Toegankelijkheidscertificaat
Bewijs van toegankelijkheidsonderzoek

Audit digitale toegankelijkheid website watdoetdegemeente.gemeenterotterdam.nl

De website Website Watdoetdegemeente Gemeente Rotterdam voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 20 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden.
Onderzoeker
Swink, Yannick; Swink, Yulia
Datum
26 juli 2021
Opdrachtgever
Gemeente Rotterdam
Scope van de website Alle pagina's op watdoetdegemeente.rotterdam.nl
Steekproef getoetste webpagina's
Geprint: 2024-04-24 04:44:16 v2.4-011