Toegankelijkheidscertificaat
Bewijs van toegankelijkheidsonderzoek

Quickscan digitale toegankelijkheid website Waternet

De website Stichting Waternet voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 16 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden.
Onderzoeker
Swink, Yulia
Datum
1 december 2020
Opdrachtgever
Stichting Waternet
Scope van de website Alle pagina's op www.waternet.nl/
Steekproef getoetste webpagina's
Geprint: 2023-02-04 06:41:01 v2.4-011