geplaatst in de codelaag van de PDF is niet logisch en wijkt af van de visuele volgorde. Hierdoor zijn deze grafieken moeilijk te begrijpen wanneer het bestand wordt voorgelezen door bijvoorbeeld een screenreader. De volgorde waarin de tags van deze grafieken zijn geplaatst is eerst de getallen, dan de titel en daarna de legenda. Zorg ervoor dat de titel van de grafiek als eerst in de codelaag is geplaats en dat de gegevens in de legenda gekoppeld zijn aan de bijbehorende getallen door het getal onder het legenda-item te plaatsen.

1.3.5 Identificeer het doel van de input (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.3.5 Identificeer het doel van de input

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 21: In het formulier afspraak.wageningen.nl/ hebben bezoekers bij stap 3 de mogelijkheid om onder andere hun e-mailadres en telefoonnummer in te voeren. Het doel van deze en een aantal andere velden moet programmatisch kunnen worden bepaald, zodat velden automatisch kunnen worden ingevuld of extra hulp kan worden geboden bij het invullen. Dit kan door het autocomplete-attribuut aan de input-elementen toe te voegen. Bijvoorbeeld voor e-mailadres autocomplete="email".
Een overzicht van de velden waarvoor het autocomplete-attribuut van toepassing is en de waarde die nodig is in dit attribuut, staat op de pagina: www.w3.org/tr/wcag21/.

1.4 Onderscheidbaar

1.4.1 Gebruik van kleur (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.4.1 Gebruik van kleur

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 22: In de PDF "Gemeentearchief jaarverslag 2020" staan op pagina 9 twee cirkeldiagrammen waarin gebruik wordt gemaakt van kleur om de relatie tussen de getallen en de legenda aan te geven. Mensen die kleuren niet (goed) kunnen zien weten niet welk getal bij welke item in de legenda hoort. Zorg er daarom voor dat informatie niet alleen op een kleurafhankelijke manier wordt overgebracht. Bij grafieken en legenda's kan dit bijvoorbeeld worden opgelost door de getallen in de cirkelgrafiek achter het bijbehorende legenda-item te plaatsen.

1.4.3 Contrast (minimum) (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 23: Op meerdere pagina's staat de knop 'Wat vindt u van onze website?', zie bijvoorbeeld www.wageningen.nl/. Deze knop opent een dialoogvenster waarin een invoerveld staat met de placeholdertekst 'Geef uw mening over onze nieuwe gemeentewebsite'. Het contrast van deze placeholdertekst (HEX#919191) op de witte achtergrond is te laag. De contrastverhouding is hier 3,1:1, waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn.

Bevinding 24: Op pagina afspraak.wageningen.nl/services staat de knop 'Toevoegen'. Deze witte tekst op de groene achtergrond (HEX#5CB85C) heeft een te laag contrast. De contrastverhouding is hier 2,4:1, waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn.

Bevinding 25: Op pagina afspraak.wageningen.nl/services staat de knop 'Volgende'. De witte tekst in de deze knop heeft een te laag contrast op de blauwe achtergrond (HEX#428BCA). De contrastverhouding is hier 3,6:1, waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn.

Bevinding 26: Op pagina afspraak.wageningen.nl/services staat een keuzeveld dat wanneer uitgeklapt verschillende opties laat zien. Wanneer bezoekers over deze opties gaan met de muisaanwijzer of de focus hierop plaatsen met het toetsenbord, wordt de tekst wit op een blauwe achtergrond (HEX#5897fb). Deze kleurencombinatie heeft een te laag contrast. De contrastverhouding is hier 2,9:1, waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn.

Bevinding 27: Bij stap 2 van het formulier op pagina afspraak.wageningen.nl/services wordt het gekozen product genoemd onder de kop 'Afspraak maken'. Deze grijze tekst (HEX#BDBDBD) heeft een te laag contrast op de witte achtergrond. De contrastverhouding is hier 1,8:1, waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn.

Bevinding 28: Bij stap 2 van het formulier op pagina afspraak.wageningen.nl/services wordt een kalender getoond. De lichtgrijze getallen (HEX#999999) op de groene achtergrond (HEX#CCFFCC) hebben een te laag contrast. De contrastverhouding is hier 2,5:1, waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn.

Bevinding 29: Bij stap 3 van het formulier afspraak.wageningen.nl/ staat het invoerveld 'Telefoonnummer' waar een placeholdertekst in staat. Het contrast van de placeholdertekst (HEX#999999) op de witte achtergrond is te laag. De contrastverhouding is hier 2,8:1, waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn.

Bevinding 30: In de PDF "Gemeentearchief jaarverslag 2020" staan grijze teksten (HEX#808080) op een witte achtergrond, bijvoorbeeld op pagina 7. Het contrast van deze teksten is te laag. De contrastverhouding is hier 3,9:1, waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn.

Bevinding 31: In de PDF "Gemeentearchief jaarverslag 2020" staat in de grafiek 'Herkomst bezoekers 2020 naar provincie / buitenland' het getal '6' (HEX#404040) op een rode achtergrond (HEX#c0504d). Dit getal heeft een te laag contrast. De contrastverhouding is hier 2,2:1, waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn.
Ook het getal '76' op de blauwe achtergrond (HEX#4f81bd) heeft een te laag contrast. Dit heeft een contrastverhouding van 2,5:1.

1.4.4 Herschalen van tekst (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.4.4 Herschalen van tekst

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 32: Wanneer bij een schermgrootte van 1024px breed ingezoomd wordt tot 120% op pagina www.wageningen.nl/ vallen de laatste menu-items in het uitklapmenu 'Direct regelen en weten' buiten beeld en naar benenden scrollen helpt niet om de items zichtbaar te maken. Het is mogelijk om de menu-items 'Belastingen en subsidies' en 'Ondernemers' zichtbaar te maken door de focus hierop te plaatsen met het toetsenbord, maar niet alle bezoekers maken gebruik van het toetsenbord voor bediening. Zorg ervoor dat alle functionaliteiten op een pagina bereikbaar en bedienbaar blijven en geen content buiten beeld valt wanneer de schermgrootte wordt aangepast.

1.4.10 Reflow (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.4.10 Reflow

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 33: Wanneer bij een schermgrootte van 1280x1024px ingezoomd wordt tot 400% dan zijn op pagina www.wageningen.nl/toegankelijkheid een aantal teksten (zoals 'Wageningen.raadsinformatie.nl') alleen leesbaar door de scrollbalk in de leesrichting (horizontaal) te gebruiken. Zorg dat de tekst binnen het beeld blijft. Uitgezonderd zijn bijvoorbeeld tabellen, betekenisvolle afbeeldingen en kaarten. Die moeten leesbaar blijven.

1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 34: De randen van de invoervelden (HEX#cccccc) in het formulier afspraak.wageningen.nl/ hebben een te laag contrast op de witte achtergrond. De contrastverhouding is hier 1,6:1, waar dit minimaal 3:1 moet zijn.

1.4.12 Tekstafstand (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.4.12 Tekstafstand

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 35: Wanneer bij een schermgrootte van 1280x1024px ingezoomd wordt tot 400% op pagina www.wageningen.nl/toegankelijkheid/ en bezoekers de regelhoogte, alinea- en tekstafstand wijzigen naar de waarden zoals beschreven voor dit succescriterium, zijn de koppen op deze pagina niet meer (goed) leesbaar omdat ze buiten beeld vallen. Zorg ervoor dat informatie beschikbaar en leesbaar blijft, ook wanneer bezoekers een eigen tekstopmaak toepassen.

2. Bedienbaar

2.4.2 Paginatitel (Niveau A)

Informatie over succescriterium 2.4.2 Paginatitel

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 36: De PDF "BW Besluitenlijst 11 januari 2022" heeft de titel 'Untitled' in de eigenschappen gekregen maar deze beschrijft het document niet. Zorg voor een titel die de inhoud van het document beschrijft en dat niet de bestandsnaam maar de titel van het document wordt getoond (Ga naar Eigenschappen > Weergave bij openen > Tonen > Documenttitel).
Dit probleem komt ook voor in de PDF "Gemeenteactief jaarverslag 2020".

Informatie over succescriterium 2.4.4 Linkdoel (in context)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 37: Op pagina www.wageningen.nl/startpunt/ staan twee links met de linktekst 'Inloop Jeugd en Gezin'. De links verwijzen elk naar een pagina van een inloopmoment, maar de momenten zijn op andere datums. Uit alleen de linktekst kan niet worden opgemaakt naar welke pagina de link verwijst. Dit is vervelend voor bezoekers die navigeren met behulp van linklijsten. Los dit op door de linktekst aan te vullen. Als visueel duidelijk is waar de links naar verwijzen moet alleen de toegankelijke naam worden aangepast.
Dit probleem komt ook voor op pagina www.wageningen.nl/activiteiten/ bij de linkteksten 'Inloop Jeugd en Gezin' en 'Inloop Geldzaken' en op pagina www.wageningen.nl/activiteiten/inloop-geldzaken-14/.

2.4.7 Focus zichtbaar (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 2.4.7 Focus zichtbaar

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 38: Wanneer bij een schermgrootte van 1024px breed ingezoomd wordt tot 175% op pagina www.wageningen.nl/ en de cookiemelding over het scherm staat, is de focus in deze melding niet zichtbaar. Bij een grotere schermbreedte wordt de focus op elementen in de cookiemelding wel aangegeven met een focusrand. Zorg ervoor dat dat deze focusrand ook aanwezig in de cookiemelding wanneer de eerder genoemde waarden zijn toegepast.

2.5 Input modaliteiten

2.5.3 Label in naam (Niveau A)

Informatie over succescriterium 2.5.3 Label in naam

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 39: Op pagina www.wageningen.nl/contact/ staat een link met de visuele tekst '06 10 06 35 26'. De toegankelijke naam van deze link is 'Bereik ons via Whatsapp', wat het element via aria-label krijgt. In de toegankelijke naam staat de visuele linktekst niet, waardoor bezoekers die gebruik maken van spraakbediening de link niet kunnen activeren. Los dit op door de visuele linktekst in de toegankelijke naam te plaatsen, het liefst vooraan.
Dit probleem komt ook voor op pagina www.wageningen.nl/startpunt/ bij de link '(06) 10063526 (alleen WhatsApp)'.

3. Begrijpelijk

3.1 Leesbaar

3.1.1 Taal van de pagina (Niveau A)

Informatie over succescriterium 3.1.1 Taal van de pagina

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 40: In de eigenschappen van PDF "BW Besluitenlijst 11 januari 2022" is de taal niet ingevuld. Zorg ervoor dat de taalinstelling overeenkomt met de taal die gebruikt wordt in het bestand.

3.1.2 Taal van onderdelen (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 3.1.2 Taal van onderdelen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 41: Op pagina www.wageningen.nl/ staan Engelse teksten, waaronder 'Waiver of municipal taxes' en 'Do you have a low income and not enough money to pay the municipal taxes? You can apply online for…'. Deze tekst is in een andere taal dan de hoofdtaal van de pagina, daarom moet in de HTML-code een taalwissel worden aangegeven. Doe dit door op de elementen waar de teksten in staan het attribuut lang="en" te plaatsen.

Bevinding 42: Het lang-attribuut op het main-element op pagina www.wageningen.nl/english/waste-and-recycling/ heeft de waarde ""en"" (dubbele aanhalingstekens). Dit is geen geldige waarde. Hierdoor is het niet mogelijk voor hulpsoftware om de taalwissel op deze pagina te registeren. Los dit probleem op door een geldige waarde in te vullen bij dit attribuut.

3.3 Assistentie bij invoer

3.3.2 Labels of instructies (Niveau A)

Informatie over succescriterium 3.3.2 Labels of instructies

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 43: Op meerdere pagina's staat de knop 'Wat vindt u van onze website?', zie bijvoorbeeld www.wageningen.nl/. Deze knop opent een dialoogvenster waarin een invoerveld staat met de placeholdertekst 'Geef uw mening over onze nieuwe gemeentewebsite'. Alleen een placeholdertekst is niet voldoende als label voor dit invoerveld, omdat de placeholdertekst verdwijnt bij invoer. Zorg ervoor dat dit veld een visueel label krijgt dat blijft staan wanneer bezoekers in het veld typen.

3.3.3 Foutsuggestie (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 3.3.3 Foutsuggestie

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 44: Wanneer bij stap 4 van het formulier afspraak.wageningen.nl/ geen geboortedatum wordt ingevuld bij verzenden verschijnt de foutmelding 'Geboortedatum onbekend? Selecteer onbekend voor de dag en maand en selecteer het jaartal.'. Deze foutsuggestie helpt bezoekers niet omdat 'Onbekend' geen opties zijn in de keuzelijsten 'Dag' en 'Maand'. Pas de foutmelding aan zodat deze geen advies geeft dat bezoekers niet kunnen toepassen op de pagina.

4. Robuust

4.1 Compatibel

4.1.2 Naam, rol, waarde (Niveau A)

Informatie over succescriterium 4.1.2 Naam, rol, waarde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 45: Op pagina www.wageningen.nl/contact/ staan meerdere knoppen met het visuele label 'Openingstijden' die aanvullende content tonen wanneer uitgeklapt. De toegankelijke naam van deze knoppen is 'Verberg openingstijden' wanneer de knoppen zijn ingeklapt en wanneer de knop is uitgeklapt is de toegankelijke naam 'Openingstijden [bovenstaande kop]'. Dat deze knoppen de naam 'Verberg openingstijden' hebben wanneer geen extra content wordt getoond is verwarrend voor bijvoorbeeld bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware. Deze naam geeft aan dat wanneer de knop nu wordt geactiveerd deze content verbergt en niet zichtbaar maakt. Los dit op door de toegankelijke namen van deze knoppen aan te passen.
Dit probleem komt ook voor op pagina www.wageningen.nl/direct-regelen/zorg-jeugd-inkomen/zorg/… bij de knop 'Openingstijden'.

Bevinding 46: Bij stap 2 van het formulier afspraak.wageningen.nl/ staat een keuzelijst die geen toegankelijke naam heeft. De reden hiervoor is dat de keuzelijst niet correct is gekoppeld aan het visuele label bij dit veld (zie ook succescriteria 1.3.1 Info en relaties). Zonder toegankelijke naam weten gebruikers van voorleessoftware niet wat de betekenis van de opties in de keuzelijst is en kan het veld niet worden bediend met spraakbediening. Los dit probleem op door ervoor te zorgen dat de keuzelijst een goede toegankelijke naam krijgt.

Onderbouwing van de evaluatie

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de evaluatiemethode van het W3C, WCAG-EM. Dit gebeurt grotendeels handmatig door een steekproef te nemen. Voor een quickscan geldt dat we slechts delen uit deze methodiek gebruiken. Ondanks alle zorgvuldigheid en ervaring van de onderzoeker kan het voorkomen dat een probleem niet gesignaleerd is. Houd er rekening mee dat in een volgend onderzoek bepaalde onderdelen anders worden beoordeeld omdat technologieën en hulpsoftware worden doorontwikkeld. Bij het handmatig onderzoek wordt gebruik gemaakt van tools.

Steekproef getoetste webpagina's

Ondersteunende technieken

Bronnen

Deze rapportage is grotendeels gemaakt met de online evaluatietool van W3C.

Geprint: 2022-08-11 04:26:30 v2.3-011